APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(30.BÖLÜM)
APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(30.BÖLÜM)
0 Yorum
604
11-11-2021

DÖNÜŞÜM FETHEDİCİ TARZLA GERÇEKLEŞTİRİLİR

En Büyük Katkımız Sizlere Özgür Hareket Etme İmkanı Sağlamaktır;
Savaştayız, çok ciddi bir hedefle karşı karşıyayız. Düşman da tüm gücüyle yüklenmiş, ne kaçmakla kurtulabilirsin, ne ölmekle baş edebilirsin. Başarı olanaklarını iğne ucu kabilinden de olsa bulup kurtulmaya çalışacaksın. Bunun için kendinde ne bitiyorsa, moralinden tutalım fikrine kadar, bütün adımlarına kadar her şeyine çeki düzen vereceksin. Bu seni başarıya götürsün ki, bu süreci atlatalım. Başka türlü bir yaşam imkanımız yok. Yalnız PKK çizgisinde değil, Kürdistan ve Kürt olayının geneli içinde de, hatta bize zıt olanların da artık gelip dayandıkları nokta budur. “Yaşam da sizde, ölüm de sizde” dedikleri noktadayız. Sözüm daha çok geniş hareket ve savaş alanlarında olanlaradır. Asıl sefalet, sefillik oralarda, asıl değerlerle oynamalar oralarda. Adam savaşın doğasına göre çok geri, kendini bir sorguya çekme, bir düşünceye, bir edebe çekmeden çok uzak. İstediğim kadar zemini biraz hazırlayayım, biraz süreci kurtarayım, o bildiğini okuyor. Kürdistan gerçeğinde sahte tipler, politikada bazı önderliksel çıkışlar yaparak kendini hayli tanınmaz hale getirdi. İşte onlarla karşı karşıyayız. Ya üzerine yan gelip yatıyor, tüketici yaklaşıyor, ya gafil yaklaşıyor; ya son derece işin amacına, özüne yetmeyen ya da onun farkında bile olmayan, dikkatsiz, duyarsız, çok zayıf bir biçimde yaklaşıyor. Kendine göre bahanesi çok. Serbesttir, üzerinde fazla denetim yok, olsa da saptırmasını ve kendini defalarca kandırmasını bilir.

Gözünü zafere dikmiş değil, ben bu çalışmayı mutlaka götüreceğim diye bir sözü yok; eylemi sahte, eylemi her çeşit karışıklıklarla dolu. Bunları kendi başına bıraksak, bir eşeğe binemez veya iki keçi güdemez. Öyle yetkiyle donatılmışlar ki, kendini uçakta sanıyor, ordu komutanı yerine koyuyor. Bu belayı sen mi kendi başına aldın diyebilirsiniz ama değil. Hepsine defalarca, hatta yüzlerce kez “sen bu yetkiyi şunun için aldın, bu sorumluluğu şunun için üstlendin, şu işi yapacaksın” dedim. Ama şimdi ne yapıyorlar? Gözünü harama dikmiş, gözünü suça dikmiş bir şekilde yaklaşıyor. Askeri suç, taktik suç öyle meyil ediyor, mayası biraz öyle yoğrulmuş veya hastalığı öyle. Bu anlamda sadece politik, askeri hastalıktan, çizgi hastalıklarından bahsetmiyoruz, psikolojik hastalıklardan bahsediyoruz. Aynı zamanda zavallılılar! Düşman bu tip kişiliklerin üzerine yürüdüğünde, bunlara ölümden başka seçenek kalmıyor. Yaşamaları da tamamen tesadüfidir. Aslında kendim için fazla iddialı konuşmam, burada bile dikkat ederseniz sınırlı bir iddiayla konuşuyorum, ama onu gerekçelendirmek için, sonuna kadar ikna ediyorum ve yaptığım, ettiğim bu kadardır, yararlı olduysa ne mutlu bana derim. Dikkat edilirse, kendimi aldatmamak için her şeyin üzerinde çok kapsamlı duruyorum. Her şeyden önce hassasım, ölçüp biçiyorum. Adamlarımızda bu yok, varsa da mecnun tarzında. Denge, ölçü, objektiflik, moral, ideolojinin gücü, moralin gücü pek umurunda değil, buralarda ölçü tutturamamış. Çok düz, çok sığ, üstün körüdür. Politikada böyle yaşanmaz, politik kişilik kesinlikle bunu kabul etmez, askeri kişilik bu durumları kaldırmaz. Bana yanlış bir askeri, politik kişilik dayatılırsa, boyun eğmem halinde veya bunlarla uzlaşmam halinde, varolan değerler de çok kısa bir süre sonra elden gider.

Bir çelişki ortaya çıkardık; bu çelişkinin çürütücü olmaması için, bu söylediklerimizin hayati değeri vardır. Sizin çelişkilerinizi ortaya çıkardık. Örtbas ediyordunuz, ama biz açığa çıkardık ve bununla da yetinmedik, çözümünü de gösterdik. Bu noktada “sen misin çelişkiyi ortaya çıkartan, sen misin çözümü dayatan, biz sahteyi ve çürümeyi yaşamak istiyorduk” deniliyor. Aslında sizinle olan çatışmamız budur. “Kendime Avrupa‟da bir yaşam çizmiştim ve orada yaşamak istiyordum, Avrupa‟daki zayıflıklarımdan yararlandın, beni çektin” veya “ben köyümde bir yolunu bulup rahat yaşıyordum, onu bozdun” veya “bir küçük burjuvaydım, işlerim vardı, onu elimden aldın” veya “öğrenciydim, birtakım umutlarım vardı, onları elimden aldın” diyorlar. Yani hepsi de “yeni bir hedef verdin, senin hedefin istediğim gibi karın doyurmuyor, ben de bu işi bozarım” diyorlar. Hikaye biraz böyle. Yoksa, “biz hedefe tam inanmıştık, hedefe kendimizi tam vermiştik” demekle işler olmuyor. Durumunuz, önemli oranda bir tatmin olmamışlığı yansıtıyor. Aslında şu da söylenebilir; katılırken de, eski yaşamdan vazgeçerken de bunu iradenizle yapmadınız. Bazıları sizi sürükledi, bazıları yazdırdı, bazıları yaptırdı. Aslında sizi biraz toparlayıp doğru bir hedefe yönlendirmek istedik. Karışıklık, sizin aşırı düşman iradeleri tarafından dağıtılmış olmanızdan ileri geliyor. Karışıklık, sizin kafaca, moralce kendinizi yitirmenizden ileri geliyor. Yoksa dürüstlüğünüzden, insanın kendini kolay veremeyeceği durumlarda kendinizi adamanızdan kaynaklanmıyor. Ama bu da tek başına çare değil diyorum.

Çözümsüzlükte kaynak ben olsaydım, yoğunlaşmasını bilirdim, sorun çözüm üretememe durumu değil. Şu andaki durumuma bakıyorum; bende taktik anı anınadır. Düşüncesini de, pratiğini de üretmeye varım. Düşmanın yakalayamayacağı, vuramayacağı, başaramayacağı tarzı bana sorun; bunu hemen her yerde sergileyebilirim. Kendini bir yaşam tarzına veya sözümona savaşım tarzına alıştırma yaklaşımlarına anlam veremem. Senin omzundaki parti silahıdır, cebindeki parti parasıdır, halkın emanetidir, “emanete ihanet edilmez” derler. Onu nasıl düşürebilirsin? “Canım öyle istedi” dersen, ben de canın cehenneme derim. Bu konuda yiğit olun. Çetin savaş, çetin yerde dur. Adam bir sigara için kendini ihanete kadar götürüyor. Bir köylü sohbeti için, kendini biraz sıcak aile ortamında tatmin etmek için köye giriyor. Bunun devrimci çıkışlarla ne alakası var? Sende bir onur, şeref yoksa yanımızda ne geziyorsun? Bu kadar düşkünlüğe meyil gösteriyorsan, yüce saflarda ne arıyorsun? “Dayanamadım, alışmışım” dersen, o alışkanlıkların başına bela olur. Bahaneler biraz siyasi gibi gözüküyor. “Yetiştiremedim, planlayamadım, beklentili kaldım, ayarlayamadım” diyor. Biz bile burada bir kışı geçirmek için ne zorluklar yaşıyoruz. Buraya ilk geldiğimizde ne tanıdık biri ne de bir imkanımız vardı, ama bugün bazı şeyleri kazanabilmişiz. İlk geldiğim günü hatırlıyorum; birilerini yanıma çağırmışsam, onun yeri belliydi, hazırdı. İlk etapta yer yaparım, hazırlarım, onu tespit etmek zor değil. Zaten kendime yer yapmayıncaya kadar kimseyi çağıracak halim yoktu. Kendime nasıl yer yaparım? İnce elerim sık dokurum, bir yer bulurum, buluştururum, oradan da etrafıma bakarım, sağıma, soluma bir iki kişi alırım dedim. Bu bir talimat olur, bir perspektif, öneri olur; en zor yerde yaşarız dedim. Bizimkilerin sıkışmışlığı da yok, sağına baksa, soluna baksa, önüne baksa ne yerleştirilir, neyin üzerine yürünür şeklinde biraz sağduyu sahibi olan biri hepsini doğru anlama kavuşturabilir. 

Bunlar ya abartma hayallerle, hislerle yaşıyorlar veya güdüleriyle, takıntılarıyla yaşıyorlar. Adam düz emrin, sığ yaklaşımın sahibiyse, neden gerçekliği incelesin ki? Bu yüzden bizde büyük siyasi önderler, siyasi, askeri komutanlar çıkmıyor. Eğer çok iyi siyasal, askeri bir önderlik olsaydı, Kürdistan halkının genel durumunu, düşmanın genel durumunu gözden geçirip bir de lafla yetinmeden, pratik tedbirlerle kendini görevlere koştursaydı neler kazanılmazdı ki. Düşman, “On yedi bin kişiyi yakaladım, on bin silah elde ettim” diyor, oysa bunların hepsi şimdi bizim olabilirdi. Elini sallasaydın, istediğin kadar asker çıkarabilir, onları silahlandırabilirdin. Telsizlerde konuştuğumuzda hepsi lafa gelince benden üstün. “Arıyoruz, tedbir geliştiriyoruz, üzerinde duruyoruz” diyor, ama pratiğine bak, incir çekirdeğini bile doldurmaz. Kendini aldatıyor. Bin bir çabayla önüne bir şeyler vermişiz, aslında nasıl yiyeceğini bile bilmiyor. Ukala, lafazan buna denir. Aslında kendini doğru dürüst verip vermediği, yanındakileri ne kadar koruyup geliştirdiği belli değil. Elbette ki bu kişilikle komutan olunmaz. Yanında altın mı var, teneke mi var değerlendiremiyor; bir kişiyle, bir silahla ne yapılacağını ölçüp biçemiyor. Adam “vur” diyor, o da gidip sorumsuzca kurşun sıkıyor, “kullanın” diyor, gidip düşüyor. Yaman bir gerillacı buna fırsat verir mi, birimi böyle yürütür mü? Belirttiğim gibi, sıradan veya çok geri bir insanın bazı temel özelliklerini bile göz önüne getiremiyor. Bir çobanın kendi koyununa, keçisine gösterdiği ilgiyi kendi yoldaşına göstermiyor. İşin tuhaf tarafı hepsi de aşık. Tutkularına, duygularına, güdülerine gösterdikleri ilginin yüzde birini yüce sorunlara gösterselerdi, şimdi dünya devrimini yapmış olurduk. İnsanımızın en dramatik bir yanı da buradadır ve bu, onun esef edilecek bir yönüdür. Öyle bir gericiliğe bağlanıyor ki, bunu yıllarca içinde put gibi tutabiliyor. Ama önünde altın gibi işler var, onları ihmal ediyor.

Etrafı cennetle çevrilidir, bakmasını bile bilmiyor. Güzellik bu kadar yakın, ama göremiyor. Peşinde koştuğu yaşamın parası da, sigarası da boldur, otoritesi de vardır, ama boştur. Ölüme geliyor, güzel yaşama gelmiyor. Biz bu insanı nasıl çözeceğiz? Alır sigarayı üfürür, isterse ölüme gitsin, umurunda bile değil. Zindandan gelen bazıları anlattı; polis, üç yıl, üç ay işkenceyle çözemediğini, bir sigarayla çözüyormuş. Bir sigara dumanı nedir? Sadece duman! Aslında kendisi de duman bir kişilik, duman olmasa bu kadar işkenceye dayanabilecek olan biri, bir güdüye, bir alışkanlığa niye teslim olsun? Bu, hastalığın derinliğini, tutku ve güdülerinde de çok tehlikeli olduğunu gösterir. Eğitim veya yaşam pratiği bu durumların biraz farkında olmak demektir. Bunu politikaya, askerliğe döktüğümüzde taktik dışılık ortaya çıkar. Kendi ruhunu böyle hazırlamayan, kendi alışkanlıklarını terbiye etmeyen biri, askerlikte muazzam bir taktik dışılık yaşar ve dağ gibi değerlerin düşmesine yol açar; hem de zamansız ve yersiz. Bunlar için sonradan üzülür, bir suçlu gibi durursunuz. Çoğunuzun durumu da budur. Ben ahım şahım bir iş yapmadım, ama şimdiye kadar gittiğim her yerde bu gibi durumlara da yol açmadım. Kendi sahamda, yalnız yakın denetimimde on beş bine yakın insan yetiştirdim, on beş şehit vermedim. Ne düşmana kaptırdık, ne dostun verdiği zararlar oldu, ne de hiçbir yetersizlik çıktı. Hepsine mutlak anlamda bir şeyler verdik. Sen ise hazır olanı çarçur ediyorsun, hatta kendini bile işletemiyorsun.

Bundan ne anladık? “Ben böyleyim” dersen, sen yaşama karşı büyük bir saygısızsın, aslında kendini kaybetmişsin demektir. O zaman yanımıza gelme, yanımıza gelsen de, hiç olmazsa yıllar sonrasında bile doğru anlamayı sağla. Bana yanlışlıkları veya kendini dayatarak sonuç mu almak istiyorsun? Bir anlamda gösterilen tepkilerin durumu budur. Bizde şöyle söylerler; “ne bilir bayramı, hor hor içer ayranı.” Bir yerde böyle bir yaşam var. Ne terbiyeye gelir, ne başka bir şeye, ama ayranı da hor hor içer. Ben de diyorum ki; bu asırda ve artık geldiğin çelişki noktasında böyle ayran içemezsin, onun da imkanı kalmadı, tarihi açıdan onun da devri geçti. Çünkü feodal toplum çözülürken, belki mümkündü, ama şimdi ayranı da bulamazsın. Bela olma durumunuz biraz böyledir. Vatan büyüklüğüne dönmenizi istiyoruz, belki orada güç yetirilebileceğinizi düşünüyoruz. Kaba anlamda söylüyorum, ama bütün özellikleri toparlarsak, altında yatanı böyle değerlendirmek fazla mübalağa olmaz. O açıdan kendimi ne kadar terbiyeli yansıttığım biliniyor. Benim bu konuda içinde bulunduğum durum meşhurdur. Dosta karşı da düşmana karşıda böyledir. Yüzde bir bile kendisine vermiyorum, yüzde doksan dokuz ondan bir şeyler alacağım, ama benim üslubum, sanki ona yüzde doksan dokuz vereceğim gibidir ve buna biraz da inandırıyorum. Çoğu arkadaşımız üslubuyla yüzde yüz değerimiz, olanaklarımız, malımız olanı kaybettirmeyle yüz yüze. Kişiliği kişilik değil, kazandırmacı kişilik değil. İlham sahibi değil. Kendi başına bela. O kadar değeri nasıl taşıyacak, emanetten bir şey anlar mı? Ben dostlar üzerinde şu izlenimi bıraktım; “bu, emanetlere asla ihanet etmez.” Emanet nedir? Kendi değeridir, kendi ülkesidir, kendi yetkisidir, kendi sorumluluğudur, kendi olanağıdır, kendi sahasında olan herhangi bir şeyi tanımasıdır. Ona zarar vermemek için korkunç davrandım. Bizimkiler bırakalım emanete ihaneti, bunlara karşı canavar kesiliyorlar.

Sizin omzunuza verilen bir silah, hatta canınız bile aslında sizin değil, partiye ve halka adanmıştır. Bunun için bir de söz vermiştiniz. O zaman bu sözün anlamı nedir? Bu canı istediğin gibi rasgele değil, halkın hizmetinde ölümsüz kullanacak ve koruyacaksın. Sözün anlamı buydu. Sen bu temelde canını partiye kattın, silahını bu biçimde omzuna aldın; her şeyi, nefes alışlarını bile bu temelde değerlendirecektin. Söz başka ne anlama gelir? Katılış tarzı ne anlama gelir? Köylü kurnazlığı derler, küçük burjuva demagojisi ya da davranışı derler. Tam da bu noktada “bana emanet bir şeyler verildi, ince bir tarzda nasıl kullanırım görürsünüz” diyor. Çok iyi biliyorum; kendi malı, kendi değerleri olsa, uğruna kırk takla atar. Partinin altın gibi değerleri sırtında olsa, hiç bakmadan atıp kaçıyor. Aynı zamanda bu, insanın vatan hainliğini, kendi ulusal veya ulusaldan da öte, kişi onuruna ne kadar değer verdiğini gösterir. Bütün bunları neden bu şekilde vurguluyoruz? Bu terbiye biraz gereklidir. Askeri, siyasi, ideolojik, kültürel, sosyal, ekonomik terbiye gereklidir. Her sahanın değerine nasıl yaklaşılır, nasıl kullanılır, onun ölçüsünü biraz eğitimle almak, önceden nasıl yapılırına biraz cevap aramak gerekir. Biz ideolojik, politik mücadelenin askeri savaşımının en yoğun bir tarzını, biçimini yaşıyoruz. Onun eğitimi çok müthiş olur, olmak durumundadır. 

Bütün olanaklarım çok sınırlı, fakat amacım ise mutlaka ona varmayı gerektiriyor. Nasıl yapacaksın? Kıt olanaklarla büyük amacı nasıl birleştirip başlatacaksın? Orada artık geriye senin dehan, kimi yerde cesaretin, kimi yerde fedakarlığın, aklın kalıyor. Her şeyinle kendini ayaklandırıp ona ulaştıracaksın. Bunun başka izahı yok. PKK olayı bu demektir. “Ben böyle düşünmek istemiyorum, ben PKK‟yi başka tarz anlamak istiyorum” diyemezsiniz. Ben de bin defa ispatlamışım ki, başka türlü seni yaşatmak bile mümkün değil. Kendi tarzınla yaşamı bırak, hepsi yalan, aldatmaca. Her zaman söylediğiniz gibi “şöyle bağlıyız, izliyoruz” demeyi de bırakın. Beni bir dost olarak, herhangi bir konuşan olarak anlamaya çalışın. Çıkaracağınız sonuç; sizin sandığınız gibi yaşamın mümkün olmadığıdır. O köy cemaatlerindeki gibi, esnaf kahvelerindeki gibi yalanla, dolanla ortalığı birbirine katarsanız olmaz. Sıcak bir savaş içindeyiz diyorum. Benim sorumluluğunu üstlendiğim olay, olgu ateşten bir gömlektir, bir ateş olayıdır. Buna sıradan bulaşanı bile düşman “imha edin” diyor. Size ben gelin demiyorum, gelirken de dikkat edin diyorum. Sizi çağırırken bu çağrının anlam ve önemi üzerine ciltler dolusu değerlendirme sundum. Ben sizi ucuz görmüyorum, çok büyük bir değer biçiyorum, hatta kendimden daha fazla önem veriyorum. Her zaman şöyle değerlendiriyorum; bunlar kendini atmış, harcamış, ama bunları daha iyi savaşabilir, daha iyi sonuca gidebilir duruma getirebiliriz. Benim belki de imkanım yetmez, bunların imkanı biraz oluştu, benden daha şanslılar diye size bakıyorum, ama sizde bunların hiçbirinden eser yok. Peki sizi kim besleyecek? Söz verdiklerinize ne söyleyeceksiniz? Acı haberlerden başka ne vereceksiniz? Şu anda bütün yetmezliklerime rağmen moralin sahibi, umudun sahibi benim. 

Bu doğru mu, değil mi? Herkes gözünü bize dikmiş. Sizin gibi binlercesi daha fazlasını temsil etmeliydi. Benim mazur görülecek yanlarım da var, çünkü bana ne kimse bir şey sordu ne de öğretti. Benim öğretmenlerimin büyük bir kısmı sömürgeciliği aşılıyorlardı, imkansızlığın öğretmeniydiler, zararın, yaşamdan uzaklaştırmanın öğreticisiydiler. Ben tersinden öğrendim, ama sizlere az çok doğruyu öğretiyoruz ve sadece öğretmekle kalmıyoruz, olanak kabilinden halen borçluyum. Aileden, devletten aldım, çalıştım bu işin finansmanını sağladım. Sizse hazır değerlerle başladınız. Bütün bunlar karşısında yine “bize pek gerekli değil” diyemezsiniz. Yaşamı denediniz, her tarafa savruldunuz, size bir şey verdiler mi? Kendinizi kaybettiniz. Zaten birçok yere gidip sonuç almadıktan sonra, PKK‟ye geliyorsunuz. Yoksa hazırlanmış birtakım değerlerle yüklü olarak gelmediniz. Bütün bunları söylerken, kasıtlısınız, bilinçli sahtekarlarsınız demiyorum. Özellikle bu işin esasları, gerekleri üzerinde yıllarca yanılgılı, yetersiz yaklaşım kadar, fırsat ve olanakları zamanında değerlendirememe gibi durumları neredeyse bir alışkanlık haline getirmişsiniz. Savaşım gerçeğinizde, özellikle yoğunlaşan savaşta bu yaklaşım sahiplerini affetmiyoruz. Ne kadar iyi niyetli de olsalar, ne kadar çaba da harcasalar, onları tuzla buz etmekten başka bir sonuçla karşı karşıya bırakmıyoruz. Bir devrimin önder kadrosunun böyle yaşamasına asla fırsat verilmiyor. Bunu ben dayatmıyorum, ortaya çıkardığınız savaş gerçeği artık bundan sonra böyle olacağını söylüyor. Başka türlü gözünü açamaz, başka türlü adımını atamazsın. Gerçeklerin emredici gücü budur.

Toplum yanılgılı, toplum aldatılmış, ağır baskılar var, çok ağır toplumsal koşulları her aile, her kişi yaşar; fazla özgür hareket etme imkanı olmadığı için öyledir. Siz öyle değilsiniz, sizin özgür hareket etme imkanınız gelişmiştir ve bizim size yapabileceğimiz veya yaptığımız en büyük iyilik biraz daha özgür hareket etme imkanı vermedir. Bu sizi oldukça iddialı kılabilir. PKK‟deki özgürlük, onun özgür kararı, özgür davranış imkanı, herhangi bir toplumsal grupla, hatta dışımızdaki partilerle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür. Nicelik ve nitelik olarak özgürlük düzeyi çok gelişmiştir. Elindeki savaşım olanakları ve özgürlüğü büyük başarılarla pekiştirmesi, hatta nihai başarılar dediğimiz sonuçlara götürmesi imkan dahiline getirilmiştir. Özgürlük konusunda, rüyalarımızda bile göremeyeceğimiz bir seviyeye ulaştık. Ben de eskiden bunu hayal bile edemezdim, ama şimdi gerçekçiyim. Sorun hayal kurma sorunu değil, sorun gerçekçi olma sorunudur. Eskiden hiç olmayan şeyler şimdi oldu diye kendimi yitirecek miyim? Herhalde hiçbiriniz benim kadar özgür hareket imkanına sahip değilsiniz, ama hiçbiriniz de benim kadar küçük bir parça ekmeğin çarçur edilmesini bile sorun yapacak durumda değilsiniz. Böyle yapmak ayıp mı? Ölçülerim eğer ulusal ölçüler olacaksa, öyle davranmak zorundayım. Başlarken de öyleydim, şimdi de öyleyim. “Bir önder senin gibi mi olur” demeyin. Benim adıma her türlü şey karıştırılıyor, ama ben çok ölçülü olacağım. Ben bir kuruşunun, bir parça ekmeğin hesabını mükemmel yapmak zorundayım. Bu Önderlikte başka türlü bir yaklaşım doğru değildir. Ama kendi pratiğinize bakın, adeta savuruyorsunuz. “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” deyimini “PKK‟nin malı deniz, yemeyen domuz” deyimine dönüştürdünüz. Kendi canınız da dahil, böyle yaklaşıyorsunuz. Neden kendinizi böyle bozuk para gibi harcıyorsunuz? Bu noktada beni anlayabiliyor musunuz? Yerinde olmadığı halde değerleri kaybedenlere de, kendisini kaybedenlere de, hatta mezardakilere de bunu söylemiştim. Bir şey anlayabildiniz mi, anlayarak mı gittiniz veya doğrusunu yaparak mı gittiniz? Buna çok az kişi “evet” diyebildi.

Özgürlük sizindir, benim babamın malı değil. Dilediğiniz gibi kullanma da bu işin bir gereğidir. Ama dilediğiniz gibi kullanma, sizi kötü sonuca götürüyorsa, herhalde bir yoldaş olarak da öneriyi doğru yapmak yoldaşlık gereğidir. İnsan iradesine bir sınır koyamayız. Bu noktada “bir insandan daha ne istenir” diyemezsiniz. Eğer ben bu söze değer vermiş olsaydım aslında hiçbir şey olmazdı. Hep “hiçbir şey olmaz” denilir. “Kim suçluydu, kim destekliyor, hangi devlet, neyin var? PKK dediğinle birkaç kendini bilmezden başka kim uğraşıyor” derlerdi. Ama hiç de öyle değil. İnsan yeteneği, tek bir kişide de tecelli etse dünyaları yaratır, dünyayı değiştirir. Bu ispatlanıyor. Büyük oranda üzerine sınır koymuş, “benden bu kadar çıkar” diyor. Biz de iddia ediyoruz ki, fazlası çıkar. PKK çizgisinin özelliklerine göre, fethedilmeyecek hiçbir amaç yoktur. Zorlanacaksınız, kendinizi ayaklandıracaksınız ve yapacaksınız. Buna ekmek su kadar muhtaçsınız. Kendini bir sigaraya bu kadar kaptıran kişi, niye kendini böyle bir yüceliğe kaptırmasın? Alışkanlıklarınıza bu kadar tapıyorsunuz da, büyük bir amaca, neredeyse yakınlaşmış bir başarıya, bu başarının size getireceği yaşama niye kendinizi katmıyorsunuz? Bu soruyu soracağım ve yargılayacağım. Gerekirse herkesi, her şeyi öyle yapacağım. Siz yaşamayı kolay mı sanıyorsunuz? Açıkça yetmezlik içinde olacaksınız, açıkça yanlışlıkta ısrar edeceksiniz ve buna da onay isteyeceksiniz. Bu mümkün mü? Ben bu noktada şiddetli bir kavgacıyım. Bu halinle bana kendini yutturamazsın, mert ol, yiğit ol. Ne abartarak, ne yanıltarak, ne incelterek birbirimizin yakasını bırakamayız. Birbirimizi adam etme hem hakkımız, hem de görevimizdir. Bu anlamda kavga etme hakkımız, görevimiz, aynı zamanda bir halka mensup olmanın doğal bir gereğidir. Hayvanlar topluluğunda bile hayvanların yavrularıyla ilişkileri anlamlıdır. Biz o kadar da mı olamayacağız?

Büyük kavgacı olduğumu özenle belirteyim. “Biz buna gelemeyiz, edemeyiz, tanımıyoruz”diyemezsiniz. Bir sigaraya, bir köylü ahbap çavuşluğuna, basit yaşama kendini bu kadar vermiş olan biri, büyüğe de gelecektir. Gelmezse kavganın nasıl sonuçlanacağını görürsünüz. Bu konuda kavganın gerekçesi de, kendisi de haklıdır. Nereye kadar kaçacak, nereye kadar düşeceksin? Öleceksen, hiç olmazsa ölmesini bil. Elini bile kaldırmadan, kurbanlık İsmail gibi kendini ölüme yatırmak kabul edilemez. Sen bunun hesabını benden isteyemezsin, bana her türlü çirkinliği onaylatamazsın. Halkıma mensupsan, hele partime mensup biri olduğunu iddia ediyorsan bu çirkinliği bana dayatamazsın. Bu ağza, bu düşkünlüğe onay isteyemezsin. Hele PKK saflarında bu hiç olmaz. “Biz yine de kullanmasını, aldatmasını biliriz” dersen, ben de köylüyüm veya az çok dünyayı tanıyan birisiyim, istersem o kurnazlığı ben de derinleştiririm. Burjuvazisini dayatırsan, onu da az çok biliyorum, emperyalizmini de biliyorum. Ona karşı her türlü savaşmayı da az çok biliyorum; tarihi de biliyorum. Tutkularım da senden bin kat daha büyüktür. Beni nasıl aldatacaksın? Tam da bu noktada çaresizsiniz. Bu, iyi bir direnme biçimi midir? Bize karşı koymanın anlamlı bir biçimi olabilir mi? Partimizi uğraştırmanın iyi bir biçimi olabilir mi? Yapımızın büyük bir kısmı bu durumda. Ben bu sözü daha 1985‟lerde söylemiştim; ey arkadaşım, sen otuz beş yaşındasın, ama bir bebek gibisin. Bana yolladığın sesler, çocuğun ağlamalarıdır, beni kandıramazsın demiştim. Bu ne kadar anlaşıldı? Bunlar da sözümona, benim en akıllı arkadaşlarım. Anlamadılarsa, kendilerine olan olur. Ben yine ayaktayım.

HALKLAR ÖNDERİ(30.BÖLÜM)
 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

15 AĞUSTOS ATILIMI BİR KEZ DAHA DOĞRULANMIŞ VE ZAFERE OLAN İNANCI SARSILMAZ KILMIŞTIR!

ÖLÜMSÜZLÜK,BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENİŞTEN GEÇER

ÖNDERLİĞİN 29 HAZİRAN 1999 İDAM KARARI

ÖNDERLİK SAVUNMALARINDA KUANTUM  

AŞK ÖZGÜRLÜĞÜ ARAYIŞTIR

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ CEVAP

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (1. BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (2. BÖLÜM)

TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ

EMEK VE TOPLUM (1.BÖLÜM)

EMEK VE TOPLUM (2.BÖLÜM)

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE 1.BÖLÜM

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE (2. BÖLÜM)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 1 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 2 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 3 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 4 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 5 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 6 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 7 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 8 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 9 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 10 E MİN)

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-I

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-II

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINA KARŞI NATO’NUN GLADİO SAVAŞLARI

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-1-

ÖZGÜRLÜK ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-2-

DEMOKRASİNİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ HALKIMIZ YAPACAKTIR 

GÜZELLİĞİN İÇERİĞİNDE TOPLUMSALLIK VARDIR, KOLEKTİVİZM VARDIR

UCUZ YAŞAM YOKTUR, UCUZ YAŞAM ÖLÜMDÜR

YAŞANAN PATLAMA OLAYI TARİHLE EN ŞİDDETLİ HESAPLAŞMADIR

ZEMİNİMİZ SON DERECE DEVRİMCİDİR

NASIL YAŞAMALI?

RUHUMU SATMAMAM ÖZ SAVUNMAMDIR

DEMOKRATİK ANAYASAL ÇÖZÜM GELİŞMEZSE HALKIN DİRENME HAKKI VARDIR!

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞÇISI OLMAK

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK İRADESİ BENİ UMUTLANDIRIYOR

PKK BİR ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

KARARLIYIZ KESİN KAZANACAĞIZ

DEVRİM BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜLÜK OLAYIDIR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

PKK EVRENSEL BİR HAREKETTİR

PKK, MEZHEPLER MOZAİĞİDİR

ÖZGÜRLÜK OLMADAN ETİK VE ESTETİK OLMAZ

KADIN KURTULMADAN

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

CHE GERİLLA TARZININ BÜYÜK TUTKUSUDUR

SOSYALİZM CİNSLER ARASI UÇURUMUN VE EŞİTSİZLİĞİN YIKILMASIDIR

PKK, BÜYÜK YAŞAYANLARIN PARTİSİDİR

GÖÇ, GÖÇ...

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (19.BÖLÜM)

KÜRT HALKININ EN BÜYÜK SİLAHI PKK’DİR

PARTİLEŞME HALK TARİHİMİZİN VE İNSANLIĞIN EN ANLAMLI İFADESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (20.BÖLÜM)

ORTADOĞU TOPLUMUNUN İKİNCİ BİR KADIN DEVRİMİNE İHTİYACI VARDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (21.BÖLÜM)

PARTİLEŞME; YÜCE HALK TARİHİMİZİN KUTSAL YÜRÜYÜŞÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (22.BÖLÜM)

PARTİMİZİN ÇIKIŞ TARZINA UYGUN YETİŞMEK PARTİ ŞEHİTLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR

PKK EN ZORU BAŞARAN HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (23.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (24.BÖLÜM)

PKK; KÜRDİSTAN HALKININ GERÇEK OKULUDUR, TOPLUMSAL BİLİNCİNİ KAZANDIĞI, SAVAŞMASINI ÖĞRENDİĞİ BİR OKULDUR

BAŞARI YOLUNA GİREN PARTİ MİLİTANLIĞI KESİN ZAFERİ KAZANIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (25 .BÖLÜM)

PKK TARİHİ ÖNDERLİK TARİHİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (26.BÖLÜM)

PKK TARİHİ YENİLMEZLİK TARİHİDİR

KÜRDİSTAN ROMANI

PKK TARİHİNİ İYİ BİLMEYENLER PKK KİŞİLİĞİNİ DOĞRU TEMSİL EDEMEZLER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(28.BÖLÜM)

PKK VE KÜRT HALKI ARTIK TASFİYE EDİLEMEZ

PKK, BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(30.BÖLÜM)

PKK’LİLEŞME HİÇ ŞÜPHESİZ SOSYALLEŞMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(31.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR(1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (32.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(33.BÖLÜM)

PKK'DE YAŞAMIN TEK ŞARTI DÜŞMANIYLA BOY ÖLÇÜŞTÜRMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (35.BÖLÜM)

PKK'LİLİK EN SOYLU DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ DEMEKTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(38.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(39.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(41.BÖLÜM)

PKK'NİN ŞARTLARI , YAŞAMIN ŞARTLARIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLK (42.BÖLÜM)

BU SAVAŞ HALK SAVAŞIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (43.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (46.BÖLÜM)

PKK'LİLİK GERÇEKÇİ OLMADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (47.BÖLÜM)

''1990’LARDAN SONRAKİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞI, KÜRDİSTAN POLİTİKALARINI BOŞA ÇIKARMIŞTI''

''ADIM ABDULLAH''

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (48.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

SAVAŞ VE SANAT

PKK’NİN SORUNLARA GETİRDİĞİ YENİ ÇÖZÜM MODELİ

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (49.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN'IN VARLIĞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZ SAVUNMASIZ OLAMAZ

YENİ DÖNEMDE PKK’NİN KİMLİĞİ VE ANLAMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (50.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (51.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (4.BÖLÜM)

PKK BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (57.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (58.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (59.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (3.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ, BAŞARIYA KİLİTLENMEKTİR

MEŞRU SAVUNMA PERPEKTİFLERİ (1.BÖLÜM)

SANATIN DEVRİMCİ İŞLEVİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (1. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (2.BÖLÜM)

SANAT, EDEBİYAT VE RUH

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (2. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (3. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (4. BÖLÜM)

İLKEL MİLLİYETCİ VE OPORTÜNİST YAKLAŞIMLAR, BİRLİK DEĞİL ÇATIŞMA DOĞURUR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (5. BÖLÜM)

BİR HALKIN MÜSLÜMANLIĞINA SAHİP ÇIKMASI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (6. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (7. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (8. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (9. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (10. BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (4.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK  GEREKÇESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (11.BÖLÜM)

FELSEFE’NİN KISACA TANIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (13.BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (19.BÖLÜM)

PKK'YE KARŞI GLADİO SAVAŞLARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (20.BÖLÜM)

TASFİYE PLANI ‘DEMOKRATİK AÇILIM’ ADI ALTINDA PİYASAYA SUNULDU

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (21.BÖLÜM)

PKK’NİN ASIL BUNDAN SONRA ROLÜNÜ BAŞARIYLA OYNAMASI GEREKİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (22.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (23.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (24.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (25.BÖLÜM)

TARİHİ HESAPLAŞMA GÜNLERİNDEYİZ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (26.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (28.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (30.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (31.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (32.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (33.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (35.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (38.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE ZORAKİ ASİMİLASYON POLİTİKALARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (39.BÖLÜM)

KÜRTLERİN KÜLTÜREL SOYKIRIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (41.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (42.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM -2

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (43.BÖLÜM)

KÜRDİSTANİ VE EVRENSEL

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (46.BÖLÜM)

1985 YILINDA ALMANYA MERKEZLİ NATO GLADİOSU PKK'YE KARŞI HAREKETE GEÇİRİLDİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (47.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (48.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (49.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (50.BÖLÜM)

YAŞAMAK ÖLMEKTEN DAHA ZORDUR VE BEN ZOR OLANI TERCİH ETTİM

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (51.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (52.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (2.BÖLÜM)

YÜCELTECEK TUTUMLARA, KARARLARA ULAŞMAK

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (53.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (54.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (4.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (55.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (56.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (57.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (58.BÖLÜM)

BERİTAN ÇİZGİSİNİ TAKİP EDİN!

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (8.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (59.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (60.BÖLÜM-SON)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (10.BÖLÜM)

15 ŞUBAT KOPLOSU 21. YÜZYILIN EN BÜYÜK KOPLOSUDUR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-1)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-2)

YÜCELTECEK TUTUMLARA KARARLARA ULAŞMAK (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-3)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-4)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (8.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (9.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (10.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (11.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA TEKNOLOJİK DEVRİM VE EKOLOJİK-TOPLUM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (12.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (13.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (14.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (15.BÖLÜM)

GERÇEĞİN, ADALETİN VE SEVGİNİN ARAYİŞÇİLARİNA

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (16.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (17.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (18.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (19.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (20.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (21.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (26.BÖLÜM)

MAZLUM YOLDAŞIN ANISI YOLUMUZU AYDINLATAN SÜREKLİ BİR MEŞALEDİR!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (27.BÖLÜM)

BAHARA YAŞAM GÜCÜ KADAR GÜÇLÜ VE CANLI KARŞILIK VERELİM!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (29.BÖLÜM)

MAZLUM DİRENİŞCİLİĞİ PARTİNİN BÜYÜK RUHUDUR

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI ULUSAL KİMLİĞE, ÖZGÜRLÜĞE DÖNÜŞ HAMLESİNDE ZAFERİN KANITIDIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (30.BÖLÜM)

HER NEWROZ SÜREKLİLEŞEN BİR YENİLENMEDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (31.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (32.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (33.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (1.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (34.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (35.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (1.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (36.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (37.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (3.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (38.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (39.BÖLÜM)

AGİT'İ ANMAK, O'NU ANLAMAKTIR!

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (40.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞ, PKK'DE ŞEKİLLENDİRİLMEK İSTENİLEN MİLİTAN KİŞİLİKTİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (41.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (42.BÖLÜM)

HALK SAVAŞI ÖZGÜRLÜK SAVAŞIDIR, KAHRAMANLAR SAVAŞIDIR (1.BÖLÜM)

KAHRAMANLIK DÖNEMİ ŞEHİTLERİNE BAĞLILIK, SAVAŞAN HALK KAHRAMANLIĞI GERÇEKLİĞİNE ULAŞMAKLA MÜMKÜNDÜR

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (43.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (44.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (45.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (46.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (47.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (48.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (49.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (50.BÖLÜM)

İMRALI NOTLARINDAN GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (51.BÖLÜM)

SAVAŞLA YAŞAM HAKKI KAZANILMIŞTIR

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (52.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (53.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (54.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (55.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (56.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (57.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (58.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (59.BOLUM)

BEN ÖZGÜRLÜĞÜN KOMUTANIYIM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (60.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (61.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (62.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (63.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (64.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (65.BÖLÜM)

HEDEF ÜLKE VE ÖZGÜRLÜK SAHİBİ OLMAKTIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (66.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (67.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (68.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (69.BÖLÜM)

KOMPLE DEVRİMCİLİK KOMPLE KİŞİLİK İSTER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (70.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (71.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (72.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN PKK'NİN DAMGASINI TAŞIMAKTADIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (73.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (74.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (75.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (76.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (1.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (77.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (78.BÖLÜM)

SAVAŞ BİR KURAL İŞİ, BİR ÖZ İŞİ, İLKE İŞİ, BİR ÖRGÜT İŞİDİR; SAVAŞ DEVRİMCİ YAŞAM İŞİDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (79.BÖLÜM)

SOSYALİZM ÖZGÜRLÜK İNANCI VE BİLİNCİDİR

DERSİM’DE KIŞLA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (1.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ANISINA

HAKİ KARER, HİÇBİR ÇIKAR GÖZETMEKSİZİN DOĞRULARI YÜREĞİ İLE SAVUNUYORDU

PKK BİR İNSANLIK HAREKETİDİR

BU BAŞARI TARZINI HİÇ KİMSE ÖNLEYEMEZ

ZİLAN KADININ DİRİLİŞİDİR

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOSUDUR (1.BÖLÜM)

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOMUZDUR (2.BÖLÜM)

ZİLAN’I ÇÖZÜMLEDİK, ZİLAN BİR AŞK…

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (1.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (2.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (3.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (1.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (2.BÖLÜM)

PKK FELSEFESİ VAR OLANLA YETİNMEMEK, HEP FAZLASINI DÜŞÜNMEK VE BAŞARMAKTIR

BİR HALK DİRENMEYE KARAR VERİRSE, HER TÜRLÜ GERİCİ EMPERYALİST HESAPLARI BOŞA ÇIKARIR

BENİM YAŞAMIM SADECE BİR ULUSUN HİKAYESİ DEĞİL, İNSANIN ÖZGÜRLEŞMESİNE DE EN GERÇEKCİ CEVAPTIR

ÖLÜMSÜZLÜK BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENMEKTEN GEÇER

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (1.BÖLÜM)

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (2.BÖLÜM)

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

BİLİMİN ETİKTEN YOKSUN GELİŞMESİ, ÇAĞDAŞ HASTALIKLARIN TEMELİDİR

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ (2.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR

YENİDEN DOĞUŞLARI SAVAŞLA GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ

DEVRİM MUAZZAM ÖZGÜRLEŞME İMKANI VERİYOR

KADIN SORUNU ÇÖZÜMLENDİĞİ ORANDA DEVRİMLER GÜÇ KAZANIR

SAVAŞ BİR HALKI KENDİNE GETİREN KÖKLÜ BİR EYLEMDİR (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK MODERNİTENİN YENİDEN İNŞA SORUNLARI

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (1.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (2.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (3.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞCISI OLMAK

YEREL, BÖLGESEL SORUNLAR VE DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (4.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (5.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR (2.BÖLÜM)

BİZDE ŞEHADET YAŞAYAN KAYNAKTIR, YAŞATAN KAYNAKTIR

ULUS-DEVLET KISKACINDA KÜRTLÜĞÜ SAHİPLENMEK

PARTİ HALKI KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE TAŞIYAN KÖPRÜDÜR

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (1.BÖLÜM)

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (2.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS ATILIMI’NIN ESAS ANLAMI, SİZİN BÖYLE SAVAŞMAYA CESARET EDEN BİR HALK DURUMUNA GELMENİZDİR

15 AĞUSTOS ATILIMI SİZİ SAVAŞAN BİR HALK DURUMUNA GETİRMEKLE EN BÜYÜK BAŞARISINI ORTAYA ÇIKARMIŞTIR

PARTİMİZ KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR PARTİDİR

SAVAŞAN HALKIMIZA!

FİZİKİ VE KÜLTÜREL TASFİYE

BENİ TARTIŞMAK, BİR HALKIN KADERİNİ TARTIŞMAKTIR

BİZ HER ZAMAN DOĞRULAR İÇİN YAŞADIK

BUNDAN SONRASI KESİN ZAFERE DOĞRU YÜRÜMEDİR

SİZ YAPACAK VE SİZ BAŞARACAKSINIZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

İMHACI SÖMÜRGECİLİĞİN YAŞAMINA“HAYIR” DEDİK

GERİLLA…

ÜLKEYE, PARTİYE VE ÖNDERLİĞE BÜYÜK SADAKATLE BAĞLILIĞIN ŞEHİDİDİR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ (2.BÖLÜM)

GER QONAX BAŞ NEYÊ VEKOLANDIN KESAYET BAŞ NAYÊ DAHÛRANDIN

ULUSUN GERÇEK TEMSİLCİ GÜÇLERİ HALK MECLİSLERİDİR

İDEOLOJİK KİMLİK VAZGEÇİLMEZ BİR OLGUDUR

ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİ, İNSANI MÜTHİŞ SAVAŞTIRIRSA ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİDİR

PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM

KADIN ORDULAŞMASINA DOĞRU

YAŞANAN PATLAMA TARİHLE HESAPLAŞMADIR (1.BÖLÜM)

“HAKİ PARTİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ RUHUYDU''

DEMOKRATİK VE EKOLOJİK TOPLUM (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

TARİH İLE HESAPLAŞMA

ORTADOĞU SAVAŞLARI NASIL SONUÇLANABİLİR?

ZİLAN VE SEMA TARİHİN VE KADININ DİRİLİŞİDİR

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (1.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (2.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (3.BÖLÜM)

PKK’NİN ORTAYA ÇIKIŞI, SANATIN DİRİLİŞİDİR

BİZ DE KENDİ KENDİMİZİ YÖNETEBİLİRİZ

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI (2.BÖLÜM)

SANAT, ZİHNİN VE RUHUN KANATLANMASIDIR (3.BÖLÜM)

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-1.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-2.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-3.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-4.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-5.BÖLÜM

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI-2.BÖLÜM

SAVAŞ ÖRGÜTÜ KADAR, SANAT ÖRGÜTÜNE İHTİYAÇ VARDIR

MÜCADELE ÖNCELİKLE ZİHNİYET ALANINDA KAZANILMALIDIR

DÎROKA MÊTINGERIYÊ Û CIVAKA ÇÎNDAR

II-CIVAKA KOLEDAR Û MÊTINGERÎ

III- CIVAKA FEODAL Û MÊTINGERÎ

IV-CIVAKA KAPÎTALÎST, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

MÊTINGERÎ Û PÊVAJOYA KAPÎTALÎZMÊ YA REKABETA SERBEST

EMPERYALÎZM, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

DI NAVBERA HER DU ŞERÊN PARVEKIRINÊ YÊN EMPERYALÎST DE REWŞA CÎHANÊ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-1.BÖLÜM

REWŞA WELATÊN SOSYALÎST

REWŞA MÊTINGEH Û TEVGERÊN RIZGARIYA NETEWEYÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-2.BÖLÜM

ÇÎNA KARKER Û KOMÎNÎST

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -1.BÖLÜM

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -2.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-3.BÖLÜM

PKK ÖNDERLİĞİ HALKÇIDIR VE BAĞIMSIZDIR

CIVAKA KURDISTANÊ

B) DI SERDEMA FEODAL DE KURD Û KURDISTAN

3-DI HEGOMONYAYA TIRK U ÎRANIYAN DE KURDISTAN

C-DI NAV SÎSTEMA EMPERYALÎST DE KURDISTAN

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN 1999 KOMPLO SÜRECİNİ DEĞERLENDİRİYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -1.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -2.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -3.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -4.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -5.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -6.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -7.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -8.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -1.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -2.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -3.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -5.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -6.BÖLÜm

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -7.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -8.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -9.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -10.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-5.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-6.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-7.BÖLÜM

MÊTINGEHKIRINA KURDISTANÊ JI ALIYÊ KOMARA TIRKIYÊ VE

MÊTINGEHKIRINA BAŞÛRÊ KURDISTANÊ

MÊTINGEHKIRINA ROJHILATA KURDISTANÊ

DIVÊ JI BO ZIMANÊ KURDÎ CIHÊN AZAD WERIN AFRANDIN

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-8.BÖLÜM

II- CIVAKA BAKURÊ KURDISTANÊ PÊKHATEYA EKONOMÎK

PÊKHATEYA (YAPI) CIVAKÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-9.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-10.BÖLÜM

PROLETARYA

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-3.BÖLÜM

ŞOREŞA ME ŞOREŞA AFIRANDINA HEZKIRINÊ YE

DEVLET YERİNE DEMOKRATİK YÖNETİM

KADIN DOĞASI

SEVGİ ANLAMAYA DAYALI OLURSA ANLAMLIDIR

PERWERDE Û PÊKHATEYA ÇANDÎ

PÊKHATEYA NETEWEYÎ