ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR
ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR
0 Yorum
1128
01-11-2021

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, NATO, ABD ve Avrupa’nın işgal saldırılarına ilişkin stratejileri ile Türk devletinin soykırım ve ‘Yeni Osmanlıcılık’ politikalarına ilişkin ANF’nin sorularını yanıtladı.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan ile yapılan röportaj şu şekilde:

NATO’nun, özellikle de ABD’nin, Türk devletinin işgal saldırısı ve bu saldırıların KCK bağlamındaki stratejileri ve ajandaları nedir?
TC devletinin Rojava ve Başûrê Kurdistan’a yönelik işgal saldırıları Bakurê Kurdistan üzerindeki sömürgeci-soykırımcı egemenliğinden ve bu temelde yürüttüğü soykırım saldırılarından kopuk ele alınamaz. Dolayısıyla söz konusu işgal saldırılarının amacı Bakurê Kurdistan’da olduğu gibi her bakımdan Kürt varlığını yok etmek ve Kürt soykırımını gerçekleştirmektir. Birinci ve temel amaç kesinlikle budur. TC devleti ve günümüzdeki AKP-MHP faşist hükümeti açık bir biçimde görmüştür ki başta Rojava ve Başûrê Kurdistan olmak üzere Kürdistan’ın diğer parçalarında soykırım uygulanmadan, ortaya çıkan Kürt gelişmeleri yok edilmeden, sadece Bakurê Kurdistan’daki halka dönük yürütülen soykırımcı saldırılarla sonuç alınmamakta, yani Kürt soykırımı başarıya götürülememektedir. Çünkü farklı parçalardaki özgürlükçü ve demokratik gelişmeler birbirlerini etkilemekte, diğer parçalarda da özgürlük ve demokrasi mücadelesinin bilinç, örgütlülük ve eylem alanında gelişmesine yol açmaktadır.

O halde TC devleti Kürt soykırımını tamamlamak istiyorsa, dört parça Kürdistan’da ve yurtdışında tüm Kürt varlığına ve özgürlüğüne dönük soykırımcı saldırıları bütünlüklü yürütmek zorundadır. Özellikle TC devletinin ve onun hükümetlerinin son 40 yıla aşkın PKK’ye karşı yürüttüğü imha, tasfiye amaçlı saldırılarından çıkardığı sonuç bu olmuştur.

İŞGAL SALDIRILARININ İKİ TEMEL AMACI
Kısaca, TC devletinin Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dönük işgal saldırılarının iki önemli amacından söz edebiliriz: Kuşkusuz ayrıntıda daha fazla amaç güdülmektedir. Örneğin bölgesel mücadelenin, hatta küresel çıkar mücadelesinin bir aracı olarak söz konusu işgalci saldırılar görülmektedir. Fakat bunlar yanında ifade edeceğimiz iki temel amaç belirleyici olmaktadır.

Birincisi; Kürt soykırımını gerçekleştirmektir. Yani Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dönük işgal saldırılarının esas amacı özgür Kürt bilincini, iradesini, örgütlülüğünü, kazanımlarını, kısaca Kürt varlığını yok etmektir. Öyle ki sadece askeri bir güç, siyasi bir etkinlik, ekonomik, örgütsel bir yapı değil, ruh, duygu, düşünce düzeyinde bile Kürt varlığını ve özgürlüğünü ifade eden, Kürt’e ait olan hiçbir şey bırakmamaktır.

Zaten TC devleti bu amaç doğrultusunda Bakurê Kurdistan’da her türlü yol-yönteme başvurarak soykırımcı bir saldırı yürütmektedir. Kültürel soykırımdan fiziki katliamlara, yani soykırıma kadar her şeyi yapmaktadır. Demografyanın değiştirilmesi, Kürtlerin kendi yurtlarından göçertilmesi ve esas olarak da asimilasyon uygulamaktadır. Kürt tarihinin, dilinin, kültürünün her şeyinin kültürel soykırıma uğratılarak Kürtlerin Türkleştirilmesi, Kürt varlığının Türk uluslaşmasının bir hammaddesi haline getirilmesi, böylece bu dünyada Kürt adına hiçbir şeyin bırakılmamasını hedeflemektedir.

Aynı amaç Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dönük işgal saldırılarının da amacıdır. Bunu kesinlikle böyle bilmek ve anlamak gerekiyor. Çünkü doğru olan budur. Bu saldırılarla özgür Kürt iradesi kırılmak, Kürt kazanımları yok edilmek, mevcut iki parçada oluşmuş Kürt statüleri ortadan kaldırılmak, Kürt soykırımını bu parçalarda da uygulamaktır. Nitekim Efrîn, Girê Sipî, Serêkaniyê’de yapılan uygulamalar açıktır. Bunların Bakurê Kurdistan’daki uygulamalardan hiçbir farkı yoktur.

Yani işgal edilen yerlerde TC devletinin, AKP-MHP faşist hükümeti tarafından yapılanların tam bir soykırım olduğu ortadadır. Aynı şeyin Heftanîn’de, Metîna’da, Zap’ta, Bradost’ta gerçekleştirilen işgalci saldırılarıyla adım adım uygulanmakta olduğu net bir biçimde görülmektedir. Dolayısıyla TC devletinin Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dönük mevcut işgal saldırılarını, Kürt soykırımının temel bir saldırısı olarak görmek gerekir. PKK’ye dönük saldırı tamamen bu amaçladır. Çünkü PKK her düzeyde Kürt varlığını ve özgürlüğünü temsil eden ve geliştiren temel güç olmaktadır. Kürt varlığını ve özgürlüğünü yok etmek, Kürt soykırımını gerçekleştirmek için de her şeyden önce PKK’nin varlığının yok edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle PKK’yi öncelikli hedef haline getirmektedir.

Bununla birlikte ikinci temel hedef olarak Rojava ve Başûrê Kurdistan’ı işgal etme, eski Osmanlı Kürdistan’ını tekrar TC devletinin sınırları içine katma, böylece Ortadoğu’da ‘Yeni Osmanlıcılık’ da denen bir tür yayılmacılık geliştirme hedefi vardır. Bu hedef geçmişte gizli olarak vardı, şimdi bazı çevreler tarafından açık olarak dillendirilmektedir. Bu hedefin ittihatçı, yani Enverci ele alınış, yürütülüşü ile Kemalist ele alış ve yürütülüşünde kısmi nüans farkları olsa da aslında özde aralarında herhangi bir fark yoktur.

Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli tarafından ele alınıp yürütülüşü ise Enverci ve Kemalci ele alıp yürütmelerin birleştirilmesini ve ortaklaştırılmasını ifade etmektedir. TC devletinin zihniyet ve siyaset olarak şekillenişinde başta Rojava ve Başûrê Kurdistan olmak üzere eski Osmanlı topraklarına dönük yayılma, genişleme emeli bir hedef olarak vardır. Zaten ittihatçılar, Enverciler bunu açıkça yaptılar. Kemalistler de biraz gizli yürütmeye çalıştılar. Örneğin Hatay’ın alınması bunu ifade etmektedir. Aynı Mustafa Kemal’in fırsat buldukça ‘Misak-ı Milli’ diye belirlediğimiz toprakların ele geçirilmesini TC devletine vasiyet ettiği tarafımızdan bilinmektedir. Dolayısıyla bir emel olarak, hedef ve amaç olarak TC devletinde böyle bir ilhak ve yayılma amacı, bölgesel bir emperyalist güç olma hedefi vardır.

Fakat bunun uygulanması uygun koşulları gerektirdiği için her zaman açık söylenmemekte, her koşulda yapılmamaktadır. Koşullar olgunlaştıkça, fırsat ve imkanlar oldukça bu tür adımlar atılmaya çalışılmaktadır. Kısaca bu konuda daha dikkatli, ihtiyatlı bir yaklaşım var. Yani her zaman açık bir biçimde böyle bir hedef gütmüyorlar.

ABD VE NATO’NUN ‘KCK STRATEJİSİ’
Şimdi NATO ve ABD’nin, TC devletinin ve AKP-MHP faşizminin Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dönük işgalci saldırılarına verdikleri desteği, bu doğrultuda izledikleri stratejiyi, TC devletinin söz konusu bu amaçları temelinde değerlendirmek gerekir. Bir yönüyle ABD ve NATO, TC devletinin Kürtlere dönük yürüttüğü sömürgeci ve soykırımcı siyaseti, saldırıları desteklemektedir. Çünkü bir yerde mevcut TC devleti ABD’nin de onayladığı, NATO’nun uygulama sorumluluğunu üstlendiği I. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkartmış ve II. Dünya Savaşı’nın da pekiştirmiş olduğu siyasi sınırları esas almakta ve korumaktadırlar. Bu siyasi sınırların da Kürdistan’ı dört parçaya böldüğünü, Kürtleri yok sayarak Kürdistan üzerinde soykırımcı bir egemenliğin değişik devletler tarafından kurulmasını kabul ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla TC devletinin Kürdistan üzerindeki sömürgeci-soykırımcı egemenliği ABD ve NATO tarafından reddedilmemekte, tam tersine esas alınmakta, benimsenmektedir.

Daha doğrusu Kürdistan’ı parçalayan bu sömürgeci-soykırımcı egemenliğin TC tarafından yürütülmesinden memnun olmaktadırlar. Bu doğrultuda da destek vermektedirler. Temel duruşları destek yönündedir. Hem TC devletinin Kürdistan’da sömürgeci-soykırımcı bir güç olarak kurulmasını onaylamışlar, hem de bu gücü II. Dünya Savaşı’ndan sonra NATO içine alarak güvenliğini üstlenmişlerdir. Bu sorumlulukları gereği TC devletinin Kürt soykırım zihniyet ve siyasetine destek vermektedirler. TC devleti de bundan yararlanarak hem Bakur Kürdistan’da soykırımcı saldırılar yürütmekte hem de aynı saldırıları Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dönük işgal ve ilhak saldırıları biçiminde sürdürmeye çalışmaktadır. Esas itibariyle burada zihniyet ve siyaset olarak bir birlik, ortaklık vardır.

Peki hiç ayrılık yok mu? Kuşkusuz var. Bir defa siyasetin yürütülüşünde zaman zaman ayrılıkları çıkıyor. Daha doğrusu bu durum söz konusu devletler arasında ekonomik ve siyasi çıkarlar açısından çelişki ve çatışma yaşamalarına vesile oluyor. Yani ABD ve çeşitli NATO devletleri, TC devletinin Kürtlere dönük sömürgeci-soykırımcı zihniyet ve siyaset yürütme durumunun ortaya çıkardığı zorluklardan, engellerden çıkar sağlıyor, yararlanıyorlar. Dolayısıyla söz konusu TC siyasetini Kürtlere dönük çatışmaya daha çok sevk ederek zorlanmasını, kendilerine muhtaç hale gelip Türkiye’nin imkânlarını bu devletlere çıkar olarak daha fazla sunmasını sağlamaktadırlar. Tabi bunun kapitalist, devletlerarası bir çıkar çelişki ve çatışması olduğunu bilmekteyiz.

Bunun yanında diğer bir farklılık şöyle ortaya çıkmaktadır: TC devleti zihniyet ve siyaset olarak tamamen Kürt’e ait her şeyi yok etmek isterken, ABD ve NATO Kürtlüğün bu düzeyde yok edilmesinin zihniyet ve siyasetini olduğu gibi esas almamaktadır. Çünkü öyle bir durum kendi çıkarına olmamaktadır. Farz edelim ki Kürtlük tümden yok edildi; asimile edilerek Türkleştirildiler, Farslaştırıldılar, Araplaştırıldılar. Bu durumda Kürt kalmadığından, Kürt sorunu da olmayacaktır.

Böyle bir durumda ne olur? Kürtlerle, Türkiye-Suriye-İran-Irak arasında herhangi bir çelişki ve çatışma kalmaz. Böyle olunca da ABD, NATO ve diğer devletler için söz konusu çelişki ve çatışmadan yararlanma, bunun üzerine ekonomik ve siyasi çıkar inşa etme imkânı ve fırsatı ortadan kalkar. Çünkü Kürt sorununun varlığından ve bu temelde Kürtlerle, Türkiye-İran-Irak-Suriye arasındaki çelişki ve çatışmalardan ABD, NATO devletleri, Rusya, diğer bütün dünya devletleri ekonomik ve siyasi çıkar elde etmekte, faydalanmaktadırlar. Çünkü bu çelişki ve çatışmalar, Türkiye-İran-Irak-Suriye gibi devletleri zorlayıp zayıflatmakta, onları daha çok dış desteğe mahkûm bırakmakta, böylece daha fazla işbirlikçi hale getirip ABD’den, NATO’dan destek almak zorunda bırakmaktadır. Bunun için de tabi bir sürü taviz vermektedir. İşte ABD ve NATO bu tavizi alabilmek için söz konusu çelişki ve çatışmanın varlığından yanadırlar. Kürt sorununun çözümünü istememektedirler. Kürt sorunu çözülürse kendi ekonomik-siyasi çıkar alanları kaybolmaktadır. Kürt sorunu var olur ve bu temelde Kürtlerle, Türkiye-İran-Irak-Suriye devletleri arasındaki çelişki ve çatışma sürerse bu çelişki ve çatışmadan söz konusu devletler çıkar sağlamaktadır. O nedenle Kürtlerin tümden yok olmasını ABD ve NATO gibi güçler istememektedirler.

Peki, neyi istemektedirler? Bir yandan Kürtlerin tümden yok olmasını istememektedirler, bir yandan da Kürtlerin tüm Kürdistan’da birlik içinde, özgür ve demokratik bir sistem kurmalarını istememektedirler. Böyle olunca da Kürtlerle diğer devletler arasındaki çelişki ve çatışma ortadan kalkar. Onlar hep Kürt sorununun varlığını bu sorunun temelinde Kürtlerle, Türkiye-İran-Irak-Suriye devletleri arasında çelişki ve çatışmanın varlığını istemektedirler. Hem söz konusu devletlere dönük politikaları hem de Kürtlere dönük politikaları bu biçimde oluşmaktadır.

ABD ve NATO’nun ‘KCK stratejisi’ bu esaslar üzerinde oluşmuştur ve hala da devam etmektedir. KCK’ye dönük politikalarının esasında birinci olarak TC devletine destek verme vardır. Esas itibariyle TC’nin her türlü sömürgeci-soykırımcı-işgalci-ilhakçı saldırıları desteklenmektedir.

İkinci olarak ise TC’nin Kürtleri tümden yok etme amacıyla tam uyumlu değillerdir. TC gibi Kürtlerin tümden yok olmasını değil de Kürtlerin özgür, demokratik, düşünce ve iradelerinin, dolayısıyla örgüt ve eylem güçlerinin yok olmasından yanadırlar. Yani KCK’yi istememektedirler. Çünkü o özgür Kürt iradesini ifade etmektedir.

Peki, KCK’ye dönük istemleri nedir? KCK’nin de KDP’lileşmesidir. KCK’ye karşıdırlar. Dolayısıyla TC devletinin PKK ve KCK’ye dönük yürüttüğü imha ve tasfiye saldırılarına tümüyle destek vermektedirler. Bu saldırıda TC devleti PKK ile KCK’yi tümden yok etmek isterken, ABD ve NATO gibi güçler ise tümden yok olma değil de KDP’ye dönüşmesini istemektedirler. Yani PKK ile KCK’nin, KDP’lileşmesini istemektedirler.

KDP’lileşmek ne demektir? Kürt ulusal birliği yerine aile-aşiret çıkarları temelinde hareket etmek demektir. Bölgesel-parça çıkarları doğrultusunda hareket etmek demektir. Özgür Kürt varlığı, birliği, bütünlüğü ve iradesi yerine, işbirlikçi, teslimiyetçi, çıkarcı bir politika yürütmek demektir. Yani bugünkü KDP ile AKP-MHP arasındaki ilişki ve ittifakı kabul eden bir zihniyet ve siyasete sahip olmak demektir. Bugün AKP-MHP faşizmiyle bu düzeyde ittifak yapan bir siyasetin Kürt birliğine, Kürt özgürlüğüne, Kürt demokrasisine, Kürtlerin diğer demokratik güçlerle ilişki ve ittifakına karşı olduğu açıktır.

Neyi temsil etmektedir? Kendi aile ve hanedan çıkarları için bütün Kürt imkânlarını seferber etme, Kürdistan’ın ulusal demokratik değerlerini satma, AKP-MHP faşizmi gibi en gerici, en diktatör, en çok Kürt düşmanı, soykırımcı güçle böyle bir çıkar temelinde ilişki ve ittifak kurmak, onu temsil etmek demektir. İşte ABD ve NATO’nun KCK ajandası bundan oluşmaktadır. KCK’yi de KDP gibi işbirlikçi, teslimiyetçi, Kürt özgürlüğünü, demokrasisini, varlığını ve birliğini reddeden bir zihniyet ve siyasete çekme çabasıdır. KCK’yi, KCK olmaktan çıkarmak, dönüştürmek, KDP’lileştirmek, böylece ABD ve NATO’nun çıkarları doğrultusunda hareket eden bir Kürt gücü haline getirmektir. Böyle bir siyaseti stratejik ve taktik düzeyde planlayıp yürüttükleri son derece açıktır.

Avrupa’nın ve özellikle de Almanya’nın hem NATO üyesi olarak hem de bağımsız bir blok olarak, Türkiye ve Türk ordusunun Başûrê Kurdistan işgali bağlamındaki ajandası nedir?
Her şeyden önce şunu belirtelim ki Almanya’nın bağımsız bir blok olma durumu çok gerçekçi görünmemektedir. Daha doğrusu böyle bir şey olsa bile çok zayıf kalacaktır. Bağımsız bir blok olmaktan ziyade kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda hareket etmeye, her şeyin önüne ekonomik çıkarı ve sömürüyü koymaya çalıştığı söylenebilir.

Günümüz Almanya devletinin siyasi duruşunun böyle olduğu açıktır. Bunu biz söylemiyoruz. Daha geçen gün Şansölye Merkel bile açık bir şekilde bu durumu “bizim siyasi durumumuz ekonomik çıkar ve sömürü esasına dayanıyor” diye net bir biçimde belirtti.

Bunun dışında NATO ile uyumlu ve bağlıdır. Aslında NATO’ya en çok ihtiyacı olan devletlerden bir tanesi günümüz Almanya devletidir. Bu yönüyle TC devletine benzemektedir. Nasıl ki TC devleti birçok zayıflığını NATO’ya dayanarak gideriyor, güvenliğini NATO üzerinden sağlıyorsa, Almanya için de benzer şey söylenebilir. Bu bakımdan da bazı ekonomik çıkar farklılıklarından dolayı çelişkiler olsa da Almanya’nın NATO’ya mesafeli olduğu ve ayrı blok duruşu geliştirdiğini söylemek kesinlikle doğru ve gerçekçi değildir. Çünkü fiiliyatta öyle bir durum söz konusu değildir.

Almanya’nın durumunu böyle tanımlarsak o zaman Türkiye’nin Başûrê Kurdistan’a dönük işgalci saldırıları karşısında Almanya’nın tutumunu anlamamız kolaylaşır. Her şeye olduğu gibi TC devletinin Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dönük işgalci saldırılarına da ekonomik çıkar ve sömürü temelinde yaklaşım göstermesi bunu ifade ediyor.

Gerçekten de Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de bir harita sunarak İdlib’ten Derik’e kadar bütün Suriye’nin kuzeyi ve Rojava Kürdistan’ı mevcut güçlerden temizleyerek oralara mülteci yerleştirme, bunun için altyapı hazırlama, ekonomik-mali yatırım yapma projesini sunması karşısında, bunun değerlendirilebileceğini ve buna katılacağını söyleyen ilk devlet Almanya olmuştur. Başûrê Kurdistan’a dönük işgal saldırıları karşısındaki yaklaşımı da budur.

 Almanya’nın fırsat buldukça Irak ile en ileri düzeyde ekonomik-mali ilişki geliştirdiğini biliyoruz. Başta ABD olmak üzere NATO ile çelişki ve çatışma içinde olan İran ile bile Almanya’nın çok sıkı ve ileri düzeyde bir ekonomik-mali ilişki sürdürdüğünü de biliyoruz. Günümüzde bu ilişkiler çok daha ileri düzeydedir. Benzer biçimde Başûrê Kurdistan Federe Yönetimiyle de ekonomik-mali ilişkiler içinde olduğu, Federe Yönetime en çok destek veren güçler arasında olduğu, Güney Kürdistan’da ekonomik ve mali yatırımlar yapma heves ve çabasını sürdürdüğü bilinmektedir. Bir defa Almanya işgal yaklaşımlarına bu temelde bakmaktadır.

ABD VE ALMANYA TC’NİN İŞGAL SALDIRILARINA KARŞI DEĞİL DESTEKLEYİCİDİR
TC’nin Başûrê Kürdistan’a dönük işgaline İran-Irak-Hewlêr yönetimleri karşı çıkmayıp tam tersine destek veren konumda olduklarına göre, Almanya’nın da TC devletinin Başûrê Kurdistan’a dönük işgaline karşı olmayacağı, tersine destek vereceği açıktır. Bir defa Almanya’nın destekleyici politikalarının arkasında böyle bir ekonomik çıkar anlayışı yatmaktadır.

Diğer yandan Almanya her zaman Ortadoğu’nun Türkler tarafından yönetilmesi, egemenlik altında tutulmasından yana olmuştur. Tarihi olarak Alman İmparatorluğu ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlarını Ortadoğu’nun Türkiye üzerinden denetlenmesi çerçevesinde oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerini böyle geliştirmiştir. Bir yandan buna dayalı olarak Ortadoğu’nun zenginlik kaynaklarını sömürmek isterken, diğer yandan İngiltere ile mücadele gereği Ortadoğu üzerinden Hindistan’a ulaşma hedefine bu biçimde ulaşabileceğini hesap etmiştir. Dolayısıyla Osmanlı ile olan ilişkiler günümüz TC devleti ile de bu temelde sürmektedir. TC’nin Ortadoğu’ya dönük yayılmacı, etkinlik kurmayı hedefleyen politikalarına Almanya her zaman destek veren konumda olmuştur. Çünkü öyle oldukça daha fazla Ortadoğu kaynaklarına ulaşabileceğini, sömürü yapabileceğini hesap etmektedir. Bu anlamda da Rojava Kürdistan’ın, Başûrê Kurdistan’ın, hatta Ortadoğu’nun farklı alanlarının TC devleti tarafından işgal edilmesi, hatta ilhak edilmesine Almanya karşı çıkmaz. Belki genel dünya güçleri karşı çıkarsa açıktan karşı çıkıyormuş gibi görünür ama gizli olarak yine de TC devletine destek verir. Bunun bilinmesi lazım. Çünkü tarihsel olarak stratejik konumlanışı böyledir. Alman sermayesinin çıkar sistemi bu esas üzerine kurulmuştur. Bu nedenle de TC’nin Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dönük işgal saldırılarına ABD-Almanya karşı değildir. Tam tersine destekleyicidir. Bunu açıktan yapmadığı, yapamadığı durumlarda kesinlikle gizli olarak yapar. Hem İran ve Başur Kürdistan politikaları bunu gerektirmektedir, hem de TC ile varolan ekonomik-siyasi ilişkileri, stratejik yakınlıkları böyle bir politika izlemesini gerektirmektedir. Alman sermayesi bu biçimde egemen olup politika yürüttüğü müddetçe, Almanya’nın söz konusu politik duruşunda da herhangi bir değişiklik kesinlikle söz konusu olmayacaktır.

Bu destek açıktan hangi biçimlerde sürmektedir? Gizli olarak ne tür ilişki ve ittifaklar temelinde, yine ne tür örgütlenmeler ile yürütülmektedir? Tabi söz konusu sorular araştırma ve inceleme yapmayı gerektirmekte, gerçekleri açığa çıkarma görevi vermektedir. Çünkü bazı şeyler gizli ilişkiler ve ittifaklar temelinde yürütülmekte, dolayısıyla açığa çıkmamakta, basına yansımamakta, kamuoyu tarafından bilinir olmamaktadır. Bu noktada, özellikle gizli ilişki ve ittifaklarla Almanya’nın TC devletinin işgaline nasıl bir destek verdiği açığa çıkartılmalıdır. Yine verilen açık desteklerin de daha iyi teşhir edilmesine ihtiyaç vardır.

Dikkat edelim; Efrîn’den Avaşîn’e, Zap’a, Xakurkê’ye kadar TC devletinin yürüttüğü işgal saldırılarında kullandığı silahlar NATO silahlarıdır. ABD silahıdır, Almanya silahıdır. Alman panzerleri ile bu işgal gerçekleştiriliyor. Efrîn sokaklarında Alman tankları geziyor ve Kürt soykırımını gerçekleştiriyor. Bunun görülmeyecek, bilinmeyecek bir yanı yoktur. Ama basın bunu yeterince işlememekte, Almanya’nın böyle bir soykırıma vermiş olduğu açık destek yeterince deşifre ve teşhir edilmemektedir. Hâlbuki yapılması gerekiyor. Bunu da herkesten çok Alman basınının yapması gerekiyor. Alman demokratlarının yapması gerekiyor. Çünkü böyle bir durum en çok Almanya’nın demokrasisine, özgürlüğüne zarar veriyor. Alman sermayesini güçlendiriyor. Dolayısıyla Alman halkını zayıflatıyor. Alman işçilerini, emekçilerini, söz konusu güçlenmiş sermaye karşısında daha zayıf bırakıyor. Almanya’yı faşizme-sömürgeciliğe-soykırımcılığa destek verir hale getiriyor, dolayısıyla Alman demokrasisini ve özgürlükçülüğünü zayıflatıyor. Bu açık bir gerçektir.

O halde herkes bu gerçeği görmek, özellikle Alman devrimci ve demokratlarının bu politikaları daha çok açığa çıkartır ve teşhir eder, bunlara karşı daha etkili mücadele yürütür konuma gelmeleri gerekir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Türkiye devletine geçiş sürecindeki kilit gelişmeler nelerdir. Bu geçişi belirleyen gelişmeler nelerdir? Bu süreçteki kilit dönüşümler nelerdir? Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne kalan ve kendini sürdüren özellikler nelerdir? Türkleştirme projesi ve diğer halkları soykırımdan geçirmenin bu süreçteki rolü nelerdir?

Birincisi 1839 Tanzimat Fermanıdır. Öncesiyle birlikte şekillenen Tanzimat Fermanı Osmanlı’dan TC ulus devletine geçişin ilk ilkelerini ve programını ortaya koymuştur.

İkinci kilit gelişme 1876 Meşrutiyet ilanıdır. Tanzimat’tan sonra Osmanlı Meclis-i Mebusa’nın kuruluşu Osmanlı’dan TC ulus devletine geçişte ikinci bir aşamayı oluşturmuştur.

Üçüncü kilit gelişme 1908 ikinci Meşrutiyet’in ilanıdır. Yeniden Meclis-i Mebusa’nın açılması, Osmanlı sisteminin tümden aşılması, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yönetim olmasının önünün açılması ve böylece TC ulus devletine dönüşüm sürecinin hızlanmasını yaratmış, ortaya çıkartmıştır. Söz konusu bu gelişmeler temelinde aslında günümüz TC devleti esas olarak İttihat ve Terakki Cemiyetinin yönetimi tarafından oluşturulmuştur.

Şöyle de diyebiliriz: İttihat ve Terakki yönetimi bir pro-TC’dir. TC’nin proto tipi İttihat ve Terakki yönetimi olarak şekillenmiştir. Bundan sonrası İttihat ve Terakki yönetimini doğru ve yeterli anlamaya ve söz konusu yönetimden Kemalist TC’nin kuruluşuna geçişi değerlendirmeye kalmaktadır. Böyle bir geçişin I. Dünya Savaşı sürecinde ve sonrasında gerçekleştiği, dolayısıyla I. Dünya Savaşı’nda İttihat ve Terakki yönetiminin yenilgisi üzerinden şekillendiği bilinmektedir.

Unutmayalım ki Mustafa Kemal de bir İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi generaldir. Kemalist klik de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir parçası, bir hizbi konumundadır. Kesinlikle İttihat ve Terakki’den ayrı değildir. Fakat Talat, Enver ve Cemal paşaların izlediği politikalarla Mustafa Kemal Paşa’nın politik yaklaşımları tam uyuşmamaktadır. Aradaki fark şöyle ifade edilebilir: Talat, Enver ve Cemal paşalar daha açık emperyalist politikalar izlerken, Osmanlı İmparatorluğu’nu Orta Asya Türklüğüne doğru açıktan yayma hedefleri güderken, Mustafa Kemal söz konusu politikaları serüvenci bulmakta, daha çok Osmanlı varlığını korumayı öngören, politikada biraz daha somut ya da gerçekçi diyeceğimiz yaklaşımları esas almak isteyen bir siyasi yaklaşıma sahiptir. Bunun dışında aralarında bir farklılık yoktur.

Dikkat edilirse Sivas ve Erzurum kongreleri ardından Mustafa Kemal’in yaptığı ilk iş de 1920 yılının 23 Nisan’ında Ankara’da yeni bir meclis açmak olmuştur. Bu bile Tanzimat Fermanı’na, 1’inci ve 2’inci Meşrutiyetlere ne kadar çok dayandığını açıkça ortaya koymaktadır.

Ankara’da böyle bir meclis kurulurken İstanbul’da toplanmış bulunan İttihatçı yönetim kadroları başlangıçta bu mecliste yer almamışlardır. Fakat Sivas’ta, Erzurum’da kongreye katılanların önemli bir kısmının İttihat ve Terakki üyesi olduğu, dolayısıyla Ankara Meclisi’ni açanların da İttihat ve Terakki Hareketi’nin bir parçası konumunda bulunduğu tartışma götürmeyen bir gerçektir.

Dahası Ankara’da meclis kurulup İstanbul karşı devletler tarafından işgal edilince İstanbul’da toplanmış bulunan İttihatçı kadrolar artık yönetim görevini yerine getiremez bir duruma düşünce Ankara’daki meclisin etkinliğinin artacağı, gelişme sağlayacağı açığa çıkıp anlaşılınca, tümünün parça parça, açık ya da gizli bir biçimde İstanbul’dan Ankara’ya taşındığını, dolayısıyla Ankara’daki TC kuruluşunda aslında İstanbul’daki İttihat ve Terakki kadrolarının ağırlıklı olarak yer aldığını biliyoruz. Bir de böyle bir devamlılık vardır. Başta İsmet İnönü olmak üzere TC devletini kuran üst düzey kadroların hemen hepsinin İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyesi olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Sadece Talat, Enver ve Cemal paşalar bunun dışında kalmışlardır. Onlar dışındaki bütün İttihatçı kadrolar TC kuruluşuna katılmışlardır. Aslında TC’de tam bir egemenlik kurmuşlardır. Bu yönüyle de baktığımızda TC devletinin İttihat ve Terakki yönetiminin bir devamı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dönüşüm İstanbul’dan Ankara’ya geçiştir. Daha zayıf bir klik olan Kemalist hareketin birinci güç haline gelmesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ adını almasıdır. Değişiklikler esas olarak bunlar olmuştur.

Bunun dışında aslında zihniyet ve siyaset olarak İttihat ve Terakki yönetimi tamamen devam etmiştir. Yönetimden Talat, Enver ve Cemal paşalar düşüp Mustafa Kemal Paşa yönetime geçince, yukarıda belirttiğimiz siyaset anlayışı farklılığı da gerçekleşmiştir. Özellikle Enver Paşa’nın serüvenci, yayılmacı, emperyalist, Ortaya Asya Türklüğünü Osmanlı’ya bağlamayı açıktan öngören politikaları reddedilerek, politikada daha somut, gerçekçi, objektifiteye uygun, elde olanı değerlendiren bir çizgi izlenmeye yönelinmiştir. Kemalist siyasetin esası budur. Bu da aslında Mustafa Kemal’in, Talat, Enver ve Cemal paşaların düşüncelerine, politikalarına karşı olduğundan değil, pratikte onların gerçekleşmesinin imkânının bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal, Enver’in düşüncelerini yanlış bulmamaktadır. Sadece uygulanır görmemekte, pratikleşebileceğine inanmamaktadır. Yaşanılan siyasi-askeri koşulları öyle politikaları başarıyla uygulamaya imkân verir görmemektedir. Onun için yanlış, hatalı ve tehlikeli bulmaktadır.

Nitekim pratikte doğrulanan Mustafa Kemal olmuştur. Bütün çabasına rağmen Enver Paşa ağır bir hezimet yaşamaktan kurtulamamıştır. Önce koskoca Osmanlı İmparatorluğunu yok etmiş, ardından kendisini bir faciaya götürmüştür. Buna karşılık Mustafa Kemal’in daha objektif davrandığı, gerçekçi hareket ettiği, somut durumun gereklerine göre bir siyaset izlediği açıktır. Bu da bugünkü TC sınırlarının esas alınıp TC ulus devletinin kurulması olmuştur.

Kurulan TC devleti, Kemalist yönetim, Enver’in serüvenci politikalarını reddetmiştir. Ama onun dışındaki İttihat ve Terakki zihniyetini ve siyasetini olduğu gibi esas almıştır. İttihat ve Terakki’nin savaşçı, milliyetçi, soykırımcı, kültürler ve halklar düşmanı, Türk’ten başka hiçbir etnik topluluğa kendi sınırları içerisinde yaşama hakkı tanımayan ve fırsat buldukça da yayılma emelleri güden zihniyet ve siyasetini olduğu gibi esas almıştır.

Dikkat edelim Ermeni Soykırımı’na sahip çıkmıştır. Ardından 1924’te Asuri-Süryani Soykırımı’nı TC devleti gerçekleştirmiştir. Rum soykırımlarını gerçekleştirmiştir. Kürt soykırımını I. Dünya Savaşı’ndan başlamak üzere günümüze kadar bütün politikalarının temeli yaparak yürüten TC devleti olmuştur. Yani İttihat ve Terakki’nin ırkçı, şoven, Türk milliyetçisi, Pan-Türkist, Turancı zihniyet ve siyasetini olduğu gibi esas almış, Anadolu ve Mezopotamya’daki bütün halk topluluklarını, dil ve kültürleri soykırımdan geçirerek, katliamlara uğratıp esasta asimilasyona tabi tutarak Türkleştirme politikası izlemiştir.

TC İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN SOYKIRIMCI ZİHNİYETİNİ DERİNLEŞTİREREK PERVASIZCA UYGULAMIŞTIR
Soykırımı katliam, tehcir, demografyayı değiştirme ve esas olarak da asimilasyon biçiminde çok etkili bir şekilde kullanmıştır. TC, İttihat ve Terakki’den başlayan soykırımcı zihniyet ve siyaseti olduğu gibi almış, hatta daha da derinleştirilip geliştirerek, daha pervasızca uygulamıştır. Bugün AKP-MHP faşizminin izlediği politikalar, yürütülen Kürt düşmanlığı, sürdürülen Kürt soykırımı, yine Ermeni-Rum-Asuri düşmanlığı gerçeği net bir biçimde göstermektedir. Resmi Türk söylemine, ideolojisine, propagandasına, Türk eğitimine, ticaretine bakılırsa bu gerçek net bir biçimde görülebilir.

Diğer yandan başta Kürdistan’ın diğer parçaları olmak üzere fırsat buldukça dışa yayılma, eski Osmanlı topraklarını imkânlar dâhilinde adım adım ele geçirme siyaseti, bir TC politikası olarak sürmüştür. Hatay’ın alınması, Kıbrıs’ın işgali, Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dönük yürütülen işgal saldırıları, hatta Libya’ya dönük politikalar, Azerbaycan-Ermeni çatışmasına katılım durumu, Katar ve benzeri güçlerle ilişkiler söz konusu bu politikayı açıkçı ortaya koymaktadır.

Mustafa Kemal, Enver’in son derece açık ve serüvenci olan yayılmacı politikalarını yanlış bulmuş, koşullar elverdikçe, imkânlar oldukça bunu adım adım uygulama siyaseti izlemiştir. Görünüşte sınırlarını esas almış, barışçıl söylemde bulunmuş, gizli ajanda ve esas anlayış olarak ise fırsatlar yaratarak, koşullarını olgunlaştırarak, yayılıp başka alanları işgal etme zihniyet ve siyasetini izlemiştir. Mustafa Kemal’in ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ dediği şey aslında fırsat bulunca yayılma siyasetini ve yine başta Kürtler olmak üzere diğer halklara karşı soykırım savaşını gizlemek için uydurulmuş bir söylemden başka bir şey olmamaktadır. Öyle diyerek aslında yaptığı soykırımları, gerçekleştirdiği işgal ve ilhak saldırılarının üstünü örtmeye, bunları gizlemeye çalışmıştır. Bugün bu durumu en iyi AKP-MHP faşizmi ortaya koymakta, uygulamaktadır.

Zaten Tayyip Erdoğan Kemalist hareketin gizli olarak böyle bir politika izlemesini doğru bulmadığını, bunun açıktan yapılması gerektiğini ilan etmiştir. Lozan’a karşıtlığı, açıktan Kürdistan’ın diğer parçalarına ve Ortadoğu’ya dönük işgalci emellerini ortaya koyması, Ortadoğu’nun birçok alanında müdahaleci, yayılmacı politika izlemesi, ‘Yeni Osmanlıcılıktan’ söz etmesi bu gerçeği açık bir biçimde göstermektedir.

Dikkat edilirse Tanzimat’tan AKP-MHP faşist diktatörlüğüne kadar gelen süreç bir bütündür. Çeşitli aşamaları vardır; bir aşama Tanzimat’tır, bir aşama 1. Meşrutiyet’tir, bir aşama 2. Meşrutiyet ve İttihat-Terakki’dir. Bir aşama da Kemalist TC’nin kuruluşudur. Son aşama da 12 Eylül 1980 faşist-askeri darbesi ve bu darbenin ortaya çıkardığı AKP-MHP faşist diktatörlüğüdür. Bütün bu sürecin geldiği nokta AKP-MHP faşist diktatörlüğü, cumhuriyeti olmaktadır. Öyle dememiz gerekiyor. Zaten böyle bir cumhuriyetin İttihatçı olduğu, Turancı, soykırımcı, savaşçı olduğu, Kürtlere karşı yürüttüğü işgal ve soykırım saldırılarından, Ermeni soykırımını, Ermenistan’a karşı düşmanlık şeklinde sürdürmesinden, Libya’ya asker çıkarmasından, Katar-Yemen savaşlarına katılmasından açıkça görülmektedir. Bunun aslında İttihat ve Terakki yönetiminin I. Dünya Savaşı’nda yürüttüğü politikanın aynısı olduğu, aslında I. Dünya Savaşı’nda kaybedilenleri kazanma amacı güttüğü açık bir gerçektir.

Uluslararası aktörlerin, Avrupa, özellikle Almanya ve Britanya’nın, ilaveten Rusya’nın da Türk devletinin oluşturulmasındaki ajandaları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Çok iyi biliyoruz ki bugünkü TC devletinin oluşmasından esas olarak Almanya ve Britanya sorumludur. Almanya ve Britanya devletleri ve Alman-İngiliz sermayeleri arasındaki çelişki ve çatışmanın bugünkü TC devletini ortaya çıkardığı tartışma götürmeyen bir gerçektir. Esas olarak 19’uncu yüzyılın son çeyreğinde ve 20’inci yüzyılın ilk yarısında Osmanlı üzerindeki kavga Alman ve İngiliz kavgası olmuştur. I. Dünya Savaşı Alman-İngiliz savaşıdır. Osmanlı İmparatorluğu böyle bir savaşın sonucunda parçalanmıştır. TC devleti böyle bir savaşın yıkıntıları üzerinden kurulmuştur. Her ne kadar Almanya savaşta yenilmiş, dolayısıyla savaş sonrası şekillenen dünya ve Ortadoğu’da söz sahibi olmamış gibi görünse de bu yüzeysel bir bakış açısıdır. Her şeyden önce Almanya, böyle bir sonucun ortaya çıkmasında İngiltere ile birlikte birinci aktör olarak rol oynamıştır.

Yine dünyanın ve Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesinde, dolayısıyla TC devletinin kuruluşunda Alman sermayesinin varlığı ve gücü, dolayısıyla Alman siyaseti her zaman etkili olmuş ve dikkate alınmıştır.

Kuşkusuz böyle bir Kemalist hareketin kabul görüp TC’nin şekillenme sürecinde Britanya ile birlikte Fransa ve Sovyet Rusya’da önemli rol oynayan iki devlet olmuştur. Fransa, Britanya ile ortaklık yaparak TC’nin kuruluşuna, şekillenmesine katılmıştır. Bilindiği gibi Kemalist hareket ile ilk anlaşma yapan, dolayısıyla Kemalist hareketi resmen tanıyan Fransa Devletidir. Daha 1921’in başında Ankara anlaşmasıyla Fransa devleti Kemalist hareketi resmen tanımıştır.

Diğer yandan Ortadoğu’nun I. Dünya Savaşı sonrası şekillendirilmesinde Britanya ile birlikte en çok rol oynayan devlet, Fransa’dır. Ortadoğu’nun parçalanması, paylaşılması tamamen İngiliz-Fransız ittifakı ve çatışmasına dayalı olarak gerçekleşmiştir. Bunlar hem ittifak yapmışlar hem de Ortadoğu üzerinde kendi aralarında bir paylaşım savaşı yürütmüşlerdir. Dolayısıyla Fransa’nın da bir sorumluluğu vardır. Fransız sermayesinde her zaman Ortadoğu’nun zenginliklerinden pay alma amacı var olmuştur.

İngilizler ise daha çok Osmanlı’nın korunmasını, Osmanlı varlığı temelinde Almanya’nın Ortadoğu’dan Hindistan’a ulaşmasını engellemek isterken bunun mümkün olmadığını gördükten sonra 20’inci yüzyılın başından itibaren Osmanlı’nın parçalanmasını ve Ortadoğu’nun İngiltere tarafından ele geçirilmesini öngören bir politik strateji geliştirmişler ve bunu I. Dünya Savaşı’nda bir paylaşım mücadelesine kadar götürmüşlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkan, Ortadoğu’yu Fransa ile birlikte kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiren bir politik gelişmeyi ortaya çıkarmışlardır.

Burada Sovyet Rusya’nın rolünden de söz etmemiz gerekiyor. Böyle bir sürece katılırken Çarlık Rusya’sı İngiltere ve Fransa ile anlaşma, ittifak halindedir. Daha sonra Ekim Devrim’i ardından oluşan Sovyet Rusya her ne kadar Çarlığın İngiltere ve Fransa ile yaptığı ittifak dâhilinde böyle bir sürece katılmamış olsa da Sovyet Rusya’nın çıkarlarının savunulması, ‘Ekim Devrimi’nin Korunması Stratejisi’ adı altında başta TC devletinin kuruluşu olmak üzere Ortadoğu’da ve Güney Asya’da birçok yeni gelişmeye dâhil olmuştur. Yeni siyasi sistemlerin kurulmasına katılmıştır. Bu anlamda Kemalist hareketin başarı kazanmasına, TC devletinin kuruluşuna politik ve pratik düzeyde en çok güç ve destek veren devletlerden bir tanesi Sovyet Rusya olmuştur. Bunu sözde Ekim Devrimi’nin Korunması, Sovyetler Birliği’nin güneybatıdan güvenliğinin sağlanması stratejisinin bir parçası olarak yürütmüşlerdir.

TC devletinin kuruluşunu kendilerinin güvenliği için uygun görmüşler, dolayısıyla Kemalist harekete ve TC devletine fazlasıyla destek vermişlerdir. Böyle bir devletin işbirlikçi duruşunu, soykırımcı gerçeğini; Ermeni, Kürt, Asuri, Rum düşmanlığını görmezden gelmişlerdir. Bu temelde kendi çıkarları için “uygundur” diyerek ırkçı-şoven-soykırımcı TC devletinin şekillenmesine politik ve pratik destek vermişlerdir. Her ne kadar Kemalist hareket ve TC devleti, İngiltere, Fransa, Almanya ve benzeri güçlerle ilişkiler ve çatışmalar içinde şekillenmiş olsa da Osmanlı’dan TC’ye geçiş ve Kemalist hareketin bir TC devleti haline gelme sürecinde politik ve pratik olarak en çok destek veren güçlerden bir tanesinin Sovyet Rusya olduğu tartışma götürmeyen bir gerçektir.

Esas olarak dar, çıkarcı, ideolojik gerçeklerden uzak, kendi çıkarını her şeyin üstünde gören Sovyet politikası, Ekim Devrimi’nden hemen sonra Kemalist hareket ve TC devletiyle kurduğu ilişkilerle şekillenmiştir. İttihat ve Terakki ile Kemalist hareketin, TC devletinin Ermeni-Kürt-Asuri-Rum soykırımına göz yumarak aslında sosyalist ilkelerden, Lenin’in geliştirdiği ulusların kaderlerini tayin hakkı ilkesinden vazgeçmişlerdir. Bu ilke Sovyetler Birliği’nin çıkarına olduğu zaman uygulanmış, onun çıkarını biraz zorlayınca ilkeden vazgeçilmiştir. Daha o zamandan sosyalizm ilkeleri Sovyetler Birliği’nin çıkarlarını öngören politik ilkelere feda edilmiştir. Daha sonra da Sovyetler Birliği’nin ideolojiden sapışı, revizyonizme dönüşmesi ve çöküşünün bu temelde gerçekleştiği bilinmektedir.

Esas olarak hegemonyacı devlet çıkarlarını esas alan ve her şeyi buna bağlayan Sovyetler Birliği gerçeği, 1920’lerin başından itibaren TC karşısında izlediği politikalarla ortaya çıkmaya başlamıştır. Başta Kürtler olmak üzere Ermenilerin, Asurilerin, Rumların mücadeleleri karşısında TC’ye destek veren tutumları, aslında kendi ilkelerini uygulamadıklarını, siyasi çıkarlarıyla çeliştiğinde ilkeyi siyasi çıkara feda ettiklerini ortaya koymuştur. Böylece Sovyet Rusya’nın da böyle bir TC’nin şekillenmesinde, yine başta Ermeniler, Kürtler olmak üzere yüzyıllık Asuri, Süryani, Rum soykırımını yürüten bir zihniyet ve siyasetin dünyanın merkezi olan Anadolu ve Mezopotamya’da varlık göstermesinin sorumlularından biri olduğu açıktır. Bu zihniyet ve siyaset biraz da söz konusu güçlerden aldığı böyle bir destekle varolmuş ve günümüze kadar hükmünü icra ederek varlığını sürdürmüştür.

Bölgesel ve küresel düzeyde, Türkiye’nin mevcut ajandasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye’nin ajandası çoğunlukla “Neo-Osmanlıcılık” nedir? Onun bölgemiz için vizyonu nedir? Bu politikanın kökenleri nelerdir?  Ve nasıl oluşturuldu?
İttihat ve Terakki yönetimi küresel emperyalist bir güç olmak istiyordu. Emperyalist paylaşım savaşına da böyle bir zihniyet ve siyaset temelinde katılım gösterdi. TC devleti ise bölgesel, hegemonik, emperyalist bir güç olmak istiyor. Küresel düzeydeki bir yayılmacılığı, bu temelde emperyalist bir güç haline gelmeyi çok gerçekleşir bulmuyor. İmkân dâhilinde görmüyor. Hayalcilik ve serüvencilik olarak değerlendiriyor. Fakat onun yerine bölgesel bir hegemonik, emperyalist güç olunabileceğine inanıyor, zihniyet ve siyasetini böyle bir amaç temelinde oluşturuyor. Küresel siyasetini ise tamamen kendini bölgesel-hegemonik bir güç haline getirecek strateji ve taktikler temelinde yürütüyor. Küresel planda tüm diplomatik faaliyetlerini, ilişki ve çelişkilerini böyle bir amaca bağlı olarak sürdürüyor. Stratejik amacı kesinlikle budur. Bu konuda en ileri tavizler veriyor. Küresel büyük güçlere dayanmayı esas alıyor. İngiltere, İsrail, Almanya ve ABD ile ilişkileri bu temeldedir. NATO’ya girişi kesinlikle bu çerçevede olmuştur.

Bir de tehdit ve şantaj politikası yürütüyor. Yani bölgesel bir emperyalist güç olabilmek için küresel düzeydeki politikalarında üç temel doğrultu izliyor; bir tanesi taviz verme, stratejik konumunu ve imkânlarını pazarlamadır. Bu konuda TC devleti gerçekten tam bir ticaret yönetimi gibidir. Pazarlamacıdır. Mustafa Kemal’den günümüze kadar bütün hükümetler böyle bir politika izlemişlerdir.

İkincisi büyük güçlere dayanmadır; önce Almanya, sonra İngiltere-İsrail, yine II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ile ilişkilenip NATO’ya girmesi tamamen bu çerçevede olmuştur.

Üçüncüsü tehdit ve şantaj politikası izlemektir. Bu da esas olarak AKP-MHP faşist diktatörlüğünde açığa çıkmış ve zirve yapmıştır. Ondan önce de TC devleti sınırlı olarak gizli bir biçimde MİT marifetleriyle böyle bir politika izlemeye çalışıyordu. Çeşitli güçleri tehdit ediyordu. Provokasyonlar yapıyordu. Fakat bu durum AKP-MHP faşist diktatörlüğü ile tam bir politika haline gelmiştir. Örgütlerine kavuşmuş, sistem kazanmıştır. Birçok çete örgütlenmesi ortaya çıkmıştır. Osmanlı Ocaklarından başlamak üzere MİT’in yeniden yapılandırılmasına, kontr-gerillanın yeniden şekillendirilmesine kadar aslında eski klasik devlet yok edilerek TC’nin AKP-MHP eliyle yeni bir faşist çete devleti haline getirilmesine kadar bu durum ilerlemiştir. TC sınırlarının dışına çıkarak DAİŞ, El-Kaide, daha çok da İhvan-i Müslimin denen örgütlenmeyle ilişkilenerek Ortadoğu’da kendini İslami sayan milliyetçi çete örgütlenmeleriyle en ileri düzeyde ilişkilenmiş, Türkiye’yi, İslam adını böyle kullanan bir çeteciliğin merkezi haline getirmiştir. Suriye’deki bütün çete örgütlenmeleri merkez olarak Türkiye’yi esas almakta, oradan beslenmektedir. Nihayetinde DAİŞ, AKP-MHP faşist diktatörlüğüne dayanan, oradan beslenen bir yapı haline gelmiştir. El-Kaide ile ilişkileri, özellikle Suriye üzerinden Cebet el Nusra ile kurduğu ilişkiler temelinde ileri bir düzeyi kazanmıştır.

Bütün bu çete örgütlenmelerine ve gücüne dayanarak Ortadoğu’da nasıl bir etkinlik ve yayılma politikası izlediği, Ermenistan’dan Libya’ya, oradan Yemen’e kadar Ortadoğu’nun her alanında birer işgal ve çatışma etkeni haline geldiği ortadadır. Ancak bununla da yetinmemektedir. Söz konusu çeteci yapıyı Efrîn’den Xakurkê’ye kadar Kürdistan’ın ortasında, bir toprak zemininde bir çete devleti gibi yerleştirerek sürekli kılmayı, dahası buna dayanarak küresel düzeyde tehdit ve şantaj siyaseti yürütmeyi esas almaktadır. DAİŞ’ten El-Kaide’ye kadar birçok gücü bu temelde kullandığı ortadadır. Paris katliamı bunun en somut örneklerinden biriydi. DAİŞ eliyle Almanya’dan İngiltere’ye, Fransa’ya kadar tüm Avrupa’da, yine Amerika’ya kadar dünyanın her alanında terör saldırıları düzenletmiş, bütün devletleri kendi politikalarını, özellikle de Kürt soykırımı politikasıyla Ortadoğu’daki yayılma politikasını kabul eder ve destek verir hale getirmeye zorlamıştır. Gerçekten de tüm DAİŞ saldırılarının arkasında kesinlikle AKP-MHP faşist diktatörlüğü vardır. Bunu bütün dünya bilmektedir. Zaten mevcut Rusya yönetimi bunu belgelerle ortaya koyup açıklamada bulunmuştur. Diğer devletler açısından da benzer yaklaşım söz konusudur. Mevcut TC devletinin küresel politik yaklaşımları açısından esas olarak da bunlar belirtilebilir.

KÜRT SOYKIRIMINI GERÇEKLEŞTİRMEK, ORTADOĞU’DA YAYILMAK
Dikkat edilirse bütün bu politikaların merkezinde Kürt soykırımını gerçekleştirmek, Ortadoğu’da bölgesel bir emperyalist güç olarak yayılmak, tüm dünya devletlerini böyle bir politikaya razı etme yaklaşımı vardır. TC devletinin gerçek stratejisinin bu olduğu tartışmasız bir durumdur.

Yine ‘Yeni Osmanlıcılık’ ya da ‘Neo Osmanlıcılık’ denen politik stratejinin esas olarak bu temelde şekillendiği açıktır. Bunun kökeni Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgesel hegemonik bir güç olma gerçeğine dayanmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı yönetiminde her zaman küresel-emperyalist-hegemonik bir güç olma hayali, hevesi vardı. Bu hayal ve hevesle İttihat ve Terakki yönetimi, Enverci yönetim açıktan dünya savaşına katılım göstermişlerdir. Fatih Mehmet’ten bugüne küresel bir hegemonik güç olma hevesi Osmanlı İmparatorluğu’nda hep vardır. İttihat ve Terakki yönetimi bu politikayı güncellemiş, bir dünya savaşı içinde gerçekleştirme hayaline kapılmıştır. Bunu tarihsel olarak biliyoruz.

Evet, günümüz TC devleti böyle bir küresel-hegemonik güç olma zihniyet ve siyasetini izleyememektedir. Bunu gerçekçi ve uygulanabilir görmediği için yapmaktadır. Yoksa istemediğinden, zihniyetinin öyle olmadığından değil. Gerçekleşir, pratikte uygulanır görmediği için böyle yapmaktadır. Bunun yerine Kürt soykırımını gerçekleştirerek Kürdistan’ı tümden Türkleştirme, Ortadoğu’da bölgesel-hegemonik bir emperyalist güç haline gelme, dünyayı böyle bir politikaya razı etme zihniyeti ve stratejisi geçmiştir. Günümüz TC devletinin esas zihniyeti ve siyaseti budur. Kemalist hareketin gizli olan politik ajandası buydu. AKP-MHP yönetiminde bu gizli ajanda açık olarak ortaya çıktı. Net ifade edilir hale geldi ve açık bir biçimde pratikte uygulanmaya kondu. Günümüzde de yürütülen kesinlikle budur.

Bu politikayı gizli tutarken, bu kadar açık uygulamazken nasıl oldu da AKP-MHP faşizmi bu denli açık yürütür, açıkça ifade eder, savunur, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir harita biçiminde sunar hale geldi? Bundan da küresel güçler sorumludur. TC devleti bu duruma pratikte adımlar ata ata gelmiştir. Ermeni soykırımından başlamış, Kürt soykırımına kadar bunu devam ettirmiştir. Bunların hiçbirisi önlenmediği gibi bunlara karşı dünya güçleri tarafından karşı çıkılmamıştır da. Kısaca destek görmüştür. ‘Teröre karşı mücadele’ adı altında yürütülen Kürt soykırımı NATO tarafından 37 yıldır desteklenmektedir. 1985 yılından bu yana TC’nin PKK’ye karşı yürüttüğü savaşı esas olarak NATO yürütmektedir. Bu savaş NATO karargâhlarında kararlaştırılıp planlanmakta, söz konusu savaşa her türlü siyasi ve askeri desteği NATO vermektedir.

İşte bu temelde söz konusu ‘Neo Osmanlıcılık’ politikaları ve zihniyeti açıkça savunulur ve uygulanır hale geldi. Ermeni soykırımına ses çıkarılmadı, Kürt soykırımına ses çıkarılmadı. Amed’de, Dersim’de, Ağrı’da yaşanan Kürt soykırımlarına karşı çıkmak bir yana, göz yumulup destek verildi. Ardından böyle bir devlet NATO’ya alınarak güvenceye kavuşturuldu. 37 yıldır NATO tarafından PKK’ye karşı savaş yürütülür oldu. Tayyip Erdoğan’ın İhvan-i Müslimin, DAİŞ ve El-Kaide ile ilişkilerine göz yumuldu. Çete saldırılarına, DAİŞ saldırılarına açık destek verdiği halde bu görmezden gelindi. Dahası DAİŞ’e karşı savaşıyormuş gibi 2015 yılında TC ile ABD tarafından sözde ikinci bir sahte koalisyon oluşturuldu.

Böyle olunca TC devleti, AKP-MHP faşist diktatörlüğü de bu gizli ajandasını bugün açık hale getirir, söz konusu zihniyet ve siyaseti açıktan yürütür hale geldi. Cesaret aldı, cüret buldu. Dünyayı zayıf buldu. Kimse beni engelleyemez anlayışına kapıldı. Kimisini tehdit ve şantajla her tarafta terör eylemleri gerçekleştirip korkutarak, kimisine bol bol ekonomik tavizler verip Türkiye’nin imkânlarını pazarlayarak susturdu. Buna küresel düzeyde politika yürüten güçler, devletler ‘evet’ dediler. Sağladıkları ekonomik çıkarlar sonucunda göz yumdular, destek verdiler, onayladılar, karşı çıkmadılar ve TC devletini bugünkü AKP-MHP faşist diktatörlüğü altında böyle azgın, saldırgan bir güç haline getirdiler.

Evet, bu güç bugün bir canavardır. Günümüzün Hitlerciliğidir, Mussoliniciliğidir, Saddamcılığıdır. En çok zararı Kürtler görüyor. Her gün Kürt soykırımı, Kürt düşmanlığı yapıyor. Bu bir gerçektir. Bundan en çok Kürtler zarar görüyor. Ama herkes şunu bilme ki, Hitlercilik, Saddamcılık nasıl kendisini sağlamlaştırınca bütün dünyayı tehdit ettiyse, tüm devletlerin çıkarına zarar verir hale geldiyse, bir insanlık düşmanı güç konumu kazandıysa, AKP-MHP faşist diktatörlüğü de, TC devletini böyle bir küresel canavar, terör devleti ve tüm insanlık için tehlikeli bir saldırganlık haline getirmiştir.

Şimdiden herkes zarar görüyor. Eğer bu güç ortadan kaldırılmaz, değiştirilmez, Türkiye bu faşist zihniyet ve siyasetten kurtarılarak demokratikleştirilmezse önümüzdeki süreçte Kürtler kadar bütün Ortadoğu halkları, tüm insanlık, kadınlar, gençler de büyük zararlar görecek.

Günümüzde AKP-MHP faşizminin uyguladığı mevcut siyasetlerden çıkar sağlayan devletler de yarın bu terör canavarı tarafından tehdit edilen ve ondan ciddi zararlar gören bir güç konumuna düşeceklerdir.

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU

KDP’NİN DERİN DENKLEMİNDE 140'INCI MADDE

KCK VE KONGRA-GEL'İN ŞENGAL AÇIKLAMALARI

FAŞİST DİKTATÖRLÜK YIKILMAYA MAHKUMDUR

GENÇLİKTE ZİHNİYET DEVRİMİNDE FEDAİLİĞİ YAKALAMAK ÖZGÜR TOPLUMUN SARSILMAZ İNŞASIDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

REJİM YIKILMADAN HİÇBİR KÜRT RAHAT YAŞAYAMAZ

21. YÜZYILDA SOYKIRIM VE TOPLUMSAL DİRENİŞTE GENÇLİĞİN ROLÜ

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI RADİKAL BİR CİNS MÜCADELESİYLE KAZANILABİLİNİR

DÜNYA HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK GÜNÜ ÇAĞRILARI

KAPRİSLİ VE PASİF SANAL RADİKALİZM

ANTER YOLDAŞ VE ZİNDAN DİRENİŞLERİ

ÖZEL SAVAŞA KARŞI ZİHNİYET VE YAŞAM MÜCADELESİ (1.BÖLÜM)

“APOCU DEVRİMCİ HAMLE TC FAŞİZMİNİ ÇÖKERTİYOR”

“ÇİN MODELİ” TOPLUMA SAVAŞ İLANIDIR...

ÖZEL SAVAŞA KARŞI ZİHNİYET VE YAŞAM MÜCADELESİ (2.BÖLÜM)

TOPLUMSAL SORUNLARIN AŞILMASINDA ÇIKIŞ ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

1000 İSİMDEN ÇAĞRI: PKK 'TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİ'NDEN ÇIKARILSIN

İMRALI KAYALIKLARINA ÇİVİLENEN HAKİKAT (1.BÖLÜM)

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

İMRALI KAYALIKLARINA ÇİVİLENEN HAKİKAT (2.BÖLÜM)

SOYKIRIM KISKACINDA VARLIK SAVAŞI YÜRÜTMEK

CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE ÇAĞRILAR

KNK TOPLANTISININ SONUÇ BİLDİRGESİ

ETKİN BİR EKONOMİK SAVAŞ STRATEJİSİ

BİR TÜRKÜNÜN MELODİSİ VE SENFONİSİDİR PKK

KÜRTLERDE DİNSELLİK VE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

PREKARYA VE BALDIRI ÇIPLAK KÜRD

TASARLANMIŞ BİR KATLEDİLME DURUMU VAR

AP, TUTSAK VEKİLLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI 

ZİNDANLARDAKİ ZULME SESSİZ KALMAK !

GARİBE GEZER KÜRT SORUNU'NUN TA KENDİSİDİR

TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLME İŞARETLERİ ARTIYOR

KÜRT KATLEDEREK TÜRK OLACAĞINI SANMAK

'' FAŞİZMLE HESAPLAŞMA OLMADAN HELALLEŞME OLMAZ ''

GARİBE'Yİ KATLEDENLER MUTLAKA HESABINI VERECEKLER

 19 ARALIK 2000 YILINDA ZİNDANLARDA YAPILAN KATLİAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

YOL VE YOLDAŞLIK…

İDEOLİKLİK VE İDEOLOJİKSİZLİK ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

BİRAZ DA AJİTASYON LAZIM

ÖNDERLİK VE ZİNDANLARDA  REHİN TUTULAN  YOLDAŞLAR  ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI

KADININ SESİNDE SAKLIDIR ÖZGÜRLÜK DÜŞÜ

ZINDANLAR İLE İLGİLİ DUYARLILIK ÇAĞRILARI

CEZAEVLERİNDE KATLİAM VAR

TÜRKİYE'NİN AYNASI ZİNDANLAR

KIRIKLAR CEZAEVİ'NDEKİ TUTSAKLAR AÇLIK GREVİNDE

KONGRA-GEL ZİNDANLAR İÇİN 'SEFERBER' OLMAYA ÇAĞIRDI

HEVAL HALİL GÜNEŞ'İN ANISINA

“ÖNDERLİKSEL DEVRİMİN DİRENİŞ RİTMİNİ YAKALAMAK”

PKK DİRENİŞİ 2022 YILINI KÜRDÜN ULUSAL ONUR BAYRAMI YAPACAK

DÖRDÜNCÜ KELEBEK OLMAK

ÖZGÜRLÜK AŞKINA DİRENENLER

ÖZ SAVUNMA MEKANIZMASI OLARAK DUYGULARINI POLİTİKLEŞTİRMEK

ETİK İNSAN VE ETİK EYLEM (1.BÖLÜM)

ETİK İNSAN VE ETİK EYLEM (2.BÖLÜM)

TJK-E, PARİS KATLİAMI'NIN HESABINI SORMAK İÇİN ALANLARAÇAĞIRDI!

KÜLTÜR-SANATA KURULAN TUZAKLAR VE APOCU ESTETİK

SARA YOLDAŞ, ÖNDER APO’NUN YOLDAŞIYDI

NAZİ TOPLAMA KAMPINDAN KAÇAN 9 DİRENİŞÇİ KADININ HİKAYESİ

KADIN DEVRİMİNİN DİRENİŞ SEMBOLÜ

ÖNDER APO’YLA YAŞA, KÜRDİSTAN'I ÖZGÜRLEŞTİR!

GÜNEŞ PARLAKLIĞINDA GÜLÜMSEMEN HEVAL SARA (SAKİNE CANSIZ)

“TC FAŞİZMİ KARŞISINDA KÜRT SİYASETİ NE YAPMALI?”

PKK ÖLÇÜLERİNDE YAŞAMI YARATANLAR

GERÇEKLER ACITMIYOR

KÜRT DÜŞMANLIĞI AÇ VE İŞSİZ BIRAKIR

ŞADİYE MANAP'TAN MEKTUP VAR

ÇÜNKÜ SANA GÖRE O İNSAN DEĞİL

KÜRTLER ZORU BAŞARDI

SOKAK OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ

KÜRDÜN ÖZGÜRLÜK GÜNEŞİ EFRÎN’DEN DOĞACAK

DESTANSI EFRİN FEDAİ DİRENİŞİNE BİR İÇ BAKIŞ

YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM (1.BÖLÜM)

75 RUHU AYAĞA KALK!

FAŞİST ŞEF AMED'E GİREMEZ

YÜREĞİMİN SESSİNİ DİNLEDİM (2.BÖLÜM)

ALLAH'IN DEĞİL, ERDOĞAN'IN KÜRTÇE İLE PROBLEMİ VAR

YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM (3.BÖLÜM)

İSTANBUL, ADANA: DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN ZORUNLULUĞU

APOCU DEVRİMİN YARATTIĞI YENİLMEZLİK TARİHİ

“DOĞA” ZAMANI

ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN EYLEMSELLİĞİ

KADIN OLMAK SUÇ MUDUR?

GÖÇ YOLLARINDA…

KÜRDÜM “TÜRK VARLIĞINA” KURBAN OLMAYACAĞIM!

ATAKAN MAHİR’İ HATIRLAMAK

İSYAN VE İNTİKAM ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

KARA GÜNÜN ÇOCUKLARINA!

KOBANE'DEN HESEKE'YE KÜRDÜN DİRENİŞ DESTANI

DEVLET DİNCİDİR VE EN BÜYÜK TARİKATTIR

YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM (4.BÖLÜM)

TÜRK ORDUSUNUN PKK KARŞISINDAKİ TARİHİ YENİLGİSİ

DAĞLAR ÖZGÜRLÜK MEKÂNIDIR…

AYNI DAVANIN YOLCULARI BABA VE KIZ

“KDP KÜRDÜN KÜRDE SOYKIRIM PROJESİDİR”

“HALKIN,ADALETİ DEVRİMDE ARAYAN SOKAKTAKİ İSYANI”

AŞKIN ADI VİYAN OLMUŞTU

İKTİDARDAN UZAK DEMOKRATİK BİR DÜNYA MÜMKÜN: BİNARÊ QENDÎL

VİCDAN KÖRELMESİNE KARŞI SON BÜYÜK İNSANLIK DİRENİŞİDİR PKK

3. YILINA GİRERKEN, 'EV DER HEFTANÎN E' SLOGANININ ÖYKÜSÜ

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (1.BÖLÜM)

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (2.BÖLÜM)

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (3.BÖLÜM)

PKK KÜRDÜN KADİM ÖZGÜRLÜK RUHU VE ULUSAL ONUR BİLİNCİDİR

BİLGE ÖCALAN'IN EVRENSEL VİCDAN FELSEFESİYLE YÜZLEŞMEK.

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (4.BÖLÜM)

BAHARI KOYNUNDA MAYALAYAN GERÇEK, “ŞUBAT”

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (5.BÖLÜM)

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (6.BÖLÜM)

O PKK’NİN YAŞAYAN RUHUYDU

BAŞKALDIRI BİLİNCİ

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (7.BÖLÜM)

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (8.BÖLÜM)

'CÜRET, DAHA FAZLA CÜRET'

DAHA KARARLI OLMAK LAZIM

DAR Lİ SER KOKA XWE MEZİN DİBE

ADI BÊRÎTAN ZAMANIYDI

ÖZELLEŞTİRİLEN BÖLGESEL İÇ SAVAŞLARA DOĞRU

SEZGİLERİN GÜCÜ

ORTADOĞU'YU YENİ KÜRESEL DENKLEM ÜZERİNDEN OKUMAK

ANLAMIN SİYASİ EYLEM KARŞILIĞIDIR POLİTİKA

KÜÇÜK DERSİM’İN EN BÜYÜK ÖZLEMİYDİ BOTAN

ÖZGÜR İRADE, ÖZGÜR DÜŞÜNCE

SİYAJİN İLE ŞİYAR (1.BÖLÜM)

SİYAJİN İLE ŞİYAR (2.BÖLÜM)

SİYAJİN İLE ŞİYAR (3.BÖLÜM)

GAME OVER: OYUN BİTTİ PKK ŞAH TC FAŞİZMİ MAT!

SİYAJİN İLE ŞİYAR (4.BÖLÜM)

28 ŞUBAT’IN İKİ YÜZÜ

SİYAJİN İLE ŞİYAR (5.BÖLÜM)

TOPLUMA İLLÜZYON SATMAK

SİYAJİN İLE ŞİYAR (6.BÖLÜM)

ÖNDER APO ÖZGÜR YAŞAMDA ISRARIN ADIDIR

SİYAJİN İLE ŞİYAR (7.BÖLÜM)

BEDEL RANTÇILIĞI HALKA AİT DEVRİMİ GASP GİRİŞİMİDİR

ALİŞER VE ZARİFE'Yİ GERİLLA OLARAK ANMAK

SİYAJİN İLE ŞİYAR (8.BÖLÜM)

VAKTİNDE KENDİNİ ADAMAK

SİYAJİN İLE ŞİYAR (9.BÖLÜM)

8 MART 1857 DEN 8 MART 2022’YE

SİYAJİN İLE ŞİYAR (10.BÖLÜM)

SİYAJİN İLE ŞİYAR (11.BÖLÜM)

BOMBALARIN ARASINDAKİ“SESSİZ SAVAŞ!”

DAĞIN DUYGUSU

SİYAJİN İLE ŞİYAR (12.BÖLÜM)

HER TÜRLÜ HAKSIZLIĞA DİRENİŞTİR, NEWROZ

AMED DAĞLARININ SEVDA ÇİÇEĞİ

SİYAJIN İLE ŞİYAR (13.BÖLÜM)

NEWROZLAŞAN HALKLA TARİH KAZANILDI

ROJÎN GEVDA KÜRDİSTAN DAĞLARINA İLMEK İLMEK ÖRÜLMÜŞ ÖZGÜR RUHTUR

SİYAJIN İLE ŞİYAR(14.BÖLÜM)

ÇÖLE SU OLMAK

SİYAJIN İLE ŞİYAR(15.BÖLÜM)

YÜZ HATLARINDA GİZLİDİR KÜRDÜN BÜTÜN TARİHİ (1.BÖLÜM)

50. YIL VE ÖNDER APO'YA ÖZGÜRLÜK NEWROZU

SİYAJIN İLE ŞİYAR(16.BÖLÜM)

YÜZ HATLARINDA GİZLİDİR KÜRDÜN BÜTÜN TARİHİ (2.BÖLÜM)

PKK KÜRT İNTİKAM TARİHİNİN TOPLUMSAL BELLEK İNŞASIDIR

SİYAJIN İLE ŞİYAR(17.BÖLÜM)

YÜZ HATLARINDA GİZLİDİR KÜRDÜN BÜTÜN TARİHİ (3.BÖLÜM)

SİYAJIN İLE ŞİYAR(18.BÖLÜM-SON)

NEWROZ VE GENÇLİK MÜCADELESİ

SESSİZ ÇIĞLIĞI DUYABİLMEK

‘SEYYAR GERİLLA’ CİBİNLİ HÜSEYİN

BAHAR ÇAĞLAR, GERİLLA DAĞLAR

KÜRT HALKI PKK ÖNCÜLÜĞÜNDE NEWROZLAŞIYOR!

İNSANIN KENDİNDEN DÜŞMESİDİR SÜRGÜN

YILDIZLAŞAN SURETİNDEN ANIYORUZ SENİ

KORKU CESARETİN KAYNAĞIDIR

JEOPOLİTİK EKSEN KAYMALARININ YARATTIĞI BELİRSİZLİKLER

DİRENİŞ EMSALİ EGİD YOLDAŞ

KIZILDERE SÖZÜ

ÖZERK ZAMAN VE MOR ARAYIŞLAR

DOĞUŞ GERÇEĞİMİZ (1.BÖLÜM)

ANLAMIN HAKİKAT BİLGESİNİ YAŞAMSALLAŞTIRMAK

HERGÜN YENİDEN DOĞMAK

DOĞUŞ GERÇEĞİMİZ (2.BÖLÜM)

DOĞUŞ GERÇEĞİMİZ (3.BÖLÜM)

YAŞAM GEREKÇEME

“ARTTIRILMIŞ SANAL GERÇEKLİK ÇAĞI”

KİNİK ALDANIŞLAR ZAMANI YARALAR

HALKLARA SAVAŞ AÇANLAR BARIŞ GETİREMEZ

ANLAMIN VE HİSSİN YAŞATTIĞI İNSAN RÊBER APO

GÜLBAHAR’IN GÜLÜŞÜ

NEWROZ HALKI VE İSRAİL’İN TUTUMU

DAĞLI EMEKTAR

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNDE ÖZGÜRCE DERVİŞÇE MİLİTANLIK

ALIŞMAK İHANETTİR

SEVDANIN GÜZELLİĞİNDE AÇTIM GÖZLERİMİ

PEOPLE OF NEWROZ AND ISRAEL'S ATTITUDE

SORGULANMAMIŞ YAŞAM YAŞANMAYA DEĞMEZ

SÜRECİ KARŞILAYAN DOĞRU BİR DEVRİMCİ ÖNCÜLÜK ZAMANI

YAŞARKEN ADI BİLİNMEZ FEDAİLERİN...

AY IŞIĞI HAYALET DAĞLARIN ARDINDAN YÜKSELMİŞ

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (1.BÖLÜM)

CEZAEVLERİNDEKİ SALDIRI SOYKIRIM SALDIRISIDIR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (2.BÖLÜM)

KEKİK KOKULU İKİ ÜLKENİN AŞIĞI

“FAŞİZMİN ÖLÜM FERMANINA KARŞI DEVRİMCİ İNTİKAM ZAMANI”

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (3.BÖLÜM)

SANAT ELEŞTİRİSİ “ŞAKA DEĞİL!”

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (4.BÖLÜM)

ÖZLEMEK

KORKU

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (5.BÖLÜM)

ŞEHİTLERİN İZİNDEN

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (6.BÖLÜM)

PKK’NİN FEDAİ DİRENİŞ MELODİSİ İLE AŞK SEMAHINA DURULUR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (7.BÖLÜM)

ŞEHİT TEKOŞİN

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (8.BÖLÜM)

“MESRUR BARZANİ’NİN YÜZÜNE YANSIYAN YENİLGİ KORKUSU”

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (9.BÖLÜM)

HDP KENDİ ÖNÜNE BARAJ KOYMAMALI!

ÖNDERLİK GERÇEĞİNDE HER ANI ÖZGÜR YAŞAMAK ANLAMLIDIR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (10.BÖLÜM)

SAVAŞIN KAYBEDENİ KÜRTLER OLMAYACAK

KÜRDÜN ZAFER İDEASININ DAVUDİ SESİ KARAYILAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (11.BÖLÜM)

YAŞAMI ÖZÜYLE BULUŞTURMANIN DİLLİ (2.BÖLÜM)

YOLUMUZ UZUN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ AĞIRDI

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (12.BÖLÜM)

GERİLLA'DAN BİR GÜN (1.BÖLÜM)

PKK KÜRT HALKININ JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİK ÜST AKLIDIR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (13.BÖLÜM)

BU 14 NİSAN FARKLIDIR

GERİLLA'DAN BİR GÜN (2.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (14.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞE DAHA YAKINIZ

YİĞİT AMED’İN YİĞİT KIZI

BAŞKA DiLDE ANNE OLMAK (15.BÖLÜM)

FAŞİZMİN KARANLIK DOĞASI VE GEZİ DİRENİŞİNİ LİNÇ DAVASI

BAŞKA DiLDE ANNE OLMAK (16.BÖLÜM)

ELEKTRİKSİZ AMA BOL BOMBALI HAFTA!

SİYASAL İSLAM’IN İFLASI

1200 KERE KATİL VE İHANETÇİSİN KDP

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (17.BÖLÜM)

KORKU CESARETİN KAYNAĞIDIR: SIĞINAK

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (18.BÖLÜM)

BİR HALKIN CANLI KALKANI OLMAK

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (19.BÖLÜM)

YENİ YAŞAMI DOĞURANIN HAVARİLERİYİZ...

KÜRT DEMOKRATİK ULUSAL BİRLİĞİNE DOĞRU

ELLİNCİ YILIN ZAFERİ ZAP'TA KAZANILIYOR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (20.BÖLÜM)

FEDAİ ÇİZGİSİNİN ÖNCÜ KOMUTANI

ŞENGAL VE FERMAN KISKACI

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (21.BÖLÜM)

YAŞAMI ÖZÜYLE BULUŞTURMA: XWEBUN

TÜM ZAMANLARIN DENKLEMİ

ESPRİSİ VE SEVECENLİĞİYLE YOLDAŞLARIN EN NARİNİ (1.BÖLÜM)

DENİZLERİ ANMAK, İTTİHATCILARI LANETLEMEK

ESPRİSİ VE SEVECENLİĞİYLE YOLDAŞLARIN EN NARİNİ (2.BÖLÜM)

CAHŞ KÜRTLÜK PROJESİ ZAP DİRENİŞİNE GÖMÜLÜYOR

DERSİM İSYANI, İHANET VE KATLİAM

TÜKÜRDÜĞÜNÜ VEYA MEKAP YALATMAK!

UNUTMAK İHANETTİR (1.BÖLÜM)

UNUTMAK İHANETTİR (2.BÖLÜM)

CESARET KÖPRÜSÜYLE DAĞLARA

UNUTMAK İHANETTİR (3.BÖLÜM)

21’İNCİ YÜZYILIN ÖZGÜRLÜK FELSEFESİ

TEK YOL YİNE DAĞLAR

ÖZGÜR YAŞAM İÇİN UMUDA UMUT KATMAK

TC FAŞİZMİNİN KÜRDİSTAN’DA UYGULADIĞI 3-F STRATEJİSİ

SAMİMİYET…

AY IŞIĞININ ALTINDA KISA BİR GEZİ

GERİLLANIN SESİ, SÖZÜ VE EYLEMİ OLMA ZAMANI

GERÇEK SENSİN EGÎD!

BİR YANILSAMANIN SONU

SESSİZ KALMAK, DÜŞMANI CESARETLENDİRİR, KILICINI KESKİNLEŞTİRİR

OKUMUŞUNUN BİLE CAHİL OLDUĞU BİR ÜLKE DÜŞÜNÜN

DEVLETLE MÜCADELEYE DEVAM

TARİHİ İMRALI VE GERİLLA DİRENİŞ YÜKÜNÜ BÖLÜŞMEK

KDP KÜRT HALKININ BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK BELADIR!

KIZGIN İKLİM (1.BÖLÜM)

HEVAL AYSEL VE MİZGÎN

DOĞU’NUN DÖRTLERİNE!

KIZGIN İKLİM (2.BÖLÜM)

HAKÎ KARER SEMBOLA FEDAKARÎ Û KEDÊ YE

HAKİ KARER GİZLİ RUHUMUZ

KIZGIN İKLİM (3.BÖLÜM)

HAKİLERİ ANLAMAK

ZAP DİRENİŞİNE KÜRESEL DENKLEMDEN BAKMAK

BENİM ÖLDÜRÜLMEMLE BİNLERCE KÜRT UYANACAK

DÖNEM HAKİ’CE YAŞAMANIN VE ÇALIŞMANIN ZAMANIDIR

DEMOKRASİYİ SAVUNMAK, BARIŞI SAVUNMAKTIR

KÜRTLER VE ÖZGÜRLÜK GERİLLASI ZAFERE DOĞRU KOŞUYOR

ZAMAN İLERLİYORDU, BİZ DE İLERLİYORDUK

NATO KÜRT TASFİYE KONSEPTİ DEVREDE

BASKI VE ŞANTAJ FAŞİZMİ KURTARAMAZ

KADIN, ÖZGÜRLÜĞÜ DAĞLARDA ARAR

ÇAKAL POLİTİKASININ İFLASI

GERİLLA DA YAŞAM BİR SERÜVEN

VİCDANLARI RADİKAL DİRENİŞLE AYAKLANDIRMA ZAMANI

ŞEHİT KASIM ENGİN’İN SÖZLERİYLE KISACA HAYATI

1 HAZİRAN HAMLESİ ULUSLARARASI KOMPLOYU YENME BİLİNCİ VE İRADESİDİR

AKP’NİN TERÖR ÖRGÜTLERİ

HAKARETLERE DUR VE VUR DEME ZAMANI

KÜRT HALKI İÇİN NEYİN SEÇİMİ VE KİMLE NE İTTİFAKI (1.BÖLÜM)

1 HAZIRAN’IN YIL DÖNÜMÜNDE

BÊ XÎRETÎ BÊ NAMÛSÎYE

ÖZGÜR YAŞAMDA ISRAR

KÜRT HALKI İÇİN NEYİN SEÇİMİ VE KİMLE NE İTTİFAKI (2.BÖLÜM)

KÜRT KAPANININ EN TEHLİKELİ KOLU

DERSİM’İN ASİ KADININA

ÖZ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR

1 HAZİRAN 2004 HAMLESİNİ NASIL OKUYALIM

HAKİKATİ DOYUMSAMAK

DİJİTAL SERMAYENİN YENİ DÜNYA TASARIMI

YASAKTA SINIR YOK

GENÇLİK; TOPLUMUN ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞIDIR

HALKIN DİRENİŞİ KİRLİ PLANLARI BOŞA ÇIKARACAK

KOMÜNALİZM VE DEMOKRATİK ULUS OLMADAN ÖZGÜRLÜK OLMAZ

SİHİRLİ KELİME “YOLDAŞ”

ZAGROSLARIN SANATÇI RUHLU KIZI

PKK İNSANLIĞIN ÖZGÜRLÜK MELODİSİDİR

SOYKIRIMCI ZİHNİYET VE SİYASETE KARŞI

KARAR VER!

KOPUŞ TEORİSİYLE ZİNCİRLER NASIL AŞILIR

ÖZLEM DUYARAK YAŞAMAK

GERİLLA ZAMANI

ERDOĞAN DA MALİYE BAKANI DA 'DOĞRULARI' SÖYLÜYOR

ANLAM VE ÖZGÜRLÜK

YOLDAŞ ACISI SEVDA KOKAR

KÜRTLERİN BİR ULUS OLARAK KENDİ KADERLERİNİ TAYİN ETME HAKLARI VAR

KAPİTALİST MODERNİTENİN TRANSHÜMANİZM ÇAĞI

ZERDEŞT VE ZERDÜŞT ÖĞRETİSİ

ÇOK BİLMİŞLERE MÜJDE!..

BERDEEE BİNE TE ERDEEE!

APOCULUK KENDİNİ EĞİTMEKLE BAŞLAR

NE YAPARSA YAPSIN FAŞİZM İÇİN KURTULUŞ YOK

TÜM KENELERE

İŞGALCİ TÜRK DEVLETİ VE İŞBİRLİKÇİ KDP'NİN AMAÇLARI

APOCU KÜLTÜR YENİ YAŞAM DEMEKTİR

PKK’LİLİK EN YÜCE ONURDUR

AŞİKARDIR BRE TERESLER

ORTADOĞU’DA KAOSUN ROTASI YENİDEN İRAN VE IRAK

KİMYASALLARLA KAZANILMAYA ÇALIŞILAN KİRLİ SAVAŞ

GEMLİK YÜRÜYÜŞÜ ÜZERİNE…

İÇİMİZDE SOLMAYAN ŞAHMARANLAR’A

ÖLÜMDEN YAŞAMI YARATANLARIN DÜELLOSU

30 HAZİRAN ARİFESİNDE

DÜŞMANA SALDIRIRKEN BİNEVŞ EGAL’LERİN GÜLÜŞÜNÜ DÜŞÜNÜN!

ŞEHİTLERİN İZİNDEN YÜRÜMEK

HEDEF ÖZGÜR İNSAN

PKK İLE TANIŞMAK ÖZGÜRLÜK İLE TANIŞMAKTIR

PUSUYU YARMAK

BİNLERCE YILA YAYILAN İSİM; ZİLAN

ÖNDER ÖCALAN'A YİNE YALVARACAKSINIZ!

GİZEMDİR DEVRİMCİ OPERASYONLAR…

ARARAT’IN SERHILDANI

ZAP SAVAŞI VE FAŞİST ŞEFLERİN SONU

ZİLAN DERİNLEŞMİŞ BİR BELLEKTİR

CELAL BAŞKALE– MAHİR KOÇ YOLDAŞIN ANISINA

ÖZGÜRLEŞMEKTEN BAŞKA KURTULUŞ YOKTUR

PKK MİLİTANLIĞININ ÖZÜ: SORXWİN

CİHAN VE HÜSNÜ'YÜ HATIRLAMAK

ANILARA YOLCU OLMAK

UMUT ZAP'TA ZİLANCA DİRENEN APOCU FEDAİLİKTİR

IRKÇILIĞIN SIRADANLIĞI

KIZIL ZAMANLAR

AMED’İN ANDOK’U

KÜRDİSTAN’DA GENÇLİĞİN SÖMÜRGE DÜZENİYLE HESAPLAŞMASI; ZAP SAVAŞI

KÜRT HALKI ÖZGÜRLÜĞE/ ZAFERE KOŞUYOR

FEDAİLEŞEN GERİLLA VE HALK YENİLMEZDİR

BAŞKANIM!

SOSYALİZM'DE DEVLETE YER YOKTUR

ZİLANCA FEDAİLİK MİLİTANLAŞIYOR, EYLEMSELLEŞİYOR

BİR ÜLKENİN COĞRAFYASI

KÜRDİSTAN HAVA SAHASI VE TEKNOLOJİK SOYKIRIM ARAÇLARI

PKK HER TÜRLÜ SÖMÜRGECİLİĞE VE İHANETE KARŞI ASLA YENİLMEYEN TARİHİ İNTİKAM HAREKETİDİR (1.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL ÖZGÜRLÜĞÜ YARATANDAN GEÇER

PKK HER TÜRLÜ SÖMÜRGECİLİĞE VE İHANETE KARŞI ASLA YENİLMEYEN TARİHİ İNTİKAM HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

ÖZLEMEK

BİR FEDAİ DESTANIDIR ŞEHİTLER

FEDAİLEŞEN KADIN GERÇEKLİĞİNDE ZAFERE DOĞRU

YİNE BİR U DÖNÜŞÜ…

ÖZ SAVUNMA BİLİNCİ TEMELİNDE DÜŞMANA KARŞI SAVAŞMAYAN MANKURTLAŞTIRILMIŞ İNSANDIR

MANEVRA YAPMAK

BİR GERİLLA VURULDUĞUNDA HER ANANIN YÜREĞİNDEN BİR PARÇA KOPAR

ONDA GÜÇLÜ BİR GENÇLİK POTANSİYELİ VARDI

KAPİTALİZMİN ÇÖKÜŞÜNÜ ABD’NİN ÜÇ NATO’SU DA ÖNLEYEMEZ

ÖZEL SAVAŞ OYUNLARI ANCAK GERİLLA ÖNCÜLÜĞÜNDE MÜCADELE EDEREK BOZULUR (1.BÖLÜM)

DAĞLAR AŞKIN ANLAM BULDUĞU MEKANLARDIR

JEOPOLİTİK DENGELER AÇISINDAN KÜRDİSTAN

SİSTEM İÇİ MUHALEFET ÖZEL SAVAŞ HÜKÜMETİNİN KOLTUK DEĞNEĞİDİR (2.BÖLÜM)

ZİLAN ÇİZGİSİNDE TANRIÇALAŞMAK

BAŞKAN APO’NUN YAŞAMI DIŞINDA YAŞAM MÜMKÜN DEĞİLDİR

GERİLLA KİMYASAL SİLAHA DİRENİYOR, YA BİZ!

FEDAKÂR BİR DEVRİMCİ: ŞEHİT HELMET

BU HDP ÇÖZER

DİRENİŞ TARİHİNİN ÖZNESİ DAİMA KADINLAR OLMUŞTUR

HEKİMLİK YEMİNİ DE BİZİMDİR İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DE…

KÜRDİSTAN’IN GÜZELLİKLERİ

SUSMAK YOK ARTIK, HAYKIRMAK VAR

KÜRDÜN ÖZGÜRLÜK ATEŞİ İŞGALCİLERİ YAKACAK

RUHU GENÇ, İNANCI SONSUZ APOCU MİLİTAN: BARAN MAWA

MİSAFİR

TÜRKİYE’DE ZİNDANLAR SAVAŞ VE MÜCADELE ALANIDIR

YAŞASIN ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN İÇİN ÖLÜMSÜZLEŞEN ŞEHİTLERİMİZ!

ANLAM, DUYGU VE EMEK GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRMEK

14 TEMMUZ RUHU DİRENİŞ RUHUDUR

BÜYÜK KARAR VE DİRENİŞİN KIRKINCI YILDÖNÜMÜ

BİR HALKIN YARASINA KOŞAN YEŞİL GÖZLÜ TÜRKMEN KIZINA…

ÜNİFORMALI ŞİDDET AĞINI ÇÖKERTMEK!

PANAVA NOKTASINDA MEVZİLENME

KISA BİR YOLCULUĞUN SONUNDA

SINIRLARI GEÇERKEN...

DÜN SRİ LANKA RAJAPAKSA, BUGÜN SIRA FAŞİST ŞEF ERDOĞAN'DA

GÜNEŞE ULAŞAN ÇİÇEK

KARANLIĞI ATEŞE VER DAĞLARA GEL!

TC’NİN NATO’DAKİ YENİ GÖREVİ İŞGALCİLİKTİR

UMUT ZAP’TAKİ GERİLLADA

GÜÇLÜ, KARARLI VE CESUR BİR KOMUTANDI

….VE BEN LEYLA’YIM, MECNUN’DAN ÖTE BİR LEYLA!

BİZİ HALAYA ÇAĞIRIR GOVENDÊ

ROJAVA DEVRİMİ ÇEKİM MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

DEVRİM’İN FIRTINALI KİŞİLİĞİ; ÇİYA AMED

GERİLLADAN ULAŞ ADALI ANISINA…

PKK ŞEHİT AMARA TOLHİLDAN'I ANDI

SRİ LANKA, TÜRKİYE: BİR MÖDELİN İFLASI

VARLIK VE YOKLUK SÜRECİNDE GENÇLİK ÖNCÜLÜK ROLÜNÜ OYNAMALIDIR

VİYAN SORAN’IN İZİNDEN GİDEN AY YÜZLÜ BERFÎN

VE AY IŞIĞI ALTINDA ÖNDERLİK SAHASINA DOĞRU…

KATLİAMLARIN NEDENİ SOYKIRIMCI ZİHNİYET VE SİYASETTİR

ÖNDER APO HAKİKATİ

ÇOK BİLMİŞLERE MÜJDE!..

BU KAÇINCI AMARA?

ÖZGÜR KÜRDİSTAN’I MÜJDELEYEN RUH

BENİ BAĞIŞLAYIN (1.BÖLÜM)

HER İHANETİN BEDELİNİN ÖDETİLECEĞİ KAÇINILMAZ BİR HAKİKATTİR

BENİ BAĞIŞLAYIN (2.BÖLÜM)

GERİLLA VE OPERASYON

BENİ BAĞIŞLAYIN (3.BÖLÜM)

BUGÜNDE YAŞAR ENZİLXALAR (1.BÖLÜM)

SANATÇI UZAKTAN İZLEYEN DEĞİL, HALKININ İÇİNDE BİREBİR YAŞAYAN OLMALIDIR (4.BÖLÜM)

BUGÜN DE YAŞAR ENZİLXALAR (2.BÖLÜM)

ALIŞMAK İHANETTİR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

DAĞLARDA YAŞAMIMIZ AYRILMALAR VE KAVUŞMALARLA VAR OLUYOR (5.BÖLÜM)

BENİ BAĞIŞLAYIN - VE ANLIYORUM Kİ BİR TEK IŞIK AYNI ANDA VE HER YERDE OLABİLİYOR (6.BÖLÜM)

BÊ XÎRETÎ BÊ NAMÛSÎYE

DEVRİMCİ EDEBİYATI AKTİF MÜCADELE İÇİNDE GELİŞTİRDİ

YOL VE YOLDAŞLIK…

AVAŞÎN’DE GERİLLA OLMAK

AKP’NİN SON ÇIRPINIŞLARI

HALKLARIN ÖZ İSYAN GÜCÜ İŞGALCİLERİ DURDURUR!

YAŞAMIYLA HALKINA BÜYÜK MİRAS BIRAKAN KOMUTAN

ASIL EMEK HESAPLANAMAYANDA, ÖLÇÜLEMEYENDE GİZLİ DEĞİLMİDİR? (7.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞE VERİLMİŞ BİR ÖMÜR

KADIN SESİNDE SAKLIDIR ÖZGÜRLÜK DÜŞÜ!

KİMİN GÜCÜ TAŞIR DÜNYA VE GÖKYÜZÜNÜ AYRI AYRI? (8.BÖLÜM)

HAKİKAT, PKK’NİN ADALETİDİR!

BİLİYORMUSUN, BEN GÜLMEYİ DAĞLARDA ÖĞRENDİM…(9.BÖLÜM)

İKİ KİŞİYİ BİR ARAYA GETİREMEYEN İKTİDAR

MEMO VE DİLLERE DESTAN CESARETİ

İLK BİNEVŞ'İ TANIDIM… (10.BÖLÜM)

TARİHİN GÖLGESİ VAR ÜSTÜMÜZDE!

YAŞAMIN ADI, İNSANIN ÖZÜ SEVGİNİN YÜREĞİDİR

YENİ BİR 15 AĞUSTOS’A DOĞRU

BİR SIZI GELİP ÇARPTI KALBİME…(11.BÖLÜM)

MOR DAĞLARIN YILDIZINA

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUN KORKMAZ’IN KALEMİNDEN (1.BÖLÜM)

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUM KORKMAZ’IN KALEMİNDEN (2.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞMAK

ŞİİR DOSTLUKTAN DOĞAR… (12.BÖLÜM)

İMRALI’DA NATO TASDİKLİ İMHA PLANI DEVREDE

ATAKAN MAHİR’İ HATIRLAMAK

ÇÜNKÜ BU GENÇ HEWRAMAN KALBİMDEN GEÇENİ SÖYLÜYORDU (13.BÖLÜM)

DOST BAHARI

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUM KORKMAZ’IN KALEMİNDEN ERUH BASKINI (3.BÖLÜM)

‘DAĞLARA KOŞMANIN ZAMANIDIR’

GERİLLA MUCİZESİ

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUN KORKMAZ’IN KALEMİNDEN ERUH BASKINI (4.BÖLÜM)

EN GİZEMLİ KADINLAR (14.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS RUHU ZAMANIN BELİRLEYİCİSİ OLDU

GERÇEKLEŞTİRDİĞİM HER ŞEY SANA ULAŞMAK İÇİNDİ…(15.BÖLÜM)

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUM KORKMAZ’IN KALEMİNDEN (5.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS FEDAİLERİN AGİT’LERİN GÜNÜDÜR

ÇÜNKÜ SESİN BÜTÜN BU ZAMANI DOLDURUYOR (16.BÖLÜM)

MAZLUMU DEĞİL ZALİMİ DURDURUN!

15 AĞUSTOS ATILIMI (1.BÖLÜM)

KALBİME IŞIK TUTACAK İZLER

15 AĞUSTOS ATILIMI (2.BÖLÜM)

MERHABA SANA YOLDAŞIM…

NUSAYBİN’İN İSİMSİZ KAHRAMANI "KÜÇÜK DELAL"

İNSANA DAİR SEZGİSEL YAKARIŞLAR (1.BÖLÜM)

HAKKI VERİLMİŞ BİR YAŞAM–ENGİN SİNCER

KENDİSİNİ EMEKLE VAR EDEN BİR APOCU DERVİŞ; ŞEHİT RİZGAR AMED

DEVRİMCİ TUTUM (1.BÖLÜM)

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (1.BÖLÜM)

EN SEVDİĞİMİZ OYUN SAKLAMBAÇTI

‘ZAMANA DAİR’ ÜÇLEME

OTUZ DOKUZUNCU YIL VE GENÇLİK

KÜRT HALKINA YÖNELMİŞ JEOPOLİTİK TEHDİTLER

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (2.BÖLÜM)

21.YÜZ YILLIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERENLERE

ÖZGÜRLÜK SİLAHI HEPİMİZİN ELİNDEDİR

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (3.BÖLÜM)

İNSANA DAİR SEZGİSEL YAKARIŞLAR (2.BÖLÜM)

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (4.BÖLÜM)

YİTİRMİŞ İNSANLIĞINI ARAYAN BİR MARATONCU…..

DENİZİNİ DAĞLARA AKITAN GÜLNAZ!

SEVDA SERÜVENİ

TÜM ZAMANLARDA ÇOĞALARAK EVREN OLDU

KÜRDİSTAN GENÇLİĞİ ÜZERİNDE BÜYÜK BİR ETKİ BIRAKAN ŞEHİT ALİ ÇİÇEK ANISINA

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (5.BÖLÜM)

HAVRİTA: IRKÇI-TÜRKCÜ ZİHNİYETİN ANATOMİSİ

ADAR EFRÎN VE ARKADAŞLARI

WELAT’IN YÜREĞİ

ZAMANİ NİYE GÜZELDİR?

KIMILDA DA KURTAR ŞU ONURUNU

BARIŞ YOKSA DEMOKRASİDE YOK

ŞEHİRLER BANA BİR TUZAK

İNSANA DAİR SEZGİSEL YAKARIŞLAR (3.BÖLÜM)

YAŞAM OLURDU SENİN ADININ KARŞILIĞI; TOPRAK

ORTADOĞU’DAKİ KRİZLERİ KÜRT ÖZGÜRLÜĞÜ ÇÖZER

KOMUTAN İSLAM VE GEVER

SEVDA SERÜVENİ (2.BÖLÜM)

DİRENGEN REFLEKS SERDEM AMED YAZILARI (1.BÖLÜM)

HEVAL ALİ’Yİ KURTARIN!

KÜRDİSTAN DAĞLARININ GÜLER YÜZLÜ YOLDAŞI

SEYYİD NESİMİ,ZAHİDİN BİR PARMAĞINI KESSEN DÖNER HAKK'DAN KA

ÖZLEM TAŞIYICILARI…

FİLİPİNLER’DE BİR EFSANE: MAİTA GOMEZ

BARIŞ MÜCADELESİNİN ACİLLİĞİ

TÜM SINIRLARI YIKARAK KUZEY'E DOĞRU

GERİLLA FAŞİZMİN BURNUNU SÜRTÜYOR

CENG MEYDANINDA DOKTOR OLMAK

ELİN NAMLUDA VE UMUTSUN

DİRENGEN REFLEKSLER SERDEM AMED YAZILARI (2.BÖLÜM)

HALLAC-I MANSUR

BİLDİK BAKIŞLAR DEĞİLDİ 14 TEMMUZ

BİTMEYEN DARBE; BASTIRILAMAYAN DİRENİŞ: 12 EYLÜL

VURDUKÇA KAZANMA İNANCI

İNSANA DAİR SEZGİSEL YAKARIŞLAR (4.BÖLÜM)

TOPRAK DA BİLİR, GERİLLA BASTIĞINDA ÇİÇEKLER BİTER

HER YERDE EYLEM

SOYTARINIZI SEVİN

SEVDA SERÜVENİ (3.BÖLÜM)

GERİLLAYI BAHARDA GÖRMEK

ZİRA DEVRİMSEL SÜREÇLERİN OLMAZSA OLMAZI

DİRENGEN REFLEKS SERDEM AMED YAZILARI (3.BÖLÜM)

YAŞAM KENDİ İPEK TENİNDE ÖZENLE DOKUMUŞTU ONUN YÜREĞİNDE

TÜRKİYE’NİN ÖZETİ: İSTANBUL-CUDİ

DİSTOPYALARI YIKAN KADINLAR

TOPRAĞIN BEREKETİ

UMUT, DOĞU'DA VE KADINDA

İRAN İSLAM DEVRİMİNİN SON KAVŞAĞI

İKİ KAHRAMANIN YOLDAŞLIĞI

SERDEM AMED YAZDI/ İŞGALE UĞRAMIŞ ÜLKEDE İSYAN EN BÜYÜK İBADETTİR!

ÜÇ ZEYNEP’İN MİRASIYLA YÜRÜYOR

HALK BAHRINDA YEŞEREN ÇİÇEK

FEDAİ EYLEM LİBERAL GAFLETİ NETLEŞTİRMİŞTİR

KAVGAMI PAYLAŞAN YÜREĞE

İÇİNDEKİ SEVDA ATEŞTEN BİR KIVILCIMDIR

HER BİR ADIMDA FEDAİLİĞE YÜRÜRKEN

ÖNDER APO’YU ZİLANCA SAVUNMAK

GELİYE ZİLANDA DİRENİŞ TOHUMLARI

FEDAİ EYLEM PARADİGMA ÇİZGİ SAVAŞI ÇAĞRISIDIR

GÜNEŞE YOLCULUK

DAĞLAR AŞKIN ANLAM BULDUĞU MEKANLARDIR

ROZALARIN, SARALARIN İZİNDE NAGİHAN AKARSEL

HALK BAHR’INDA YEŞEREN ÇİÇEK (2.BÖLÜM)

ÖNDER ÖCALAN DEVRİM ÇAĞINI DOĞRU ANLAMAK

9 EKİM KOMPLOSUNA KARŞI MÜCADELE ÇİZGİMİZ

DEVRİMCİLİĞİN VE YURTSEVERLİĞİN TEMEL İLKESİ

ÖZGÜRLÜK ZAMANINDAYIZ

BİR YERDEN BAŞLAMALI

DAİMİ BİR BAHARDIR GERİLLA

SERDEM AMED ARKADAŞIN VEDA YAZISI

DAĞLARI GİBİ YÜREĞİ DE İNANÇ MABETİDİR

GAZETECİLİK, BASIN VE HABERCİLİK ÜZERİNE...

SONUCU KADINLAR VE HALKLAR BELİRLEYECEK

KÜRT KADINININ GÖRKEMLİ VE DESTANSI DİRENİŞİNE TANIKLIK ETMEK

KERKÜK'TE YENİ OYUNLAR

HALK BAHR’INDA YEŞEREN ÇİÇEK (3.BÖLÜM)

HER ŞEY MAVİ OLACAK…

BİR TÜRKÜDÜR BERİTAN EZGİSİ DİLDEN DİLE DOLAŞAN

UĞUR BÖCEĞİ OLMAK

UMUT YOKSA, GERİ KALAN“KADERİN” PLANIDIR…

ŞEHİTLERİMİZİN VASİYETİ…

ÖNDER APO VE GERİLLAYLA BÜTÜNLEŞME ZAMANI

GÜLÜŞÜN ASILI ÇARÇELLA ŞAFAĞINDA

DİYARBAKIR CEZAEVİ’Nİ “KAPATMAK”

GERİLLA YAŞAMINDAN KESİTLER

DEMOKRASİ“AĞAYA BELEŞ”

TC ÇETE DEVLETİ ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜK YUVASIDIR

BOYUN EĞMEMEK VE DİK DURUŞ ÜZERİNE

DAHA FAZLA CESARET DAHA ÇOK ÇABA

HÜZÜNLÜ BAHARIN ERKEN YOLCULARI

​​​​​​​1 KASIM İNSANLIĞA MAL OLMUŞ BİR GÜNDÜR

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (1.BÖLÜM)

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (2.BÖLÜM)

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (3.BÖLÜM)

HALK BAHR’INDA YEŞEREN ÇİÇEK(4.BÖLÜM)

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (4.BÖLÜM)

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (5.BÖLÜM)

DEVRİMİN AKTİF RİTMİ VE PASİF RADİKALİZM FURYASI

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (6.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK FELSEFESİNİN FEDAİSİ

FEDAİ BİR RUH, BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA TARİHİ BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYORUZ (1.BÖLÜM)

KADIN ORDULAŞMASININ ÖNCÜLERİNDEN

FEDAİ BİR RUH, BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA TARİHİ BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYORUZ (2.BÖLÜM)

BERİTAN; İHANETE BOYUN EĞMEYEN ÇİZGİDE YÜRÜMEKTİR

KİMYASAL SİLAH KULLANAN DEVLETÇİ SİSTEM VE KÜRTLER

FEDAİ BİR RUH, BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA TARİHİ BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYORUZ (3.BÖLÜM)

KÜRT SOYKIRIM SAVAŞININ FİNALİNE DOĞRU

ADANMIŞLIĞIN EN GÜZEL TİMSALİNE…

GERİLLA YAŞAMINDAN KESİTLER

HEVAL Û HIRÇ

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİĞİ TOPLUMSAL DİRENİŞİN VE SAVAŞIN ÖNCÜSÜ OLACAK (1.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİĞİ TOPLUMSAL DİRENİŞİN VE SAVAŞIN ÖNCÜSÜ OLACAK (2.BÖLÜM)

IŞIK HÜCRESİNDEN BİR PARÇA

BEDENLEŞEN RÊBER APO HAKİKATİ

DEVRİMİN AKTİF RİTMİ VE PASİF RADİKALİZM FURYASI

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİĞİ TOPLUMSAL DİRENİŞİN VE SAVAŞIN ÖNCÜSÜ OLACAK (3.BÖLÜM)

CEJNA VEJÎNÊ Lİ ME TEVA PÎROZ BE!

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİĞİ TOPLUMSAL DİRENİŞİN VE SAVAŞIN ÖNCÜSÜ OLACAK (4.BÖLÜM)

HALKIN DOĞAL ÖNDERLERİ ÖLMEMELİDİR

MAZLUM DOĞAN’IN BATMAN GÜNLERİ