APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (57.BÖLÜM)
APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (57.BÖLÜM)
0 Yorum
527
08-12-2021

EN YİĞİT MİLİTAN KENDİ HUKUKUNU GÖZETEN VE UYGULATANDIR

Zayıf Olmak Özgürlük İdeolojisine Gelmemektir;
Kürt, kendini terbiye etmeye yanaşmayan bir halk gerçekliğini ifade eder veya düşmana göre terbiye olmayı ifade eder. Ona da terbiye demem, o bir ihanettir. Kendimizi öz çıkarlarımıza göre, öz tarihi, toplumsal, siyasal, ulusal amaçlarımıza göre terbiye ettik mi insanlaşabiliriz. Yoksa düşmanın kendi ulusal, toplumsal, hatta her türlü çıkarlarına göre terbiye edilmek ihanettir. Ve bu anlamda herkes haince yaşıyor. Haince yaşamak demek, ezilip büzülmektir. Fırsatım olsaydı da yaşamınızın haince özelliklerini dile getirseydim. Gafil özellikleriniz, düşmana hizmet eden özeliklerinizi anlatabilseydim. En son zayıflık konusu üzerine yoğunlaşıyorum. Zayıf adam, düşmanı yaşatan adamdır. Ben bu inceliği keşfettim. Sergilediğiniz ne kadar zayıflık varsa, daha sonra bulup ortaya çıkardım ki, aslında bu düşmanı ifade ediyor; düşman eşittir zayıflık, zayıflık eşittir düşmandır. Partiye gelmeyen ne kadar yanlarız varsa hepsi eşittir düşmandır. Bu çok somuttur. Çünkü partimiz düşman karşısına çıkarılan en amansız güçtür; bu partiye gelmemek düşmana gelmektir, düşmana yatmaktır ve en önemlisi de zayıf kalmaktır. Düzen içinde kim zayıftır? Doğru dürüst işi olmayan, eğitimi olmayan, sağlığı olmayan, elinde malı mülkü olmayan kişiye zayıf kişi denilir, hatta buna düşüncesi de, ruhu da olmayanı ekleyelim, evi barkı, parası olmayanı da ekleyelim, bütün bunlar zayıflığı ifade eder. Bizim toplumumuz bu konuda zayıf mıdır? Evet, bu konuda zayıftır. 

İçindeki düşman zengin midir, evet zengindir. Çünkü toplumdan kendine mal etmiştir, onun için zengindir. Toplumumuz fakirdir. Çünkü onun her türlü yer altı, yer üstü, maddi, manevi değerleri gasp edilmiştir, onun için zayıftır. Bunları bir de parti içine yansıtalım; parti ideolojik, siyasi, örgütsel güç odağı demektir. Bu anlamda güç odağı nasıl olunur? Bir parti özgürlük ideolojisine, özgürlük siyasetine, özgürlük örgütlenmesine, özgürlük eylemine büyük katılım gösterdiği, onda yoğunlaştığı oranda güç ifade eder. Bu anlamda parti içinde zayıf olmak demek de, onun özgürlük ideolojisine, politikasına, örgütlenmesine gelmemektir. Bu da kime hizmettir, kimi temsildir, zayıflatan kimdir? Belirttiğimiz gibi zayıf kalma düşmana hizmet demektir. O zaman sen düşmandasın. Çok açıkça söylüyorum; artık objektif ajan demeye de gerek görmüyorum. Parti içinde ideolojik, siyasi, örgütsel, eylemsel, davranışsal anlamda zayıf kişi düşmandandır. Ben tanım yapıyorum, ispatlıyorum, sizin de öyle olmadığınızı kanıtlamanız gerekir. Zayıflığı kadere, aileye, toplumsal etkiye bağlayamazsınız. Zayıflık düşmandır. Eğitilmemek de insanlığın özüne aykırıdır. Eğitimle, eylemle kendini beslememek, düşmanca bir konumda ısrar etmektir. Görmemek, görüş sahibi olmamak insanı güçsüz düşürür, güçsüz düşürdüğü için de düşmana hizmet ettirir. Kürdistan‟da düşüncesizliği geliştiren düşmandır. Peki içinizde düşünce gücü niye bu kadar zayıftır desek, yine cevabımız düşmandır. Yani düşüncenizin bile çok zayıf olması, güçlü gelişmemesi eşittir düşmandır. Bu da “düşman halkımı düşüncesiz bırakmıştır, ben de onu temsil ediyorum” anlayışıdır ki, bu da “ben düşmanı yaşıyorum” demektir.

Düşman seni düşüncesiz bırakmıştır. Düşüncesiz bırakıldığın için planlamacı değilsin, örgütçü değilsin, eylemci değilsin. O zaman nesin? Düşman nasıl isterse öylesin, ne iş verirse öyle yaparsın. Bu da bir özgürlük savaşçısının tutumu olamaz. Kendinizi tam bir bela grubu gibi orta yere atarak “parti beni taşısın” diyorsunuz. Sen kendini zayıf bırakmışsın, zayıflık düşmana hizmettir, bizzat düşmandan gelmedir. Açık söylüyorum; güçlü ideolojik, siyasi, örgütsel gelişkinliği olmayan düşmanı temsil eder, ona göre herkes kendini hal yoluna koysun. Ben ne diye zayıf birini parti içinde tutacağım, ne diye bir düşmanı tutacağım? Daha önce tavuk örneğini verdim. Civcivi halen tavuğa kabul ettiremedik. Kanatları da yeni yeni çıkıyor, oldukça iyi ses çıkarıyor, yürüyor da. Ama tavuk halen onu zayıf olduğu için kabul etmiyor. Tavuk bile civcivi sürüsüne kabul etmediğine göre, biz sizi nasıl kabul edelim? Tavuk kadar da mı soylu olmayacağız, asil davranmayacağız veya doğa kanunlarına göre olmayacağız? Hatta doğa kanunu da değil, o da bir canlı. Beni kimse yanlış anlamasın; bir tarafı kırık olan da sağlam olmasını bilir. Mekanik anlamaya gerek yok, biz insanız. Ama yine de çok önemlidir, kendini ucuz, zayıf düşüren, zayıf tutan, çirkin tutan sürüye bile kabul edilmez. Toplumumuz çürümüş, siz de parti içinde çürümeyi temsil ediyorsunuz. Ben de artık “yeter” diyorum. Bundan başka ne diyebilirim. Böyle bir durumda çürüklerin partisini temsil etmiş oluyorum. Sağlam adamın partisi ne demektir? Düşünce gücü var, örgütün savaş kurallarına uyma gücü var, hem içinde, hem dışında engelleri yerle bir etme gücü var, yeterli olma gücü var. Bu parti yalnız düşünce gücü değil, aynı zamanda yürek gücüdür, moral gücüdür. İşte düşmana karşı partide güçlü kalmak, düşmana karşı direnişçi olmak budur. Bunun neresini sizinle tartışayım? Göreviniz, karar vermeniz, kendinizi katmanız ancak bununla başlar.

Siz bize yeni icatlar dayatıyorsunuz; “her türlü hasta da olabilir, kurala gelmeyenler de içimizde kalabilir” diyorsunuz. Ve ben de, git, zaten yazılmamış, geri bir Kürt anayasanız var, eski anayasaya göre kendine bir cemaat oluştur, bir tarikata gir diyorum. Çünkü PKK‟nin de kendine göre yasaları var, ama siz şunu ifade ediyorsunuz; “biz yasa tanımayız, ne de olsa düşmanın yasalarından kopmuşuz, sizin bu yasalarınızı da fazla çıkarımıza uygun bulmuyoruz.” Geriye Kürt‟ün kendine göre yasası kalıyor. Ben de ispatladım ki, eski yasa zır delilerin, yarasaların, ahmakların yasasıdır. Ben parti içinde bu yasayı nasıl kabul edeyim? Yasa içinde yasa olmayı nasıl kabul edeyim? Diyorum ki, yasaya gelmek en büyük yiğitliktir. Kendi yasalarına uygun kişi, şu anda PKK‟nin yasalarının içeriğiyle ve onun ana kurallarıyla uyum içinde olan kişi, en büyük önderdir. En büyük kişi kendi hukukunu, kendi kurallarını gözeten, uygulatan ve çiğnetmeyen kişidir ve bu bizde en yiğit militandır. Peki niye bunu esas almıyorsunuz? Bunun neyini bozacaksınız? Kimin adına bozuyorsunuz? Düşman anayasası belli, geleneksel yasalarımız belli, hepsi de tümüyle kaybettirir. Bunların zayıf kıldığı, aç bıraktığı, insanın gelişimine hiçbir fırsat vermediği ortadadır. Bu anlamsızca yasaları neden bu kadar ahlaksızca sürdürüyorsunuz? Benim kişiliğime bakın, kendimi biraz devrim yasalarına göre düzenliyorum. Çünkü devrim yasaları insanı güçlendiriyor. Ben küçülüyor muyum? Ben zayıf mıyım? Tam tersine, en güçsüz insandan en güçlü insana ulaştım. En fakir, on kuruş bile bulamayan bir kişi durumundayken, şu anda Kürdistan‟da en zengin bir mücadeleyi kontrol eden kişi durumuna geldim. Zengin demeyeceğim, en azından zenginliği kontrol ediyorum, denetliyorum. 

Moral olarak da öyle; en korkaktan en cesur olanına geçtim. Ne sayesinde? Görevimin ideolojik, siyasi, örgütsel yasaları sayesinde olduğu açık değil mi? Ben bunu ispatlamadım mı? Gözlerinizin önünde her gün bunları ortaya koymuyor muyum? Siz güçlü olmak istemiyor musunuz? Güçlü olmak daha iyi bir şey değil mi, daha güzel değil mi? Tabii doğru temelde. Hırsızlar da çalar çırpar, güçlü olduklarını sanırlar, ama hırsızlar zayıf insanlardır. Hırsız yüreğiyle, maddiyatıyla bir hiçtir. Elindeki her şey hemen gider; haydan gelmiş huya gider. Hırsızların mal biriktirmesine zenginlik demem. Yine başkalarının malını çalıp çırpmaya, zorbalıkla gasp etmeye güçlülük demem. Bunların hepsi zayıflıktır. Zaten biz de onların karşısındayız. Hiç kimse parti içinde yetki gaspı yaparak, yoldaşların omzuna basarak kendini zengin gibi, güçlü gibi göstermesin. Bunlar, amansız bir biçimde karşısında olduğumuz ve yerle bir ettiğimiz eski düzenden kalma hırsızın güçlülüğünü, düşmanın güçlülüğünü ifade eder. Biz böyle hırsızın da, böyle düşmanın da gücünü, ancak ona amansız cevap vererek güçsüz düşürürüz. Parti içinde hırsızları, parti içinde düşmana benzer güçlülükleri tanımalıyız. Bizim parti içinde güçlü adam dediğimiz gerçek anlamda ideolojik olandır. Bence çok ideolojik olan güçlüdür, çok politik olan güçlüdür, çok örgütlü olan güçlüdür, çok eylemci olan güçlüdür. Bunun dışındaki bir güçlülük iradesi doğru değildir. Kim parti yaşamına en iyi uyumu gösteriyorsa, -bu da ideolojik, politik gelişmeyle belli olur- kim eylemliliği geliştiriyorsa o güçlüdür. Tekrar söyleyeyim; askeri güç, ideolojik, politik güçle belli olur. İdeolojisi, politikası olmayan parti içinde güçlenemez, güçlü askeri komutan da olamaz.

Askeri komutan, gücüne güç katan komutandır. Politik gücü, askeri güce dönüştürendir. Bu tanıma göre, herkes neredeyse bir güçsüzlük kaynağı gibi gözüküyor. Hırsızın gücüne de güç demeyeceğim. Yetki gaspı yapana, tasarrufçuya güçlüdür demeyeceğim. PKK içindeki gücü doğru anlayalım. Bunlar sizin için çok önemli. Güçlü olmadığınız her alanda ortaya çıktı. Çünkü ideolojik, politik, örgütsel olarak kendinizi güçlü kılamadınız. Yönetim olarak güçlü olduğunuzu sandınız, ama hiç de öyle olmadığı anlaşılmıştır. Bu, her yerde böyle. Güçlü olabilmek yeterlilik sınırlarında ideoloji, politikaya, her türlü eğitim ve örgütlenmeye cevap vermektir. Bu işin başka kanunu yoktur. Köylü usulüyle, hırsız usulüyle, despot usulüyle parti içinde güçlü olunamaz. Bunu kulağınıza küpe edin. Parti içinde güçlü olmak ancak büyük bir hizmetle olur. Ne kadar büyük hizmetiniz olursa, o kadar güçlü olursunuz ve bu hizmet de hamal tarzı olmaz, buna ideolojik tarz diyorum. İdeolojik, politik öncülük olmazsa, insan bir hamal olmaktan kurtulamaz. Hamal istediği kadar yük taşısın, hiç zengin olur mu? Sırtınıza istediğiniz kadar çuval alın, bu sizin çok güç harcamanıza ve güçlü olmanıza yol açar mı?İdeoloji ve politika gücün muhtevasını belirler, gerisi örgüt ve eylemdir. Örgütlendikçe, eylemi geliştikçe, ideoloji ve politikaya göre bir güçlenme ortaya çıkar. Güçlenmeyi bu mekanizma dahilinde sağlayacaksınız. Bunları anlamanız gerektiğini belirtiyorum. Size her gün zır deli dersem bu doğru olur mu? Ama anlamamakta ısrar ederseniz zır deli demekten başka da bir şey söyleyemem. Çünkü gerçekliğiniz bu derim. Neden anlamaya yanaşmıyorlar, tam anlamıyorlar ya da hırsız derim. Hırsızın parti içinde fazla yeri olur mu? Düşmanın jandarması derim, düşmanın jandarmasını biz parti içinde uzun süre kabul edebilir miyiz? Veya zavallı, zayıf, köle derim. Kölenin ne işi var burada? Köle, düşmana hizmet eden yaratık demektir. Zayıf adam da düşmanın kesin etkisi altında olan kişi demektir. Parti içinde ne köle olunur, ne zayıf kalınır, ne hırsız olunur, ne despot olunur. Hepsi yanlış! Parti içinde doğru, güçlü militan olunur. 

Bunun için sağlık gerekir, sağlığınız da yerinde. Beyine sahip olmak gerekir, hepinizin omzu üzerinde beyin var. Az çok dilinin çalışması gerekir, kol ve bacaklarının özellikle silahı kullanmak açısından -ki, herkes silahlı devrimcilik yapmak zorunda değil- sağlam olması gerekir. Fiziki yetmezliği olan, başka yeteneklerini de silah olarak savaştırabilir, ama iyi bir silahçı olmak istiyorsanız da kolunuz, bacağınız çok sağlam olmalı. Gerisi de ideolojiye göre yürümektir. Kendine ideoloji benzinini dolduracaksın; politika motordur, bu motoru kendine monte edeceksin. Örgütlenme direksiyondur, geçeceksin başına; eylem, gaza basmaktır ve ondan sonra arabayı koşturacaksın; bu da savaş arabasıdır. Militan kendini böyle değerlendirip yürütebilen demektir ve engel tanımaz. Çünkü onun savaş arabası gerilla arabasıdır. Eğer silahlı savaşım söz konusuysa, gerilla arabası her türlü engebeli arazide yürür. Düz yolda sadece ideolojiyle yürür. Basarsın gaza, yol dümdüzdür. Bu da ideolojik faaliyettir. Politika, biraz engebeli yolda yürümektir. Yani militan bütün bunlara göre kendini ayarlar. Zor değil, şurada ideoloji oluştururum, burada politikayı, şurada askerliği konuştururum der ve aynı zamanda tüm bunlarda ustadır. Kendinizi şimdiye kadar hiç böyle düşündünüz mü? Kendi üslubunuzu gözden geçirin, eminim ya tasarrufçu, despota benzer, ya hırsıza benzer, ya köleye benzer, ya zayıfa benzer veya onların karmaşık nitelikli herhangi bir toplamına benzer. Bunlar doğru değil. Açık olun; parti bir gerçekliktir, biz bunca yıldır parti uğruna boşuna savaş vermiyoruz. En az düşman yasaları kadar yasalarımız vardır. En az eski köhnemiş Kürt yasaları kadar yeni özgür Kürt yasamız vardır.

Hatta emperyalizmin insanlığa dayattığı barbarlığa karşı, insanlık yasamız vardır. Eğer bu yasaya göreyseniz, siz PKK‟lisiniz. Artık buna hem inanmalısınız, hem de bunun gereklerini amansız bir biçimde yerine getirmelisiniz. Sıkça Hz. İsa‟dan, Hz. Musa‟dan, Hz. Muhammet‟ten bahsediyoruz. Hz. İsa‟nın havarileri, izleyicileri eşek sırtında Kudüs‟ten Roma‟ya kadar propaganda yapa yapa yürüdü. Neydi İsa‟nın ideolojisi; çok genel hatlarıyla köleleri özgürlüğe çağırdı, o kadar. Neydi Muhammet‟in ideolojisi; Arap çölünde zır cahili düzene çağırıyordu, biraz daha yüceltmeye çağırıyordu. Neydi Musa‟nın kanunu; lanetli İsrailoğullarını, utanmaz İsrailoğullarını biraz kendini anlamaya, bu durumlarından vazgeçmeye çağırıyordu ve çabaları müthişti. Hz. Muhammet‟in mücahitleri tarihte en büyük izi bıraktılar. Hz. İsa‟nın havarileri halen dillere destandır ve izleyicileri var. Gidin bizim o dağlarda yaptıkları manastırlara bakın. Biz gerilla olarak daha öyle şeyler yapmış değiliz. Bugün İsrailoğulları dünyanın en akıllı sermayedarlarıdırlar. İnsanlığın zararı pahasına da olsa içinde çok akıllıları var. Birtakım gerçekleri anlamanız gerekir. Burada zorlama yok, kimse size zorla gelin devrimcilik yapın demiyor. Bence zorlama olmamalı; delilik zorlaması da iyi bir zorlama değildir. Bizde “ben hırsızım, ben üç kağıtçıyım, ben despotum” demenin de temeli yok. Özgürlük, “ben köleyim, bunlara özgürlük istiyorum” demekle, bu tip kavramlarla bağdaşmaz. Bu açıdan böyle durumlarda fazla ısrar etmeye gerek yok diyorum. Bunun sizin için herhangi bir yararının olduğunu sanmıyoruz. Mecnunun hayal görmesi gibi gerekleri yerine gelmeyecek bir hayaldir. Sizin kendinize yakıştırdığınız bu keyfi tutumlar, delice bir hayal tutumudur. Ve hiçbir zaman da gerçekleşme şansı yoktur. Bunun ötesini size göstermeyeceği gibi, size bir sigara nefesi kadar bir maddiyat da kazandırmaz veya keyif de vermez. Boş ve anlamsızdır.

Ben yaşamayın demiyorum, yanlış anlamayın. Ben zenginleşmeyin, güçlenmeyin de demiyorum. Tam tersine, ben büyük zenginleşme, güçlenme hareketinden bahsediyorum. Siz bunları boşa çıkartıyorsunuz. Sizin keyfilik dediğiniz, özerklik dediğiniz olay zenginleşmeyi ve güçlenmeyi önlüyor. Hovarda, baba mirasçısı gibi zor bela biriktirdiklerimizi -ki, bunlar, temel savaşım değerleridir- bir çırpıda boşa çıkarıyorsunuz. Gerillamızın yaptığı, aslında bin bir emekle verdiğimiz savaşım araçlarını bitirmektir. Halbuki onlar mutlak bir ordulaşmayı zenginleştirmek içindi. Savaşçıyı harcıyorlar, silahı harcıyorlar. Düşman da bununla keyif ediyor. Örgüt imkanlarını Avrupa‟da da her gün çarçur ediyorlar. Bakıyorum, halka neden doğru yaklaşmadık? Aramızda yoldaşça ilişki neden gelişemiyor? Keyfilik diyorlar, nedeni ne? O senin keyfin değil, düşmanın keyfidir. Bu konularda artık biraz kendinizi ıslah etme gücü göstermelisiniz. Düşmanı fazla memnun etmeye gerek var mı? Düşünün, bu keyfilik dediğiniz, kendinize göre uygun gördünüz yaşam; düşmanın yaşamıdır, düşmanın keyfidir. Zayıflığınız, düşmanın gücüdür. Düşmanın keyif etmesi, çok güçlü olması sizi sevindiriyor mu? Yok. O zaman eğer bu bir aldatmaca değilse, biraz benim yaptığımı yapacaksınız. Boşuna mı ideolojiye bu kadar ağırlık veriyoruz, boşuna mı bu kadar eğitime ağırlık veriyoruz? Düşmanı zayıflatmak için bunu gün be gün somutlaştırıyorum, kanıtlıyorum. Politikaya bu kadar anlam vermeye, tarihte en büyük politik özgürlük gerçeğini ortaya çıkarmaya boşuna mı ağırlık veriyorum? Güçlenmek için ağırlık veriyorum ve ispatlıyorum. Silaha bu kadar yer verdim. Hiç birinizin aklına gelmemişken silaha giden yolu biz açtık. Boşuna değil, askeri olarak güçlenmek için bunu yapmak gerekiyordu. Siz bunların anlamını bile bilince çıkaramıyorsunuz. Ondan sonra da “keyfi, özerk yaşamak istiyoruz” diyorsunuz. Buna kargalar bile güler.

Gerilla komutanlarımız güçlü olsalardı da benim başımı yarsalardı. Gerçekten öyle bir komutan var mı? Hepsi yarasa gibi. Zaten öyle komutan da güçlü olamaz. Komutan ideolojide, politikada bağlı olursa güçlüdür. Buna biz de saygı duyarız. Gücümüzü çalıp çırpıyor, savaşımızı harcıyor. Buna güçlü komutan değil, yargılanması gereken komutan derler, zayıf komutan derler, düşmanın kobrası derler. Tüm bunlar çok önemli. İdeolojiyi konuşturamayan, görüşsüz kişi körcesine bir düşman aletidir. Politika yapmasını bilmeyen, zaten mücadele etmesini de bilmez. O hep başa beladır. Politik olamamak demek; sağlıklı bir davranışın sahibi olamamak demektir. Yani zır deli mi dersiniz, ahlaksız mı dersiniz, Allah‟ın zavallısı mı dersiniz, ne derseniz deyin, böyle olmak, politikasızlık ölü olmak demektir. Bütün bunlardan sanırım biraz anlam çıkarırsınız. Bizim istediğimiz kadar olmasa da, hiç olmazsa kendinizi ayakta tutacak kadar bazı sonuçlar çıkarmalısınız. Nasıl yaşamalı, nasıl savaşmalı, nasıl örgütlemeli? İşte kavramların birbirleriyle bağlantısı. Yavaş yavaş da olsa biraz anlamaya gelmelisiniz, başka çareniz yok. Bunun için beyniniz var, yüklenin biraz. Yüreğiniz var, duyarlılaştırın. Öz düşünmeyi, kendini öz disipline etmeyi, kendini zenginleştirmeyi, güçlendirmeyi biraz becerin. Buna şiddetle ihtiyacınız var, çünkü çok zavallısınız. Ben sizden kaçmıyorum, ben zayıflığınızdan kaçıyorum, güçsüzlüğünüzden esef ediyorum. Sizi güçlendirmek istiyorum. Büyük bir dil gücü, büyük bir düşünce gücü, büyük bir eylem gücü olmanız için bütün çabamı sergiliyorum. Ama siz bunu değerlendirmesini bilmiyorsunuz. Bu yaklaşımlarla zayıflıkta ısrar etmeniz yetmiyormuş gibi, beni de bu zayıflıklarınıza alet etmek istiyorsunuz. Ona da gerek yok diyorum. Beni zayıflıklarınıza, köleliklerinize, kural tanımazlıklarınıza alet etmeyin. Ben politikayı kesinlikle ucuz gösteri olarak yapmıyorum. Politikayı büyük bir hassasiyetle, büyük bir gereklilikle, ekmek sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha fazla gerekli olan bir biçimde yapıyorum. Böyle yapmayı siz de biraz becereceksiniz. Bize politika gerekli, politika kadar onun ideolojisi gerekli.

Düşünün, bir dakika havasız kalırsanız yaşayabilir misiniz? Bu anlamda PKK‟de de politikasız yaşanılamaz, ideolojisiz yaşanılamaz, ama siz yaşanabileceğini iddia ediyorsunuz. Bu da doğru bir iddia değil. Baş belası olma durumlarınız onun için ortaya çıkıyor. Bu anlamda biraz politik ve ideolojik gerçekliğe, yönetim, eğitim, örgütlenme ve eylem gerçekliğine saygılı olun. Mümkünse onun amansız, yaman bir militanı olun. Bu kötü bir şey değil, size çok gerekli olandır ve bu konuda adımlar atmadıkça kendinize yaşamı yakıştırmayın, ben kendim de öyleyim. Ben ne zaman çıkıp, insanların yüzüne karşı “yaşıyorum” diyorum? Belli bir politik gücü gösterdikten sonra, belli bir örgütsel gelişmeyi sağladıktan sonra, halkı bir araya getirdikten sonra dostlar karşısına çıkıyorum, hatta düşman karşısına çıkıyor ve ben güçlüyüm diyorum. Siz örgüt içinde sadece numarayla, takla atarak, şaklabanlık yaparak “biz güçlüyüz” diyebilir misiniz? Yetkiyi gasp ederek, yoldaşını zorlayarak, bu kadar eleştiri alarak güçlü olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz? Asla! Dikkat edin, ben gücümü düşüncelerimin derinliğinden, doğruluğundan, yine politikacılığımın çok ustalıklı olmasından, düşmanın kolay kontrole almamasından, iyi bir örgütçü ve iyi bir yönetici olmaktan alıyorum. İyi idare ediyorum, insanlarımla iyi geçiniyorum, insanlarımı iyi terbiye ediyorum, insanlarıma iyi yön veriyorum. Onların hemen her türlü ihtiyacını çok iyi karşılıyorum ve bu benim iyi bir yönetici olduğum anlamına geliyor. Siz bir takım birimini bile köle gibi hizmetinize koşturmaya veya “en iyi lokma benim, hiç çalışmama benim hakkım, takımın da canı çıksın” diyorsunuz. Elbette bu, eleştirilecek bir konumdur. Belirttiğimiz gibi önderin, komutanın vereceği ideolojik moraldir, örgüt gücüdür. Bir takım komutanı, takım mensuplarının özellikle arayıp da bulmak isteyecekleri her şeyi verirse hiç eleştiri alır mı? Bunun bütün davranış içtenliğini, güzelliğini yansıtırsa, karşısında hiç birisi durur mu? Bu doğru değil mi, bu gerekmiyor mu? Kaç kişi bu tavrı gösterebiliyor? Hiç birisi. 

O zaman kendinizi nasıl beğeniyorsunuz? Komutan olduğunuzu nasıl kabul ediyorsunuz? “Komutanım” demek kolay mı? “Eskiye göre, ana babaya göre, bastırırız alırız, hırsızca konarız” diyorsunuz. Bu ne mümkündür, ne doğrudur, ne de buna gücünüz var. Böyle bir durum, bunun ötesini bile görmemektir. Bunun için terbiye ediyorum. Doğruları görme, kuralları görme, kendi gücümüzü ortaya çıkarma ve bunun için de düşünceniz var diyorum. Beyin her şeye muktedirdir, beyinle halledilmeyecek hiçbir şey yoktur. Yine yürekle keskinleştirilemeyecek ve çok keskin kılınamayacak bir irade yoktur. Bunların hepsi mümkündür. Dediğimiz gibi siz de çok zayıfsınız. Ne askerliği, ne politikayı iyi yapıyorsunuz. İyi yapmak için bu söylediğim konularda şiddetli eğitim kadar, yönetim gücünü göstermeniz gerekir. Başka türlü de benden kimse yaşam beklemesin. Size açıkça belirtiyorum; Önderlik tarzım bu gerçeklerle yürüyen bir önderlik tarzıdır. Defalarca vurguladım; anamla en erkenden savaşan kişiyim, babamla, kardeşlerimle en erken savaşan kişiyim. Bunu size kanıtladım, daha on yaşındayken aile ocağında bu savaşı göze alan, şimdi size boyun mu eğecek? Sizin bu kadar yaramazlıklarınıza, yetmezliklerinize karşı, bu kadar büyük tecrübe kazanan bir kişi olarak ben, buna boyun mu eğeceğim? Aldanacak mıyım veya sizi aldatacak mıyım? Bu mümkün mü?Önderlik tarihini, hiç anlamak bile istemiyorsunuz. Size tüm gücümle bunları anlayasınız diye anlattım, hikaye gibi gelsin diye değil. Bugün Kürdistan‟da Önderlik amansız uygulanan, yaşatılan gerçekliktir, yarın da böyle olacak. Geliştirmiş olduğum Önderlik tarzını çok iyi biliyorum, etkisi kolay kolay bitmez. Şimdiden yaratılan büyük kavgayı görüyorsunuz. İleride bu, daha da gelişerek devam edecektir. Akıllı olun, bunu görün. Ucuz ninnilerle, uyur gezerliklerinizle büyütülmüşsünüz. “Anamız, nenemiz bizi böyle ninniyle uyuttu, gezdirdi” deyip, kendinizi bize dayatıyorsunuz. 

Aile içinde ne öyle büyüdüm, ne de öyle büyümeyi kabul ediyorum. Ben bir isyancıyım. Bunu çok açık gösterdim. Size zorla örgüte gelin veya gelin bana yoldaşlık yapın demedim. Eğer bu tarzı benimsiyorsanız benimle yürürsünüz; benimsemiyorsanız, gidin uyuyacağınız yerde uyuyun, ninni dinleyeceğiniz yerde ninni dinleyin. Bazı gerçeklere saygılı olmayı bilmek gerekir. Kaldı ki, ben size karşı saygıda hassasım. Her şeyden önce sizi çok iyi anlamaya çalışıyorum. Sizin için teori geliştirdim, gerçeklerinizi hücrelerinize kadar çözmeye çalıştım ve sağlığa kavuşturulması için de tüm yeteneklerimi kullandım. Bunları da göz ardı edecekseniz! Bu çok kötü bir göz boyamacılık olur, gözden kaybettirme olur ve buna da ne gerek var, ne de hakkınız var. Üstelik başaramazsanız da. Kaldı ki bizim kişiliğimizde çare de var. Ben çaresiz değilim. O zaman bizim militanlarımız niye çaresiz olsun? Benim çaresiz olmadığımı dünya artık görmüştür, hem de en inanılmaz koşullarda dahi çare olduğumuz anlaşılmıştır. Peki siz bu gelişmiş koşullarda neden çare olamıyorsunuz? Teoriyi, iki kelimenin bile olmadığı bir ortamdan buraya kadar getirdik. İki kuruşun bulunmadığı yerde bu kadar maddiyata yükseldik, hiçbir şeyin bulunmadığı ortamda bu kadar silaha sahip olduk. Bunlar büyük çare değil mi? Bunları kullanmasını neden bilmeyeceksiniz? “Bozarız, çarçur ederiz” demek kimin tarzı, nereden öğrendin onu, kimin sana gösterdiği yoldur? Araştır, içinde düşman var, hain var, işbirlikçi var. Bize yakışır mı? “Ben güçlenemem, ben düşünemem, ben köle oğlu köleyim, ben zır deliyim” demek kimin tavrıdır, kimden kalmadır? “Ben anadan böyle doğdum, böyle büyüdüm” demek yalandır. Kendini aldatıyorsun, seni öyle büyüten düşmandır. Size bunları açıkça gösterdik. Bunun nedenini bu kadar ana yasaya, baba yasaya kadar götürdük, düşman yasalarına kadar götürdük, onlarla bağlantılarını ortaya koyduk. Hiç kimse, ben anlaşılmazım, ben bir gizemim deyip de kendini örtbas etmesin. 

Her şey apaçık ortadadır, aynı biçimde çözüm de ortadadır. Onu mükemmel temsil ediyorum. Bu yolda kafamı istediğim gibi çalıştırıyorum, irademi istediğim gibi kullanıyorum. Peki buna ne diyeceksiniz? Yol yok mudur, çare yok mudur? “Yol yok, çare yok” demek, en büyük yalan olmaz mı, kendine en büyük kötülük olmaz mı? Görüyorsunuz ki, partimiz içinde olsun, her türlü savaş alanlarımızda, mücadelenin tüm yaşam gerçeğinde olsun, düşmanla ilgili olan, onun etkisi altında haince, gafilce olan bellidir. Özgürlük yoluna kendini yatıran tutum belli, onun tarzı ve çalışması bellidir. Militan, bu gerçeklerle tamı tamına kendini kararlaştıran kişidir. Sadece kararlaştırmakla yetinen değil, bütün bu mücadele alanlarına göre anı anına yaşamasını, savaşmasını bilen ve yürüten kişidir. Bu da bize ekmek sudan daha gerekli olan yaşam için, vazgeçilmez olan çözümdür. Eğitim onu biraz size veriyor, hayatın kendisi, günlük yaşam zaten bunu daha da pekiştiriyor. PKK‟ye ilk adımı atmak da budur, zafere adım atacak olan PKK‟lilik de budur.

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN (57.BÖLÜM)
 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

15 AĞUSTOS ATILIMI BİR KEZ DAHA DOĞRULANMIŞ VE ZAFERE OLAN İNANCI SARSILMAZ KILMIŞTIR!

ÖLÜMSÜZLÜK,BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENİŞTEN GEÇER

ÖNDERLİĞİN 29 HAZİRAN 1999 İDAM KARARI

ÖNDERLİK SAVUNMALARINDA KUANTUM  

AŞK ÖZGÜRLÜĞÜ ARAYIŞTIR

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ CEVAP

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (1. BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (2. BÖLÜM)

TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ

EMEK VE TOPLUM (1.BÖLÜM)

EMEK VE TOPLUM (2.BÖLÜM)

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE 1.BÖLÜM

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE (2. BÖLÜM)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 1 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 2 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 3 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 4 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 5 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 6 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 7 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 8 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 9 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 10 E MİN)

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-I

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-II

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINA KARŞI NATO’NUN GLADİO SAVAŞLARI

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-1-

ÖZGÜRLÜK ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-2-

DEMOKRASİNİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ HALKIMIZ YAPACAKTIR 

GÜZELLİĞİN İÇERİĞİNDE TOPLUMSALLIK VARDIR, KOLEKTİVİZM VARDIR

UCUZ YAŞAM YOKTUR, UCUZ YAŞAM ÖLÜMDÜR

YAŞANAN PATLAMA OLAYI TARİHLE EN ŞİDDETLİ HESAPLAŞMADIR

ZEMİNİMİZ SON DERECE DEVRİMCİDİR

NASIL YAŞAMALI?

RUHUMU SATMAMAM ÖZ SAVUNMAMDIR

DEMOKRATİK ANAYASAL ÇÖZÜM GELİŞMEZSE HALKIN DİRENME HAKKI VARDIR!

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞÇISI OLMAK

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK İRADESİ BENİ UMUTLANDIRIYOR

PKK BİR ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

KARARLIYIZ KESİN KAZANACAĞIZ

DEVRİM BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜLÜK OLAYIDIR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

PKK EVRENSEL BİR HAREKETTİR

PKK, MEZHEPLER MOZAİĞİDİR

ÖZGÜRLÜK OLMADAN ETİK VE ESTETİK OLMAZ

KADIN KURTULMADAN

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

CHE GERİLLA TARZININ BÜYÜK TUTKUSUDUR

SOSYALİZM CİNSLER ARASI UÇURUMUN VE EŞİTSİZLİĞİN YIKILMASIDIR

PKK, BÜYÜK YAŞAYANLARIN PARTİSİDİR

GÖÇ, GÖÇ...

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (19.BÖLÜM)

KÜRT HALKININ EN BÜYÜK SİLAHI PKK’DİR

PARTİLEŞME HALK TARİHİMİZİN VE İNSANLIĞIN EN ANLAMLI İFADESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (20.BÖLÜM)

ORTADOĞU TOPLUMUNUN İKİNCİ BİR KADIN DEVRİMİNE İHTİYACI VARDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (21.BÖLÜM)

PARTİLEŞME; YÜCE HALK TARİHİMİZİN KUTSAL YÜRÜYÜŞÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (22.BÖLÜM)

PARTİMİZİN ÇIKIŞ TARZINA UYGUN YETİŞMEK PARTİ ŞEHİTLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR

PKK EN ZORU BAŞARAN HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (23.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (24.BÖLÜM)

PKK; KÜRDİSTAN HALKININ GERÇEK OKULUDUR, TOPLUMSAL BİLİNCİNİ KAZANDIĞI, SAVAŞMASINI ÖĞRENDİĞİ BİR OKULDUR

BAŞARI YOLUNA GİREN PARTİ MİLİTANLIĞI KESİN ZAFERİ KAZANIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (25 .BÖLÜM)

PKK TARİHİ ÖNDERLİK TARİHİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (26.BÖLÜM)

PKK TARİHİ YENİLMEZLİK TARİHİDİR

KÜRDİSTAN ROMANI

PKK TARİHİNİ İYİ BİLMEYENLER PKK KİŞİLİĞİNİ DOĞRU TEMSİL EDEMEZLER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(28.BÖLÜM)

PKK VE KÜRT HALKI ARTIK TASFİYE EDİLEMEZ

PKK, BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(30.BÖLÜM)

PKK’LİLEŞME HİÇ ŞÜPHESİZ SOSYALLEŞMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(31.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR(1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (32.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(33.BÖLÜM)

PKK'DE YAŞAMIN TEK ŞARTI DÜŞMANIYLA BOY ÖLÇÜŞTÜRMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (35.BÖLÜM)

PKK'LİLİK EN SOYLU DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ DEMEKTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(38.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(39.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(41.BÖLÜM)

PKK'NİN ŞARTLARI , YAŞAMIN ŞARTLARIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLK (42.BÖLÜM)

BU SAVAŞ HALK SAVAŞIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (43.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (46.BÖLÜM)

PKK'LİLİK GERÇEKÇİ OLMADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (47.BÖLÜM)

''1990’LARDAN SONRAKİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞI, KÜRDİSTAN POLİTİKALARINI BOŞA ÇIKARMIŞTI''

''ADIM ABDULLAH''

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (48.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

SAVAŞ VE SANAT

PKK’NİN SORUNLARA GETİRDİĞİ YENİ ÇÖZÜM MODELİ

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (49.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN'IN VARLIĞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZ SAVUNMASIZ OLAMAZ

YENİ DÖNEMDE PKK’NİN KİMLİĞİ VE ANLAMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (50.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (51.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (4.BÖLÜM)

PKK BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (57.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (58.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (59.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (3.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ, BAŞARIYA KİLİTLENMEKTİR

MEŞRU SAVUNMA PERPEKTİFLERİ (1.BÖLÜM)

SANATIN DEVRİMCİ İŞLEVİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (1. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (2.BÖLÜM)

SANAT, EDEBİYAT VE RUH

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (2. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (3. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (4. BÖLÜM)

İLKEL MİLLİYETCİ VE OPORTÜNİST YAKLAŞIMLAR, BİRLİK DEĞİL ÇATIŞMA DOĞURUR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (5. BÖLÜM)

BİR HALKIN MÜSLÜMANLIĞINA SAHİP ÇIKMASI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (6. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (7. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (8. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (9. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (10. BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (4.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK  GEREKÇESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (11.BÖLÜM)

FELSEFE’NİN KISACA TANIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (13.BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (19.BÖLÜM)

PKK'YE KARŞI GLADİO SAVAŞLARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (20.BÖLÜM)

TASFİYE PLANI ‘DEMOKRATİK AÇILIM’ ADI ALTINDA PİYASAYA SUNULDU

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (21.BÖLÜM)

PKK’NİN ASIL BUNDAN SONRA ROLÜNÜ BAŞARIYLA OYNAMASI GEREKİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (22.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (23.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (24.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (25.BÖLÜM)

TARİHİ HESAPLAŞMA GÜNLERİNDEYİZ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (26.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (28.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (30.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (31.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (32.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (33.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (35.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (38.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE ZORAKİ ASİMİLASYON POLİTİKALARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (39.BÖLÜM)

KÜRTLERİN KÜLTÜREL SOYKIRIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (41.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (42.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM -2

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (43.BÖLÜM)

KÜRDİSTANİ VE EVRENSEL

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (46.BÖLÜM)

1985 YILINDA ALMANYA MERKEZLİ NATO GLADİOSU PKK'YE KARŞI HAREKETE GEÇİRİLDİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (47.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (48.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (49.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (50.BÖLÜM)

YAŞAMAK ÖLMEKTEN DAHA ZORDUR VE BEN ZOR OLANI TERCİH ETTİM

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (51.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (52.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (2.BÖLÜM)

YÜCELTECEK TUTUMLARA, KARARLARA ULAŞMAK

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (53.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (54.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (4.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (55.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (56.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (57.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (58.BÖLÜM)

BERİTAN ÇİZGİSİNİ TAKİP EDİN!

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (8.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (59.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (60.BÖLÜM-SON)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (10.BÖLÜM)

15 ŞUBAT KOPLOSU 21. YÜZYILIN EN BÜYÜK KOPLOSUDUR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-1)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-2)

YÜCELTECEK TUTUMLARA KARARLARA ULAŞMAK (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-3)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-4)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (8.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (9.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (10.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (11.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA TEKNOLOJİK DEVRİM VE EKOLOJİK-TOPLUM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (12.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (13.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (14.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (15.BÖLÜM)

GERÇEĞİN, ADALETİN VE SEVGİNİN ARAYİŞÇİLARİNA

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (16.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (17.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (18.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (19.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (20.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (21.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (26.BÖLÜM)

MAZLUM YOLDAŞIN ANISI YOLUMUZU AYDINLATAN SÜREKLİ BİR MEŞALEDİR!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (27.BÖLÜM)

BAHARA YAŞAM GÜCÜ KADAR GÜÇLÜ VE CANLI KARŞILIK VERELİM!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (29.BÖLÜM)

MAZLUM DİRENİŞCİLİĞİ PARTİNİN BÜYÜK RUHUDUR

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI ULUSAL KİMLİĞE, ÖZGÜRLÜĞE DÖNÜŞ HAMLESİNDE ZAFERİN KANITIDIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (30.BÖLÜM)

HER NEWROZ SÜREKLİLEŞEN BİR YENİLENMEDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (31.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (32.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (33.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (1.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (34.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (35.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (1.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (36.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (37.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (3.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (38.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (39.BÖLÜM)

AGİT'İ ANMAK, O'NU ANLAMAKTIR!

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (40.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞ, PKK'DE ŞEKİLLENDİRİLMEK İSTENİLEN MİLİTAN KİŞİLİKTİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (41.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (42.BÖLÜM)

HALK SAVAŞI ÖZGÜRLÜK SAVAŞIDIR, KAHRAMANLAR SAVAŞIDIR (1.BÖLÜM)

KAHRAMANLIK DÖNEMİ ŞEHİTLERİNE BAĞLILIK, SAVAŞAN HALK KAHRAMANLIĞI GERÇEKLİĞİNE ULAŞMAKLA MÜMKÜNDÜR

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (43.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (44.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (45.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (46.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (47.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (48.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (49.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (50.BÖLÜM)

İMRALI NOTLARINDAN GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (51.BÖLÜM)

SAVAŞLA YAŞAM HAKKI KAZANILMIŞTIR

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (52.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (53.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (54.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (55.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (56.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (57.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (58.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (59.BOLUM)

BEN ÖZGÜRLÜĞÜN KOMUTANIYIM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (60.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (61.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (62.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (63.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (64.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (65.BÖLÜM)

HEDEF ÜLKE VE ÖZGÜRLÜK SAHİBİ OLMAKTIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (66.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (67.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (68.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (69.BÖLÜM)

KOMPLE DEVRİMCİLİK KOMPLE KİŞİLİK İSTER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (70.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (71.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (72.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN PKK'NİN DAMGASINI TAŞIMAKTADIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (73.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (74.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (75.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (76.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (1.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (77.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (78.BÖLÜM)

SAVAŞ BİR KURAL İŞİ, BİR ÖZ İŞİ, İLKE İŞİ, BİR ÖRGÜT İŞİDİR; SAVAŞ DEVRİMCİ YAŞAM İŞİDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (79.BÖLÜM)

SOSYALİZM ÖZGÜRLÜK İNANCI VE BİLİNCİDİR

DERSİM’DE KIŞLA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (1.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ANISINA

HAKİ KARER, HİÇBİR ÇIKAR GÖZETMEKSİZİN DOĞRULARI YÜREĞİ İLE SAVUNUYORDU

PKK BİR İNSANLIK HAREKETİDİR

BU BAŞARI TARZINI HİÇ KİMSE ÖNLEYEMEZ

ZİLAN KADININ DİRİLİŞİDİR

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOSUDUR (1.BÖLÜM)

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOMUZDUR (2.BÖLÜM)

ZİLAN’I ÇÖZÜMLEDİK, ZİLAN BİR AŞK…

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (1.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (2.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (3.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (1.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (2.BÖLÜM)

PKK FELSEFESİ VAR OLANLA YETİNMEMEK, HEP FAZLASINI DÜŞÜNMEK VE BAŞARMAKTIR

BİR HALK DİRENMEYE KARAR VERİRSE, HER TÜRLÜ GERİCİ EMPERYALİST HESAPLARI BOŞA ÇIKARIR

BENİM YAŞAMIM SADECE BİR ULUSUN HİKAYESİ DEĞİL, İNSANIN ÖZGÜRLEŞMESİNE DE EN GERÇEKCİ CEVAPTIR

ÖLÜMSÜZLÜK BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENMEKTEN GEÇER

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (1.BÖLÜM)

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (2.BÖLÜM)

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

BİLİMİN ETİKTEN YOKSUN GELİŞMESİ, ÇAĞDAŞ HASTALIKLARIN TEMELİDİR

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ (2.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR

YENİDEN DOĞUŞLARI SAVAŞLA GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ

DEVRİM MUAZZAM ÖZGÜRLEŞME İMKANI VERİYOR

KADIN SORUNU ÇÖZÜMLENDİĞİ ORANDA DEVRİMLER GÜÇ KAZANIR

SAVAŞ BİR HALKI KENDİNE GETİREN KÖKLÜ BİR EYLEMDİR (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK MODERNİTENİN YENİDEN İNŞA SORUNLARI

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (1.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (2.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (3.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞCISI OLMAK

YEREL, BÖLGESEL SORUNLAR VE DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (4.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (5.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR (2.BÖLÜM)

BİZDE ŞEHADET YAŞAYAN KAYNAKTIR, YAŞATAN KAYNAKTIR

ULUS-DEVLET KISKACINDA KÜRTLÜĞÜ SAHİPLENMEK

PARTİ HALKI KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE TAŞIYAN KÖPRÜDÜR

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (1.BÖLÜM)

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (2.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS ATILIMI’NIN ESAS ANLAMI, SİZİN BÖYLE SAVAŞMAYA CESARET EDEN BİR HALK DURUMUNA GELMENİZDİR

15 AĞUSTOS ATILIMI SİZİ SAVAŞAN BİR HALK DURUMUNA GETİRMEKLE EN BÜYÜK BAŞARISINI ORTAYA ÇIKARMIŞTIR

PARTİMİZ KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR PARTİDİR

SAVAŞAN HALKIMIZA!

FİZİKİ VE KÜLTÜREL TASFİYE

BENİ TARTIŞMAK, BİR HALKIN KADERİNİ TARTIŞMAKTIR

BİZ HER ZAMAN DOĞRULAR İÇİN YAŞADIK

BUNDAN SONRASI KESİN ZAFERE DOĞRU YÜRÜMEDİR

SİZ YAPACAK VE SİZ BAŞARACAKSINIZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

İMHACI SÖMÜRGECİLİĞİN YAŞAMINA“HAYIR” DEDİK

GERİLLA…

ÜLKEYE, PARTİYE VE ÖNDERLİĞE BÜYÜK SADAKATLE BAĞLILIĞIN ŞEHİDİDİR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ (2.BÖLÜM)

GER QONAX BAŞ NEYÊ VEKOLANDIN KESAYET BAŞ NAYÊ DAHÛRANDIN

ULUSUN GERÇEK TEMSİLCİ GÜÇLERİ HALK MECLİSLERİDİR

İDEOLOJİK KİMLİK VAZGEÇİLMEZ BİR OLGUDUR

ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİ, İNSANI MÜTHİŞ SAVAŞTIRIRSA ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİDİR

PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM

KADIN ORDULAŞMASINA DOĞRU

YAŞANAN PATLAMA TARİHLE HESAPLAŞMADIR (1.BÖLÜM)

“HAKİ PARTİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ RUHUYDU''

DEMOKRATİK VE EKOLOJİK TOPLUM (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

TARİH İLE HESAPLAŞMA

ORTADOĞU SAVAŞLARI NASIL SONUÇLANABİLİR?

ZİLAN VE SEMA TARİHİN VE KADININ DİRİLİŞİDİR

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (1.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (2.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (3.BÖLÜM)

PKK’NİN ORTAYA ÇIKIŞI, SANATIN DİRİLİŞİDİR

BİZ DE KENDİ KENDİMİZİ YÖNETEBİLİRİZ

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI (2.BÖLÜM)

SANAT, ZİHNİN VE RUHUN KANATLANMASIDIR (3.BÖLÜM)

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-1.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-2.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-3.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-4.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-5.BÖLÜM

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI-2.BÖLÜM

SAVAŞ ÖRGÜTÜ KADAR, SANAT ÖRGÜTÜNE İHTİYAÇ VARDIR

MÜCADELE ÖNCELİKLE ZİHNİYET ALANINDA KAZANILMALIDIR

DÎROKA MÊTINGERIYÊ Û CIVAKA ÇÎNDAR

II-CIVAKA KOLEDAR Û MÊTINGERÎ

III- CIVAKA FEODAL Û MÊTINGERÎ

IV-CIVAKA KAPÎTALÎST, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

MÊTINGERÎ Û PÊVAJOYA KAPÎTALÎZMÊ YA REKABETA SERBEST

EMPERYALÎZM, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

DI NAVBERA HER DU ŞERÊN PARVEKIRINÊ YÊN EMPERYALÎST DE REWŞA CÎHANÊ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-1.BÖLÜM

REWŞA WELATÊN SOSYALÎST

REWŞA MÊTINGEH Û TEVGERÊN RIZGARIYA NETEWEYÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-2.BÖLÜM

ÇÎNA KARKER Û KOMÎNÎST

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -1.BÖLÜM

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -2.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-3.BÖLÜM

PKK ÖNDERLİĞİ HALKÇIDIR VE BAĞIMSIZDIR

CIVAKA KURDISTANÊ

B) DI SERDEMA FEODAL DE KURD Û KURDISTAN

3-DI HEGOMONYAYA TIRK U ÎRANIYAN DE KURDISTAN

C-DI NAV SÎSTEMA EMPERYALÎST DE KURDISTAN

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN 1999 KOMPLO SÜRECİNİ DEĞERLENDİRİYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -1.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -2.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -3.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -4.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -5.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -6.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -7.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -8.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -1.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -2.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -3.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -5.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -6.BÖLÜm

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -7.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -8.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -9.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -10.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-5.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-6.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-7.BÖLÜM

MÊTINGEHKIRINA KURDISTANÊ JI ALIYÊ KOMARA TIRKIYÊ VE

MÊTINGEHKIRINA BAŞÛRÊ KURDISTANÊ

MÊTINGEHKIRINA ROJHILATA KURDISTANÊ

DIVÊ JI BO ZIMANÊ KURDÎ CIHÊN AZAD WERIN AFRANDIN

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-8.BÖLÜM

II- CIVAKA BAKURÊ KURDISTANÊ PÊKHATEYA EKONOMÎK

PÊKHATEYA (YAPI) CIVAKÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-9.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-10.BÖLÜM

PROLETARYA

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-3.BÖLÜM

ŞOREŞA ME ŞOREŞA AFIRANDINA HEZKIRINÊ YE

DEVLET YERİNE DEMOKRATİK YÖNETİM

KADIN DOĞASI

SEVGİ ANLAMAYA DAYALI OLURSA ANLAMLIDIR

PERWERDE Û PÊKHATEYA ÇANDÎ

PÊKHATEYA NETEWEYÎ