APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)
APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)
0 Yorum
644
15-10-2021

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNE BAĞLI OLMAK BAŞARI ÇİZGİSİNDE YÜRÜMEYİ BİLMEKTİR:

Benim İçin İnandırıcı Olan Amacın Kendisidir;

Önderlik çizgisine bağlı olmak, başarı çizgisinde yürümeyi bilmektir. "Varız" diyorsunuz, ben de diyorum ki, o zaman bu sözünüz inandırıcı olmalı, beni inandırabilmelisiniz. Benim çalışmalarım sizi inandırıyorsa, sizin çalışmalarınız da beni inandırmalıdır. Eğer çalışmalarım inandırıcı değilse bunu açık söyleyin. İnandırıcılıktan, güçlü olmaktan, başarılı olmaktan yoksunsa her türlü eleştiriyi yapmak hakkınızdır. Ama ne bunu yapıyorsunuz, ne de bağlı olmanın gereklerini yerine getiriyorsunuz. Sizin bağlılığınız, mutlak başarıyı şart kılan bir bağlılık olması gerekirken her türlü yenilgiye ve her türlü kaybetmeye açık bir bağlılıktır. PKK'de bu bağlılık türü kabul edilemez. Benim kurbanlık koyun tarzındaki ölümlere ihtiyacım yok! Benim amansız savaşçılara ihtiyacım var. Ben yaşamımı bunlar için adıyorum. Ben böyle bağlıyım, sizler de böyle bağlı olacaksınız. Bu gücünüz varsa katılın, yoksa gidin. Ben bunu biraz hak ettiğime inanıyorum. Devrimci savaşımımız için yaşamım artık kahraman savaşçıları ortaya çıkaracak kadar bir anlama sahiptir. Bu anlamda siz, bu savaşçılığımıza karşılık vermelisiniz. Biz bunu istiyoruz. Sağdan, soldan, nereden yaklaşırsanız yaklaşın, Önderlik gerçeğimiz, onun savaş gerçekliği sizden böyle karşılık ister. "Bizim de bir bildiğimiz var, bir yoğurt yiyişimiz var" diyerek savsaklamayın. Sizin yoğurt yiyişiniz eğer iyiyse ben ona uyayım, tarzınız eğer sonuç alıcı ise ben ona inanayım. Benim için inandırıcı olan amacın kendisidir; işi götüren kişi değildir.

Başarıya gidiyorsa, ona her türlü hizmeti reva görürüm, fakat inandırıcı olmalıdır. Bütün bunlar doğru karşılık istiyor. Umarım bütün parti bünyesindeki adım atmalar, her türlü partileşme, örgütleşme ve savaşma sorunlarına cevabınız artık böyle olur. Bütün bunlar emirden anlayanlar için bir emir, tavsiyelerden anlayanlar için birer tavsiyedir. Acaba değerlendirmelerimiz etkili olamıyor mu? Bu değerlendirmeleri çok tekrarlamamıza rağmen neden tam ve doğru kavrayamıyor, son derece keyfi yorumlara tabi tutuyorsunuz? Ordulaşma üzerine, askerleşme üzerine doğru şeyler  kadar olumlu şeyler de söylendi. Sizin gücünüz mü zayıf, çok mu yıpranmışsınız, yaşınız mı elvermiyor, anlayamıyorum. Çok mu keyfisiniz, yanılgılarınız çok köklü de ben mi göremiyorum, güçlenme imkanını kendinizde yaratmamanız başka bir izahat mı gerektiriyor? Çok aşırı taleplerde mi bulunuyorum? Aslında bunları da tartışmaya açtık, fakat böylesi bir tartışmayı geliştiremediniz. İyi niyetli olmak, işin küçük bir yerinden tutmak da yetmiyor. Her gün olup bitenler göz önüne getirildiğinde; gelişmeler size gerekçesiz ve koşulsuz olarak görevlerinizi alıp sürüklemenizi dayatıyor. Bunun başka türlü olması imkansızdır. Bize bağlılığınızdan tutalım gerçeklere yaklaşımınızda inisiyatif yoksunluğundan, neyi, nerede, nasıl tutup sürükleyeceğinize kadar belirsizlikleri yaşıyorsunuz.

Güncellik tam bir ordulaşmayı, hem de çok süratli ve çok başarılı bir ordulaşmayı dayatıyor. Fakat irtibata, istihbarata, denetime, eğitime, örgütlenmeye baktığımızda çok zayıf olduğunu görüyoruz. Eğitilmiş gücü bile savaştırmaya bakıyorsun, o da çok zayıf. Üslendirme çok ağır bir şekilde ihmal ediliyor. Yine kitleye yaklaşım ihmal ediliyor. Bütün bunlar hep kayıplara yol açıyor. Kuşkusuz yenilmiyoruz, ama işi uzatmalı kılmazsak, işe tüm ağırlığımızla yüklenmezsek yenilgi kaçınılmazdır. Savaş, komuta gücü, önderlik gücü istiyor. Sanıyorum en kötü yanılgılardan birisi, baştan beri bu işi bütün ağırlığıyla benim yüklenmem oldu. Bu konuda bize yönelik oportünistçe yaklaşımlar hayli etkili oldu. Alanlara, ilişkilere ve görevlere hep sağ yaklaşıldı. Benim bir yönetim, idare etme durumum var, buna yanılgılı yaklaşılınca, bu çok köklü yanlışlıklara yol açıyor. Emredici pozisyon fazla kavranılmamış, yürütme pozisyonuna fazla dikkat edilmiyor. İnisiyatif denilen olay, aslında ya intiharvari ya da sağcılık biçiminde kendini sergiliyor. Bunu aşmalıyız.

Bizim için en temel sorun, ülke topraklarının fethedici alanlarında çalışmayı hakkıyla sergileyememektir. Dağlar mı azdır, ilişikler mi azdır? Yıllardır kimse oralarda yaşamadı mı? Yaşadılar da düşman gelip her noktayı işgal, istila mı etti? Hayır. Yıllardır en ücra dağlarda ve düşmanın uzanamayacağı yerlerde yaşanıyor. Hatta halkla en yakın bağ içinde korunabiliyor. O zaman eğitmeyen, işleri geliştirmeyen kim? Bunu görmezlikten gelemeyiz. İşler içeride hem çok gelişebilir, hem de genişleyebilir. Zaten sorunumuz da buradadır. Biz ülke içindeki birçok alanı kullanamıyoruz. En tehlikeli yaklaşımlar ülke içi alanlara karşı sergilendi. Yetmezlik ve yanılgı burada. Bana dayanmakla, bana yüklenmekle bu iş yürümez. Halen herkes en iyi kadroyu benden istiyor. Bu bir yanılgıdır ve bunun önlenmesi gerekiyor. Sanıyorum bu, sağa yatmayı da beraberinde getirdi, sonuçta her şeyi buradan bekleme tutumunu ortaya çıkardı. Hep "en iyisi oradan gelir, en iyi başarılar oradan sağlanır, orası öyle kaldıkça belimiz yere gelmez" gibi anlayışlar içinde kalındı. Veya çoğu da fark etmeden bu durumu yaşıyor. Savaşın bu biçimde dışa dayanması, nereden bakılırsa bakılsın sakıncalıdır. Bunu aşabilmeliyiz. Ülkede imkanlar daha fazladır. Burası imkan itibarıyla dardır. Güçlü bir biçimde ordulaşmak isteyenler, bu orduyu dışarıdan kuramazlar. Böyle bir ordu en iyi bir biçimde, ancak savaş içinde ve günlük görevlere bağlılık temelinde kurulur. Bu güç gösterilmelidir. Ülkeye yöneliş, ülkeye giriş böyle bir ordulaşmayı garantiye almalıdır.

Savaşa karşı muazzam bir tutuculuk var. Savaşı savaş olarak kavramak, adımları da savaş adımları olarak atmak tutuculukla karşılanıyor. Halen garip bir savaşçılığı yaşıyoruz. Aslında yürek, cesaret, fedakarlık var, ama savaşın kendisi yok. Örneğin gerilla için birçok olanak var. Üs, mevzi tutulmuş; sayı, nitelik tamam, ama yine de savaşın kendisi, somutlaşması yok. Bu konuda bir çelişki yaşanıyor. PKK'nin fedakarlık, cesaret, hazırlık düzeyi felaket savaştırır. Fakat savaştıramıyor, bunu bizzat savaşı yürütmesi gerekenler engelliyor. Hem de iyi niyet, hatta taktik adına yapıyorlar. Savaş komutanlığı deli dolu bir ifade üslubu gerektirir. Sürekli hamlecidir, ataktır. Fakat bu yok; planlar ikircikli ve ertelemecidir. Bu da savaşta ölüm demektir. İnisiyatif yok, ferdiyetçilik var. İnisiyatifin olması gerektiği yerde ise bol bol ucuz laf var. Bunlar savaşla alay etmek demektir. Birbirinize fazla takılıyorsunuz, birbirinizi güçlendirme değil, daha çok tıkatma gibi bir yöntem seçiyorsunuz. İnsanla ne yapılır, insanlarla işler nasıl ilerletilir değil, nasıl engel olunur yöntemi seçiliyor. Her sorumlu arkadaş diğer arkadaşın gözüne büyük bir engel olarak görünüyor. Halbuki o büyük bir engel değil, büyük bir yardımcıdır. Ama yaşanan, birisinin diğerine göz dikmesi ve onu engel olarak görmesidir.

Birbirine dayanması gerekenler, güç vermesi gerekenler birbirlerini engel pozisyonunda görüyorlar. Savaşın bu anlayışla gelişmeyeceği açıktır. Kızgınlaşan ortamın, artan olanağın her düzeyde değerlendirilmesi kadar, tıkanmanın nedenlerini, savaşı bir türlü rayına oturtamamanın önündeki anlayış ve tutumları görmek çok önemlidir. Bu yaklaşım sizde bütün olumluluğuyla gelişip ifade bulmadı. Bir taraftan bu işi ilerletme iddiasında görev alacaksınız, ama diğer taraftan da yöntem ve iradenizin neye kadir olup olmadığını bilmeyeceksiniz! En önemlisi de imkan ve olanakları devrimci yaratıcılıkla ele almaktan uzaksınız. Birbirinize mi takılacaksınız, yoksa sizde kolektivizm mi gelişecek? Bunu, bir kişinin iradesi ilerletebilir mi, bu irade gösterilecek mi veya bireysel irade daha fazla iş yapabilir mi, buna ihtiyaç var mı? Kolektivizmle daha fazla iş yapılabilir, peki bu sağlanmış mıdır? İşte bütün bunlar belirsizliklerle doludur. Burada yaklaşımlardaki yetersizlikleriniz ortaya çıkıyor. Saflara hızlı bir akışın olduğu bu dönemde, bunların belirsizliklerle dolu olması büyük bir felakettir. Birçok kaybın esas nedeni budur ve artık biz bu kayıplardan esef duyuyoruz. Bunlar savaş kayıpları değil, savaşmama kayıplarıdır. Bu, kabul edilemez ve sorumlusunu da yargılamaya götürür, ihmalkarlıklar hesap vermeyi gerektirir. Artık bunu kavramak zorundasınız. İhmalkarlıklardan dolayı her gün onlarca kayıp veriliyor. Yaşadığımız son kayıpların yüzde doksanı kaza sonucu verdiğimiz kayıplardır.

İşte bunlar insanı suçlu konuma getirir. Bunlar neden tekrarlanıyor, bütün bunlardan neden ders çıkarılmıyor? Neden tedbiri alınmıyor ve o kadar kayıp veriliyor? Böyle bir durumda, “ne biçim komutansın” diye sormazlar mı insana. Basit hatalarla onlarca kişiyi kaybetmeyi kabul edemem. Bunlar en ağır cezayı gerektirir. Sorumluluğu ne sanıyorsunuz? Onlarca can gidiyor; bir canın daha gitmesinin ne anlama geldiğini bilmelisiniz. Bu tür kayıplara neden olanlar için eskiden de çok ağır ifadeler kullandım. Bunları niye yapıyorsun, niye uğraşıyorsun, ne derdin var? Ordu içinde bunlar olmaz. Ordu içinde böyle ihmalkarlıkları değme kontralar bile yapmaz. Bilindiği gibi, saflarımızda öylesine acayip tipler ortaya çıkıyor ki, insanın tüyleri diken diken oluyor. Düşman bu tip savaşa umut  bağlamış. Adına ne denilirse denilsin; ister hasta, ister deli denilsin bu pratikler kesinlikle kabul görmez. Beş kişiyi tarıyor ve öldürüyor, bunları gidip düşmana kendini kabul ettirmek, belki de bir kaşık çorba için yapıyor. Peki akıllılar nerede? Düşman dağda keklik gibi avlıyor. Düşmana darbe vurulamaz mıydı? Eğer düşmana yüklenilse, onun dağda durması imkansızdır. Yani her dağ biraz değerlendirilse düşman hiç bir yerde barınamaz. Eski pratiklerinizin altını eşelediğimizde böyle olduğu görülecektir. Dağlarda var mıdır, yok mudur belli değil. Aylardır savaşa hiç yaklaşılmamış. Peki orada sen ne arıyorsun? Bu artık eleştiri veya özeleştiriyle izah edilemez. Ağalık yapmak istiyorsan git başka yerde yap. Küçük burjuva özlemlerini konuşturmak istiyorsan git başka yerde konuştur. Senin bu yaşadığın nedir? Savaşmak istiyorsan doğru dürüst savaş. Burada söylenmesi gereken iki doğru sözdür. Birisi çıkıp da bu iki sözü söyleyemiyor.

Daha sonra eleştiri ve özeleştiriyle geçiştirilmeye çalışılıyor. Halbuki hemen tavır konulmalı, gerekirse özeleştiriye, gerekirse uygulamaya tabi tutulmalıdır. İnsan kendisini bu kadar basitleştiremez! Göz ucuyla görülecek yanlışlıklar, düzeltilecek hususlar var. Bunları görmek deha olmayı gerektirmez. Bunlar basit müdahaleler, günlük basit uygulamalardır. Savaşmadan biz savaşı nasıl ilerleteceğiz? Dağdaki bu kadar insanı nasıl besleyeceğim? Hepsini aylarca, yıllarca eğitiyorsun, o gidip aldığı yetkiyle sağda, solda lafazanlık yapıyor, onunla geçinmeye çalışıyor. Biz burada böyle mi geçiniyoruz, burada imkan ve olanakları böyle mi kullanıyoruz! Bize gözü kara bakmakla, bizi aldatacaklarını, bizi korkutacaklarını mı sanıyorlar? Bu mümkün müdür? Sen söz verdin, şeref sözü verdin, kendine saygın olmayacak mı? Sizi yargılayıp ille de üslubu, adabı elden kaçırarak ilkelerimizi istismar mı edelim? Zaten düşman da bunu bekliyor. Ben öyle güçsüz ve sizlere muhtaç değilim, bana muhtaç olan sizsiniz. Kişiler söz konusu olduğunda Önderliğin pozisyonu kesinlikle böyledir. Kendinizi yakmayın, sahte önderlikler dayatmayın. Sizin gücünüz yok, olsa da pozisyonunuz bu değildir. Hiç olmazsa pozisyonunuzun ne anlama geldiğini bilin. Bu konuda bir siyasi terbiye, bir askeri terbiye almış olmalısınız. Yıllardır doğru dürüst bir terbiyeyi almamışsanız, kimse sizi dikkate almaz.

Kendinize

bu anlamda yönelmelisiniz. Sonradan duyacağınız pişmanlık fayda etmez. Doğru kararlaşın, yaşamınıza saygılı olun. Yani düşmanın bu kadar acımasız darbeleri altında geçirilen yaşama büyük saygı duymalısınız. Birbirinizin yaşamına büyük değer biçin. Gerillasınız, birbirinizi geliştirin. Sizinle başka türlü nasıl tartışacağımı bilemiyorum. Ağır ve yetmez bir üslubu kendinize yakıştırmışsınız. Bunlar karşısında zorlanmam halinde, onlar beni bırakmasa da ben onları bırakırım. Ben düşman karşısında kaçan biri değilim, ama sizin karşınızda zaman zaman kaçmayı düşünüyorum. Çünkü insanlar çekici olmadıkları, birbirlerine hangi bağlarla bağlı olduklarını bilmedikleri müddetçe birbirlerinden kaçmak zorunda kalırlar. Birbirini idare etmek kötü bir yönetim biçimidir. Yaşadığımız devrimci savaş birbirimizi idare etmeye fırsat vermiyor. Basit bir idareci anlayış çok kötüdür. Ama orta yerde, hakim olan da budur. En ucuzundan birbirinizi idare etmeye çalışıyorsunuz. Bu, rezil bir şeydir. Bundan neden vazgeçmiyorsunuz? Çok zorunlu görevlerle birbirlerinize muhtaç olduğunuzu düşünmüyorsunuz. Daha da fazlası baştan savma bir yaklaşım söz konusu. Biz böyle değiliz. Bizde bu bağlar, bu ilişkiler böyle oluşmuyor. Kaldı ki, ilişkilerin böyle basit şekilde gelişmemesi gerekir. Sizler de bu tür durumlarla mutlaka karşılaşacaksınız. Bu durumu kabul ettiğinizde kendinizle çelişmiş olursunuz. Kaldı ki, bu sizlerden kaynaklanmayabilir, ama başkalarına ortak olmak da, seyirci kalmak da aynı derecede suçtur, suça ortak olmaktır.

Görevler sizi sorumlu kılar. Neden anlamayacak, neden sorumluluk düzeyinizi böyle değerlendirmeyeceksiniz? İnsan bütün bunlar içinde kendisini biraz tanır, rolünün anlamını, önemini çok iyi kavrar ve yürür. Kendinizi aldatmayın! Sizin devrime bir şeref sözünüz vardı, bu sözün ne anlama geldiğini biraz bilin. Bu küçük hesapları, aldatma ve sahte şeyleri bırakın. Devrime verdiğiniz söz neydi? Ona biraz hakkını verin. Bu, büyük ve sizi çok zorlayacak bir talep değildir. Bu, lafta da olsa bağlı kalmaya ant içtiğiniz temel sözünüzdür. Böyle yaklaşırsanız, gittiğiniz her yerde işler yürür; hem de bu kadar saygıdan, bu kadar yıldan, bu kadar hazırlıktan sonra işler daha fazla yürür. Artık yürümeyi doğru bilmekten başka seçeneğiniz yok. Yoksa başka türlü yaşayamazsınız. Bazı arkadaşlar kendilerini önemli sorumluluklara layık görmeli ve bu sorumluluklara kendilerini layık hale getirmelidirler. Bu işler böyle yürür! Ben şimdiye kadar sorumlulukları sizlere bu denli hatırlatmadım, ama bu benim duyarsızlığımdan veya sorumsuzluğumdan değil, sizlerin daha anlayışlı olabileceğiniz beklentisi içinde olmamdandı. Bu işlere biraz can alıcı yerinden yaklaşmayı bilin. Kendimden çok size acıyorum. Siz bu halinizle kendinize saygınlığı zor kazanırsınız. Girdiğiniz sahte yaşamı da zor aşarsınız. Gerisi benim dediklerimde gizlidir. Bizi ölüm de kurtaramaz. Bizi ancak başarıyı esas alan doğru çalışma tarzı, doğru vuruş tarzı kurtarır. Şimdiye kadar biraz çocuktuk, amatördük, sağ sol hastalıklarımız vardı, ama hiç olmazsa bundan sonra sağlam yürüyüşümüzü tutturalım.

Uluslararası alanı da en son sınırına kadar zorlayarak sizlere hizmet etmeyi sürdürüyoruz. O açıdan günleriniz boş ve sıradan geçmemelidir. Geçmiş alışkanlıklarınızda inat edip, onları kesinlikle bir tıkanma nedeni olarak görmemelisiniz., ancak savaşçıların eliyle öncülük rolünü  Yaklaşımları verimli ve gerçekçi kılma, sizi daha fazla başarılı bir sonuca götürür. Bundan aşağısı da vurguladığımız gibi hayatınızı adadığınız bir devrimcileşme fırsatının elden gitmesine neden olur. Buna fırsat tanımayın. Eski yaşam tarzı, eski alışkanlıklar bazen düşman kadar engelleyici oluyor. Bunlar aşılmalıdır. Sizde savaşan bir kişilik, hem de çağlayan gibi bir kişilik sökün etmeli. Gittiği her yeri yürütebilen bir kişilik, savaştırabilen bir kişilik Önderlik çabalarının bir sonucu olarak sizde gerçekleşebilmelidir. Kısacası bu size bağlıdır. Verilenler bütün bunları sağlamaya yeterlidir. Almasını bilirseniz, böyle savaşçılar olabilirsiniz. Halkın da böylesi savaşçılara şiddetle ihtiyacı vardır. Partioynayabilir. Başka türlü mümkün değildir. Başka hesaplar, başka tutumlar on yıl da devam etse daha kötü başarısızlığa götürür ki, o da bir insanın kendisine yapabileceği en büyük saygısızlıktır. Bunlara hiç birimizin hakkı ve ihtiyacı da yoktur.

Doğru Yaşamak, Doğru Katılmaktır;

Bahar devam ediyor, baharın ortasına doğru gidiyoruz. Baharı; ülkemiz, halkımız ve tarihimiz için bir bahar haline getirelim diyoruz! Her geçen günün Newroz gibi olmasına özen gösteriyoruz. Umarım sizdeki gelişmeler de hatasız, eksiksiz ve doğru bir şekilde gidiyordur. Böyleyse bizim yaşamımızın bir anlamı olur, sabırla tahammül edilir. Aksi halde tahammül etmek mümkün değil. Unutmayın ki, üzerinizde hakim olmak isteyen iradeler var. Düşman iradesi etkili olmak istiyor, dost iradesi vardır, o da etkili olmak istiyor. Bir de bizim irademiz var, bizim irademiz ise tam sonuç almak istiyor. Bunlar iyi anlaşılmalıdır. Bu değerlendirmelerimiz doğrultusunda ruhta bir gelişme sağlanmalıdır. Sizi, çocukluğunuzdan tutup birçok hamleye kattım ve bugüne kadar getirdim. Bu dönem için şunu belirtebilirim: Şimdiye kadarki bütün katılışınız bir yana, bu katılışınız bir yana. Hepsi geçmişte farklıydı, ama bugün ancak belirttiğimiz temelde olmalıdır. Bizim için çok şey söylendi. Bazıları yaşamı farklı bir biçimde ele alıyor. Biz de değişik bir biçimde ele alıyoruz. Sizin yaşamınızı da ele aldık, yönlendirdik ve bir yerlerden bir yerlere getirdik. Yine de iddialıyız ki, doğrusunu yapmışız.

Ben rüyada yaşamadım, gençliğimi de; maddisini de, manevisini de yaşamadım. Benim gerçeklerim çok açık. Size hiçbir zaman yaşam bırakılmamıştı. Size yaşam adı altında bırakılanlar küfürdü, zehirdi. O halde küfrü ve zehri yaşatmamam iyi olmuştur. İçecekseniz, zehir değil şerbet içebilir, küfürle değil, doğru sözle yeni yaşama yol açabilirsiniz. Altmışından, yetmişinden sonra bize katılanı tanımalıyız. Doksan sekiz yaşındaki değerli Melle Abdullah, çok coşkuluydu ve çok candan katıldı. Demek istediğim doğru yaşamak, doğru katılmaktır. Oysa hayatınızın ilk yarı çağındasınız. Yaşam andınız şudur: Vatan kazanılır, özgürlük kazanılır; kendimizi kazanırız, birbirimizi kazanırız, aşkı kazanırız. Yaşam andınız bu olsun, başka hiçbir yanlış anlayış çıkarılmasın. Ne bireycilik, ne hiçlik, ne intihar ne de keyfilik olsun. Yaşama karşı olan büyük saygımla mücadeleyi buraya kadar getirdim. Yaşam uğruna, insanın en güzel yaşama nasıl layık olduğunu kıstas aldım. Ayrıca içinde hiçbir mazerete, bahaneye sığınmadan bu noktaya kadar getirebildim. Bu, önemli ve bağlayıcıdır. İnsanın kendini yaşamasına fırsat vermiyor. İşler sağlam gidiyorsa, senin yaşamın da iyi olabilir. Eğer bu cephe çalışmıyor, ordu savaşmıyor, değişmiyor, buna rağmen “ben yaşamın yolunu bulurum” diyorsan, sen hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Bunlar bizim gerçeklerimizdir, bunları ben icat etmedim.

Tarihin önümüze koyduğu ve bizim de çözüm gücü olmaya çalıştığımız gerçeklerdir. Bunlar, sadakatle, büyük bir direniş ruhuyla devrim lehine değiştirmeye çalıştığımız gerçeklerdir. Sanıyorum birbirimizi anlıyoruz. Gelen eleştirilerden herkes kendisine eleştiri okunu yöneltmesini bilmeli ve aynı zamanda eleştiri okunu başkalarına, doğru bir şekilde yöneltmesini de bilmelidir. Herkes okun ucunu tedavi etmesi gereken yarasına çevirmelidir. "Bana ne, benim için değildir" demeyelim. Eleştiriler bir kişiye özgü değildir, genel ve herkese özgüdür. Ben bile kendimi yeni şartlar altında değiştirmeden yaşatamayacağımı düşünüyorum. Burada da olsa yeni hamleler için sağlam bir pozisyona getirmeliyim diyorum. Bu hepimiz için geçerlidir. Genç olmayı, karar vermenize bir engel, bir bahane olarak ileri sürmemelisiniz. Hatta tecrübesiz olmanız bile çok sağlam işleri birlikte kararlaştırmaya engel olarak ileri sürülmemelidir. Gençler de tarihi meseleleri gündemleştirip kararlaştırabilirler. Kaldı ki biz o kadar genç de değiliz. Bu işler tam bize göredir. Süreç, ne çocukluk, ne de gençlik sürecidir. Tam bir olgunluk sürecidir. İşleri tartışıp karara bağlama sürecidir. Bu gerçeklerimiz temelinde ne isterseniz biz hazırız. Kişi olarak kendimizi devrim arenasının içine atmışız. İstenilen savaş türüne hazırız. Yeter ki sormasını, görmesini bilin! Savaşı dıştalayan, savaştan kaçınan, uygun görülen yol ve yöntemden habersiz olan yok. Biz varız, ortadayız ve her şeye ulaşırız.

Bir ihtilalci kendisine sınır koymaz. Tabii yaramazlık da yapmaz, kendisini de tıkatmaz. Karşınızdaki devrimcilik, kolay kolay kontrole alınacak bir devrimcilik değildir. Bunu dost da, düşman da bilir. Bunu siz de biraz bileceksiniz. Bu devrimciliği düşman engellemek, dost da kendine göre kullanmak ister. Bütün bunlar sizlere ulaşmak içindir. Ne düşman gibi engellemek, ne de dostlar gibi kendi sınırınıza çekme gibi bir isteminiz olabilir. Çünkü siz devrimcisiniz. PKK, sıradan bir yaşama karşı savaşım demektir. PKK bugün ayaktaysa, biraz bu yaşama karşı duyduğu kinden dolayıdır. Yani görev alacaksınız, bazı sorumluluklar üstleneceksiniz. Ama yaşayacağınız sorunlar şimdiden çok açıktır. Savaşmayın, sorumluluk almayın demiyorum, sizi sert eleştirmek de istemiyorum, ama gerçekler de ortadadır. Bunlardan hiç birimiz kendimizi kurtaramayız. Savaşmadan büyük kayıplar vermek normal bir olay mıdır? Bizde kayıpların yarısı silahına bile el atmadan gerçekleşmiş kayıplardır. Gerilla silahına el atmaz olur mu? Bunu da sözümona rahatlık getiren tarzından dolayı yapamıyor. Siz, böyle bir niyeti gördünüz mü anında param parça etmelisiniz. Kaldı ki, bunu isteyenler komutanlığa, şuna buna layık değildirler. Olan bize oluyor. Söz veriyoruz dediğiniz için bunları belirtiyorum. Bu ne biçim söz vermedir! Halen onu anlamış değilim.

Bu tür savaşçılıkları normal görmüyorum. İrtibatları, ilişkileri; lojistiğinden tut yer altı mevzilenmesine kadar hep tehlikelerle dolu; en tedbirsiz ve gerekleri yapılmayan şeylerle dolu. Siz de bunlara alet olursanız bu, hiçbir şey anlamamışsınız demektir. Güç getiremezseniz yine hiçbir şey anlamamışsınız demektir. Bu konuda kıyameti koparmalıyız. Gidenler geri gelmiyor. Gidenler bir halkın umududur. Gidenler çok değerli varlıklardır. Size namus nedir diye sorsam ağrınıza mı gidecek? Namus, bu değerlerin böyle ucuz elden gitmemesidir. Sorumluluk, söz verme, kolay boyun eğmemektir. Kıyamet koparılması gerekiyorsa kıyamet koparmaktır. Olmaz böyle gidişat, olmaz böyle görev ve böyle zihniyet. Bilgi gerekiyorsa, istihbaratla ilgili bilgi kanallarınızı açık tutun; kim nerede, ne yaşıyor ve ne yapıyor? Zamanında bunları görün ki, önleyebilesiniz. Yapmasanız cani olursunuz. Sorumluluğumuz altında böyle şeyler çıktı mı insana canisin derler. Bunlar gerçek sorumluluktur. Kendinizle, gerçeklerimizle oynamamalısınız. Her zaman, savaşın sorumluluğu omuzlarımızdadır diyorum. Bizim insanımız provoke edilmiş insandır. Kendi haline bırakırsan birçok şeyi infilak ettirir. Madem "varız, hazırız" diyorsunuz, ben de size, var olabilmeniz yaşanan hataları affetmeyen bir yaklaşımın sahibi olmanızla mümkündür  diyorum. Burada “ulaşamadım, yetişemedim” gibi sözcüklere yer yoktur. Zaman var, zemin var. İğne ucuyla kazın, kazmayla kazın ve bunlar var olmanın, istekli olmanın doğal sonuçlarıdır.

Bu anlamda size; eğer biz sizi anlayamadıysak siz bizi anlayın diyorum. Bir şeyler yaptığınıza eminim, ama bu nasıl yapmadır? Yeterli mi, yetersiz mi; karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Bu noktalar çok önemli. Bir şeyler yapıp yapmama çok daha önemlidir. Ben bunun anlaşılmasını istiyorum. Böyle gafletlere fırsat vermezler. Biri verir, ama diğeri vermez. Bu anlamda diyorum ki, kendinizi yeniden kararlaştırıyor, tekrar devrimin andını içiyorsunuz. Savaş ve örgüt gerçeklerimize doğru yaklaşalım. Gidenler candır, gidenler muazzam çabaların ürünlerinin hiç yoktan elden gitmesidir. Buna fırsat vermemek; doğru katılım, doğru kararlaşma ve doğru yürümekle mümkündür. Dürüstlüğünüze bir şey demiyorum, ama bunun gerekleri de ancak böylesine zorlu bir savaşta örgüt ve yönetim gücü olmakla yerine getirilir. Dürüstlük, var olma bu çerçevede anlam ifade eder. Çok tekrarladım ve tekrar vurguluyorum, gerekirse bin defa daha vurgularım. Biz savaşı böyle örgütlemedikçe, böyle karşılamadıkça, tüm gücümüzü sarf edip buna göre şekillenmedikçe başaramayız. Alışkanlık, tutuculuk değil, mücadele ne istiyorsa onu kendimizde yaratmadıkça bu işte mahvolmaktan kurtulamayız. İyi yapalım derken ya başkalarının ya da kendi eğilimimizin yetersizliği ve yetmezliğinden ötürü sonumuzu getirmekten kurtulamayız. Herhalde bu da içine girilecek en kötü, en hazin sonuçtur. Bunu kendimize, yoldaşlarımıza, halkımıza layık görmeyelim. İmkan eldeyken, fırsat, tedbir eldeyken sonuna kadar çaba gösterelim. Yaşama, kendinize saygı; partimize bağlılık ve saygı budur.

Eğer bize de sıradan bir bağlılık varsa ancak böyle kavranılıp uygulanırsa bizim için bir anlam ifade eder. Ben tekrar bütün bu olup bitenlere, verdiğimiz kayıplara rağmen işlerimizin üzerine doğru bir tarzda yürüme kararlılığımın kesin olduğunu, dıştan bize dayatılan her türlü özel savaş yöntemleri kadar, içten de her türlü yetmez tutum ve alışkanlıklara karşı da kararlı, sonuç alıcı olacağımı belirtiyorum. Bu temelde sizlerin de bu muazzam yürüyüşe ve savaşıma hiç olmazsa yalnız kendimizin değil, bütün partinin içinde olup bitenlerden en iyi dersleri çıkararak doğru savaşma, doğru örgütlenme, sıradan bir katılım kadar en üst düzeyde bir sorumlulukla işlere bundan sonra böyle bir yaklaşım gücü göstermenizi istiyorum. Bu temelde savaşı başarılı kılmanızı hem yoldaşça bir dilek, hem de artık emir komuta biçiminde yürümemiz gereken bir aşamayı da göz önüne getirerek emredici bir tarzda yürümemiz gerektiğini belirtiyorum. Her zaman belirttiğim gibi, ancak böylesi yürüyüşlerin kazanma şansı vardır. Bizim kazanmaktan başka küçük bir mola şansımızın bile olmadığı, yoğun savaşmaktan başka bir çaremizin olmadığını tekrar vurgulamak isterim. Yaşam başka türlü kazanılmıyor.

 

Tarih, uluslararası gerçeklik, özgürce dilediğimiz gibi bize henüz fırsat ve imkan yaratmamıştır. Bu iş, daha çok bizim söylediğimiz gibi savaşarak kazanılacak bir olgudur. Görüyorum ki, sözde buna talip oluyorsunuz. O halde neye, nasıl talip olduğunuzu biraz daha derinden anlayarak, yanılgılardan oldukça kurtulmuş, en tutucu alışkanlıklarınızı bile gerekirse yıkarak yeniden yaratma gücü göstermelisiniz. Bu temelde kazanmaktan başka bir şansı kendinize tanımamalısınız. Başarılar diliyorum.

 

HALKLAR ÖNDERİ(3.BÖLÜM)

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

15 AĞUSTOS ATILIMI BİR KEZ DAHA DOĞRULANMIŞ VE ZAFERE OLAN İNANCI SARSILMAZ KILMIŞTIR!

ÖLÜMSÜZLÜK,BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENİŞTEN GEÇER

ÖNDERLİĞİN 29 HAZİRAN 1999 İDAM KARARI

ÖNDERLİK SAVUNMALARINDA KUANTUM  

AŞK ÖZGÜRLÜĞÜ ARAYIŞTIR

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ CEVAP

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (1. BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (2. BÖLÜM)

TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ

EMEK VE TOPLUM (1.BÖLÜM)

EMEK VE TOPLUM (2.BÖLÜM)

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE 1.BÖLÜM

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE (2. BÖLÜM)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 1 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 2 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 3 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 4 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 5 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 6 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 7 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 8 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 9 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 10 E MİN)

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-I

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-II

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINA KARŞI NATO’NUN GLADİO SAVAŞLARI

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-1-

ÖZGÜRLÜK ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-2-

DEMOKRASİNİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ HALKIMIZ YAPACAKTIR 

GÜZELLİĞİN İÇERİĞİNDE TOPLUMSALLIK VARDIR, KOLEKTİVİZM VARDIR

UCUZ YAŞAM YOKTUR, UCUZ YAŞAM ÖLÜMDÜR

YAŞANAN PATLAMA OLAYI TARİHLE EN ŞİDDETLİ HESAPLAŞMADIR

ZEMİNİMİZ SON DERECE DEVRİMCİDİR

NASIL YAŞAMALI?

RUHUMU SATMAMAM ÖZ SAVUNMAMDIR

DEMOKRATİK ANAYASAL ÇÖZÜM GELİŞMEZSE HALKIN DİRENME HAKKI VARDIR!

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞÇISI OLMAK

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK İRADESİ BENİ UMUTLANDIRIYOR

PKK BİR ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

KARARLIYIZ KESİN KAZANACAĞIZ

DEVRİM BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜLÜK OLAYIDIR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

PKK EVRENSEL BİR HAREKETTİR

PKK, MEZHEPLER MOZAİĞİDİR

ÖZGÜRLÜK OLMADAN ETİK VE ESTETİK OLMAZ

KADIN KURTULMADAN

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

CHE GERİLLA TARZININ BÜYÜK TUTKUSUDUR

SOSYALİZM CİNSLER ARASI UÇURUMUN VE EŞİTSİZLİĞİN YIKILMASIDIR

PKK, BÜYÜK YAŞAYANLARIN PARTİSİDİR

GÖÇ, GÖÇ...

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (19.BÖLÜM)

KÜRT HALKININ EN BÜYÜK SİLAHI PKK’DİR

PARTİLEŞME HALK TARİHİMİZİN VE İNSANLIĞIN EN ANLAMLI İFADESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (20.BÖLÜM)

ORTADOĞU TOPLUMUNUN İKİNCİ BİR KADIN DEVRİMİNE İHTİYACI VARDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (21.BÖLÜM)

PARTİLEŞME; YÜCE HALK TARİHİMİZİN KUTSAL YÜRÜYÜŞÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (22.BÖLÜM)

PARTİMİZİN ÇIKIŞ TARZINA UYGUN YETİŞMEK PARTİ ŞEHİTLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR

PKK EN ZORU BAŞARAN HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (23.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (24.BÖLÜM)

PKK; KÜRDİSTAN HALKININ GERÇEK OKULUDUR, TOPLUMSAL BİLİNCİNİ KAZANDIĞI, SAVAŞMASINI ÖĞRENDİĞİ BİR OKULDUR

BAŞARI YOLUNA GİREN PARTİ MİLİTANLIĞI KESİN ZAFERİ KAZANIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (25 .BÖLÜM)

PKK TARİHİ ÖNDERLİK TARİHİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (26.BÖLÜM)

PKK TARİHİ YENİLMEZLİK TARİHİDİR

KÜRDİSTAN ROMANI

PKK TARİHİNİ İYİ BİLMEYENLER PKK KİŞİLİĞİNİ DOĞRU TEMSİL EDEMEZLER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(28.BÖLÜM)

PKK VE KÜRT HALKI ARTIK TASFİYE EDİLEMEZ

PKK, BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(30.BÖLÜM)

PKK’LİLEŞME HİÇ ŞÜPHESİZ SOSYALLEŞMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(31.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR(1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (32.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(33.BÖLÜM)

PKK'DE YAŞAMIN TEK ŞARTI DÜŞMANIYLA BOY ÖLÇÜŞTÜRMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (35.BÖLÜM)

PKK'LİLİK EN SOYLU DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ DEMEKTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(38.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(39.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(41.BÖLÜM)

PKK'NİN ŞARTLARI , YAŞAMIN ŞARTLARIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLK (42.BÖLÜM)

BU SAVAŞ HALK SAVAŞIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (43.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (46.BÖLÜM)

PKK'LİLİK GERÇEKÇİ OLMADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (47.BÖLÜM)

''1990’LARDAN SONRAKİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞI, KÜRDİSTAN POLİTİKALARINI BOŞA ÇIKARMIŞTI''

''ADIM ABDULLAH''

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (48.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

SAVAŞ VE SANAT

PKK’NİN SORUNLARA GETİRDİĞİ YENİ ÇÖZÜM MODELİ

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (49.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN'IN VARLIĞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZ SAVUNMASIZ OLAMAZ

YENİ DÖNEMDE PKK’NİN KİMLİĞİ VE ANLAMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (50.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (51.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (4.BÖLÜM)

PKK BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (57.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (58.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (59.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (3.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ, BAŞARIYA KİLİTLENMEKTİR

MEŞRU SAVUNMA PERPEKTİFLERİ (1.BÖLÜM)

SANATIN DEVRİMCİ İŞLEVİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (1. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (2.BÖLÜM)

SANAT, EDEBİYAT VE RUH

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (2. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (3. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (4. BÖLÜM)

İLKEL MİLLİYETCİ VE OPORTÜNİST YAKLAŞIMLAR, BİRLİK DEĞİL ÇATIŞMA DOĞURUR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (5. BÖLÜM)

BİR HALKIN MÜSLÜMANLIĞINA SAHİP ÇIKMASI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (6. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (7. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (8. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (9. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (10. BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (4.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK  GEREKÇESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (11.BÖLÜM)

FELSEFE’NİN KISACA TANIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (13.BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (19.BÖLÜM)

PKK'YE KARŞI GLADİO SAVAŞLARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (20.BÖLÜM)

TASFİYE PLANI ‘DEMOKRATİK AÇILIM’ ADI ALTINDA PİYASAYA SUNULDU

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (21.BÖLÜM)

PKK’NİN ASIL BUNDAN SONRA ROLÜNÜ BAŞARIYLA OYNAMASI GEREKİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (22.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (23.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (24.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (25.BÖLÜM)

TARİHİ HESAPLAŞMA GÜNLERİNDEYİZ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (26.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (28.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (30.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (31.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (32.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (33.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (35.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (38.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE ZORAKİ ASİMİLASYON POLİTİKALARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (39.BÖLÜM)

KÜRTLERİN KÜLTÜREL SOYKIRIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (41.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (42.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM -2

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (43.BÖLÜM)

KÜRDİSTANİ VE EVRENSEL

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (46.BÖLÜM)

1985 YILINDA ALMANYA MERKEZLİ NATO GLADİOSU PKK'YE KARŞI HAREKETE GEÇİRİLDİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (47.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (48.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (49.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (50.BÖLÜM)

YAŞAMAK ÖLMEKTEN DAHA ZORDUR VE BEN ZOR OLANI TERCİH ETTİM

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (51.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (52.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (2.BÖLÜM)

YÜCELTECEK TUTUMLARA, KARARLARA ULAŞMAK

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (53.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (54.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (4.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (55.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (56.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (57.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (58.BÖLÜM)

BERİTAN ÇİZGİSİNİ TAKİP EDİN!

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (8.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (59.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (60.BÖLÜM-SON)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (10.BÖLÜM)

15 ŞUBAT KOPLOSU 21. YÜZYILIN EN BÜYÜK KOPLOSUDUR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-1)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-2)

YÜCELTECEK TUTUMLARA KARARLARA ULAŞMAK (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-3)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-4)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (8.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (9.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (10.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (11.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA TEKNOLOJİK DEVRİM VE EKOLOJİK-TOPLUM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (12.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (13.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (14.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (15.BÖLÜM)

GERÇEĞİN, ADALETİN VE SEVGİNİN ARAYİŞÇİLARİNA

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (16.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (17.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (18.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (19.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (20.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (21.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (26.BÖLÜM)

MAZLUM YOLDAŞIN ANISI YOLUMUZU AYDINLATAN SÜREKLİ BİR MEŞALEDİR!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (27.BÖLÜM)

BAHARA YAŞAM GÜCÜ KADAR GÜÇLÜ VE CANLI KARŞILIK VERELİM!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (29.BÖLÜM)

MAZLUM DİRENİŞCİLİĞİ PARTİNİN BÜYÜK RUHUDUR

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI ULUSAL KİMLİĞE, ÖZGÜRLÜĞE DÖNÜŞ HAMLESİNDE ZAFERİN KANITIDIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (30.BÖLÜM)

HER NEWROZ SÜREKLİLEŞEN BİR YENİLENMEDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (31.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (32.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (33.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (1.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (34.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (35.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (1.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (36.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (37.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (3.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (38.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (39.BÖLÜM)

AGİT'İ ANMAK, O'NU ANLAMAKTIR!

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (40.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞ, PKK'DE ŞEKİLLENDİRİLMEK İSTENİLEN MİLİTAN KİŞİLİKTİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (41.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (42.BÖLÜM)

HALK SAVAŞI ÖZGÜRLÜK SAVAŞIDIR, KAHRAMANLAR SAVAŞIDIR (1.BÖLÜM)

KAHRAMANLIK DÖNEMİ ŞEHİTLERİNE BAĞLILIK, SAVAŞAN HALK KAHRAMANLIĞI GERÇEKLİĞİNE ULAŞMAKLA MÜMKÜNDÜR

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (43.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (44.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (45.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (46.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (47.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (48.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (49.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (50.BÖLÜM)

İMRALI NOTLARINDAN GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (51.BÖLÜM)

SAVAŞLA YAŞAM HAKKI KAZANILMIŞTIR

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (52.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (53.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (54.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (55.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (56.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (57.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (58.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (59.BOLUM)

BEN ÖZGÜRLÜĞÜN KOMUTANIYIM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (60.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (61.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (62.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (63.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (64.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (65.BÖLÜM)

HEDEF ÜLKE VE ÖZGÜRLÜK SAHİBİ OLMAKTIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (66.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (67.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (68.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (69.BÖLÜM)

KOMPLE DEVRİMCİLİK KOMPLE KİŞİLİK İSTER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (70.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (71.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (72.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN PKK'NİN DAMGASINI TAŞIMAKTADIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (73.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (74.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (75.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (76.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (1.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (77.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (78.BÖLÜM)

SAVAŞ BİR KURAL İŞİ, BİR ÖZ İŞİ, İLKE İŞİ, BİR ÖRGÜT İŞİDİR; SAVAŞ DEVRİMCİ YAŞAM İŞİDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (79.BÖLÜM)

SOSYALİZM ÖZGÜRLÜK İNANCI VE BİLİNCİDİR

DERSİM’DE KIŞLA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (1.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ANISINA

HAKİ KARER, HİÇBİR ÇIKAR GÖZETMEKSİZİN DOĞRULARI YÜREĞİ İLE SAVUNUYORDU

PKK BİR İNSANLIK HAREKETİDİR

BU BAŞARI TARZINI HİÇ KİMSE ÖNLEYEMEZ

ZİLAN KADININ DİRİLİŞİDİR

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOSUDUR (1.BÖLÜM)

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOMUZDUR (2.BÖLÜM)

ZİLAN’I ÇÖZÜMLEDİK, ZİLAN BİR AŞK…

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (1.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (2.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (3.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (1.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (2.BÖLÜM)

PKK FELSEFESİ VAR OLANLA YETİNMEMEK, HEP FAZLASINI DÜŞÜNMEK VE BAŞARMAKTIR

BİR HALK DİRENMEYE KARAR VERİRSE, HER TÜRLÜ GERİCİ EMPERYALİST HESAPLARI BOŞA ÇIKARIR

BENİM YAŞAMIM SADECE BİR ULUSUN HİKAYESİ DEĞİL, İNSANIN ÖZGÜRLEŞMESİNE DE EN GERÇEKCİ CEVAPTIR

ÖLÜMSÜZLÜK BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENMEKTEN GEÇER

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (1.BÖLÜM)

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (2.BÖLÜM)

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

BİLİMİN ETİKTEN YOKSUN GELİŞMESİ, ÇAĞDAŞ HASTALIKLARIN TEMELİDİR

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ (2.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR

YENİDEN DOĞUŞLARI SAVAŞLA GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ

DEVRİM MUAZZAM ÖZGÜRLEŞME İMKANI VERİYOR

KADIN SORUNU ÇÖZÜMLENDİĞİ ORANDA DEVRİMLER GÜÇ KAZANIR

SAVAŞ BİR HALKI KENDİNE GETİREN KÖKLÜ BİR EYLEMDİR (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK MODERNİTENİN YENİDEN İNŞA SORUNLARI

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (1.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (2.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (3.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞCISI OLMAK

YEREL, BÖLGESEL SORUNLAR VE DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (4.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (5.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR (2.BÖLÜM)

BİZDE ŞEHADET YAŞAYAN KAYNAKTIR, YAŞATAN KAYNAKTIR

ULUS-DEVLET KISKACINDA KÜRTLÜĞÜ SAHİPLENMEK

PARTİ HALKI KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE TAŞIYAN KÖPRÜDÜR

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (1.BÖLÜM)

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (2.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS ATILIMI’NIN ESAS ANLAMI, SİZİN BÖYLE SAVAŞMAYA CESARET EDEN BİR HALK DURUMUNA GELMENİZDİR

15 AĞUSTOS ATILIMI SİZİ SAVAŞAN BİR HALK DURUMUNA GETİRMEKLE EN BÜYÜK BAŞARISINI ORTAYA ÇIKARMIŞTIR

PARTİMİZ KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR PARTİDİR

SAVAŞAN HALKIMIZA!

FİZİKİ VE KÜLTÜREL TASFİYE

BENİ TARTIŞMAK, BİR HALKIN KADERİNİ TARTIŞMAKTIR

BİZ HER ZAMAN DOĞRULAR İÇİN YAŞADIK

BUNDAN SONRASI KESİN ZAFERE DOĞRU YÜRÜMEDİR

SİZ YAPACAK VE SİZ BAŞARACAKSINIZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

İMHACI SÖMÜRGECİLİĞİN YAŞAMINA“HAYIR” DEDİK

GERİLLA…

ÜLKEYE, PARTİYE VE ÖNDERLİĞE BÜYÜK SADAKATLE BAĞLILIĞIN ŞEHİDİDİR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ (2.BÖLÜM)

GER QONAX BAŞ NEYÊ VEKOLANDIN KESAYET BAŞ NAYÊ DAHÛRANDIN

ULUSUN GERÇEK TEMSİLCİ GÜÇLERİ HALK MECLİSLERİDİR

İDEOLOJİK KİMLİK VAZGEÇİLMEZ BİR OLGUDUR

ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİ, İNSANI MÜTHİŞ SAVAŞTIRIRSA ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİDİR

PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM

KADIN ORDULAŞMASINA DOĞRU

YAŞANAN PATLAMA TARİHLE HESAPLAŞMADIR (1.BÖLÜM)

“HAKİ PARTİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ RUHUYDU''

DEMOKRATİK VE EKOLOJİK TOPLUM (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

TARİH İLE HESAPLAŞMA

ORTADOĞU SAVAŞLARI NASIL SONUÇLANABİLİR?

ZİLAN VE SEMA TARİHİN VE KADININ DİRİLİŞİDİR

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (1.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (2.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (3.BÖLÜM)

PKK’NİN ORTAYA ÇIKIŞI, SANATIN DİRİLİŞİDİR

BİZ DE KENDİ KENDİMİZİ YÖNETEBİLİRİZ

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI (2.BÖLÜM)

SANAT, ZİHNİN VE RUHUN KANATLANMASIDIR (3.BÖLÜM)

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-1.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-2.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-3.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-4.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-5.BÖLÜM

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI-2.BÖLÜM

SAVAŞ ÖRGÜTÜ KADAR, SANAT ÖRGÜTÜNE İHTİYAÇ VARDIR

MÜCADELE ÖNCELİKLE ZİHNİYET ALANINDA KAZANILMALIDIR

DÎROKA MÊTINGERIYÊ Û CIVAKA ÇÎNDAR

II-CIVAKA KOLEDAR Û MÊTINGERÎ

III- CIVAKA FEODAL Û MÊTINGERÎ

IV-CIVAKA KAPÎTALÎST, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

MÊTINGERÎ Û PÊVAJOYA KAPÎTALÎZMÊ YA REKABETA SERBEST

EMPERYALÎZM, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

DI NAVBERA HER DU ŞERÊN PARVEKIRINÊ YÊN EMPERYALÎST DE REWŞA CÎHANÊ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-1.BÖLÜM

REWŞA WELATÊN SOSYALÎST

REWŞA MÊTINGEH Û TEVGERÊN RIZGARIYA NETEWEYÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-2.BÖLÜM

ÇÎNA KARKER Û KOMÎNÎST

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -1.BÖLÜM

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -2.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-3.BÖLÜM

PKK ÖNDERLİĞİ HALKÇIDIR VE BAĞIMSIZDIR

CIVAKA KURDISTANÊ

B) DI SERDEMA FEODAL DE KURD Û KURDISTAN

3-DI HEGOMONYAYA TIRK U ÎRANIYAN DE KURDISTAN

C-DI NAV SÎSTEMA EMPERYALÎST DE KURDISTAN

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN 1999 KOMPLO SÜRECİNİ DEĞERLENDİRİYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -1.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -2.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -3.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -4.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -5.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -6.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -7.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -8.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -1.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -2.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -3.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -5.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -6.BÖLÜm

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -7.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -8.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -9.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -10.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-5.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-6.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-7.BÖLÜM

MÊTINGEHKIRINA KURDISTANÊ JI ALIYÊ KOMARA TIRKIYÊ VE

MÊTINGEHKIRINA BAŞÛRÊ KURDISTANÊ

MÊTINGEHKIRINA ROJHILATA KURDISTANÊ

DIVÊ JI BO ZIMANÊ KURDÎ CIHÊN AZAD WERIN AFRANDIN

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-8.BÖLÜM

II- CIVAKA BAKURÊ KURDISTANÊ PÊKHATEYA EKONOMÎK

PÊKHATEYA (YAPI) CIVAKÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-9.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-10.BÖLÜM

PROLETARYA

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-3.BÖLÜM

ŞOREŞA ME ŞOREŞA AFIRANDINA HEZKIRINÊ YE

DEVLET YERİNE DEMOKRATİK YÖNETİM

KADIN DOĞASI

SEVGİ ANLAMAYA DAYALI OLURSA ANLAMLIDIR

PERWERDE Û PÊKHATEYA ÇANDÎ

PÊKHATEYA NETEWEYÎ