APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (59.BÖLÜM)
APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (59.BÖLÜM)
0 Yorum
538
10-12-2021

ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİ ÇETİN VE KAPSAMLI BİR ÖZGÜRLÜK SAVAŞIMINI ŞART KILAR

Kurumlaşmanın Özü Kişiyi Aşan Bir Durumu Yakalamaktır;
Önce kendinizi başarıya, askeri başarıya inandırmanız gerekir. Yenilgili ruh halinden kurtulmanız gerekir. Tabii bunun biçimleri var; başarı için hiçbir şeye yanaşmama, yenilgiye açık tutumlarda ısrar etme, kendini eğitmeme, örgütlememe, mevzilendirmeme, doğru hareket tarzına kavuşturmama, bütün bunlar yenilgili kişiliğin özellikleridir. Yaşadığınız birçok keyfi tutum var. Bunların hepsi bu yenilgili kişiliğin özellikleridir. Yenilgili kişiliğin bahanesi çoktur, ama bir tek şeyi beceremez, o da gözünü zafere dikmektir. Başarılı bir çalışmanın olgun kişiliği haline gelebilmek çok az rastlanan bir özelliktir. Tabii daha da ötesi şeyler var. Sizin yaşamınız sadece yenilgili bir kişilik olmakla kalmıyor; aynı zamanda temel amaçları yok, yurtseverlik duygusu yok, halk severlik duygusu yok, yoldaş severlik duygusu yok. Örneğin, sözümona bir “komutan”, bir “yönetici” kişilik vardı. Bu kişilik tek bir yoldaşını dahi sevmediğini utanmadan söyleyebiliyordu. Sevdiği ise kendisi gibi inkarcı ve birçok değere karşı kişilikler. Komutan böyle olursa o ordu gelişir mi? Komutanlarımızın büyük bir kısmı sevmeyen kişiler. Yoldaşını sevmiyor, ülkeyi sevmiyor, halktan hiçbir şey anlamıyor, tarihten hiç haberi yok. Böyle komutanlar topluluğu ordu geliştirir mi? Tabii daha başka şeyler de var. 

Örneğin partileşme çok gerekli diyoruz, ondan adeta kaçıyorlar. Siyasal ilgi, yine güzel yaşam anlayışları fazla gelişmemiş. Onun için bir sigaranın bile, yaşam için hayati olduğu söylenebilir. Bir sigaraya gösterdiği alışkanlığı veya ona verdiği değeri, altın gibi bir çalışmaya vermiyor. Tabii bu, kişilikteki düşkünlük düzeyini gösteriyor. İçinizde neredeyse böyle olmayan çok az kişilik var. Yücelen değerler diyoruz, ona duyguları, bilinci yetmiyor, ondan sürekli kaçıyor. Oysa asker kişilik tam tersidir, yücelen değerlere en önde bağlı olan kişiliktir. Yücelen değerler duygusu, bilinci en güçlü olanlar iyi bir komutan olabilir. Bunlar da, çok gelişkin bir yurtseverlik, bir halkla özgürleşme, gözünü bundan bir an bile uzaklaştırmama ve örgütlülüktür. Çünkü bilir ki değerlerin zaferi örgütlülükle mümkündür. Örgütlülüğün eğitimle, onun da insan kazanmayla çok somut ilişkisi vardır. Bunun için hırs, azim gerekir, geriliğe, çirkinliğe tepki gerekir. Bir kişide bu özellikler bir araya gelmedi mi, onun bir komuta kişiliği olarak gelişmesi mümkün değildir. Aslında ordulaşmayı, onun çeşitli savaş taktiklerini, örgütlenme tarzını dile getirmekten ziyade, biraz daha esaslı taban, zemin teşkil edecek hususları açıklığa kavuşturmalıyız. Sizin ordulaşmanız bana temeli çürük bir binayı andırıyor ve sapır sapır da dökülüyor. Bir binanın temeli nedir? Belki yirmi kat inşa edilebilecek bir binanın zemini, temeli, harcı nedir? Önce bunu cevaplandırmak gerekiyor, ki yaptığımız da budur. Siz de biliyorsunuz, bir temel atmak için zemin sağlam kayaya ulaşıncaya kadar, gevşek toprağı kazmak gerekir. Gevşek toprak, yaşadığınız kişilik özellikleridir, yine çürük kaya parçalarıdır. Kişiliğinizde bunları tasfiye etmeden sağlam bir yapı oluşturamazsınız. Yine bunlar, yenilgi duyguları, inanç, azim ve bilinç yetersizliğidir. Bunları aşmadan sizi sağlam bir ordulaşma zemini haline, yani taban haline getiremeyiz. Tabanı olmayan bina da ne kadar yükseltilmeye çalışılırsa çalışılsın her gün bir tarafından yıkılır.

Nitekim öyle oluyor. Biz halen birinci kata çıkamadık. Çünkü zemin, birinci katı bile inşa etmeye yetmeyecek kadar çürüktür. Ben, sürekli ordu malzemesini bir araya getiriyorum. Ki ustalar da, bizim komutanlarımız ve kurmaylarımız olmalıydı, işte onlarda da bu yetenek yok. Ben malzemeyi toparlama rolü oynuyorum. İnşa etmem için de bizzat benim inşa, yani savaş sahalarına inmem gerekir. Ama bu bir kişinin de işi değil, yüzlerce ustaya ihtiyaç gösteriyor ki, bunlar da adını komutan koymak istediğimiz kişilerdir. Onlar da sabote ediyorlar. Benim hazırladığım malzeme nedir? Savaşçıları kazanma, bir savaşçıyı yaşatacak ne gerekliyse onları elde etmedir; ideolojidir, siyasettir bunları hazır tutmadır, silahı temin etmedir. Bütün bunlar malzemedir. Fakat inşa etmek durumunda olanlar ise bunları bile düşünmüyorlar. Düşündükleri tek şey, bir malzemeyi kemirmek, bir malzemeyi çarçur etmektir. Bırakalım kurmay olmayı, sıradan bir inşaat ustası bile değil. Ustalar olmadan da bu iş gelişmez. Sizin sorunu böyle görmenizden ziyade, aslında nasıl savaşacağınıza bile halen ne kadar anlam verdiğiniz belli değil. Ordunuzun sorunu nedir? Bu kadar soru varken neden bir tanesini bile kendinize sorun yapmıyorsunuz? Aslında tuhaf kişiliklersiniz. Siz asker mi olacaksınız, komutan mı? Hatta kendinizden nasıl bir savaşçılık istediğiniz de belli değil. Çünkü temel sorunlarla uğraşma yok, sıradan bir köylü gibi bir şeylere inanmışsınız, bu da hoşunuza gidiyor. Öyle kapılıp gidiyorsunuz. Kendi kişiliğinizde çok yönlü bir düzeltmeyi sağlamalısınız. Sizin zihin gücünüze bakıyorum, yorulmadı, yıpranmadı, yine fazla çalışmadığı halde yılgın, ilgisiz, sistemsiz ve dağınık. Siz bu kafayla sağlam bir askeri kişiliğe ulaşamazsınız. Kaldı ki önemli bir kesiminiz de bozuyor ve çarpıtıyor. Şu anda safların başlarını tutanların büyük bir kısmı ordu kuran değil, ordu bozandır. Ordu bozucular iş başında. Onları da varsa bazı yeteneklerimizle aşacağız. Bu noktada acaba ben daha fazla nasıl rol oynayabilirim?

Mevcut düzeyim yeterli midir? Dikkat edilirse, ben ordu için iyi bir çalıştıranım, halen işleri geliştiriyorum. Zaten temelde gelişmeler buraya bağlıdır. Ama bu yeterli midir? Bunca yıldır böyle idare ettik. Düşman da stratejisinde şunu diyor; “Bu, bir kişinin yürüttüğü savaştır, bu kişi taş çatlasa şu kadar yaşar, etkisi şu kadar olur. Olduğu yerde daraltırım, süreyi uzatırım, böylece bu Kürt ordulaşmasını bitiririm.” Özel savaşın yaklaşımı halen bu stratejik temeldedir. Bana göre ayarlanmış bir düşman stratejisi var. Çünkü aynı değerlendirmede şunu söylüyor; “Diğerlerinin bunu fazla başarma kabiliyeti yoktur.” Yani benim dışımda sizde öyle fazla bir askeri yetenek görmüyor. Birçok değerlendirme bunu gösteriyor. Aslında bunu çok kez dile getirmişlerdir. Bunun da sorumlusu yine kendiniz oluyorsunuz. Bu izlenimi askeri iddianızın zayıflığından ötürü veriyorsunuz ve böylece düşman için çok büyük bir olanak sunuyorsunuz. Adeta, “biz fazla ordulaşamayız, bekle bu bir kişidir, er geç çöker ve eskisi gibi zafer senindir ey düşman” diyorsunuz. Bu, sakıncalı bir durumdur ve kurumlaşmamız da ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Tabii bunun da birçok nedeni var. Savaşı neden böyle yürütebildiğimi kişilik çözümlemeleriyle gösterdim. Tek başına bir ordu gibi nasıl savaşıyorum dedim. Onu kırk yıldır yürütüyorum. Ama bu benim savaşımım, benim düşmanla savaşımımdır. Size bakıyoruz, gerçekten ne kadar kahramanca direnirseniz de direnin, ama sizi saman alevi gibi sönmekten öteye bir akıbet beklemiyor. Kısa bir çatışma, ardından imha olma; kısa bir direnme, ardından etkisizleşme, yani kalıcı bir kurumlaşma, en azından bir bölgeyi düşmana dar etme hanginizde gelişmiştir? Yine hangi yetkili arkadaş, bu yetkisini düşmanı daraltmak için kullanmıştır? Böyle bir kişi yok. Günlük olarak yetkililerle adeta savaşmazsam, işleri bozmak için arkadaşlarımızın, merkezimizin kendisi yeterlidir. Demek ki sizin ihtiyacınız, biraz dayanabilen, en az bir alanda, bir bölgede hakimiyetinizi kurmaktır. Bu imkansız değildir. 

Örneğin herhangi bir dağı düşmana dar etmek zor değildir. Herhangi bir Kürdistan dağı bir gerilla birimiyle beş bin kişilik düşmanı bile bozguna uğratarak ağır bir yenilgiye uğratabilir. Biz, emrindeki gücü yüzlerce, hatta binlerce sayıya ulaştırdığımız komutanlıklar oluşturmak istedik, ama bunu yürütmek için ufku yok. Bin kişiyle mi, yoksa bir kişiyle mi savaştığının farkında bile değil. Emrinde bin kişi olduğunu bile bilmiyor. Emrindeki gücün durumunu bilmiyor. Bu gücün ne yapıp yapamayacağını kestiremiyor. Tek yaptığı, “hele birkaç tanesini özel hizmetime alayım, çeteme alayım, kendimi nasıl iyi bir çete başı yaparım”, gerisi de gitsin ölsün. Zırnık kadar ufuk yok, plan, kendini savaşa verme yok. Bin bir emekle verilen o gücü bir de bakıyorsun ki, kısa bir süre sonra daraltmış, tasfiye etmiş. Bir dağı, bir bölgeyi kurtarabilecek bir güç, böyle bir komuta kişiliği yüzünden harcanmıştır. Böyle sayısız örnek vardır. Tarih gösteriyor, birçok ülke pratiği kanıtlıyor ki, üç yüz kişiyle binlerce kişilik düşman birlikleri yerle bir edilebilmiştir. Tarihten fazla örnek vermek istemiyorum, sayısızdır. Aslında PKK‟nin de savaşım gücü buna uygundur. Ama komuta kişiliği kesinlikle buna fırsat vermiyor veya buna gücü yetmiyor, ufku yok, inancı, azmi yok, ihtirası yok. Kişiliği şunu diyor; “olsa olsa ben bir ağa olabilirim. Olsa olsa birlik içinde kendini tatmin eden bir bela olurum.” Ama kimse şunu demiyor; “ben şu alanı çizdim, düşmanın buraya girmesine izin vermeyeceğim, şayet girerse orayı kesinlikle ona dar edeceğim.” Bu konuda ihtiraslı bir kişi bile yok. Düşmanı unutuyor. Tek becerebildiği, partimizin başına, yoldaşlarımızın başına bela olmaktır. Giderek kendini bir yük kaldıran, yükü çeken değil; yük altında yapıyı ezdiren, tabii en başta da kendisi yük haline gelen durumlar yaşanıyor. Sorunun özü budur. 

Ben de askeri grupları eğitiyorum, ama dikkat edilirse asla yük değilim, aksine ideolojik olarak, örgüt olarak, emniyet olarak, lojistik olarak yükü sürekli paylaşanım. Asıl olarak bütün tedbirleri ben alıyorum. Bu bir ağırlaştırma değil, var olan ağırlığı hafifletmedir. En azından eğitim yükünüzü hafifletmedir. Size biraz iş yapabilme kabiliyetini biz kazandırmışız, neden iş yapacağınızı aklınıza, zihninize kazımışız, size ölümüne söz verdiriyoruz. Oysa diğer yerlere baktığınızda bunun tam tersini göreceksiniz. İşte bu temelde ülkeye, dağa ulaşıyorsunuz. Oradaki yetmez komutan bu fedakar ve cesaretlendirilmiş güçle mükemmel yaşayabileceğini, onların başına kurulabileceğini, yetkiyi ele geçirebileceğini ve rahatlıkla birkaç yılı idare edebileceğini biliyor. Komutanlık adına yapılan budur. Köylü kurnazlığıyla, aydın ukalalığıyla yıllardır komutanlık adı altında sergilenen budur. Sizin için “bunlar zafer öğeleridir, zaferin temelleridir, onlarla yükümlüyüm” demiyor. Bunları aklından bile geçirmiyor. Bir alçak gibi, bir şerefsiz gibi “ben bu gücü birkaç sene kullanırım, yeter” diyor. Hatta anlayış kendini şöyle de ele veriyor; “bir günlük paşalık ömrümce bana yeter.” Bir türlü bunu aşamıyoruz. Aşmak için verdiğimiz bütün çabalar, bunların duvarlarına çarpıp geri püskürtülüyor. İşte bunları önlemek için sürekli sizleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştirdiklerimiz sınırın, suyun ötesine geçtiler mi şunu diyorlar, ki kendi deyişleridir “her şeyi unutuyoruz.” Bu da sizin tuhaf bir özelliğinizdir. Neden böyle oluyorlar? Gerçekten bunu anlamakta çok büyük güçlük çekiliyor. Başarı azmi, ufku olmayan kişilik, sınırın ötesinde “Önderlikten kurtulduk, bildiğimizi okuruz” diyor. Sonuç feci kaybedişler, ilkelleşme; işte yıllardır tek bir komutanın çıkamayışı, işte ahmaklık. Daha sonra tekrar bana müracaat etmeler, af dilemeler, özeleştiriler, günah çıkartmalar halen sürüp gidiyor... Bu doğru değildir. Aslında bu kısa sorgulamayı bile iyi anlasaydınız bu durumlar yaşanmazdı. 

Çünkü içinizde korkak olan yok, fedakar mı fedakar, cesaretli mi cesaretli, az çok da anlıyorsunuz, ama bunları neden hayata geçiremiyorsunuz? Şimdi ben öyle anlıyorum ki, hiç mücadele vermiyorsunuz. Vermek isteseniz de yanlış, eksik veriyor, yöntem tutturamıyorsunuz, sonuçta da tersleniyorsunuz. Zaten sert kuralları dayatıyorlar veya “seni asarım, keserim” diyeni de çok. Bu tür şeyler karşısında siniyorsunuz veya bunlara tepki duyuyorsunuz, aynı hatayı siz de işliyorsunuz. Sonuç; en kötü tarzda bir iç mücadele ve kaybediş. Sanırım başarıya gidememenizin önemli nedenlerinden biri de budur. Mücadeleyi süreklileştirme, mücadeleyi rayına oturtma, sonuç alıncaya kadar inatçı yürütme sizde yoktur. Bol bol şikayet vardır. Bu anlamda tam bir kocakarısınız, kocakarı teorisi sizin böylesi durumlarınıza uygundur. Şu ana kadar ülkede doğru askeri çizgi dahilinde amansız bir mücadele veren tek bir arkadaş görmedim. Bu hayret edilecek bir şeydir. Yirmi, otuz bin kişiyi bizzat kendimiz eğittik, bir tanesi bile bizim askeri çizgiyi tam anlamadı. Uğraştığı sorunlar incir çekirdeğini doldurmaz, yaptığı hatalar ise bir deve kadar büyüktür. Demek ki kişiliği böyledir. Ordu çok sağlam kişilik ister. Yani duygularıyla büyük bir yurtsever, büyük bir halk sever, yine askeri kişiliğiyle, direngenliğiyle de taş gibi kişilik ister ki, sanırım sizde bu yok. Geriye eski Kürt kişiliği kalıyor, eski Kürt kişiliğiyle de ordu kurulmaz, olsa olsa ancak bozulur. Eski Kürt kişiliği öz ordu düşmanıdır. Yani düşmanın iyi askeridir, kendi ordusunun ise hainidir. Eski Kürt kişiliği özellikleriniz gerçekten böyledir, bunu itiraf etmeniz gerekiyor. İtiraf etmeniz yetmez, bir de doğru kişiliği korumanız gerekir. Bunun için Önderlik çok yol göstericidir, ama gücünüz olmadığı için bunun gereklerini yerine getiremiyorsunuz. Örneğin bize sıradan bir bağlılığınız bile yok. 

Önder denilen bu kişi bu kadar savaştı, “ben kendimi bu kişiye bu kadar bağladım, bunun gereklerini nasıl yerine getirmeliyim” diye kendinize sorduğunuzda ortada hiçbir şey bulamazsınız. Dediğimiz gibi her şey unutulmuştur, geriye can telaşı kalıyor veya bazı eski alışkanlıklarınız kalıyor. İyi veya kötü onunla idare edip gidiyorsunuz. En iyi marifetiniz de tabanı kuvvetli olanlar iyi yürüyor, ağzı laf edenler iyi gevezelik ediyor. Fakat bunlar da hiçbir şey kurtarmıyor. Sizde çok yüzeysel, çok sahte ve kendini kandıran davranışlar egemen. Hata yapan çok, yaptıran çok, hataya karşı koyan yok; bile bile imhaya götüren çok, ama kurtuluşa götüren yok. Sizin bu yaklaşımlarınızdan insanın ödü kopuyor. Aramızdaki en iyi komutanlarımızı düşünelim, bir sorunu bile doğru düzgün konuşamıyorlar. Hatta bazılarını gördük, yargılamalık olmayan tek bir kişi bile yok. Hepsi de en suçlu kişiler haline gelmiş. Bu inanılmaz bir şeydir, ama bir gerçek. Entrikacılık, ayak kaydırmalar var. Ki bunlar, yüce değerlere dayanan bir halk ordusu için en büyük tehlikelerdir. Birbirini boşa çıkarmak için adeta herkes tetikte bekliyor. Bir orduyu bozmak için tüm bunlar fazladır bile, ama bunu herkes rahatlıkla normal bir şey gibi karşılıyor. Bunun aşılması gerektiğini kimse kendisine sorun yapmıyor. Aslında bütün bu sorunlar sizlerin de sorunudur. Bunu kendinize temel sorun yapıp çözme konusunda uğraş vermeniz gerekir. Ben, bu sorunlar karşısında yine dayanırım, hatta hareketi ilerletirim, ama bana bir şey olduğunda sizler dağılmış, ordunuz felç olmuş olur. Kurumlaşmanın özü kişiyi aşan, kişiye bağlı olmayan bir durumu yakalamaktır. Ordu kurumlaşması, özellikle Kürt olayında beni aşmak demektir veya bana dayanarak değil, bensiz bir kurumla, örgütle savaşı yürütmek demektir. Sizde bu düzey var mıdır, yok mudur? Açık söylüyorum; acaba ben olmasam yarattığınız ordu kurumlaşmasıyla sağlıklı olarak kaç yıl direnebilirsiniz? Direnseniz bile, başarmanız mümkün mü? 

Bütün belirtiler başarılı olamayacağınızı gösteriyor. O zaman neden kurumlaşamıyorsunuz? Kişiye, Önderliğe bağlılığınız sağlam değil, Önderliği kurumlaştıramıyorsunuz; ucuz bir baba hayranlığı, bir aşiret reisliği veya alışıla gelmiş herhangi bir sahte önderliğe bağlanır gibi, az ve sağlam olmayan bağlarla bağlanıyorsunuz. Tüm bunlar çok yanlış anlayışlardır ve hiçbir sonuca da götürmez. Önderliği kurumlaştırmak çok önemlidir. Bu halinizle bizi nasıl kurumlaştırabilirsiniz? Sizin duygularınız bizi kavramaya yetmiyor. İlgi düzeyiniz çok zayıf, çocuklar gibi, hatta çocuklar gibi de değil, onun biraz büyümüş hali gibidir. İşte bu biçimiyle zar zor yaşamın üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Yoğunlaşarak Önderliği aşıp kurumlaşma biçiminde değil de, bununla namusu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Genel olarak bu böyledir. Aslında en muarızlarımız  da sırf durumu kurtarmak için bana dayanıyor. “İşte bir namus belası” diyor, “sen bize gereklisin, ulaşıncaya kadar kal.” Yoksa özümseyerek, kurumlaştırarak “seni aşalım” demiyor. Böyle deseydi, dünyalar benim olurdu. Bağlılığınız da, benden kurtulma durumunuz da tehlikeli. Bunları bir kurumlaşma zemini yapamıyorsunuz. Biraz bana dayanarak yaşama, sonra da benden kurtularak yaşama... Belli bir aşamaya kadar bütün provokatörler “Sen bize gereklisin” diyordu. Ne zamana kadar gerekliyim? Onun istediği yaşam olanaklarını eline geçirene kadar. Ne zaman onun için bir tehlikeyim; o yaşamı keyfince, dilediği gibi götürmede ona dur deyince. Ve “sen benim için bir engelsin. Hem çok gereklisin, hem çok gereksizsin, hem belasın” diyor. İşte gerçeğinizde böyle bir mücadele var. Bu, ne sağlam bir rettir, ne de sağlam bir bağlanmadır. Peki bunu nasıl aşabilirsiniz? Elbette ki, anlayarak, özümseyerek. Ben bir değerler sistemiyim. Açık ki benim bireysel amaçlarım yok, yine mülkiyete, tahakküme dayalı bir yaşamım yok. Son derece özgürlüksel, son derece kolektif, son derece her türlü bireyciliğin karşısında, herkesi yüksek bir kolektivizme, kurumlaşmaya, kurallara, kanunlara davet eden bir yaklaşımın sahibiyim. Bunun böyle olduğunu anlamadan, gereklerini yerine getirmeden nasıl kurumlaşacaksınız?

Çünkü bir başkası yok, kendiniz de iki kelimeyi bir araya getiremeyecek durumdasınız. Benim genel etkilerim, hazırlık çalışmalarım olmamış olsa, belki karnınızı bile doyuramazsınız, tek bir silah elde edemezsiniz. Nitekim bu temelde dağa doğru iki adım bile atamazsınız. Şimdi dağın, yolun açık olduğuna bakmayın, bunu iğneyle kuyu kazar gibi hazırlamışız. Eskiden kolay kolay silah elde edilemezdi. Bir tabancaya ancak bir köy ağası sahip olabilirdi. Şimdi silahlar zibil gibi, bu da iğneyle kazar gibi elde ettiğimizi bilmeniz gerekir. Bazı yolları nefes nefese mevziye yatarak açtık. Buraları açtık, yolu açtık, dağı açtık, silahı bulduk, yiyeceği temin ettik, yani her türlü alt yapı çalışmalarını yaptık. Hatta zihninizi, yaşamınızı değiştirmeye kadar, büyük bir çaba harcıyoruz. Tüm bunları özümsemeden kendinizi nasıl aşacaksınız? Hatta kavramadan, gereklerine bağlı kalmadan reddetseniz bile ne elde edebilirsiniz? Ucuz bağlılık deseniz bu mümkün mü. Ben çalışan ve çalıştıran bir kişiyim. Yanımda tembellerin yaşayamayacağını ilk çocukluk isyanımda belirttim. Benim nazarımda iyi çalışmayan düşmanımdır. Bütün bunlar Önderlik gerçeğinin vazgeçilmez birer özelliğidir. Bunlarla yaşamı yürütemezseniz, bağlılığınızın ve tepkinizin bir anlamı olamaz. Bu Önderlik tarzı bir güç merkezidir. Şu anda kendini oldukça güçlü kılan bir tarzdadır. Şimdi bu gücü nasıl karşılayacaksınız, ona tepki duyarak nasıl aşacaksınız? Bu mümkün mü! Günlük olarak tepkiciler çıkıyor, “en benim” diyenler bile karşımızda fazla etkili olamazlar. Kaldı ki sizin göreviniz bize karşı tepki değil, bize güç vermektir, katılım ve destek sağlamaktır. İşte bu temelde sorunlarınız çok yaygındır. Doğru katılım, doğru ulaşma, doğru yaşama önderliği sizin için tek çıkış yoludur. Fakat siz onun da gerisindesiniz. Bencilliğiniz, yüzeyselliğiniz, köşeyi dönünceye kadar zaaflarını idare etme, geçiştirme, bütün bunlar büyük yetersizliklerinizi ifade ediyor. Bu da, neden yüksek bir komuta kişiliği haline gelemediğinizi gösteriyor.

Aslında kendimi sizlere çok yönlü anlatmayı isterdim, anlattım da. Hayatı nasıl ele aldığım, amansız mücadele yıllarımın nasıl geçtiği bilinmektedir. Ama siz bir türlü bunları anlamaya yanaşmıyorsunuz veya kişiliğiniz bunu kaldırmıyor, kabul etmiyor, tepki duyuyor. Benim gibi yaşamı anlamaya, benim gibi yaşamı sevmeye, özgürleştirmeye kim var, hanginiz varsınız? Aslında yaşadıklarınız tam tersidir. Bu da hiçbir sonuç vermiyor. Elinizde fazla yetenek yok, bu kişilik tarzınızla olsa olsa iyi bir hamal olursunuz. Zaten geldiğiniz yerler de hamallık yerleridir. Düşmanın kontrolündeki alanlardan gelmişsiniz, özgürlük alanlarından değil, kazandıran alanlardan değil, kaybettiğiniz alanlardan geliyorsunuz. Ordu kişiliğinde ısrar etmeliyiz. Ordu bize ekmek sudan daha fazla gereklidir. Döne dolaşa üstünde durmalıyız. Bu konuda işlenen bütün yanlışları bertaraf etmekten tutalım, yeni özellikler kazanmaya kadar, sağlam bir ordu kişiliğine ulaşmalıyız. Bunu da bir angarya biçiminde değil, tutkuyla yapabilmeliyiz. “Bir yüktür şuraya kadar kaldırayım” anlayışıyla değil, “bu benim tutkumdur, vazgeçemem” diyeceksiniz. Örneğin ben öyleyim, sizi askerileştirmek isterken, bir yükü üstümden atayım değil de, adeta dişimle tırnağımla savaş veriyorum. Bu savaş ancak böyle yürütülebilir. Yaptığınız işi sevmelisiniz, hatta yaşamınızda diğer şeylere fazla yer vermemelisiniz. Çünkü yaptığınız iş en değerli iştir. Sizi yaratmanın tek yolu bu işi başarmaktan geçer. Tarihi birkaç kişi çıkacaksa, bu da kendini bu işe tam yatırıp, zaferi kendi kişiliğinde kanıtlayanlardan çıkar. Gerisi laftır, kendi kendini kovalamadır, aldatmadır. Tekrar vurguluyorum; bu işe inanmalısınız, bu işe kendinizi yatırmalısınız, bu işi tutku düzeyinde kendinize amaç edinmelisiniz. Ama çok mücadeleci olmalısınız, volkan gibi patlayan bir kişiliğiniz olmalı. Susmayan ve çok sağlam çalışan bir mantığınız olmalı. Yani kargaşaya meydan vermemelisiniz. Çok iyi konuşan, çok iyi hitap eden, adımı ile gözünü birleştiren, yine söz ile yürüyüşünü birleştiren ve kesinlikle ikisinin arasına mesafe koymayan bir pratiğiniz olmalıdır. 

“Düşündüğüm kadar yaparım, yaptığım kadar düşünürüm” diyeceksiniz, yani pratik ile teorinin birlikteliğini sıkı sıkıya gözeteceksiniz. Bunu da zoraki dayattığım için değil, Allah‟a inanır gibi, aşk yapar gibi veya en sevdiğiniz neyse ona adanır gibi bu işe bağlanacaksınız. Başka türlü bu işin altından çıkılamaz. Aslında hiçbir kişi benim kadar taktisyen de değildir. Kolayca yük kaldıracak biri değilim, huysuzum, yükü hemen omuzlarımdan atarım, ama yıllardır bu yükü tek başıma taşıyorum. Çünkü iş çok ciddi, atılmaya gelmez. Bazı işler vardır ki, müthiş omuz vermek gerekir. Bu iş de öyle bir iştir. Bütün bu eleştirileri yaparken, olumlu özelliklerinizi fazla anmak istemedim. Çünkü olumlu özellikler zaten sizindir. Onları dile getirmenin fazla bir önemi yoktur. Bana göre savaş cesaretiniz, dayanma gücünüz fena değildir. Zaten düşmanı zorlayan da bu özelliğinizdir. Ama bunun tam başarılabilmesi için nasıl sağlam bir asker, bir gerilla olunur, nasıl onun zaferinin komutanı olunur, buna hiçbir cevabınız yok. İşte sizin eksiğiniz budur. Eğer bunu giderebilirseniz, ordulaşmanız zaferi yakalayabilir. Bunun için gerektiği kadar düşünün. Kişiliğinizi adeta örs altında, her gün döve döve yeniden şekillendirin. Tekrar sağlam bütünleştirebilmek için eğik bükük olan bazı kemikleriniz kırılsın. Yeniden biçim verebilmek için bazı yerleriniz ezilsin. Yoksa bu anlamda kişiliğiniz maddesiyle, manasıyla çok eğik büküktür, çekiç altında işlenilmesi gerekir. Kendinizi bu anlamda dönüştürmekten korkmayın ve bunu da bir onur meselesi yapmayın. Eski kişilikte ısrar, ordulaşmaya gelmemekte ısrardır. Ordulaşmaya gelmek için çok esnek bir kişilik gerekir. 

Biliyorsunuz, esneklik ucuz bir liberalizme geçmek demek değildir. Çelik çok esnektir, ama çok serttir. Böyle bir kişiliği döve döve, dönüşe dönüşe kazanırsanız sizden zafer komutanları çıkabilir. Israrımız bu temeldedir. Biz ulus adına, kendi partimiz adına bir insanı bile kazanmak için gerekirse onu ezim ezim ezerek yeniden yapılandıracağız. Eğer insanlık için, eğer yurtseverlik için, eğer halk için bir değerse onu mutlaka kazanacağız. Eğer böyle bir değer değilse, gideceği her yer, her topluluk kaybeder. Dolayısıyla bu kişi de bizi bu suça iştirak ettiremez.

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN (59.BÖLÜM)
(APOCU MİLİTAN KİŞİLİK 1.CİLT SON BÖLÜM)

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

15 AĞUSTOS ATILIMI BİR KEZ DAHA DOĞRULANMIŞ VE ZAFERE OLAN İNANCI SARSILMAZ KILMIŞTIR!

ÖLÜMSÜZLÜK,BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENİŞTEN GEÇER

ÖNDERLİĞİN 29 HAZİRAN 1999 İDAM KARARI

ÖNDERLİK SAVUNMALARINDA KUANTUM  

AŞK ÖZGÜRLÜĞÜ ARAYIŞTIR

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ CEVAP

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (1. BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (2. BÖLÜM)

TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ

EMEK VE TOPLUM (1.BÖLÜM)

EMEK VE TOPLUM (2.BÖLÜM)

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE 1.BÖLÜM

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE (2. BÖLÜM)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 1 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 2 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 3 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 4 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 5 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 6 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 7 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 8 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 9 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 10 E MİN)

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-I

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-II

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINA KARŞI NATO’NUN GLADİO SAVAŞLARI

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-1-

ÖZGÜRLÜK ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-2-

DEMOKRASİNİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ HALKIMIZ YAPACAKTIR 

GÜZELLİĞİN İÇERİĞİNDE TOPLUMSALLIK VARDIR, KOLEKTİVİZM VARDIR

UCUZ YAŞAM YOKTUR, UCUZ YAŞAM ÖLÜMDÜR

YAŞANAN PATLAMA OLAYI TARİHLE EN ŞİDDETLİ HESAPLAŞMADIR

ZEMİNİMİZ SON DERECE DEVRİMCİDİR

NASIL YAŞAMALI?

RUHUMU SATMAMAM ÖZ SAVUNMAMDIR

DEMOKRATİK ANAYASAL ÇÖZÜM GELİŞMEZSE HALKIN DİRENME HAKKI VARDIR!

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞÇISI OLMAK

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK İRADESİ BENİ UMUTLANDIRIYOR

PKK BİR ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

KARARLIYIZ KESİN KAZANACAĞIZ

DEVRİM BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜLÜK OLAYIDIR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

PKK EVRENSEL BİR HAREKETTİR

PKK, MEZHEPLER MOZAİĞİDİR

ÖZGÜRLÜK OLMADAN ETİK VE ESTETİK OLMAZ

KADIN KURTULMADAN

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

CHE GERİLLA TARZININ BÜYÜK TUTKUSUDUR

SOSYALİZM CİNSLER ARASI UÇURUMUN VE EŞİTSİZLİĞİN YIKILMASIDIR

PKK, BÜYÜK YAŞAYANLARIN PARTİSİDİR

GÖÇ, GÖÇ...

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (19.BÖLÜM)

KÜRT HALKININ EN BÜYÜK SİLAHI PKK’DİR

PARTİLEŞME HALK TARİHİMİZİN VE İNSANLIĞIN EN ANLAMLI İFADESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (20.BÖLÜM)

ORTADOĞU TOPLUMUNUN İKİNCİ BİR KADIN DEVRİMİNE İHTİYACI VARDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (21.BÖLÜM)

PARTİLEŞME; YÜCE HALK TARİHİMİZİN KUTSAL YÜRÜYÜŞÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (22.BÖLÜM)

PARTİMİZİN ÇIKIŞ TARZINA UYGUN YETİŞMEK PARTİ ŞEHİTLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR

PKK EN ZORU BAŞARAN HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (23.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (24.BÖLÜM)

PKK; KÜRDİSTAN HALKININ GERÇEK OKULUDUR, TOPLUMSAL BİLİNCİNİ KAZANDIĞI, SAVAŞMASINI ÖĞRENDİĞİ BİR OKULDUR

BAŞARI YOLUNA GİREN PARTİ MİLİTANLIĞI KESİN ZAFERİ KAZANIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (25 .BÖLÜM)

PKK TARİHİ ÖNDERLİK TARİHİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (26.BÖLÜM)

PKK TARİHİ YENİLMEZLİK TARİHİDİR

KÜRDİSTAN ROMANI

PKK TARİHİNİ İYİ BİLMEYENLER PKK KİŞİLİĞİNİ DOĞRU TEMSİL EDEMEZLER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(28.BÖLÜM)

PKK VE KÜRT HALKI ARTIK TASFİYE EDİLEMEZ

PKK, BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(30.BÖLÜM)

PKK’LİLEŞME HİÇ ŞÜPHESİZ SOSYALLEŞMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(31.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR(1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (32.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(33.BÖLÜM)

PKK'DE YAŞAMIN TEK ŞARTI DÜŞMANIYLA BOY ÖLÇÜŞTÜRMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (35.BÖLÜM)

PKK'LİLİK EN SOYLU DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ DEMEKTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(38.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(39.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(41.BÖLÜM)

PKK'NİN ŞARTLARI , YAŞAMIN ŞARTLARIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLK (42.BÖLÜM)

BU SAVAŞ HALK SAVAŞIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (43.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (46.BÖLÜM)

PKK'LİLİK GERÇEKÇİ OLMADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (47.BÖLÜM)

''1990’LARDAN SONRAKİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞI, KÜRDİSTAN POLİTİKALARINI BOŞA ÇIKARMIŞTI''

''ADIM ABDULLAH''

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (48.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

SAVAŞ VE SANAT

PKK’NİN SORUNLARA GETİRDİĞİ YENİ ÇÖZÜM MODELİ

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (49.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN'IN VARLIĞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZ SAVUNMASIZ OLAMAZ

YENİ DÖNEMDE PKK’NİN KİMLİĞİ VE ANLAMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (50.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (51.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (4.BÖLÜM)

PKK BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (57.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (58.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (59.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (3.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ, BAŞARIYA KİLİTLENMEKTİR

MEŞRU SAVUNMA PERPEKTİFLERİ (1.BÖLÜM)

SANATIN DEVRİMCİ İŞLEVİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (1. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (2.BÖLÜM)

SANAT, EDEBİYAT VE RUH

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (2. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (3. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (4. BÖLÜM)

İLKEL MİLLİYETCİ VE OPORTÜNİST YAKLAŞIMLAR, BİRLİK DEĞİL ÇATIŞMA DOĞURUR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (5. BÖLÜM)

BİR HALKIN MÜSLÜMANLIĞINA SAHİP ÇIKMASI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (6. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (7. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (8. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (9. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (10. BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (4.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK  GEREKÇESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (11.BÖLÜM)

FELSEFE’NİN KISACA TANIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (13.BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (19.BÖLÜM)

PKK'YE KARŞI GLADİO SAVAŞLARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (20.BÖLÜM)

TASFİYE PLANI ‘DEMOKRATİK AÇILIM’ ADI ALTINDA PİYASAYA SUNULDU

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (21.BÖLÜM)

PKK’NİN ASIL BUNDAN SONRA ROLÜNÜ BAŞARIYLA OYNAMASI GEREKİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (22.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (23.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (24.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (25.BÖLÜM)

TARİHİ HESAPLAŞMA GÜNLERİNDEYİZ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (26.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (28.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (30.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (31.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (32.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (33.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (35.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (38.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE ZORAKİ ASİMİLASYON POLİTİKALARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (39.BÖLÜM)

KÜRTLERİN KÜLTÜREL SOYKIRIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (41.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (42.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM -2

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (43.BÖLÜM)

KÜRDİSTANİ VE EVRENSEL

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (46.BÖLÜM)

1985 YILINDA ALMANYA MERKEZLİ NATO GLADİOSU PKK'YE KARŞI HAREKETE GEÇİRİLDİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (47.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (48.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (49.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (50.BÖLÜM)

YAŞAMAK ÖLMEKTEN DAHA ZORDUR VE BEN ZOR OLANI TERCİH ETTİM

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (51.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (52.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (2.BÖLÜM)

YÜCELTECEK TUTUMLARA, KARARLARA ULAŞMAK

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (53.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (54.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (4.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (55.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (56.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (57.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (58.BÖLÜM)

BERİTAN ÇİZGİSİNİ TAKİP EDİN!

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (8.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (59.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (60.BÖLÜM-SON)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (10.BÖLÜM)

15 ŞUBAT KOPLOSU 21. YÜZYILIN EN BÜYÜK KOPLOSUDUR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-1)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-2)

YÜCELTECEK TUTUMLARA KARARLARA ULAŞMAK (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-3)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-4)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (8.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (9.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (10.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (11.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA TEKNOLOJİK DEVRİM VE EKOLOJİK-TOPLUM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (12.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (13.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (14.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (15.BÖLÜM)

GERÇEĞİN, ADALETİN VE SEVGİNİN ARAYİŞÇİLARİNA

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (16.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (17.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (18.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (19.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (20.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (21.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (26.BÖLÜM)

MAZLUM YOLDAŞIN ANISI YOLUMUZU AYDINLATAN SÜREKLİ BİR MEŞALEDİR!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (27.BÖLÜM)

BAHARA YAŞAM GÜCÜ KADAR GÜÇLÜ VE CANLI KARŞILIK VERELİM!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (29.BÖLÜM)

MAZLUM DİRENİŞCİLİĞİ PARTİNİN BÜYÜK RUHUDUR

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI ULUSAL KİMLİĞE, ÖZGÜRLÜĞE DÖNÜŞ HAMLESİNDE ZAFERİN KANITIDIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (30.BÖLÜM)

HER NEWROZ SÜREKLİLEŞEN BİR YENİLENMEDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (31.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (32.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (33.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (1.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (34.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (35.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (1.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (36.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (37.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (3.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (38.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (39.BÖLÜM)

AGİT'İ ANMAK, O'NU ANLAMAKTIR!

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (40.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞ, PKK'DE ŞEKİLLENDİRİLMEK İSTENİLEN MİLİTAN KİŞİLİKTİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (41.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (42.BÖLÜM)

HALK SAVAŞI ÖZGÜRLÜK SAVAŞIDIR, KAHRAMANLAR SAVAŞIDIR (1.BÖLÜM)

KAHRAMANLIK DÖNEMİ ŞEHİTLERİNE BAĞLILIK, SAVAŞAN HALK KAHRAMANLIĞI GERÇEKLİĞİNE ULAŞMAKLA MÜMKÜNDÜR

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (43.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (44.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (45.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (46.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (47.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (48.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (49.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (50.BÖLÜM)

İMRALI NOTLARINDAN GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (51.BÖLÜM)

SAVAŞLA YAŞAM HAKKI KAZANILMIŞTIR

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (52.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (53.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (54.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (55.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (56.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (57.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (58.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (59.BOLUM)

BEN ÖZGÜRLÜĞÜN KOMUTANIYIM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (60.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (61.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (62.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (63.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (64.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (65.BÖLÜM)

HEDEF ÜLKE VE ÖZGÜRLÜK SAHİBİ OLMAKTIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (66.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (67.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (68.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (69.BÖLÜM)

KOMPLE DEVRİMCİLİK KOMPLE KİŞİLİK İSTER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (70.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (71.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (72.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN PKK'NİN DAMGASINI TAŞIMAKTADIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (73.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (74.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (75.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (76.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (1.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (77.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (78.BÖLÜM)

SAVAŞ BİR KURAL İŞİ, BİR ÖZ İŞİ, İLKE İŞİ, BİR ÖRGÜT İŞİDİR; SAVAŞ DEVRİMCİ YAŞAM İŞİDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (79.BÖLÜM)

SOSYALİZM ÖZGÜRLÜK İNANCI VE BİLİNCİDİR

DERSİM’DE KIŞLA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (1.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ANISINA

HAKİ KARER, HİÇBİR ÇIKAR GÖZETMEKSİZİN DOĞRULARI YÜREĞİ İLE SAVUNUYORDU

PKK BİR İNSANLIK HAREKETİDİR

BU BAŞARI TARZINI HİÇ KİMSE ÖNLEYEMEZ

ZİLAN KADININ DİRİLİŞİDİR

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOSUDUR (1.BÖLÜM)

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOMUZDUR (2.BÖLÜM)

ZİLAN’I ÇÖZÜMLEDİK, ZİLAN BİR AŞK…

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (1.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (2.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (3.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (1.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (2.BÖLÜM)

PKK FELSEFESİ VAR OLANLA YETİNMEMEK, HEP FAZLASINI DÜŞÜNMEK VE BAŞARMAKTIR

BİR HALK DİRENMEYE KARAR VERİRSE, HER TÜRLÜ GERİCİ EMPERYALİST HESAPLARI BOŞA ÇIKARIR

BENİM YAŞAMIM SADECE BİR ULUSUN HİKAYESİ DEĞİL, İNSANIN ÖZGÜRLEŞMESİNE DE EN GERÇEKCİ CEVAPTIR

ÖLÜMSÜZLÜK BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENMEKTEN GEÇER

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (1.BÖLÜM)

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (2.BÖLÜM)

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

BİLİMİN ETİKTEN YOKSUN GELİŞMESİ, ÇAĞDAŞ HASTALIKLARIN TEMELİDİR

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ (2.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR

YENİDEN DOĞUŞLARI SAVAŞLA GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ

DEVRİM MUAZZAM ÖZGÜRLEŞME İMKANI VERİYOR

KADIN SORUNU ÇÖZÜMLENDİĞİ ORANDA DEVRİMLER GÜÇ KAZANIR

SAVAŞ BİR HALKI KENDİNE GETİREN KÖKLÜ BİR EYLEMDİR (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK MODERNİTENİN YENİDEN İNŞA SORUNLARI

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (1.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (2.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (3.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞCISI OLMAK

YEREL, BÖLGESEL SORUNLAR VE DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (4.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (5.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR (2.BÖLÜM)

BİZDE ŞEHADET YAŞAYAN KAYNAKTIR, YAŞATAN KAYNAKTIR

ULUS-DEVLET KISKACINDA KÜRTLÜĞÜ SAHİPLENMEK

PARTİ HALKI KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE TAŞIYAN KÖPRÜDÜR

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (1.BÖLÜM)

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (2.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS ATILIMI’NIN ESAS ANLAMI, SİZİN BÖYLE SAVAŞMAYA CESARET EDEN BİR HALK DURUMUNA GELMENİZDİR

15 AĞUSTOS ATILIMI SİZİ SAVAŞAN BİR HALK DURUMUNA GETİRMEKLE EN BÜYÜK BAŞARISINI ORTAYA ÇIKARMIŞTIR

PARTİMİZ KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR PARTİDİR

SAVAŞAN HALKIMIZA!

FİZİKİ VE KÜLTÜREL TASFİYE

BENİ TARTIŞMAK, BİR HALKIN KADERİNİ TARTIŞMAKTIR

BİZ HER ZAMAN DOĞRULAR İÇİN YAŞADIK

BUNDAN SONRASI KESİN ZAFERE DOĞRU YÜRÜMEDİR

SİZ YAPACAK VE SİZ BAŞARACAKSINIZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

İMHACI SÖMÜRGECİLİĞİN YAŞAMINA“HAYIR” DEDİK

GERİLLA…

ÜLKEYE, PARTİYE VE ÖNDERLİĞE BÜYÜK SADAKATLE BAĞLILIĞIN ŞEHİDİDİR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ (2.BÖLÜM)

GER QONAX BAŞ NEYÊ VEKOLANDIN KESAYET BAŞ NAYÊ DAHÛRANDIN

ULUSUN GERÇEK TEMSİLCİ GÜÇLERİ HALK MECLİSLERİDİR

İDEOLOJİK KİMLİK VAZGEÇİLMEZ BİR OLGUDUR

ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİ, İNSANI MÜTHİŞ SAVAŞTIRIRSA ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİDİR

PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM

KADIN ORDULAŞMASINA DOĞRU

YAŞANAN PATLAMA TARİHLE HESAPLAŞMADIR (1.BÖLÜM)

“HAKİ PARTİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ RUHUYDU''

DEMOKRATİK VE EKOLOJİK TOPLUM (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

TARİH İLE HESAPLAŞMA

ORTADOĞU SAVAŞLARI NASIL SONUÇLANABİLİR?

ZİLAN VE SEMA TARİHİN VE KADININ DİRİLİŞİDİR

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (1.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (2.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (3.BÖLÜM)

PKK’NİN ORTAYA ÇIKIŞI, SANATIN DİRİLİŞİDİR

BİZ DE KENDİ KENDİMİZİ YÖNETEBİLİRİZ

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI (2.BÖLÜM)

SANAT, ZİHNİN VE RUHUN KANATLANMASIDIR (3.BÖLÜM)

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-1.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-2.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-3.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-4.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-5.BÖLÜM

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI-2.BÖLÜM

SAVAŞ ÖRGÜTÜ KADAR, SANAT ÖRGÜTÜNE İHTİYAÇ VARDIR

MÜCADELE ÖNCELİKLE ZİHNİYET ALANINDA KAZANILMALIDIR

DÎROKA MÊTINGERIYÊ Û CIVAKA ÇÎNDAR

II-CIVAKA KOLEDAR Û MÊTINGERÎ

III- CIVAKA FEODAL Û MÊTINGERÎ

IV-CIVAKA KAPÎTALÎST, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

MÊTINGERÎ Û PÊVAJOYA KAPÎTALÎZMÊ YA REKABETA SERBEST

EMPERYALÎZM, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

DI NAVBERA HER DU ŞERÊN PARVEKIRINÊ YÊN EMPERYALÎST DE REWŞA CÎHANÊ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-1.BÖLÜM

REWŞA WELATÊN SOSYALÎST

REWŞA MÊTINGEH Û TEVGERÊN RIZGARIYA NETEWEYÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-2.BÖLÜM

ÇÎNA KARKER Û KOMÎNÎST

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -1.BÖLÜM

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -2.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-3.BÖLÜM

PKK ÖNDERLİĞİ HALKÇIDIR VE BAĞIMSIZDIR

CIVAKA KURDISTANÊ

B) DI SERDEMA FEODAL DE KURD Û KURDISTAN

3-DI HEGOMONYAYA TIRK U ÎRANIYAN DE KURDISTAN

C-DI NAV SÎSTEMA EMPERYALÎST DE KURDISTAN

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN 1999 KOMPLO SÜRECİNİ DEĞERLENDİRİYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -1.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -2.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -3.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -4.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -5.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -6.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -7.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -8.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -1.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -2.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -3.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -5.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -6.BÖLÜm

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -7.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -8.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -9.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -10.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-5.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-6.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-7.BÖLÜM

MÊTINGEHKIRINA KURDISTANÊ JI ALIYÊ KOMARA TIRKIYÊ VE

MÊTINGEHKIRINA BAŞÛRÊ KURDISTANÊ

MÊTINGEHKIRINA ROJHILATA KURDISTANÊ

DIVÊ JI BO ZIMANÊ KURDÎ CIHÊN AZAD WERIN AFRANDIN

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-8.BÖLÜM

II- CIVAKA BAKURÊ KURDISTANÊ PÊKHATEYA EKONOMÎK

PÊKHATEYA (YAPI) CIVAKÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-9.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-10.BÖLÜM

PROLETARYA

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-3.BÖLÜM

ŞOREŞA ME ŞOREŞA AFIRANDINA HEZKIRINÊ YE

DEVLET YERİNE DEMOKRATİK YÖNETİM

KADIN DOĞASI

SEVGİ ANLAMAYA DAYALI OLURSA ANLAMLIDIR

PERWERDE Û PÊKHATEYA ÇANDÎ

PÊKHATEYA NETEWEYÎ