APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (19.BÖLÜM)
APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (19.BÖLÜM)
0 Yorum
627
31-10-2021

PKK'NİN TARZI DOĞRU SAVAŞAN VE BAŞARAN TARZDIR

Kürdistan, devrimci yaklaşımlarla bir yandan kendi tanımını kazanırken, mücadele geliştikçe ve karmaşıklaştıkça her geçen gün bizi artan sorunlarla ve kendini dayatan çözüm yollarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Çözümsüzlüğü yaşamak varolan tüm kazanımları kaybettireceği gibi; mirasımızı, devrimci değerleri tasfiye ve reformize etme de gündeme gelebilir. Düşman da giderek birçok güçle, ilişkiyle, tavırla ve yöntemlerle ortaya çıkıyor. Sadece genel ulusal kurtuluş saflarında değil, partimiz içinde de kendilerini birçok uç noktaları biçiminde dayatıyorlar. Bunun yanında Kürdistan devriminin gerçek çaba sahipleri; büyük özverilerle, insanlığın en soylu, en iyi fedakarlık ve cesaret örneğini sergileyerek kendini verenler, böylece işin en ağır yükünü taşıyanlar düşmanın ağır darbeleri altında can verir ve nefes alamaz duruma getirilirken, onların bu çabalarına anlam vermek, onu örgüt, yönetim ve egemenlik gücü haline getirmek devrimcilerin en belli başlı görevidir. Bu görev sağlama alınmadan, ne kadar savaşırsak savaşalım, ne kadar çabamız olursa olsun, karşı olduklarımızın değirmenine su olup döndürmeye yol açabilir. Ancak onlara zenginlik getirebilir. Hiçbir ciddi devrimci güç kendi emeklerine karşı böylesine ilgisiz duramaz ve böyle bir sonuca giden yolları açık tutamaz.

Tabii sorun yalnız bu da değil; bizde sınıfsal, sosyal gelişmeler kördüğüm halindedir. Bizde sınıfsal ve sosyal kesim tutumları netleşmediği, formüle olmadığı, kendini oluşturup örgütleyemediği için muğlaktır. Bir anlamda başa beladır. En devrimci tutum, daha çok da bu başa bela olma durumundan zarar görüyor. Bunlar biraz gözü açık geçindikleri için nerede bir parti çalışmamız varsa, PKK nerede herhangi bir gelişmeye yol açmışsa, hemen içine sızıp özellikle de başa oynuyorlar. En fedakarını, en dürüst diye tabir edebileceğimiz kesimi çeşitli nedenlerle geride bırakıyorlar. Böylece yaygın toplumsal özelliklerin de etkisiyle kısa sürede bürokratik bir üslup veya bir ağa üslubuyla birimi tutuyorlar. Ne birimi örgütleyip planlayıp savaştırabiliyorlar, ne de koruyabiliyorlar. Böylece birimi ellerinde tutuyorlar ve bu tutuş tarzı her an bir imhayla karşı karşıya kalıyor. Savaştıramadığı gibi koruyamıyor da. Birimi son derece tereddütlü, ikircikli ve ertelemeci bir konumda tutuyor. Her gün kulağımıza gelen bu imha haberlerinin altındaki en temel bir etken de bu oluyor. Yalnız 1992'nin değil, bütün parti tarihimizin şahadetleri incelendiğinde ezici bir çoğunluğunun bu biçimde gerçekleştiğini görebiliriz. Grubun önderliği veya içindeki birisi inisiyatifini kullanıp ya sağlam bir yürüyüşe ya da sıkı bir eğitim ve örgütlenmenin gerçekleştirilmesine fırsat vermiyor. Taktik hususlar dediğimiz günlük çalışmaya, yaşama ve vuruş tarzına gelmiyor; oyalıyor, erteliyor, muğlak bırakıyor, olmadık zeminlerde tutuyor; fırsat eldeyken yürümüyor, fırsat elden kaçtıktan sonra yürümeye çalışıyor. Planlamadan, gücü ayarlamadan, mevcut düşman gerçeği ve halk gerçeğine göre düzenlemekten, yürütmekten yoksun olduğu halde bütün bunlar "egemenliğimde, kontrolümde kalsın" deniliyor. Bu anlamda gücü sıkıca tutup çeşitli kurnazca yöntemlerle bazen aldatarak, bazen saptırarak, kendini maskeleyerek, gerekirse canını ortaya koyarak elde tutmaya, bir anlamda gasp etmeye çalışıyor.

Kürdistan devrimine en emekçisinden, yoksulundan tutalım en zenginine kadar, yine işbirlikçisinden, ajanından tutalım en radikal direnişçisine, yurtseverine kadar herkes katılıyor. Unutmayalım ki, bizim ulusal hamlemizde ajanlar da vardır. Sadece subjektif ajanlardan bahsetmiyorum, daha çok da yaygın objektif ajanlar, lümpenler, toplumda bir türlü dikiş tutturamayan, başarısız, kendi başına bela olan birçok kesim var. Küçük burjuvalar, köylüler, çok sayıda aydın gençler, aşiretler, aile çıkarları temelinde katılanlar, macera peşinde koşanlar, aç kaldığı için katılanlar var. Yani her soydan, değişik amaçlarla hareket edenler yaygın katılmış durumdadır. Bu, bir anlamda kötü olmamakla birlikte, eğer çözümlemelerle buna dikkat etmezsek ve en önemlisi de bir ölüm kalım alanı olan pratik faaliyetin içinde bunları tanıyamazsak, kendi elimizle idam fermanımızı hazırlamış ve bütün çabalarımızı bunlara peşkeş çekmiş oluruz. Şu anda yaşanan en ciddi tehlikelerden birisi de budur. Son Güney Savaşında, en uç noktadaki işbirlikçiler büyük bir ihanete oynadılar. Bunların sınıf temeli feodal aşiret ağalığıydı. Yani sınıfsal yönden çoğu üstte yer alıyorlar ve aşiretçi özelliklere sahiptirler. Yine siyasi olarak işbirlikçi bir örgütleri de oluşmuş, diplomaside tecrübeleri ve halk üzerinde de henüz kırılmayan bir ölçüde etkinlikleri, paraları, silahlı güçleri var. Aynı zamanda bunlar işbirlikçi karakterlerinden ötürü halka karşı bir düşman eğilim gelişti mi, hızla ona ulaşma ve onunla uzlaşma özelliğini de taşırlar. Nitekim devrimimizin çok iddialı olduğu bir alanda bu temelde işbirliğine gittiler. Bunun gibi legal faaliyetler geliştirilmek istendi, basın yayın çalışmalarına ve bazı siyasi partileşmelere destek vermeye çalıştık. Sonuçta adamların dört dörtlük bürokrat olduklarını gördük. Düşmana her türlü uzlaşmayı peşkeş çekebilen, gözü kara bir biçimde kendi kariyerini, çıkarını korumak için belki çok kısa bir süre içinde döneklik yapabilecek, kendilerini o konuma getiren devrimci hareketi de satabilecek durumlara girmekten kurtulamıyorlar.

Günlük bir gazeteyi tüm gücümüzle desteklemek istedik; bir baktık ki, bizim adımıza her türlü tasfiyecilik ve mücadelemizin dev gibi ürünlerini göz ardı eden, hiç ilgi gösterilmeyecek ne varsa, ezici bir biçimde onu yansıtan bir yayın olarak karşımıza çıktı. Böylece belayı kendi elimizle başımıza getirmiş olduk. Halk bile anlamaz oldu ve ondan nefret etti. Bir HEP vardı; bütün destek çabalarımıza rağmen, bir bakıyoruz o kadar maaş alması yetmiyormuş gibi, neredeyse devrimci savaşımıza karşı en köstekleyici tavrı geliştirebilecek bir duruma geliyor ve saygı sınırlarında bile duramıyor. Bunun gibi, Türkiye sol çevrelerine bakıyoruz; halen prestijlerini bizim ayakta tutmamıza rağmen düşmanı unutmuşlar, bize yönelmeyi, zayıf kalmamızı, ezilmemizi bekleyip güya politika yapacaklar. Bu, çok kötü bir durumdur. Yine suya sabuna dokunmayacak kadar ölgün bir yığın Kürt grupçukları, şahsiyetleri var, Avrupa'da oturuyorlar ve ezilmemizi bekliyorlar. Sözümona biz ezilince Türkiye'ye demokrasi gelecek ve onlar da Ankara'ya gidip politika yapacaklar! Yani devrimci savaşla, devrimci emekle, çabayla hiçbir alakası olmayan bütün bu çevreler neredeyse partimizi bile suçlayıp, kendilerini pir u pak yutturmaya çalışıyorlar.

Bu değerlendirmeleri bir tarafa bırakalım, bunları az çok tanıyoruz. Ve öyle fazla birincil dereceden tehlike olarak da görmüyoruz. Bizim için asıl önemli olan, gerilla ve şehir birimlerinde, yine çeşitli gruplaşmalar içinde muazzam ideolojik, politik etkinliğimizi, pratik imkan, olanaklarımızı imhaya açık halde tutmaktan, çürütmekten, yine her türlü tasfiyeciliğe açık hale getirmekten sorumlu tutmamız gereken kişilikler, onların her türlü özellikleri, tutum ve davranışlarıdır. PKK gibi gerçekten görkemli, kahramanca bir tarihi ve yaşamı olan bir partiye bunlar nasıl dayatılıyor? Büyük direniş kahramanları var, her birisi bir abide gibi, ama diğer yandan da bunlardan geçilmiyor. Bunlar karşısında ben bile şaşkınım, aslında çoğu kötü niyetten ötürü de böyle değil; kendi başına da, bizim başımıza da bela olmuşlar. Yani bir yerde kendini çözememiş, netleştirememiş, hatta sosyalleştirememiş, asgari bir üsluba kavuşturamamış hasta tipler oluyor. Eğer hepiniz bunların tehlikesini görüp tavır geliştiremezseniz, gerçekten kendinize çok yazık etmiş olursunuz. Şu anda ben bunu en ciddi tehlike olarak görüyorum. Ama bir yandan da büyük fedakarlığa hazırlanan, büyük özveriyle sonuna kadar bağlı olan yoldaşlar var. Gelen bilgilere bakıyorum; bir yandan muazzam devrimci öz, sabır, fedakarlık, cesaret, direnme, savaşma isteği, tutkusu, kahramanlığı söz konusu olurken; diğer yandan baş belası bir yönetici, komutan her şeyi işlemez duruma getirip bırakıyor. Aslında bu kişilikler tümüyle kötü de değiller, fakat işgal ettikleri konum gerçekten önderlik özelliklerinin konuşturulmasını istiyor. Bunların yapmadığı budur. Hem önderlik istiyor, hem de bu konuda gereklerini yerine getirmiyor, getiremiyor. Tabii bunun nedenleri çok yönlüdür. Her şeyden önce bu kişilerin kendileri yetiştirilmeye muhtaçtır. Her bakımdan yetersizliği yaşıyorlar. Kürt insanının genelde çocukluktan itibaren çarpıtılmış insan olduğunu biliyoruz.

Özellikle siyasal ve ulusal gelişmeler söz konusu oldu mu, çarpıtılmaktan da öteye düşmana hizmet eder hale getirilir; kendisi için bir hiçtir, düşman içinse her şeydir. Bela olma özelliği de burada ortaya çıkar. Ciddi bir ulusal kurum içinde, bir savaş ortamında yetişmiyor. Sağlam bir önderlik, komuta altında değil. Önüne çıkan her şeye sarılmış; düşman, önüne ne sürdüyse alıp yemiş, kulağına hangi ses gelirse ona tutulmuş. Yani kişiliğini asla düşmanca, gerici, düşürücü etkilere karşı savunamamış, koruyamamış. Yine kendini çok önemli, olumlu, sadece devrimci değerlere değil, mutlaka edinilmesi gereken insani değerlere açık tutamamış, onları anlamamış. Hatta biraz diliyle, kültürüyle geliştirilen insani düzeye de ulaşamamış. Muğlak, karışık, yoz kişilik dediğimiz, sokak kültürüne erişmiş, lümpen, serseri; adına ne derseniz deyin o tutumlar içinde kalmış bir kişilik kendini birden bire parti ortamında buluyor. Kendini, birden bire binlerin üstünde, muazzam maddi ve manevi zenginliklerin sahibi gibi görünce de bu kişilik “bir günlük paşalık yakaladım, isterse öldürsünler yine de bunu bırakmam, kullanırım” diyor. Bu noktada PKK'nin siyasi, askeri çizgisidir, örgütlenme anlayışıdır, militan özellikleridir, yaşamıdır "hepsi bir tarafa, ben bir tarafa" diyor. İşte şu anda başımızdaki bela budur. Aslında bu, kişiliğin sadece kötü niyetinden de kaynaklanmıyor; dünyası böyle, mayası böyle yoğrulmuş ve PKK'ye de tesadüfler sonucu gelip bir yer işgal etmiş. Bunun diğer bir nedeninin PKK'nin hem anlayış, hem de uygulama olarak çok örgütlenmiş bir örgüt yapısına sahip olmamasından kaynaklandığı biliniyor. Aşırı şekilci, her şeyiyle katı kurallara bağlı bir örgüt hiyerarşisi yoktur.

Dolayısıyla bu tipler, yoğun eğitim faaliyetleriyle sürekli insan geliştirdiğimiz halde komiteleşme, taktik kademeleri yetiştirme imkanına bir türlü kavuşamayışımızı ve düşmanın sert darbelerini de fırsat bilerek çok az bir çaba ve daha çok da kurnazlıkla parti içine sızıyor. Yine partiyi oluşturma ve mevcut olanakları tam derlemeyi henüz sağlayamadığımızdan dolayı içimize sızarak, böylece PKK'nin kademeleşmesini, komutanlaşmasını, komiteleşmesini engelleme tutumuna girebiliyor. Yani partiyi istediğimiz gibi örgütleyip önderlere kavuşturamadığımız için bunlar, bunu da fırsat bilerek adeta objektif bir ajan gibi sızıp bütün bu değerleri işlemez hale getiriyorlar. Sorun buradadır. Tabii savaş örgütü olduğumuz ve düşman da özel savaşı amansızca dayattığı için bu özellikler nedeniyle birçok alanda her gün imhalenr yaşanıyor. Adam köy yaşamına düşkün veya şehirde ise rahat bir ev yaşamına düşkündür. Tehlike açık, köyde mutlaka ihbarcı var, mahallede ihbarcı var. Bu, zengin kesiminde daha da fazladır. Ama onun için önemli olan rahat bir yerdir, ona hizmet edecek bir köydür, tehlike önemli değildir. Devrim onun için pek o kadar önemli değil veya kendine göre böyle bir anlayış sahibi. Bir gün kalıyor, iki gün kalıyor ve bir köy ağası olup çıkıyor. Köylüler her gün ona hizmet ediyor, o hayal bile edemeyeceği bir statü kazanıyor. Örneğin İstanbul'da vahim bir olay yaşandı ve bu basına da yansıdı. PKK'yi “temsil” eden birisi eskiden birkaç kuruş bulamaz iken güya günde milyarlık “gelir” elde ediyor. Gerek partiye gönül bağlayan çevrelerden, gerekse de tehditle bu geliri sağlıyor. “Şundan üç yüz milyon, bundan beş yüz milyon kestik" diye hiçbir tedbir almadan bir çırpıda böyle bir tutum içine giriyor. Böylesi bir insan deli olmalı.

Çünkü fukaranın teki bu kadar milyarlarla oynar duruma geldi mi, kendini kontrol edemez. Edemediği için de işbirlikçi çevreler içine giriyor. O zengin çevre içine giriyor, tabii orada da mutlaka ihbarcı var, onu tutukluyorlar. Bu tutuma ilgi gösterenler tabii direnemezler, sonuçta bütün yoldaşlarını ele veriyor. Polisin eline düşüyor, sığınıyor ve bu sefer de "Aman beni kurtarın" diyor. En tehlikeli itirafçı oluyor ve sonunda boğuyorlar. Aslında vahim bir olaydır. Ama onu oraya götüren, onun yaşama ve çalışma tarzıdır. Bu yaşamdan vazgeç ve bu şehirden uzaklaş diye kendisini uyarmıştım. Daha sonra anlıyorum ki, kendisini en lüks taksiyle ve uluslararası alanlarla el telefonuyla görüşecek kadar düşkün bir konumla aldatıyor. Bu devrimcilikten ne anlıyor? Mardin'de bugün bile bir kayıp yaşandı. Büyük ihtimalle köy içindedir, köyden ayrılmamıştır, şafak vakti düşman etrafını sarıp imha etmiştir. Belki aylardır köydedir. Araştırın göreceksiniz ki, benim belirtmeye çalıştığım bu yaklaşımın kurbanlarıdırlar. Tabii olan da çok değerli savaşçılara oluyor. Onlar, bu “önderlerin” her türlü tedbiri aldığını sanıyorlar.

Çünkü bunlar gerçekten savaşa her yönüyle hazırlar ve önderlerinin emrini bekliyorlar, haklılar da. Ama önder, savaşın zahmetinden, muazzam uyanıklılığından, tedbirliliğinden, örgütlülüğünden, kısaca Kürdistan koşullarında partinin taktikleri neyi emrediyorsa ona göre yaşam tarzından uzaktır. Ağa özelliklerinin bol olduğu Mardin gibi bir yerde, PKK temsilcisi için yüksek itibar ve yaşam standardı en değme ağadan daha iyi olunca da gücünü savaştırmaz, kendi ağalığı veya kariyerini düşünür. Sonuç "biraz daha yaşayalım, biraz daha yaşayalım" derken tabii düşman ihbar alır, vurur. Olan yine parti değerlerine olur. Halbuki sürekli düşünse, tedbirler geliştirse, daima düşmanı gözetlese bu durumlara yol açmaz. Ben ne diye bir köyde böyle kalacağım? Silahlı gruplar bu düz ova köylerinde niye sürekli kalsın, hem de tedbir almadan! Böyle olacağına o silahları bırakın. Köylerde tek tek bir propagandacı gibi yaşayın dedim. Ama hem gerillacılık yapacaksın, hem gerillanın asgari tedbirini almayacaksın, bir de adeta "biraz daha ağalığımı konuşturayım, adımı, ünümü sürdüreyim" dercesine bu pratiği sergileyeceksin. Sonuç, dediğim gibi böylesi yüzlerce olay... Güney Savaşında da böyle oldu. Cephe savaşına girdiler. Orada biraz silah, biraz savaşçı yoğunlaştırdık, komutanlar "şöyle hücuma geçin, böyle hücuma geçin" diye adeta kendilerini yitirmişlerdi. Bizim verdiğimiz eğitimi, morali bile iki adım ileriye götüremiyorlar, üzerine kurulup dağıtmaktan başka özellikleri yok. Tabii bu, Kürt kişiliğidir. Yüz yıllardan beri bastırılmış güdüleri ağalık, sahte komutanlık veya bürokratik bir biçimde kendini birden bire dışa vuruyor. Adına ne denilirse denilsin bir bela olup çıkıyor. Hepsi de iyi niyetli, ama adam kendi kişiliğini hazırlayamamış, devrime doğru katmamış. Bu tipler PKK'de oldukça çoktur. Hem birer zavallıdırlar, hem de birer beladırlar. Bir de işin başını tutmuşlar; ne geliştirebiliyorlar, ne de geliştirebilecek olanlara fırsat veriyorlar. Ne koruyabiliyorlar, ne de yapının kendisini korumasına fırsat tanıyorlar. “Ben ölürsem benimle ölürsünüz, kalırsam benimle kalırsınız durumunu yaratmışlar.

Partiyi bunların elinden biraz çekmeye, kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar, "parti elimizde" diyecek güçte değiller, bunların hepsi birer zavallı, ama yarattıkları etkilerle, yapıyı içine attıkları tehlikelerle birer beladırlar. Bu anlamda partiyi büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakıyorlar. Partiyi doğru taktik çizgiye göre, araziye göre, yine halk içine yaymamış, eline avucuna almış ve üstelik bunu koruyamıyor da. İşte bu yüzden partinin bunlardan kurtulması gerekir. Yoksa "biz ayrı bir gücüz veya partiyi ele geçirdik" diyecek durumda değiller. Bunlar, bir psikolojik, kültürel, siyasi, örgütsel yetersizlik durumunu yaşıyorlar. Fakat bir de kariyeristler, yani bürokratlar, ağalar, kendilerini "bırakmayız" psikolojisine de yatırmışlar. Bunlar her sahada, her gün hepinizin gözleri önündedir. Israrla üzerimizde "ağanızız, beyiniziz" diye etkinlik kurmak istiyorlar. Ataerkil toplumun özellikleri körükleyicidir; mutlaka efendi olacak, mutlaka hakim olacak. Erkenden iktidar olma, erkenden zafer sarhoşluğuna kapılma, kendini az çabayla çok güçlü görme, üzerine gittin mi de intiharvari gidişlere baş vurma ve hak etmediğimiz olumsuzluklarla, kayıplarla; bozulma, yozlaşma etkileriyle karşılaşmayı yaşatıyorlar. Özellikle 1992 yılının sonunda ve ‟93 yılının başında yapılan değerlendirmelerle bu konulara açıklık getirmek istedik. Halen de bu süreçte partiyi tekrar gözden geçirme, özellikle taktik önderlik sahasını sağlamlaştırma biçiminde yoğun bir çaba içindeyim. Düşmanın basın yayın organları bile benim için "hastalık nerede, nasıl tedavi edebilir sorusuyla uğraşıyor" diye yazıyorlar. Bir anlamda bu doğrudur. Hastalığı teşhis edip tedavi edemezsek, kayıplardan öteye hiçbirimizin tahmin edemeyeceği olumsuzluklar ortaya çıkar; zaten çıkıyor, daha da çıkar.

Özellikle bunu önlemeye çalışıyorum. Hiç olmazsa ‟92'nin dersleri temelinde ‟93'ü en az kayıpla hak ettiğimiz kazançlara dönüştürelim diyorum. Yoldaşlara gerçek temelde bir PKK'lileşmeyi sürekli hatırlatmak istiyorum. Hatta bunun için kendi yaşamımı birçok yönüyle açtım. Nasıl partileşilir, nasıl siyasileşilir, nasıl örgütleşilir? Savaş çizgisine, hatta edebi yaşama, bütün konulara ilgi, onlarla ilişkilenme nasıl oldu diye kendi gerçeğimi çözmeye, ifade etmeye çalıştım ki, yoldaşlar kendilerini biraz bu aynada görsünler, Önderin nasıl olduğu konusunda kendilerini biraz gözden geçirsinler ve mümkünse kendilerini yeniden inşa etmeye çalışsınlar. Umarım bir ayna gibi anlam ifade eden bu değerlendirmeler üzerinde yoğunca durup kendinizi bulmaya, yeniden kurmaya çalışırsınız. Sizlere karşı sorumluluklarımız var ve bu bizi eziyor. Önderliğe dayanarak yola çıkıyorsunuz, ona güveniyorsunuz, kahramanca da yürüyorsunuz, fakat ummadığınız ve parti ortamında sizi birden bire bulan tıkayıcı bir etken, öğe, birey her şeyi alt üst edebiliyor, hatta yaşamınızın sonunu bile getirebiliyor. Bu hazin bir durumdur. O halde PKK içinde, ulusal kurtuluş saflarında en temel sorununuz bizi böylesine işlemez, imhalık, kışkırtma diyebileceğimiz yaşamda zorlama; hatta yozlaşmaya, çürümeye götürebilecek tutumlar nerede, kişilikler, bireyler kimdir, neyi nasıl tutmuşlar, neyi nasıl engelliyorlar, üzerimizde etkileri nedir; bunlara karşı gerçekten doğru tutum ne olabilir diye kendimize sormalıyız.

Özellikle sıcak savaşın içinde doğru örgüt anlayışı, eylem anlayışı, yol veren plan anlayışı nedir; yaşama, çarpışma tarzına nasıl ulaşmalıyız sorularına doğru cevap veremezseniz, siz dürüst olanlar, gerçekten devrime her şeyiyle hizmet etmek isteyenler, hak etmedikleri, beklemedikleri kayıplarla, yozlaşmalarla, tasfiyeciliklerle karşı karşıya kalır ve kaybedebilirler de. Bunu aştırmaya çalışıyorum. Aslında söylenen hususlar yeni değil, çözümlemeler hayli örgütleyiciydi, ama öyle anlaşılıyor ki yeterince inceleyememiş veya inceleseniz de özümseyememişsiniz gibime geliyor. İyi özümseyememe sizi zorda bırakır, pusuya yatan objektif tasfiyeci tutumlar ve sahipleri karşısında sizi etkisizleştirir, tanınmaz hale getirir. Birçok alanda gördüğümüz gibi bir bütün olarak parti taktiğini neredeyse bütün yapının, bütün karargah ve eyaletlerin "boşa çıkardık" demesi gibi durumlarla karşı karşıya getirir. Taktik bu kadar boşa çıkartılır mı? "Parti Önderliği'nin sunduğu dev direnme olanaklarını kullanmadık" demek dehşet verici bir durumdur. Böylesine kahramanca bir tutumun sahibi olacaksın, ama bunu değerlendirmeyeceksin. Bunun anlaşılır hiçbir yanı yok. Olan sizlere oluyor. Yaşamınızı tamamen adıyorsunuz. Aslında bu, basit bir tutum değildir. Fakat yol vermesi gerekenler, savaşa doğru kanalize etmesi gerekenler rolünü oynayamıyor, beklentilerinize cevap veremiyorlar. Sonuçta, büyük olumsuzluklar ve hak edilmeyen kayıplar yaşanıyor.

Böyle bir pratiğin yargılama sürecini başlattık. Bu yargılamanın sonuçları herkesin incelemesine ve yargılamasına da sunulmuştur. Bu süreci, bu anlamda bir yargılama, sorgulama süreci olarak geliştiriyoruz. Bu pratiğin sahiplerinin mümkünse bir an önce doğru parti hattına gelmelerini istiyoruz. İşte buna da taktik hat diyoruz. Yani bu da günlük doğru örgütlenme, doğru eylem anlayışı, günlük çalışma, vuruş, hedeflere yönelme tarzı anlamına gelir. Bunlar, üzerine ateşle, silahla yürüyeceğimiz hedefler olduğu gibi, günlük basit örgütsel, eğitsel hedefler de olabilir. Buna tam ulaştık mı gerçekten başarı kesindir. Parti Önderliği tüm gücüyle buna ulaştırmaya, bu nedenle birçok alana, birçok düğüme el atmaya çalışıyor. Bir yandan koruma savaşı verirken, bu korumanın da esas itibarıyla taktik çizgiye, onun örgüt anlayışına, günlük savaş tarzına ulaşmaya bağlı olduğunu bilerek yerine oturtmaya büyük önem veriyor. Sürekli değişiklikler bunun içindir. Özellikle yoğun eğitimler buna ulaşmayı hedefliyor. Benim istediğim; partiye özden bağlı olanların, yani dürüstlüğünden, fedakarlığından kuşku duyulmayanların parti gerçeğini, özellikle partinin iç ortamını derinliğine bir daha gözden geçirmeleri, dürüstlüğü, açıklığı oranında sorunları görmeleridir. Haddinden fazla saf, iyi niyetli yoldaşlar artık bu konuda her şeyi üstten bekleme yerine kendilerini biraz çözüm gücü haline getirmeli, mevcut yüzeysellikle yetinmemelidirler; yüzeyselliği, iyi kalpliliği, "ben iyiyim, herkes de benim gibidir" biçiminde yaşadıkları aptallığı bırakmalıdırlar. Böyle devam ederseniz olan size olur, dürüst aptallardan olursunuz. Bu, partimizde oldukça yaygındır. Partimizin içinde çeşitli nedenlerden dolayı, ezici bir kesim için “dürüst aptallardır” tabirini kullandım. Her şey elden gidiyor, umurunda değil. Bunlar da en az diğeri kadar tehlikeli oluyor. Bu tutumu aşmanız büyük önem taşıyor.

Kendinizi Önderlik gerçeğine verin. Bu kadar çözümlemeyle işlere doğru el atmasını sağlamaya çalışırken, hatta sizi örgüt içinde güçlü kılmaya destek verirken, buna neden layık olamıyorsunuz? Neden hakkını veremiyorsunuz? Size inceleme imkanı, yetki, alan denetimi veriyor ve buna layık olmanızı bekliyoruz. Yine bakıyorsun dürüst aptal istiyor ki, bir tane bozguncu, ertelemeci, tasarrufçu ya da bahsettiğim sızma tipler, kendini PKK çizgisine göre önder komuta yapamamış tipler gelsin başına dikilsin. Oysa başa dikilirse seni götürür ve sana çok yazık olur. Tekrar vurguluyorum, hepinize düşen görev; partinin iç ortamını bu anlatımlar ve yine daha önceden de partinin iç özelliklerini değerlendiren çözümlemeler çerçevesinde sorunları iyi gören, onların ışığında mevcut durumu iyi kavrayan, daha fazla çözüm üreten ve kendinizi de asli bir çözümleyici güç haline getiren bir düzeye ulaştırmaktır. "Ben bu işi yapabilirim. Yapmam için donanımım, hazırlığım iyidir" demeyi kafanızda evire çevire, çözümü önce kendi beyninizde yaşaya yaşaya parti ortamına ve onun görevleri üzerine yürümelisiniz. Sizlere her zaman söylüyorum; Önderlik talimatını yürütecek gücü kendinizde bulmalısınız. Sosyal yaşamda, ruhsal ve düşünsel dünyanızda, eylemsel, örgütsel bütün alanlara yönelmede, Önderlik gerçeğini bütün yönleriyle kavrama ve uygulama gücünü kendinizde bulmalısınız.

Önderlik olayına bağlı olduğunuzu çokça söylüyorsunuz. Bu bağlılık gerçek anlamda bu temelde olabilir. Çabalarınıza, yaşamınıza yüksek değer biçmekle birlikte eğer böyle bir Önderlik kavrayışını ve kendi şahsınızda başarılarını gerçekleştirmesini sağlayamazsınız, hak etmediğiniz ve hiç de layık olunamayacak durumları acıyla yaşarsınız. Hepimiz buna derin üzülürüz. Sizi, bunu aşmaya davet ediyorum. Son zamanlarda bütün yapıyı, başta gerillayı, özellikle çok acımasız bir baskı ve imhayla karşı karşıya olan kitle çalışmalarındaki çalışanları, bir an önce PKK'nin doğru savaşan ve başaran tarzına hükmedin diye uyarıyorum. Aksi halde bu düşman karşısında yem olmaktan kurtulamaz, her günkü acı kayıplara bir yenisini de siz eklersiniz. Ama bu bir kader olamaz. Bunun için de yapmamız gereken; PKK'de bir direniş abidesi olan, bir kahramanlık gerçeği haline gelen ve tüm dünyanın dikkatini çeken temel kişiliğe, onun militan tarzına ulaşmaktır. Bunun için de kendinizi yeniden yeniden inceleyerek, gözden geçirerek bunu sağlayın. İşte o zaman biz buna gerçek PKK militanı diyeceğiz. İçte ve dışta hiçbir engel bu militanların önünü kesemez. Bunlar bütün engelleri değerlendirir, ona göre başarı imkanını yaratır, yürür ve daha üst başarılara tırmanırlar. Zaten PKK Önderliği'nin esas anlamı da budur. Benim gerçeğim bunu size defalarca kanıtlamıştır. İzlerseniz kazanırsınız. Bu temelde tüm yoldaşlara, durumlarını iyice gözden geçirip bu tutumu sağlam almaya, hiç olmazsa 1993 hamlesinin üzerine bu tutumla gidip tam başarmaya çalışın diyor ve sürekli başarılar diliyorum.

HALKLAR ÖNDERİ (19.BÖLÜM)

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

15 AĞUSTOS ATILIMI BİR KEZ DAHA DOĞRULANMIŞ VE ZAFERE OLAN İNANCI SARSILMAZ KILMIŞTIR!

ÖLÜMSÜZLÜK,BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENİŞTEN GEÇER

ÖNDERLİĞİN 29 HAZİRAN 1999 İDAM KARARI

ÖNDERLİK SAVUNMALARINDA KUANTUM  

AŞK ÖZGÜRLÜĞÜ ARAYIŞTIR

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ CEVAP

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (1. BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (2. BÖLÜM)

TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ

EMEK VE TOPLUM (1.BÖLÜM)

EMEK VE TOPLUM (2.BÖLÜM)

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE 1.BÖLÜM

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE (2. BÖLÜM)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 1 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 2 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 3 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 4 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 5 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 6 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 7 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 8 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 9 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 10 E MİN)

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-I

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-II

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINA KARŞI NATO’NUN GLADİO SAVAŞLARI

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-1-

ÖZGÜRLÜK ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-2-

DEMOKRASİNİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ HALKIMIZ YAPACAKTIR 

GÜZELLİĞİN İÇERİĞİNDE TOPLUMSALLIK VARDIR, KOLEKTİVİZM VARDIR

UCUZ YAŞAM YOKTUR, UCUZ YAŞAM ÖLÜMDÜR

YAŞANAN PATLAMA OLAYI TARİHLE EN ŞİDDETLİ HESAPLAŞMADIR

ZEMİNİMİZ SON DERECE DEVRİMCİDİR

NASIL YAŞAMALI?

RUHUMU SATMAMAM ÖZ SAVUNMAMDIR

DEMOKRATİK ANAYASAL ÇÖZÜM GELİŞMEZSE HALKIN DİRENME HAKKI VARDIR!

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞÇISI OLMAK

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK İRADESİ BENİ UMUTLANDIRIYOR

PKK BİR ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

KARARLIYIZ KESİN KAZANACAĞIZ

DEVRİM BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜLÜK OLAYIDIR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

PKK EVRENSEL BİR HAREKETTİR

PKK, MEZHEPLER MOZAİĞİDİR

ÖZGÜRLÜK OLMADAN ETİK VE ESTETİK OLMAZ

KADIN KURTULMADAN

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

CHE GERİLLA TARZININ BÜYÜK TUTKUSUDUR

SOSYALİZM CİNSLER ARASI UÇURUMUN VE EŞİTSİZLİĞİN YIKILMASIDIR

PKK, BÜYÜK YAŞAYANLARIN PARTİSİDİR

GÖÇ, GÖÇ...

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (19.BÖLÜM)

KÜRT HALKININ EN BÜYÜK SİLAHI PKK’DİR

PARTİLEŞME HALK TARİHİMİZİN VE İNSANLIĞIN EN ANLAMLI İFADESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (20.BÖLÜM)

ORTADOĞU TOPLUMUNUN İKİNCİ BİR KADIN DEVRİMİNE İHTİYACI VARDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (21.BÖLÜM)

PARTİLEŞME; YÜCE HALK TARİHİMİZİN KUTSAL YÜRÜYÜŞÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (22.BÖLÜM)

PARTİMİZİN ÇIKIŞ TARZINA UYGUN YETİŞMEK PARTİ ŞEHİTLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR

PKK EN ZORU BAŞARAN HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (23.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (24.BÖLÜM)

PKK; KÜRDİSTAN HALKININ GERÇEK OKULUDUR, TOPLUMSAL BİLİNCİNİ KAZANDIĞI, SAVAŞMASINI ÖĞRENDİĞİ BİR OKULDUR

BAŞARI YOLUNA GİREN PARTİ MİLİTANLIĞI KESİN ZAFERİ KAZANIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (25 .BÖLÜM)

PKK TARİHİ ÖNDERLİK TARİHİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (26.BÖLÜM)

PKK TARİHİ YENİLMEZLİK TARİHİDİR

KÜRDİSTAN ROMANI

PKK TARİHİNİ İYİ BİLMEYENLER PKK KİŞİLİĞİNİ DOĞRU TEMSİL EDEMEZLER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(28.BÖLÜM)

PKK VE KÜRT HALKI ARTIK TASFİYE EDİLEMEZ

PKK, BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(30.BÖLÜM)

PKK’LİLEŞME HİÇ ŞÜPHESİZ SOSYALLEŞMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(31.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR(1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (32.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(33.BÖLÜM)

PKK'DE YAŞAMIN TEK ŞARTI DÜŞMANIYLA BOY ÖLÇÜŞTÜRMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (35.BÖLÜM)

PKK'LİLİK EN SOYLU DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ DEMEKTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(38.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(39.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(41.BÖLÜM)

PKK'NİN ŞARTLARI , YAŞAMIN ŞARTLARIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLK (42.BÖLÜM)

BU SAVAŞ HALK SAVAŞIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (43.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (46.BÖLÜM)

PKK'LİLİK GERÇEKÇİ OLMADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (47.BÖLÜM)

''1990’LARDAN SONRAKİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞI, KÜRDİSTAN POLİTİKALARINI BOŞA ÇIKARMIŞTI''

''ADIM ABDULLAH''

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (48.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

SAVAŞ VE SANAT

PKK’NİN SORUNLARA GETİRDİĞİ YENİ ÇÖZÜM MODELİ

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (49.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN'IN VARLIĞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZ SAVUNMASIZ OLAMAZ

YENİ DÖNEMDE PKK’NİN KİMLİĞİ VE ANLAMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (50.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (51.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (4.BÖLÜM)

PKK BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (57.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (58.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (59.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (3.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ, BAŞARIYA KİLİTLENMEKTİR

MEŞRU SAVUNMA PERPEKTİFLERİ (1.BÖLÜM)

SANATIN DEVRİMCİ İŞLEVİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (1. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (2.BÖLÜM)

SANAT, EDEBİYAT VE RUH

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (2. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (3. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (4. BÖLÜM)

İLKEL MİLLİYETCİ VE OPORTÜNİST YAKLAŞIMLAR, BİRLİK DEĞİL ÇATIŞMA DOĞURUR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (5. BÖLÜM)

BİR HALKIN MÜSLÜMANLIĞINA SAHİP ÇIKMASI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (6. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (7. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (8. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (9. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (10. BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (4.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK  GEREKÇESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (11.BÖLÜM)

FELSEFE’NİN KISACA TANIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (13.BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (19.BÖLÜM)

PKK'YE KARŞI GLADİO SAVAŞLARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (20.BÖLÜM)

TASFİYE PLANI ‘DEMOKRATİK AÇILIM’ ADI ALTINDA PİYASAYA SUNULDU

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (21.BÖLÜM)

PKK’NİN ASIL BUNDAN SONRA ROLÜNÜ BAŞARIYLA OYNAMASI GEREKİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (22.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (23.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (24.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (25.BÖLÜM)

TARİHİ HESAPLAŞMA GÜNLERİNDEYİZ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (26.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (28.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (30.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (31.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (32.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (33.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (35.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (38.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE ZORAKİ ASİMİLASYON POLİTİKALARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (39.BÖLÜM)

KÜRTLERİN KÜLTÜREL SOYKIRIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (41.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (42.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM -2

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (43.BÖLÜM)

KÜRDİSTANİ VE EVRENSEL

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (46.BÖLÜM)

1985 YILINDA ALMANYA MERKEZLİ NATO GLADİOSU PKK'YE KARŞI HAREKETE GEÇİRİLDİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (47.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (48.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (49.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (50.BÖLÜM)

YAŞAMAK ÖLMEKTEN DAHA ZORDUR VE BEN ZOR OLANI TERCİH ETTİM

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (51.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (52.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (2.BÖLÜM)

YÜCELTECEK TUTUMLARA, KARARLARA ULAŞMAK

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (53.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (54.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (4.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (55.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (56.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (57.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (58.BÖLÜM)

BERİTAN ÇİZGİSİNİ TAKİP EDİN!

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (8.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (59.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (60.BÖLÜM-SON)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (10.BÖLÜM)

15 ŞUBAT KOPLOSU 21. YÜZYILIN EN BÜYÜK KOPLOSUDUR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-1)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-2)

YÜCELTECEK TUTUMLARA KARARLARA ULAŞMAK (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-3)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-4)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (8.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (9.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (10.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (11.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA TEKNOLOJİK DEVRİM VE EKOLOJİK-TOPLUM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (12.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (13.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (14.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (15.BÖLÜM)

GERÇEĞİN, ADALETİN VE SEVGİNİN ARAYİŞÇİLARİNA

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (16.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (17.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (18.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (19.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (20.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (21.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (26.BÖLÜM)

MAZLUM YOLDAŞIN ANISI YOLUMUZU AYDINLATAN SÜREKLİ BİR MEŞALEDİR!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (27.BÖLÜM)

BAHARA YAŞAM GÜCÜ KADAR GÜÇLÜ VE CANLI KARŞILIK VERELİM!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (29.BÖLÜM)

MAZLUM DİRENİŞCİLİĞİ PARTİNİN BÜYÜK RUHUDUR

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI ULUSAL KİMLİĞE, ÖZGÜRLÜĞE DÖNÜŞ HAMLESİNDE ZAFERİN KANITIDIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (30.BÖLÜM)

HER NEWROZ SÜREKLİLEŞEN BİR YENİLENMEDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (31.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (32.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (33.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (1.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (34.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (35.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (1.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (36.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (37.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (3.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (38.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (39.BÖLÜM)

AGİT'İ ANMAK, O'NU ANLAMAKTIR!

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (40.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞ, PKK'DE ŞEKİLLENDİRİLMEK İSTENİLEN MİLİTAN KİŞİLİKTİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (41.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (42.BÖLÜM)

HALK SAVAŞI ÖZGÜRLÜK SAVAŞIDIR, KAHRAMANLAR SAVAŞIDIR (1.BÖLÜM)

KAHRAMANLIK DÖNEMİ ŞEHİTLERİNE BAĞLILIK, SAVAŞAN HALK KAHRAMANLIĞI GERÇEKLİĞİNE ULAŞMAKLA MÜMKÜNDÜR

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (43.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (44.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (45.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (46.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (47.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (48.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (49.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (50.BÖLÜM)

İMRALI NOTLARINDAN GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (51.BÖLÜM)

SAVAŞLA YAŞAM HAKKI KAZANILMIŞTIR

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (52.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (53.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (54.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (55.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (56.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (57.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (58.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (59.BOLUM)

BEN ÖZGÜRLÜĞÜN KOMUTANIYIM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (60.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (61.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (62.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (63.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (64.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (65.BÖLÜM)

HEDEF ÜLKE VE ÖZGÜRLÜK SAHİBİ OLMAKTIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (66.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (67.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (68.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (69.BÖLÜM)

KOMPLE DEVRİMCİLİK KOMPLE KİŞİLİK İSTER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (70.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (71.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (72.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN PKK'NİN DAMGASINI TAŞIMAKTADIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (73.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (74.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (75.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (76.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (1.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (77.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (78.BÖLÜM)

SAVAŞ BİR KURAL İŞİ, BİR ÖZ İŞİ, İLKE İŞİ, BİR ÖRGÜT İŞİDİR; SAVAŞ DEVRİMCİ YAŞAM İŞİDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (79.BÖLÜM)

SOSYALİZM ÖZGÜRLÜK İNANCI VE BİLİNCİDİR

DERSİM’DE KIŞLA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (1.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ANISINA

HAKİ KARER, HİÇBİR ÇIKAR GÖZETMEKSİZİN DOĞRULARI YÜREĞİ İLE SAVUNUYORDU

PKK BİR İNSANLIK HAREKETİDİR

BU BAŞARI TARZINI HİÇ KİMSE ÖNLEYEMEZ

ZİLAN KADININ DİRİLİŞİDİR

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOSUDUR (1.BÖLÜM)

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOMUZDUR (2.BÖLÜM)

ZİLAN’I ÇÖZÜMLEDİK, ZİLAN BİR AŞK…

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (1.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (2.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (3.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (1.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (2.BÖLÜM)

PKK FELSEFESİ VAR OLANLA YETİNMEMEK, HEP FAZLASINI DÜŞÜNMEK VE BAŞARMAKTIR

BİR HALK DİRENMEYE KARAR VERİRSE, HER TÜRLÜ GERİCİ EMPERYALİST HESAPLARI BOŞA ÇIKARIR

BENİM YAŞAMIM SADECE BİR ULUSUN HİKAYESİ DEĞİL, İNSANIN ÖZGÜRLEŞMESİNE DE EN GERÇEKCİ CEVAPTIR

ÖLÜMSÜZLÜK BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENMEKTEN GEÇER

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (1.BÖLÜM)

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (2.BÖLÜM)

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

BİLİMİN ETİKTEN YOKSUN GELİŞMESİ, ÇAĞDAŞ HASTALIKLARIN TEMELİDİR

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ (2.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR

YENİDEN DOĞUŞLARI SAVAŞLA GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ

DEVRİM MUAZZAM ÖZGÜRLEŞME İMKANI VERİYOR

KADIN SORUNU ÇÖZÜMLENDİĞİ ORANDA DEVRİMLER GÜÇ KAZANIR

SAVAŞ BİR HALKI KENDİNE GETİREN KÖKLÜ BİR EYLEMDİR (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK MODERNİTENİN YENİDEN İNŞA SORUNLARI

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (1.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (2.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (3.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞCISI OLMAK

YEREL, BÖLGESEL SORUNLAR VE DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (4.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (5.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR (2.BÖLÜM)

BİZDE ŞEHADET YAŞAYAN KAYNAKTIR, YAŞATAN KAYNAKTIR

ULUS-DEVLET KISKACINDA KÜRTLÜĞÜ SAHİPLENMEK

PARTİ HALKI KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE TAŞIYAN KÖPRÜDÜR

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (1.BÖLÜM)

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (2.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS ATILIMI’NIN ESAS ANLAMI, SİZİN BÖYLE SAVAŞMAYA CESARET EDEN BİR HALK DURUMUNA GELMENİZDİR

15 AĞUSTOS ATILIMI SİZİ SAVAŞAN BİR HALK DURUMUNA GETİRMEKLE EN BÜYÜK BAŞARISINI ORTAYA ÇIKARMIŞTIR

PARTİMİZ KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR PARTİDİR

SAVAŞAN HALKIMIZA!

FİZİKİ VE KÜLTÜREL TASFİYE

BENİ TARTIŞMAK, BİR HALKIN KADERİNİ TARTIŞMAKTIR

BİZ HER ZAMAN DOĞRULAR İÇİN YAŞADIK

BUNDAN SONRASI KESİN ZAFERE DOĞRU YÜRÜMEDİR

SİZ YAPACAK VE SİZ BAŞARACAKSINIZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

İMHACI SÖMÜRGECİLİĞİN YAŞAMINA“HAYIR” DEDİK

GERİLLA…

ÜLKEYE, PARTİYE VE ÖNDERLİĞE BÜYÜK SADAKATLE BAĞLILIĞIN ŞEHİDİDİR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ (2.BÖLÜM)

GER QONAX BAŞ NEYÊ VEKOLANDIN KESAYET BAŞ NAYÊ DAHÛRANDIN

ULUSUN GERÇEK TEMSİLCİ GÜÇLERİ HALK MECLİSLERİDİR

İDEOLOJİK KİMLİK VAZGEÇİLMEZ BİR OLGUDUR

ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİ, İNSANI MÜTHİŞ SAVAŞTIRIRSA ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİDİR

PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM

KADIN ORDULAŞMASINA DOĞRU

YAŞANAN PATLAMA TARİHLE HESAPLAŞMADIR (1.BÖLÜM)

“HAKİ PARTİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ RUHUYDU''

DEMOKRATİK VE EKOLOJİK TOPLUM (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

TARİH İLE HESAPLAŞMA

ORTADOĞU SAVAŞLARI NASIL SONUÇLANABİLİR?

ZİLAN VE SEMA TARİHİN VE KADININ DİRİLİŞİDİR

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (1.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (2.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (3.BÖLÜM)

PKK’NİN ORTAYA ÇIKIŞI, SANATIN DİRİLİŞİDİR

BİZ DE KENDİ KENDİMİZİ YÖNETEBİLİRİZ

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI (2.BÖLÜM)

SANAT, ZİHNİN VE RUHUN KANATLANMASIDIR (3.BÖLÜM)

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-1.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-2.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-3.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-4.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-5.BÖLÜM

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI-2.BÖLÜM

SAVAŞ ÖRGÜTÜ KADAR, SANAT ÖRGÜTÜNE İHTİYAÇ VARDIR

MÜCADELE ÖNCELİKLE ZİHNİYET ALANINDA KAZANILMALIDIR

DÎROKA MÊTINGERIYÊ Û CIVAKA ÇÎNDAR

II-CIVAKA KOLEDAR Û MÊTINGERÎ

III- CIVAKA FEODAL Û MÊTINGERÎ

IV-CIVAKA KAPÎTALÎST, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

MÊTINGERÎ Û PÊVAJOYA KAPÎTALÎZMÊ YA REKABETA SERBEST

EMPERYALÎZM, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

DI NAVBERA HER DU ŞERÊN PARVEKIRINÊ YÊN EMPERYALÎST DE REWŞA CÎHANÊ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-1.BÖLÜM

REWŞA WELATÊN SOSYALÎST

REWŞA MÊTINGEH Û TEVGERÊN RIZGARIYA NETEWEYÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-2.BÖLÜM

ÇÎNA KARKER Û KOMÎNÎST

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -1.BÖLÜM

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -2.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-3.BÖLÜM

PKK ÖNDERLİĞİ HALKÇIDIR VE BAĞIMSIZDIR

CIVAKA KURDISTANÊ

B) DI SERDEMA FEODAL DE KURD Û KURDISTAN

3-DI HEGOMONYAYA TIRK U ÎRANIYAN DE KURDISTAN

C-DI NAV SÎSTEMA EMPERYALÎST DE KURDISTAN

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN 1999 KOMPLO SÜRECİNİ DEĞERLENDİRİYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -1.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -2.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -3.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -4.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -5.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -6.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -7.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -8.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -1.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -2.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -3.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -5.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -6.BÖLÜm

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -7.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -8.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -9.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -10.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-5.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-6.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-7.BÖLÜM

MÊTINGEHKIRINA KURDISTANÊ JI ALIYÊ KOMARA TIRKIYÊ VE

MÊTINGEHKIRINA BAŞÛRÊ KURDISTANÊ

MÊTINGEHKIRINA ROJHILATA KURDISTANÊ

DIVÊ JI BO ZIMANÊ KURDÎ CIHÊN AZAD WERIN AFRANDIN

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-8.BÖLÜM

II- CIVAKA BAKURÊ KURDISTANÊ PÊKHATEYA EKONOMÎK

PÊKHATEYA (YAPI) CIVAKÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-9.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-10.BÖLÜM

PROLETARYA

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-3.BÖLÜM

ŞOREŞA ME ŞOREŞA AFIRANDINA HEZKIRINÊ YE

DEVLET YERİNE DEMOKRATİK YÖNETİM

KADIN DOĞASI

SEVGİ ANLAMAYA DAYALI OLURSA ANLAMLIDIR

PERWERDE Û PÊKHATEYA ÇANDÎ

PÊKHATEYA NETEWEYÎ