APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(33.BÖLÜM)
APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(33.BÖLÜM)
0 Yorum
657
14-11-2021

BÜYÜK BİR TUTKU VE UFKA SAHİP OLUNMADAN TARİHİN EN ZORLU ÇABASINA GİRİLMEZ

PKK III. Ulusal Konferansı‟nda yapılan değerlendirmedir;

Parti-cephe-ordu silahlarını geliştirmeye çalışırken yaşanan yoğun gelişmeler can alıcı bir biçimde bu silahları ayrıştırmayı, yerli yerinde kullanmayı emrediyor. Parti sorununa ilişkin yaptığımız değerlendirmeler, görüldüğü üzere önemli sorunları ortaya koymuştur. Parti gerçeğinin yadsınmasından, kontra pratiği tarafından aşındırılmasından tutalım, sağa saptırılmasına, hatta başka bir sınıf partisine dönüştürülme çabalarına kadar, yine onun teorik, ideolojik, siyasi, örgütsel düzeyine ulaşmama anlamında çok yönlü ve çok nedene dayalı eğilimlerin, anlayışların, kişiliklerin yaşam ve çalışma tarzlarının mevcut olduğunu gördük. Partileşme çok ciddi bir eylemken, onun teorik, ideolojik, siyasal, örgütsel ifadesi olmaya çok az özen gösterilmesi, yadsınması, aşınması, başkalaştırılması ve en önemlisi de güdük bırakılması, büyük bir tutkuyla üzerinde yoğunlaşılmaması, partileşmenin birçok gerçeğinden kaçılması, yeterlilik sınırlarına dayanılmaması, işleyiş kurallarına bağlı kalınmaması, kısaca program gerçekleri kadar tüzük gerçeklerine de hakkıyla cevap verilmemesi bütün çabalarımızı sanıldığından daha fazla boşa çıkarmıştır. Yine bütün bunların, ummadığımız ve neredeyse bizi partiyle karşı karşıya getiren veya kendine alet eden durumlara düşürdüğünü bu vesileyle bir kez daha bütün çıplaklığıyla gördük. Bazı örnek gelişmeleri ortaya çıkardık. Bu demek değildir ki, başka örnekler, anlayışlar, kişilikler söz konusu değil. Bunların yoğunca yaşandığı zaten bu örneklerin bu kadar tehlikeli olma özelliğinden anlaşılmaktadır.

Kendi başlarına bırakıldıklarında bir çoğunun; bir sinek kadar değeri olmadığı halde, ama partinin zayıflıklarını, zeminini, yetersizliklerini kullanarak, teorik, siyasi, örgütsel gerilikleri körükleyerek, onların üzerine yatarak ne denli abartılı bir kişilikle kendilerini dayatacakları ve bunlara dikkat edilmez, bunların önü alınmazsa hayli tehlikeli olacakları her şeyiyle ortaya çıkmıştır. Partileşme ciddi bir iştir. Bizde partileşmenin tarihsel, toplumsal özelliklerini anlamak, yine partileşmeyi en büyük eylem olarak görmek önemlidir. Partileşmeyenin ne ordulaşacağı, ne de cepheleşeceği büyük bir açıklıkla ortaya konulmuştur. Parti örgütlülüğünü yaşamadan uluslaşmaktan tutalım, çok geri insan özelliklerinden gelişkin insan özelliklerine ve çok geri yaşam tarzından en ileri bir yaşam tarzına ulaşmak, yine bir PKK‟li olmak mümkün değildir. Bu anlamda muazzam bireyciliğin hortladığı, kendini partinin örgüt ve yönetim gerçeğine doğru katamayanın başka sınıfları, hatta düşman etkilerini temsil ettiği, daha fazla üzerine gidilmediğinde bunların başlı başına bir parti gibi hareket ettikleri ve her birinin de en değme bir düşman müdahalesinden daha tehlikeli olduğu görüldü. Bütün bunları tekrar tekrar vurguluyorum. Ve tekrar bunları partileşmeyi bir türlü bilincine, bütün dikkatine, sorumluluk anlayışına sığdıramayan, bu konuda şiddetli bir eğitim ihtiyacı kadar, iyi bir partili militan olmayı gözüne kestiremeyen veya buna inanmayan, inanıp da gereklerini yerine getirmeyen partileşme öğelerimize, adaylarımıza söylüyoruz. Aksi halde başaramazsınız. Böylece ne sağlıklı bir cephe, ne de bir gerilla yürüyüşünüz olur. Bunun çaresi de bütün yönleriyle sağlam bir şekilde partileşmektir; onun teorik, ideolojik; yine siyasi, ulusal, kültürel ve en önemlisi de örgütsel yoğunluğudur. Bütün bunlar da çok ciddi bir eylemsel militan hatta ulaşmaktan geçer. Çare budur.

Her PKK‟liyim diyenin mutlaka yetkinleşmesi ve yeterliliğini inandırıcı bir biçimde göstermesi gerekir ki, ciddi bir görev üstlenmesinden, ciddi bir gerilla öncülüğünden ve kitle faaliyetliliğinden bahsedilebilsin. Partileşmeyen kişiliklerin gerillayı olduğu kadar cepheyi de ne hale getireceği, kitleler üzerinde nasıl tahripkar rol oynadıkları ortaya çıkmıştır. Bu çalışma biçiminin parti çalışmalarından ayrışması gerektiği ve son dönemlerde de özellikle gerilla çalışma tarzından ayrışması gerektiği bütün çıplaklığıyla kendini hissettirmiştir. Büyük bir yetmezlik ve sağa savrulmanın sınıf zemininden tutalım çalışma tarzına kadar, yönetiminden tutalım eylemliliğine kadar bu sahada yaşanıldığını ortaya çıkan pratiklerden anlamaktayız. Bu anlamda gerçekten ağır sorunlarla karşı karşıyayız. Ve sorunları da aslında bu kadar ağırlaştıran temel neden, kadro diye tabir ettiğimiz veya bu çalışmalarda görevli diye tabir ettiğimiz, bir anlamda hepimizin, hepinizin durumudur. Bu kadar egemen sınıflara özenenler, onların yaşam tarzıyla rahatlıkla bütünleşebilenler, onların olanakları üzerine yatanlar kendini çoktan teslim etmişlerdir. Düşmanın dayattığı teslimiyete koşmalarına hiç gerek yok, bu rahat koşullara ruhen kendilerini kaptıranlar gitmiştir. Sık sık bazılarının başını koparsan da bu yaşamdan koparamazsın değerlendirmesini yaptık. Düzeyiniz biraz böyle. Şimdi öyle ağır bir kişilik durumunuz mu desem, yoksunluğunuz mu desem, alışkanlığınız mı desem oluşmuş ki, normal toplumsal yaşamda bulamadıklarınızı gelip parti adına parti etkisini kullanarak elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu, oldukça tehlikeli, sapmadan da öteye, bir lümpen, maceracı, çok serserice bir yaklaşımdır.

Son yıllarda PKK‟ye oldukça kapsamlı katılımlar, bizim neredeyse işin önünü alamama gibi bir durumla da karşı karşıya gelmemize yol açtı. Tabii bunun çok yönlü nedenleri var ve üzerinde yoğunca da durulmaya çalışıldı. Ama halen bizi mahveden, partimizin muazzam bir çabayla oluşturduğu etkinliği de boşa çıkaran, hatta düşmanın hizmetine sunan bu yaklaşımları önleyemiyoruz. Onlara ne kadar görev de verilse, ne kadar imkan ve olanak da sunulsa sonuç

değişmiyor. Hemen belirteyim ki, bu anlayış ve tutumda ısrar edenler ve halen bu çalışma alanlarımızı değerlendiremeyenler derin bir gaflet içerisindedirler. Sözümona yaşıyorlar. Değil yaşamak, kendisine de, çevresine de cehennemi hazırlıyorlar. Rahatlık alanıymış, bilmem arzulayıp da umut ettikleri yaşam alanıymış, kendini fazla zora sokmama alanıymış, bunlar büyük yalan, büyük kandırmaca; yine siyasi kol faaliyetiymiş, bu anlamıyla da büyük bir

aldatmacadır. Bütün bunlara sorumlular başta olmak üzere ve en çok da partinin cephe silahını kullanmaktan sorumlu olanlar yol açmaktadır. Ben genele ilişkin yine bazı değerlendirmeleri yapmak zorunda kalıyorum. Ve sizde gördüğüm en temel noksanlık, sanki ucuz yaşamı kurtarmak için partiye gelmenizdir. Bazı hevesleriniz, arzularınız var, onlar ayaklanıyor. Temelde yanılgılı bir parti anlayışı, kitle anlayışı içindesiniz. Yaşamın bu düzeyine kendini düşürebilmek demek; siyasi amaçtan, teorik gerçeklikten, ilkeden kopmak demektir. Sizin bundan sonra yapacağınız savaşçılığın -ister gerilla tarzı, ister cephe tarzı olsun- fazla bir anlamı olamaz. Bu, toplum gerçeğimizde çok rahat görmemiz gereken bir husus  olmalıydı. Siz kitlelerin içine girip, yine gerilla adı altında asgari görevlere bile yeterli yaklaşmamayı ne sanıyorsunuz?

Nerede halk önderliği, nerede halkların kurtuluş gücü, kişiliği, onların örgütleşmesi, yönetilmesi? Kendi eyleminizde bunun kaçta kaçını görüyorsunuz? İnsan kendini aldatır, sığlığa da kaptırır, ama bu kadar da yapmaz. Siz imkansız süreçlerde olsaydınız ne yapardınız, her şey elden gittiğinde veya bir şeyi elde etmenin müthiş zor olduğu durumlarla karşı karşıya gelseydiniz ne yapardınız? Benim çıkardığım bazı sonuçlar daha var. Parti bazı gelişmeleri zorbela ortaya çıkardığında bunlar kendilerini sonuna kadar dayatıyorlar, fakat gelişmeler partiyi zorladığında ise bunlar ortada yoktur. Gelişmeler olduğunda, bazı imkan ve olanaklar elverdiğinde bir bakıyorsun azmanlaşıyorlar. Özellikle mevkicilik, komutanlık, alan sorumluluğu biçiminde bu kadar değerler üzerine hesap yapıyorlar ve bir de bunu hızla bireyselleştiriyorlar. Böyle komutanlaşma, bireyselleşme, alan sorumlusu olma durumları sergileniyor. Bunu ucuza kapatırsanız, çok iyi bildiğiniz gibi karşımızda bir hiç olur, silinip gidersiniz. PKK‟nin Önderlik gerçeği karşısında bir ağırlığınız olmaz. Dev gibi bir örgüt sözümona size bağlı; örgüt ne halde diyorum, iki kelime konuşamıyorsunuz. Parti nerede diyorum, “aşındı” demekten başka bir şey söyleyemiyorsunuz. Nerede sizin parti davanız, hep “öncülük aşındı, tanınmaz hale geldi” diyorsunuz ve hep birkaç işbirlikçinin kucağında seyrettiğiniz ortaya çıkıyor. Nerede kaldı partinin zor çalışma tarzı? böyle yaşamaya inanıyor ve tenezzül ediyor musunuz? İnsanın yüreğinde bir fırtına, bir düşünce olmazsa alt üst oluş yaşanır. Yıllardır bu kadar acımasız süreçlerden geçerken, sizin bu alt üst oluşu nasıl yaşamadığınıza şaşırıyorum. Bunu önemli oranda zavallılığınıza, gafletinize bağlıyorum. Daha da derinliğine incelersek; toplumsal düzeyin çok geri, çarpıklaştırılmanın çok ileri olduğuna bağlamaya çalışıyorum. Tabii her şey bununla da izah edilemez. Yine büyük bir ihmalkarlık yaptığınız, kendi enerjinizi asgari düzeyde de olsa harekete geçiremediğiniz ortaya çıkıyor.

Büyük ihtimalle aslında bizim, cephe komutanlığı ve her türlü gerilla önderlik ihtiyacını da gidermemizi, bu arada diplomatik imkanları da az çok gözetmemizi esas alıyorsunuz. Kendinize göre sözümona her şeyi Önderlik olayına bağlıyorsunuz ve bu da sizin kendinizi atıl bırakmanıza götürüyor. Tabii bu anlayış, tüm örneklerinde görüldüğü gibi tümüyle Önderlik çabalarına dayandığı halde, yani hemen hemen hazırlanan bütün olanakların, gerçekten militanca çalışma tarzımızın bir sonucu olduğu halde utanmadan ve çok alçakça “Önderlik önüme engel oldu” diyenler de az değil. Böyleleri ciddi bir çalışmanın sahibi değil; parti nedir, partinin teorik, ideolojik, siyasi, ulusallık düzeyi nedir diye bu soruları kendine sormamış. Sürekli bundan kaçıyor; utanmadan, sıkılmadan partiden nasıl koptuğunu, partiye nasıl doğru dürüst yaklaşmadığını anlatıyor. Biraz parti diyorsun, üzerine gidiyorsun “üzerime gelmeyin, kendimi şöyle ederim” diyor. Eğer sen böyleysen bu partide ne arıyorsun? Yani böyle diyenler biraz bizi kullanmaya cesaret eden bir örnektir, ama biraz üzeri kazılırsa az çok hepinizin gerçeğini ortaya çıkarır, ele verir. Gerçekten bu partiye inanıyor ve partileşmek istiyor musunuz? Gerçekten ulusallığa inanıyor ve ona bir şeyler vermek istiyor musunuz? On beş yaşındaki bir kız bile bu kadar nazik olmaz, alınganlık yapmaz. En küçük bir görev hatırlatması karşısında bile böyle olursanız, hangi büyük kurtuluşçuluktan bahsedebilirsiniz. Şimdi temelde bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ciddi dava adamı olmayı biraz kafanıza yedirmeniz gerekir. Cephe konusunda büyük tahribatlara yol açanlar çok sıkıştıkları için değil, imkanlar çok olduğu için bunu yapıyorlar. Aslında imkanlarımız fazla değil, varolanlar da zafer gerçeklerimize göre zar zor yaratılan olanaklar ve çok iyi kıymeti bilinerek değerlendirilmesi gereken olanaklardır.

Bütünüyle imha sürecinin dayatıldığı çok açıktır. Bu tip örnekler de böylesi bir süreçte iktidar hesabını yapıyorlar. İktidar hesabı dediği olay ise, bizim nefes nefese kurtarmaya çalıştığımız süreçlerdir. Sizin üzerine hesap yapmaya çalıştığınız o kitle, o Avrupa bizim milimi milimine, nefes nefese bir çabayla elde tutmaya çalıştığımız bir sahadır. Ben bir günlüğüne misafir olarak bile sizin gibi oraya gitmeye cesaret edemem. Çünkü yaşam ve mücadelenin gerçekliğinin ne olduğunu bilirim. Ama yeni yetmeler çıkmış veya kendini sağa yatıran eskiler var. Şimdi de iktidar hevesleri uyanmış. Çok iyi biliyorlar ve derin bir suçluluk psikolojisini de yaşıyorlar. Fakat bundan hareketle adına eleştiri de, düşünce de diyemeyeceğimiz, hatta zırvalıyorlar da diyemeyeceğimiz, çok düşkünce ve utanmazca bazı lafazanlıklar sergiliyorlar. Bununla bırakalım bir yere varmayı; bir saygınlığı, halkın karşısına çıkacak, insanlığın karşısına çıkacak yüzü bile bulamazsınız. Bir yandan kitle katliamları, bir yandan da örgüte karşı imhalık operasyonlar geliştiriliyor. Bir düşman operasyonu, eğer tesadüfler olmazsa ve biraz da genel tedbir olmazsa her şeyi alıp götürecek. Bu anlayışın temsilcilerine sorarım, aldığı tedbir nedir? Tek bir düşman saldırısına karşı herhangi bir hazırlığı bile yok. Yalnız bir yerde değil, birçok alandaki durum biraz böyle. Peki bu kadar emniyetsizliği, bu kadar tedbirsizliği kendine yediren adam ne kadar ciddidir? Kaldı ki, birçok karargahımız, bilmem birçok görevlimiz sürecin nasıl geliştiğini, ona göre karşı tedbirin nasıl alınması gerektiğini de biliyor. Kafayı çalıştırıp bir üslenme hazırlığı, önceden başa neyin geleceğini düşünerek ona göre herhangi bir çaba içinde oldunuz mu ya da bunu hiç düşündünüz mü? O dağların başındasınız, “düşman altı ay sonra bize ne yapar veya bizim ne yapmamız gerekir” diye neden derin düşünme gereği duymuyorsunuz? Tabii ben tek tek suç şundadır, bundadır demiyorum, ama baştakilerin bunda bir nolu sorumlu olduğunu biliyorum. Bunun dalga dalga alta doğru yayıldığını da biliyorum.

Fakat ya sizin ağzınızı açmadan bunları böyle dinlemenize ne buyrulur? Rahatınıza gidiyor, uzlaşmışsınız. Neyle uzlaşmışsınız, rahat olan ne? Paramparça oluyorsunuz. Sırf bu işleyiş noksanlıklarından ve tedbirsizliklerinden dolayı başa gelenleri düşünün. Bunun bir parçası da katliamlardır, yüzlerce kişilik tutuklama operasyonlarıdır, bütün kitlenin işkenceden geçirilmesidir. PKK, bunlara neden olanların örgütü değildir. Şimdi herkes neredeyse bir ağa olmuş. Bu yanlış partileşmeden kaynaklanıyor ve kitleye kendini yansıttı mı daha tehlikeli oluyor. Yıllardır bizim çözmeye çalıştığımız bir sorundur. Tabii nedenleri tarihin derinliklerine kadar da iner, hele o toplumsal gerilik, en çok gıdalarını aldıkları zemindir. Bunun için yıllarca kendini hazırlamak ve eğitmek gerekirdi. Siz sigara içmekten, gidip şu ağanın, bilmem şu evin üzerine yatmaktan başka bir şey yapmadınız. Yaşama en sığ yaklaşım dediğim olay budur. Zaman süreci önünüze konulduğunda birtakım gerilikleriniz olduğunu görüp gidermeye çalışacaksınız. Ben bazı alanlar yarattım, bazı mevziler yarattım, bunların hikayesinin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Avrupa mevzisinden tutalım Doğu mevzileri, Güney mevzileri, ülke içindeki mevziler de dahil hepsi, iğneyle kazarcasına yarattığımız mevzilerdir, ama daha sonra bunların üzerine üşüşenleri görüyorum; tabii bu durum kendilerini de götürüyor. Çünkü bu mevziler savaş mevzileri, oraya giren ya direnir zafer kazanır ya da ölür gider. Bu mevziler başka türlü kullanılamaz. Birçok cephe çalışmasında görülmüştür, “gideriz rahatlarız” denilmektedir. Gerillada rahatlık vardır, ama cephede rahatlık yoktur. Hemen hemen hepsinin yirmi dört saat içinde çözülmesi de dayatılan şiddetin ne olduğunu ortaya koymaktadır. “Ben cepheye varım” diyenler gerillada on kat güçlü olması gerekenlerdir; kitle eğitimine, kitle örgütlenmesine “varım” diyenler böyle olanlardır. Ama sonra bakıyoruz ki bunlar, en zenginlere gidiyorlar. Örgüt disiplininden, gerilla disiplininden sıkılmış ve kendilerini o ilişkilerin içine atıyorlar.

Tabii polis örgütlüdür, büyük bir ihtimalle kendisine çok kısa bir süre, örneğin üç aylık bir süreyi veriyor ve biraz yaşama alıştırıyorlar. Hatta bazılarını polisin kendisi örgütlemiştir; para, yaşam kaynakları, altlarında arabalar, mobil telefonlar, bir de Önderlik prestiji var, bunların üzerine yatarak bu şekilde kendilerini yaşatıyorlar. Tabii bu da bazılarına pahalıya patladı. PKK adına yola çıkıp da böyle bir yaşamı yüreğine yedirmek bile, kendilerine yapabilecekleri en büyük kötülüktür. Bu yaşamın sonunda işkence vardır, teslim olursa da sonu bellidir. Nihayetinde sahip oldukları bu yaşam ve anlayış yüzünden bir günde teslim oluyorlar. Bu kafayla yaşanılmaz. Düşünüyorum neredeyse partiyi kitlenin başına bela etmişiz; kırsal alanda köylünün başına gerillayı, kentsel alanda bu sözümona PKK temsilcilerini bela etmişiz. Kurtarmamız gereken halk mı, yoksa siz misiniz belli değil. Son yıllarda gelişen olanaklar yüzünden bu böyle oldu. “Vergi toplayalım, lojistik toplayalım” diyerek neredeyse ilk etapta kendi yaşamlarını, kişiliklerini düşünüyorlar. Bırakalım bir sosyalistin kişilik yapısını, ölüm kalım savaşımında olan herhangi bir yurtsever bile bu kadar düşmez. Kısaca bir sapma, saptırma, kendini şişirme, sağa kaydırma, kendini yozlaştırma var, fakat bunun sonu yoktur. Bunun sınıfsallıkla da ilgisi var. Orta sınıf yaratılmaya çalışılmıştır. Parti içinde orta sınıf öncülüğüne soyunulduğu gibi, kitle içinde de orta sınıfa dayanmanın kapıları ardına kadar açık tutulmuştur. Bizim gerçek kitle temelimiz olan emekçilerin, yoksulların örgütlendirilmesine az ilgi gösteriliyor. Daha çok orta sınıflar, etkin aileler esas alınıyor. Bunlar bir verir on alırlar. Ve en tehlikelisi de bu durum hayati bir ilke olan özgüce dayanmayı ikinci plana düşürür. Özgüce dayanma, halka dayanmadır. Buna rağmen diğer ailelere, uç noktada bulunanlara, hatta kuşkucu kesime dayanma örgütü bitirir.

İşte Güney‟de işbirlikçiliğe dayanmanın PKK içindeki orta sınıf öncülüğüne soyunmayla ilişkisi; yine cephe çalışmalarını bu tip ailelerle ilişki içinde ele alanların örgütü bitirmeye bu kadar yol açması ve en önemlisi de bunun, “siyasi ol” biçiminde bir anlayışın türemesine yol açması sadece rahat yaşama da bağlanamaz. Hatta savaşın zorluklarından kaçmaya da bağlanamaz, bir sınıf eğiliminin giderek PKK‟ye dayanarak kendisini örgütlendirmesine bağlamamız en doğrusudur. Ve hatta çoğunuzun bu konuda bir orta sınıf devrimciliği de demeyelim, örgütleşmesine zemin hazırlamanız sıradan olarak da değerlendirilemez veya bilinç yetersizliğiyle de yorumlanamaz. Kişilik yapınız bu önderliklerin şahsında uzlaşmacılığa son derece elverişlidir. Yani sizin tercih ettiğiniz daha çok böyle bir öncülüktür ve onun için uzlaşıyor, kolay teslim oluyorsunuz, hatta kendiniz bunun temsilini yapıyorsunuz. Bunu biraz daha somutlaştırmak gerekir. Parti içindeki saptırmayı, ayrıştırmayı değerlendirirken cephe bağlamında veya ona benzer biçimde ele alacağımız konu; son zamanlarda basında bizimle de bağlantısı epey işlenen ve kamuoyunda da biraz böyle yansıtılmaya çalışılan legal parti; HEP-DEP sorunu ve onun etrafındaki gelişmelerdir. Yine bizim adımıza cepheyi giderek PKK‟nin özünden, hatta gerillayla sıkı, ilkeli ve doğru bağlantılarından kopuk bir çalışma alanı haline getirmeye, giderek onda farklı kişilik, farklı bir tip oluşturarak bu alanı gerilladan koparmaya oldukça yatkın kişilerin veya kesimlerin varlığı söz konusudur. Sözümona bunlar da “bizi kullanan”, PKK‟den yararlanan kesimler oluyor. Bizim dışımızdaki güçler de bizden yararlanmaya çalışır. Demirel‟den tutalım Erbakan‟a kadar hepsi taktiklerini bize dayandırarak işletmek isteyeceklerdir.

Düşman cephesi de taktiklerini bütünüyle kendi düşmanının durumuna dayandırarak geliştirir. Bunu anlarız, fakat dostluk adı altında, sempatizan düzeyde değerlendirmemiz gereken kesimlerin ise bize dayanarak veya partinin esas gerçeğini kullanarak kendilerini farklılaştırmasına daha duyarlı yaklaşmak zorundayız. Burada dostluk adına bir dayanma söz konusudur. Bir DEP örneğini bile doğru işlesek bir hayli önemli çalışmaların ortaya çıkarılacağı düşüncesindeyiz. Birkaç yıllık çabalarımızı bile göz önüne getirdiğimizde, bunların siyasal kanat veya diplomatik sahayı kullanma dedikleri şey tamamen bir orta sınıf eğilimidir. Diğerlerinin yapamadığı, belki onlardan daha geridir, ama PKK‟ye dayanarak yaratmaya çalıştıkları orta sınıf, küçük burjuva veya PKK‟nin esas almaya çalıştığı sosyal zemin dışındaki bazı kesimlerin teşkil ettiği sosyal zemin aslında partileşmek istiyor. Bunun içine feodalizmin çözülmesiyle dönüşüme uğrayan eski ağa, aşiret kalıntıları, yine şehir ara sınıfının burjuvalaşması girer. Yani yoğun bir biçimde küçük burjuvalar, aydınlar, zengin köylüler girer. Örneğin dışımızda uzun bir süre KDP, ilkel milliyetçilik bunu partileştirmek istedi, fakat bilinen nedenlerden dolayı fazla başarılı olamıyorlar. Yine DDKO, DDKD partileştirmek istedi, onlar da fazla başaramadı. Özgürlük Yolu, Rızgari, Kawa gibi bazı gruplar partileştirmek istedi onlar da başaramadılar. Kaldı ki bunlarla bizim yoğun bir mücadelemiz vardı, bir anlamda bunlarla mücadele ettiğimiz için başaramadılar. Bunlar olası Kürt burjuva partileşmesiydi. Sömürgeciliğin katı politikası, bizim de çok katı gelişmemiz aslında bunlara yaşam hakkını fazla vermedi, zaten bunu şimdi çok daha çarpıcı bir biçimde dile getirmektedirler. Bu ortam PKK‟yi, bir de Türkiye‟de Şahinleri besledi. Şimdi bunlara göre bizim dışımızda daha ılımlı bir Kürt particiliği, ulusalcığı olabilir. Yine TC‟de de mevcut Şahinlerden veya bugün politikayı uygulayan partilerden, ordudan farklı bir ılımlı ordu, parti varmış gibi varsayıyorlar. Belki de olabilir. Türkiye‟de böyle bir liberal burjuva yaklaşımı olabilir, bizde de böyle liberal bir burjuva yaklaşımına uygun zemin olabilir. Ama hayatın gerçeği, mevcut sömürgecilik ve geliştirdiğimiz devrimcilik buna fazla fırsat vermiyor. Tabii vermiyor diye de bu zeminler ortadan kaldırılamaz ve bu zeminin sözcülerinin ne bizim içimizden ne de dışımızdan çıkmamasını bekleyemeyiz. Bunların sosyal gerçeklikle de bağları açıktır. Tarihi sosyal gerçeklik içinde böylesi yaklaşımların sıkça olduğu, fakat bir türlü gelişme imkanı bulamadıkları ve günümüzde daha da daraldıklarını söyleyebiliriz. Ama meydanı da tümüyle boş bırakmayacakları, fırsat bulduklarında, özellikle de çok zorda kaldığımız dönemlerde hızla kendilerini ortaya çıkarmak isteyecekleri de gayet açıktır.

Özellikle sadece zor süreçlerde değil, koşullarımızın uygun olduğu, kitleselleşmenin, partinin büyümesinin yaygın olduğu dönemlerde de bunların kendilerini dışa vuracakları beklenmelidir. Olaylar biraz da PKK içinde, cephe içinde veya kitle içinde partiyi dönüştürme, başkalaştırma, sağa kaydırmalar çerçevesinde geliştirilmek istenmektedir. Yoğunlaşan, siyasallaşan halk tabanımız, emekçi yanı olan veya yoksul köylü, işçi, gençlik yanı ağır basan kitlemizle birlikte özellikle serhıldanlardan itibaren daha da ilgisi artan orta sınıf üst kesimlerinin de buna müdahale edecekleri, bir yandan etkilenecekleri, ama diğer yandan da bilinçli oldukları için ve biraz da örgütlü oldukları için kendi çıkarlarını koruyacak ve bu anlamda da ezilen kitlemiz üzerinde kendi hakimiyetlerini tesis etmeye çalışacaklardır. Yine fırsat bulurlarsa partimiz içinde, fırsat bulamazlarsa kitlemiz içinde bir kol teşkil etmeye girişeceklerdir. İşte buna siyasi çözüm kılıfı da geçirerek, “Biz siyasi çözümden yanayız, Şahinler ise askeri çözümden yana; biz Güvercinler kanadını teşkil ediyoruz, onlar Şahinler kanadını” diyeceklerdir. Yapılması gereken; her iki kesimin şahinlerini biraz geriletip güvercinlerini buluşturmaktır. Bunu oldukça da tartıştıklarını biliyoruz. Şunu vurgulamak gerekir; bu tip kelimelerle durumlarını izah etmeye çalışıyorlar, fakat öyle değiller. Bunların bu yaklaşımlarının öyle güvercinlikle, şahinlikle pek bir ilgisi olamaz. İşin emek yönüne, sosyal yaşam içindeki konumlarına bakmak gerekir. Aslında bu kavramlar burjuva kavramlarıdır, bu kavramları sosyalist kavramları dışlamak için geliştirmektedirler. Çünkü sosyalist kavramlarla kendilerini ele veriliyorlar ve bunun için de kendi terminolojilerini geliştiriyorlar. Bizim içimizde de bu terminoloji sık sık değiştirilmeye çalışılıyor. Zaten burjuva basınında sürekli olarak sosyalist terminoloji gözden düşürülmüştür. Bunlar mevcut sosyal zemin içinde etkilenmişlerdir ve PKK‟nin öncülüğünde biraz da değerlendirilmeye uygun hale gelmişlerdir. Bunları parti içinde de, parti dışında da değerlendiriyoruz.

PKK‟nin sosyalist niteliği halen ilk kurulduğu gün gibidir, tüm gücüyle bunu daha da geliştirmektedir. Yine kitlesindeki emekçi özelliklerin varlığını olduğu gibi geliştirmektedir. Fakat çap büyüdükçe sınıf özlemleri farklı olan çeşitli tabakalardan, gruplardan, aşiretlerden, hatta ailelerden çok sayıda kişi parti içine, yine kitlemize katılıyor ve bunlar mücadelemizde kendileri için yaşam alanı yaratmak, kendilerini hep köşe taşı yapmak isteyeceklerdir. İşte bireycilik anlayışı kaynağını buradan almaktadır. Parti içinde bireycilik; kendine alan açmak isteyen aileciliktir, aşiretçiliktir ve orta sınıf anlayışıdır. Bizde çok yaygın olan bir kişilik var. Keyfiyetin kişilikte sınıfsallık ve ulusallıktan da öteye bir gerçekleşme biçimi vardır ve bunlar pek sınıflaşma gereği duymazlar. Bunların sınıfsallığın, ulusallığın dışında çok ilkel bir kabileci, aileci, aşiretçi zihniyetle büyümeleri parti içinde bunları müthiş mevkiciliğe, yerelciliğe götürüyor. İşte o komutanlık adı altındaki keyfi yanı ağır basan, askeri kurallara pek gelmeyen, kendini konuşturmaktan başka bir tutuma girmeyen kişiliklerin durumu böylesine bir sosyal, ulusal düzeyin geriliğiyle veya aşiretçi, aileci yönleriyle bağlantılıdır. Kaldı ki, kendini dayatan birçok örnekte bunu çokça gördük ve yaşadık. Bunlar mevkilerini, hızla mevkicilik biçiminde anlarlar. Bir yetkiyi ellerine geçirdiler mi, bu yetkiyi bireysel çıkara dönüştürür ve sorumluluk duygusundan hızla kaçarlar. Tüm gücüyle alanı, kitleyi denetimine geçirir, daha da zorlanırsa gider bunu düşmana peşkeş çeker, bir günde çözülür, daha çok üzerine gittin mi bu sefer kendini öbek öbek düşmana teslim eder. Veya sağa yatar, kendini yormaz, yakalanmasa da o kitleyi, o alanı partinin emrine çekmez. Kitleyi partinin dışında tutar. Nitekim böylesi durumların cephe çalışmalarında ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz.

Örgütlemeye imkan var, ama örgütlemez. Parti çizgisinde tutmaya imkan vardır, ama tutmaz bırakır. Demek ki, kitle eğitiminin, örgütlülüğünün bu kadar zayıf olmasının da bu anlayışla bağlantısı vardır. O, hep başka bir form, başka bir biçim, başka bir örgüt biçimi arıyor. Ve nitekim bizim bu çalışmalarımızdan bu kadar rahatsız olması da bundan dolayıdır. Onun istediği PKK henüz ortaya çıkmamıştır veya PKK‟de istediği konumu elde etmemiştir, istediği partiyi kurmamıştır. Onun için bu işi erteler. Ertelemeciliğinin altında bu vardır, yani ikirciklidir. Çünkü kendini tam vereceği doğrultuyu bulmamıştır veya çıkarına göre değildir. Tembeldir, çünkü ölüm kalım savaşının kendi savaşı olmadığından emindir. Fazla çalışma gereği duymaz. Rahat yaşama düşkündür, çünkü emekle fazla bağlantısı yoktur. Hele biraz da gelişme imkanı oldu mu, sırf kendi rahatlığını örgütlemek için on örgütü kurban eder. İşte bu “siyasi çözüm”, bilmem “güvercin”, bilmem “siyasal kanat, diplomatik kanat” veya gerillanın zorluklarına dayanmayan çalışma ya da metropol çalışması istemlerinin özellikle çok yüzeysel olan bazı kişiliklerdeki temsilinin anlamını biz böyle ele almak durumundayız. Peki bu biçimde acaba bunlar umduklarına ulaşacaklar mı? Defalarca bunun beyhude olduğunu vurguladım. Ne parti içinde, ne kitlemiz içinde bu tür arayışların gerçekleşme ihtimali, özellikle biz var olduğumuz müddetçe çok zayıftır. Yani bizim için bunların “anti demokratik, diktatörlük” tartışmalarını yapmalarının temelinde bu vardır. Onlar çok iyi biliyorlar ki, bizim PKK‟yi götürüş tarzımız, bunlara parti içinde de, parti dışında da fazla şans bırakmıyor. Bütün sıkıntılarının altında bu vardır. Bir yandan emekçi halkımızın büyük yürek rahatlığıyla, büyük bir tutkuyla gerçeğimize ilgi göstermesi, bizi desteklemesi, yine partinin müthiş bir çabayla, özellikle buna özlü katılanların her türlü zorluğa katlanarak çalışması, büyük bir gönüllülükle kendilerini buna adamaları söz konusuyken, diğer yandan da bazılarının rahatsızlıkları da kesinlikle böylesine bir sınıf temeline dayanmaktadır.

Bir kişide rahatsızlık mı gördün, tıkanma mı gördün, bir kişide mızmızlık mı, ucuz eleştiri mi, dedikodu mu gördün bil ki o, partinin gerçeğinden, Önderlik gerçeğinden rahatsızdır. O, başka sınıf zemini arıyor; başka sınıfın partisini arıyor. En önemlisi de kendisinin partisini arıyor. Bunlara yalnız “dedikoduculuktur”, bilmem “rahat yaşam istiyor” deyip geçmeyelim, bu yüzeysel bir değerlendirme olur. Kaldı ki bunlar isteseler neler yapmazlar; kendilerini örgütleme fırsatı buldular mı nasıl canavar kesildiklerini, korkunç çalıştıklarını biliyorum. Birçok provokatörün şahsında bunu somut olarak gördüm. Benim yanımda korkunç tembeldir, ama arkamdan korkunç bir çalışandır. Çünkü kendi eğilimi söz konusu oldu mu müthiştir. Söz konusu parti eğilimi oldu mu, gerçekten yataktan çıkmaz, rahat yaşamdan başka bir şey aramaz, PKK‟nin bazı imkanlarını yemekten, içmekten başka bir şey yapmaz ve PKK kitlesini kullanmaktan başka bir şey düşünmezler. Kaldı ki, kendi değerlendirmeleriyle bunu ele vermişlerdir. Önderliği bir “diktatör”, PKK üyelerini de “piyon” gibi değerlendirmeleri bu gerçeğin vecih bir ifadesidir. En büyük özgürlük hareketine, en büyük cesaret, fedakarlık hareketine böyle saldırmaları, kendilerini ise “demokrasinin havarileri” sanmaları yine bu nedenledir. Bu hususları daha da açmak mümkündür ve bizim oldukça açığa kavuşturduğumuz hususlardır. Fakat bunlar eğer bir türlü partiyi yaşamıyorlarsa ve kitle içinde de halen bu kadar tahripkar oluyorlarsa, bunun nedeni daha değişik partileşmek ve cepheleşmek istemeleridir. Dışımızdakileri bu temelde değerlendirdik. Şimdi ise içimizdeki veya adımıza hareket edenleri anlama veya onları da çözme temelinde yaklaşıyoruz, sıra bunlara gelmiştir ve bunlarla uğraşıyoruz. Parti ve kitle içinde bunlarla nasıl uğraştığımız da görülmektedir.

HALKLAR ÖNDERİ(33.BÖLÜM)

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

15 AĞUSTOS ATILIMI BİR KEZ DAHA DOĞRULANMIŞ VE ZAFERE OLAN İNANCI SARSILMAZ KILMIŞTIR!

ÖLÜMSÜZLÜK,BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENİŞTEN GEÇER

ÖNDERLİĞİN 29 HAZİRAN 1999 İDAM KARARI

ÖNDERLİK SAVUNMALARINDA KUANTUM  

AŞK ÖZGÜRLÜĞÜ ARAYIŞTIR

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ CEVAP

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (1. BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (2. BÖLÜM)

TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ

EMEK VE TOPLUM (1.BÖLÜM)

EMEK VE TOPLUM (2.BÖLÜM)

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE 1.BÖLÜM

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE (2. BÖLÜM)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 1 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 2 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 3 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 4 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 5 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 6 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 7 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 8 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 9 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 10 E MİN)

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-I

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-II

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINA KARŞI NATO’NUN GLADİO SAVAŞLARI

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-1-

ÖZGÜRLÜK ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-2-

DEMOKRASİNİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ HALKIMIZ YAPACAKTIR 

GÜZELLİĞİN İÇERİĞİNDE TOPLUMSALLIK VARDIR, KOLEKTİVİZM VARDIR

UCUZ YAŞAM YOKTUR, UCUZ YAŞAM ÖLÜMDÜR

YAŞANAN PATLAMA OLAYI TARİHLE EN ŞİDDETLİ HESAPLAŞMADIR

ZEMİNİMİZ SON DERECE DEVRİMCİDİR

NASIL YAŞAMALI?

RUHUMU SATMAMAM ÖZ SAVUNMAMDIR

DEMOKRATİK ANAYASAL ÇÖZÜM GELİŞMEZSE HALKIN DİRENME HAKKI VARDIR!

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞÇISI OLMAK

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK İRADESİ BENİ UMUTLANDIRIYOR

PKK BİR ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

KARARLIYIZ KESİN KAZANACAĞIZ

DEVRİM BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜLÜK OLAYIDIR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

PKK EVRENSEL BİR HAREKETTİR

PKK, MEZHEPLER MOZAİĞİDİR

ÖZGÜRLÜK OLMADAN ETİK VE ESTETİK OLMAZ

KADIN KURTULMADAN

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

CHE GERİLLA TARZININ BÜYÜK TUTKUSUDUR

SOSYALİZM CİNSLER ARASI UÇURUMUN VE EŞİTSİZLİĞİN YIKILMASIDIR

PKK, BÜYÜK YAŞAYANLARIN PARTİSİDİR

GÖÇ, GÖÇ...

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (19.BÖLÜM)

KÜRT HALKININ EN BÜYÜK SİLAHI PKK’DİR

PARTİLEŞME HALK TARİHİMİZİN VE İNSANLIĞIN EN ANLAMLI İFADESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (20.BÖLÜM)

ORTADOĞU TOPLUMUNUN İKİNCİ BİR KADIN DEVRİMİNE İHTİYACI VARDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (21.BÖLÜM)

PARTİLEŞME; YÜCE HALK TARİHİMİZİN KUTSAL YÜRÜYÜŞÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (22.BÖLÜM)

PARTİMİZİN ÇIKIŞ TARZINA UYGUN YETİŞMEK PARTİ ŞEHİTLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR

PKK EN ZORU BAŞARAN HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (23.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (24.BÖLÜM)

PKK; KÜRDİSTAN HALKININ GERÇEK OKULUDUR, TOPLUMSAL BİLİNCİNİ KAZANDIĞI, SAVAŞMASINI ÖĞRENDİĞİ BİR OKULDUR

BAŞARI YOLUNA GİREN PARTİ MİLİTANLIĞI KESİN ZAFERİ KAZANIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (25 .BÖLÜM)

PKK TARİHİ ÖNDERLİK TARİHİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (26.BÖLÜM)

PKK TARİHİ YENİLMEZLİK TARİHİDİR

KÜRDİSTAN ROMANI

PKK TARİHİNİ İYİ BİLMEYENLER PKK KİŞİLİĞİNİ DOĞRU TEMSİL EDEMEZLER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(28.BÖLÜM)

PKK VE KÜRT HALKI ARTIK TASFİYE EDİLEMEZ

PKK, BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(30.BÖLÜM)

PKK’LİLEŞME HİÇ ŞÜPHESİZ SOSYALLEŞMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(31.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR(1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (32.BÖLÜM)

PKK HAREKETİ TARİHİ OLARAK BİR YARGILAMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(33.BÖLÜM)

PKK'DE YAŞAMIN TEK ŞARTI DÜŞMANIYLA BOY ÖLÇÜŞTÜRMEDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (35.BÖLÜM)

PKK'LİLİK EN SOYLU DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ DEMEKTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(38.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(39.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK(41.BÖLÜM)

PKK'NİN ŞARTLARI , YAŞAMIN ŞARTLARIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLK (42.BÖLÜM)

BU SAVAŞ HALK SAVAŞIDIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (43.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (46.BÖLÜM)

PKK'LİLİK GERÇEKÇİ OLMADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (47.BÖLÜM)

''1990’LARDAN SONRAKİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞI, KÜRDİSTAN POLİTİKALARINI BOŞA ÇIKARMIŞTI''

''ADIM ABDULLAH''

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (48.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

SAVAŞ VE SANAT

PKK’NİN SORUNLARA GETİRDİĞİ YENİ ÇÖZÜM MODELİ

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (49.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN'IN VARLIĞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZ SAVUNMASIZ OLAMAZ

YENİ DÖNEMDE PKK’NİN KİMLİĞİ VE ANLAMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (50.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (51.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (4.BÖLÜM)

PKK BİR İNSANLIK SAVAŞIMININ ÖZNESİ DURUMUNDADIR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (57.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (58.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (59.BÖLÜM)

HALKLAR TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (3.BÖLÜM)

ÖNDERLİK GERÇEĞİ, BAŞARIYA KİLİTLENMEKTİR

MEŞRU SAVUNMA PERPEKTİFLERİ (1.BÖLÜM)

SANATIN DEVRİMCİ İŞLEVİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (1. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (2.BÖLÜM)

SANAT, EDEBİYAT VE RUH

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (2. BÖLÜM)

MEŞRU SAVUNMA PERSPEKTİFLERİ (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (3. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (4. BÖLÜM)

İLKEL MİLLİYETCİ VE OPORTÜNİST YAKLAŞIMLAR, BİRLİK DEĞİL ÇATIŞMA DOĞURUR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (5. BÖLÜM)

BİR HALKIN MÜSLÜMANLIĞINA SAHİP ÇIKMASI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (6. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (7. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (8. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (9. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (10. BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (4.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK  GEREKÇESİDİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (11.BÖLÜM)

FELSEFE’NİN KISACA TANIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (13.BÖLÜM)

HALK TARİHİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (14.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (15.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (16.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (17.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (18.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (19.BÖLÜM)

PKK'YE KARŞI GLADİO SAVAŞLARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (20.BÖLÜM)

TASFİYE PLANI ‘DEMOKRATİK AÇILIM’ ADI ALTINDA PİYASAYA SUNULDU

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (21.BÖLÜM)

PKK’NİN ASIL BUNDAN SONRA ROLÜNÜ BAŞARIYLA OYNAMASI GEREKİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (22.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (23.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (24.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (25.BÖLÜM)

TARİHİ HESAPLAŞMA GÜNLERİNDEYİZ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (26.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (27.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (28.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (29.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (30.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (31.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (32.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (33.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (34.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (35.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (36.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (37.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (38.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE ZORAKİ ASİMİLASYON POLİTİKALARI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (39.BÖLÜM)

KÜRTLERİN KÜLTÜREL SOYKIRIMI

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (40.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (41.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (42.BÖLÜM)

KADIN VE TOPLUMSAL DEVRİM -2

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (43.BÖLÜM)

KÜRDİSTANİ VE EVRENSEL

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (44.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (45.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (46.BÖLÜM)

1985 YILINDA ALMANYA MERKEZLİ NATO GLADİOSU PKK'YE KARŞI HAREKETE GEÇİRİLDİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (47.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (48.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (49.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (50.BÖLÜM)

YAŞAMAK ÖLMEKTEN DAHA ZORDUR VE BEN ZOR OLANI TERCİH ETTİM

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (51.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (52.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (2.BÖLÜM)

YÜCELTECEK TUTUMLARA, KARARLARA ULAŞMAK

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (53.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (54.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (4.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (55.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (56.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (57.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (58.BÖLÜM)

BERİTAN ÇİZGİSİNİ TAKİP EDİN!

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (8.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (59.BÖLÜM)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (9.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK CİLT II (60.BÖLÜM-SON)

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK (10.BÖLÜM)

15 ŞUBAT KOPLOSU 21. YÜZYILIN EN BÜYÜK KOPLOSUDUR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-1)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-2)

YÜCELTECEK TUTUMLARA KARARLARA ULAŞMAK (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-3)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (ÖNSÖZ-4)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (8.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (9.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (10.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (11.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA TEKNOLOJİK DEVRİM VE EKOLOJİK-TOPLUM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (12.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (13.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (14.BÖLÜM)

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (15.BÖLÜM)

GERÇEĞİN, ADALETİN VE SEVGİNİN ARAYİŞÇİLARİNA

GERÇEĞİN DİLİ OLARAK EDEBİYAT(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (16.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (17.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (18.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (19.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (20.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (21.BÖLÜM)

KADIN GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (26.BÖLÜM)

MAZLUM YOLDAŞIN ANISI YOLUMUZU AYDINLATAN SÜREKLİ BİR MEŞALEDİR!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (27.BÖLÜM)

BAHARA YAŞAM GÜCÜ KADAR GÜÇLÜ VE CANLI KARŞILIK VERELİM!

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (29.BÖLÜM)

MAZLUM DİRENİŞCİLİĞİ PARTİNİN BÜYÜK RUHUDUR

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI ULUSAL KİMLİĞE, ÖZGÜRLÜĞE DÖNÜŞ HAMLESİNDE ZAFERİN KANITIDIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (30.BÖLÜM)

HER NEWROZ SÜREKLİLEŞEN BİR YENİLENMEDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (31.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (32.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (33.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (1.BÖLÜM)

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (34.BÖLÜM)

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK! (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (35.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (1.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (36.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (2.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (37.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (3.BÖLÜM)

HALKIMIZIN NEWROZ İSYANLARI (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (38.BÖLÜM)

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (39.BÖLÜM)

AGİT'İ ANMAK, O'NU ANLAMAKTIR!

DİRENİŞ ŞEHİTLERİMİZ GELİŞMENİN GERÇEK SAHİBİDİR (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (40.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞ, PKK'DE ŞEKİLLENDİRİLMEK İSTENİLEN MİLİTAN KİŞİLİKTİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (41.BÖLÜM)

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (42.BÖLÜM)

HALK SAVAŞI ÖZGÜRLÜK SAVAŞIDIR, KAHRAMANLAR SAVAŞIDIR (1.BÖLÜM)

KAHRAMANLIK DÖNEMİ ŞEHİTLERİNE BAĞLILIK, SAVAŞAN HALK KAHRAMANLIĞI GERÇEKLİĞİNE ULAŞMAKLA MÜMKÜNDÜR

AGİT YOLDAŞI ÇÖZÜMLEMEK ARGK’Yİ ÇÖZÜMLEMEK DEMEKTİR (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (43.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (44.BÖLÜM)

KIZILDERE ŞEHİTLERİNE BAĞLILIĞIMIZI TÜRKİYE DEVRİMİ’NE YENİDEN SARILARAK GÖSTERELİM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (45.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (46.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (47.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (48.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (49.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (50.BÖLÜM)

İMRALI NOTLARINDAN GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (51.BÖLÜM)

SAVAŞLA YAŞAM HAKKI KAZANILMIŞTIR

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(1.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (52.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (53.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (54.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (55.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (56.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (57.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISIYLA BÜYÜYEN YAŞAM, EN ZOR ACILARI BİLE MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREBİLİR(7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT-I (58.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (59.BOLUM)

BEN ÖZGÜRLÜĞÜN KOMUTANIYIM

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I.CİLT (60.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (61.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (62.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (63.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (64.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (65.BÖLÜM)

HEDEF ÜLKE VE ÖZGÜRLÜK SAHİBİ OLMAKTIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (66.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (67.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (68.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (69.BÖLÜM)

KOMPLE DEVRİMCİLİK KOMPLE KİŞİLİK İSTER

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (70.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (71.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (72.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN PKK'NİN DAMGASINI TAŞIMAKTADIR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (73.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (74.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (75.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (76.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (1.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (77.BÖLÜM)

1 MAYIS, SOSYALİZM VE PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (78.BÖLÜM)

SAVAŞ BİR KURAL İŞİ, BİR ÖZ İŞİ, İLKE İŞİ, BİR ÖRGÜT İŞİDİR; SAVAŞ DEVRİMCİ YAŞAM İŞİDİR

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (79.BÖLÜM)

SOSYALİZM ÖZGÜRLÜK İNANCI VE BİLİNCİDİR

DERSİM’DE KIŞLA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (1.BÖLÜM)

PKK ŞEHİTLERİN ANISINI YAŞATMA HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ANISINA

HAKİ KARER, HİÇBİR ÇIKAR GÖZETMEKSİZİN DOĞRULARI YÜREĞİ İLE SAVUNUYORDU

PKK BİR İNSANLIK HAREKETİDİR

BU BAŞARI TARZINI HİÇ KİMSE ÖNLEYEMEZ

ZİLAN KADININ DİRİLİŞİDİR

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOSUDUR (1.BÖLÜM)

ZİLAN YAŞAM MANİFESTOMUZDUR (2.BÖLÜM)

ZİLAN’I ÇÖZÜMLEDİK, ZİLAN BİR AŞK…

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (1.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (2.BÖLÜM)

14 TEMMUZ DİRENİŞİ PKK'NİN EN BÜYÜK GEREKÇESİDİR (3.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (1.BÖLÜM)

BİZ KAYALIKLARDAN KÖK SALIP YEŞEREN BİR HAREKETİZ (2.BÖLÜM)

PKK FELSEFESİ VAR OLANLA YETİNMEMEK, HEP FAZLASINI DÜŞÜNMEK VE BAŞARMAKTIR

BİR HALK DİRENMEYE KARAR VERİRSE, HER TÜRLÜ GERİCİ EMPERYALİST HESAPLARI BOŞA ÇIKARIR

BENİM YAŞAMIM SADECE BİR ULUSUN HİKAYESİ DEĞİL, İNSANIN ÖZGÜRLEŞMESİNE DE EN GERÇEKCİ CEVAPTIR

ÖLÜMSÜZLÜK BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENMEKTEN GEÇER

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (1.BÖLÜM)

TÜMÜYLE ŞEHİTLERE VE ZİNDAN DİRENİŞÇİLERİNE SELAMIMIZ; SAĞLAM BİR PRATİKTİR (2.BÖLÜM)

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

BİLİMİN ETİKTEN YOKSUN GELİŞMESİ, ÇAĞDAŞ HASTALIKLARIN TEMELİDİR

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI: ÖZEL SAVAŞ (2.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR

YENİDEN DOĞUŞLARI SAVAŞLA GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ

DEVRİM MUAZZAM ÖZGÜRLEŞME İMKANI VERİYOR

KADIN SORUNU ÇÖZÜMLENDİĞİ ORANDA DEVRİMLER GÜÇ KAZANIR

SAVAŞ BİR HALKI KENDİNE GETİREN KÖKLÜ BİR EYLEMDİR (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK MODERNİTENİN YENİDEN İNŞA SORUNLARI

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (1.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (2.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (3.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞCISI OLMAK

YEREL, BÖLGESEL SORUNLAR VE DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (4.BÖLÜM)

GENÇLİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (5.BÖLÜM)

DEVRİMLER EN YAKICI SÖZ VE EYLEMDİR (2.BÖLÜM)

BİZDE ŞEHADET YAŞAYAN KAYNAKTIR, YAŞATAN KAYNAKTIR

ULUS-DEVLET KISKACINDA KÜRTLÜĞÜ SAHİPLENMEK

PARTİ HALKI KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE TAŞIYAN KÖPRÜDÜR

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (1.BÖLÜM)

BENİM DURUMUM, GERÇEKLEŞEN VE ÖZGÜR KİMLİKLİ BİR HALK OLAYIDIR (2.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS ATILIMI’NIN ESAS ANLAMI, SİZİN BÖYLE SAVAŞMAYA CESARET EDEN BİR HALK DURUMUNA GELMENİZDİR

15 AĞUSTOS ATILIMI SİZİ SAVAŞAN BİR HALK DURUMUNA GETİRMEKLE EN BÜYÜK BAŞARISINI ORTAYA ÇIKARMIŞTIR

PARTİMİZ KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR PARTİDİR

SAVAŞAN HALKIMIZA!

FİZİKİ VE KÜLTÜREL TASFİYE

BENİ TARTIŞMAK, BİR HALKIN KADERİNİ TARTIŞMAKTIR

BİZ HER ZAMAN DOĞRULAR İÇİN YAŞADIK

BUNDAN SONRASI KESİN ZAFERE DOĞRU YÜRÜMEDİR

SİZ YAPACAK VE SİZ BAŞARACAKSINIZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

İMHACI SÖMÜRGECİLİĞİN YAŞAMINA“HAYIR” DEDİK

GERİLLA…

ÜLKEYE, PARTİYE VE ÖNDERLİĞE BÜYÜK SADAKATLE BAĞLILIĞIN ŞEHİDİDİR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

HALKLARIN ÖZGÜRLÜK OLASILIĞI GERİLLASIZ DÜŞÜNÜLEMEZ (2.BÖLÜM)

GER QONAX BAŞ NEYÊ VEKOLANDIN KESAYET BAŞ NAYÊ DAHÛRANDIN

ULUSUN GERÇEK TEMSİLCİ GÜÇLERİ HALK MECLİSLERİDİR

İDEOLOJİK KİMLİK VAZGEÇİLMEZ BİR OLGUDUR

ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİ, İNSANI MÜTHİŞ SAVAŞTIRIRSA ÖZGÜRLÜK İDEOLOJİSİDİR

PKK’DE GELİŞEN EVRENSEL ÇÖZÜM

KADIN ORDULAŞMASINA DOĞRU

YAŞANAN PATLAMA TARİHLE HESAPLAŞMADIR (1.BÖLÜM)

“HAKİ PARTİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ RUHUYDU''

DEMOKRATİK VE EKOLOJİK TOPLUM (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

TARİH İLE HESAPLAŞMA

ORTADOĞU SAVAŞLARI NASIL SONUÇLANABİLİR?

ZİLAN VE SEMA TARİHİN VE KADININ DİRİLİŞİDİR

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (1.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (2.BÖLÜM)

DEVRİME KALKAN HER ZAMAN GENÇTİR (3.BÖLÜM)

PKK’NİN ORTAYA ÇIKIŞI, SANATIN DİRİLİŞİDİR

BİZ DE KENDİ KENDİMİZİ YÖNETEBİLİRİZ

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI (2.BÖLÜM)

SANAT, ZİHNİN VE RUHUN KANATLANMASIDIR (3.BÖLÜM)

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-1.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-2.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-3.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-4.BÖLÜM

KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN İNSAN BİR ORDU GÜCÜNDEDİR-5.BÖLÜM

SANATIN YÜREĞİ DEVRİM İÇİN ATMALI-2.BÖLÜM

SAVAŞ ÖRGÜTÜ KADAR, SANAT ÖRGÜTÜNE İHTİYAÇ VARDIR

MÜCADELE ÖNCELİKLE ZİHNİYET ALANINDA KAZANILMALIDIR

DÎROKA MÊTINGERIYÊ Û CIVAKA ÇÎNDAR

II-CIVAKA KOLEDAR Û MÊTINGERÎ

III- CIVAKA FEODAL Û MÊTINGERÎ

IV-CIVAKA KAPÎTALÎST, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

MÊTINGERÎ Û PÊVAJOYA KAPÎTALÎZMÊ YA REKABETA SERBEST

EMPERYALÎZM, MÊTINGERÎ Û SERXWEBÛNA NETEWEYÎ

DI NAVBERA HER DU ŞERÊN PARVEKIRINÊ YÊN EMPERYALÎST DE REWŞA CÎHANÊ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-1.BÖLÜM

REWŞA WELATÊN SOSYALÎST

REWŞA MÊTINGEH Û TEVGERÊN RIZGARIYA NETEWEYÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-2.BÖLÜM

ÇÎNA KARKER Û KOMÎNÎST

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -1.BÖLÜM

DEMOKRATİK MODERNİTEYİ YENİDEN İNŞA GÖREVLERİ -2.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-3.BÖLÜM

PKK ÖNDERLİĞİ HALKÇIDIR VE BAĞIMSIZDIR

CIVAKA KURDISTANÊ

B) DI SERDEMA FEODAL DE KURD Û KURDISTAN

3-DI HEGOMONYAYA TIRK U ÎRANIYAN DE KURDISTAN

C-DI NAV SÎSTEMA EMPERYALÎST DE KURDISTAN

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

İMRALİ KAYALIKLARINA ZİNCİRLENDİM!

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN 1999 KOMPLO SÜRECİNİ DEĞERLENDİRİYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -1.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -2.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -3.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -4.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -5.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -6.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -7.BÖLÜM

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR -8.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -1.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -2.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -3.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -4.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -5.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -6.BÖLÜm

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -7.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -8.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -9.BÖLÜM

KOMPLO ÇEMBERİNDEKİ BİR HALKIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLMAK -10.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-5.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-6.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-7.BÖLÜM

MÊTINGEHKIRINA KURDISTANÊ JI ALIYÊ KOMARA TIRKIYÊ VE

MÊTINGEHKIRINA BAŞÛRÊ KURDISTANÊ

MÊTINGEHKIRINA ROJHILATA KURDISTANÊ

DIVÊ JI BO ZIMANÊ KURDÎ CIHÊN AZAD WERIN AFRANDIN

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-8.BÖLÜM

II- CIVAKA BAKURÊ KURDISTANÊ PÊKHATEYA EKONOMÎK

PÊKHATEYA (YAPI) CIVAKÎ

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-9.BÖLÜM

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTİFLERİ-10.BÖLÜM

PROLETARYA

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-1.BÖLÜM

NEWROZ ZAFERİ KESİNLEŞTİRMEK!-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-2.BÖLÜM

PKK BİR NEWROZ PARTİSİDİR-3.BÖLÜM

ŞOREŞA ME ŞOREŞA AFIRANDINA HEZKIRINÊ YE

DEVLET YERİNE DEMOKRATİK YÖNETİM

KADIN DOĞASI

SEVGİ ANLAMAYA DAYALI OLURSA ANLAMLIDIR

PERWERDE Û PÊKHATEYA ÇANDÎ

PÊKHATEYA NETEWEYÎ