PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU
PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU
0 Yorum
141
07-12-2021

İlk kez Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtlerin PKK etrafında bir araya geldiğini söyleyen PKK Merkez Komite Üyesi Xalide Engizek, PKK'nin değişimin ve dönüşümün gücü haline geldiğini belirtti.

PKK'nin kuruluşundan önceki süreci, Kürdistan ve Türkiye'deki durumu değerlendiren PKK Merkez Komite Üyesi Xalîde Engîzek, Kürdistan'ın dört parçaya bölünmesi ardından tüm Kürtlerin sindirildiğini belirtti.

Kürdistan halkını ayaklandırmak için özel yol ve yöntemlerin gerektiğine değinen Engizek, "Kimse buna çok hazırlıklı değildi hatta herkes korkuyordu. Türkiye ve Kürdistan gerçeğine bakarsak, Türkiye'de Türk-İslam milliyetçiliği ve kapitalist sistem çizgisinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Kürdistan'da da teslimiyet, işbirliği, korku, baskı, gericilik, umutsuzluk ve güvensizlik en üst düzeyde yaşanıyordu" dedi.

Xalîde Engîzek, PKK'nin kuruluşuna ilişkin ise şunları belirtti: "PKK, Türkiye'nin sadece faşist yönetimine karşı değil, onun yerine bağımsız özgür bir ülke için kuruldu. PKK değişimin ve dönüşümün gücü haline geldi. Onun için Kürt halkı ve özgürlük isteyen herkes için bir ışık, umut, irade ve çağdaş bir fikirdi."

PKK Merkez Komite Üyesi Xalîde Engîzek, PKK'nin 44. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ANF'nin sorularını yanıtladı.

PKK'nin 44. kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesajınız nedir?
Partimiz PKK 44. yılına giriyor. Partimiz şehitler partisidir. PKK 43 yıllık kesintisiz ve çok zorlu devrimci mücadeleyi geride bırakarak 44. yılına giriyor. Bu devrimci mücadele yıllarında binlerce kahraman şehit verildi, çok büyük değerler yaratıldı. Büyük şehidimiz Haki Karer şahsında tüm devrim şehitlerini saygı ile anıyorum. Heval Haki, özverili, alçakgönüllü, bilgili, dürüst, saf ve net kişiliği ile partimizin temeli olmuştur. Yine fedakar, disiplinli ve örgütlü kişiliği ideolojik parti çizgisi haline gelmiştir. Onun izinden giden 40 bin şehidimiz oldu. Şehit Reşid Serdar, Kerim Şirnex, Heqî, Şervan Sason, Delal, Azê, Yılmaz Dersim gibi militanlar, Werxelê ve Xelîfan'da heval Haki'nin izinden giden binlerce kahramanız partimize öncülük etti.

Bu vesile ile partimizin 44. kuruluş yıl dönümü, partimizin yaşam manifestosunun mimarı Önder Apo'ya, tüm özgürlük savaşçılarına, Kürdistan halkına ve tüm insanlığa kutlu olsun. Bu kuruluş yıl dönümünde parti militanları, Kürdistan halkı, Ortadoğu halkı, herkes, her yerde, gururla, PKK'liyiz, Apocu’yuz demelidir. Çünkü demokratik sosyalizmi esas alan PKK'nin yaşam felsefesi, demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigma temelinde direniyor. PKK demokratik modernite paradigması ile tüm dünya halklarının yaşam umudu haline geldi. O halde herkes PKK ile gurur duysun ve içinde bulsun, yüksek sesle "PKK'liyim" diye bağırmalı.

Rêber Apo "PKK sonu gelmemiş bir roman, bir şiir, bir türkü" diyordu. Biz de diyoruz ki; PKK halaydır, semahtır, devrimdir, Kawa'nın çekicidir, Mazlum'un ve Zekiye'nin elindeki meşaledir. PKK Egîdlerin, Reşîd ve Dellaların silahı, Kemal ve Hayri'nin iradesidir. PKK, çocukların dudağındaki kahkaha, annelerin çığlığı, yaşlıların gururudur. PKK gençliğin aşkıdır, kadınların damarlarındaki can ve kandır. PKK devrimin özgür iradesidir, şehitlerin kurumayan kanıdır. Bu anlamda PKK, insanlığın cevheridir. PKK'nin 43. kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesajımız şudur, kendisine insanım, demokratım, solcuyum, sosyalistim, kadınım ve gencim diyen herkes PKK etrafında örgütlensin. PKK bayrağı altında toplanın ve mücadele edin. Bilsinler ki Kürdistan'da, bölgede ve dünyada PKK dışında bir özgürlük yolu yok. PKK'nin 44. kuruluş yıl dönümünde İmralı sistemini, faşizmi yıkacak, önderliğimizi fiziki olarak özgürleştireceğiz.

 PKK'den önce ve sonra Kürdistan ve Türkiye'nin durumu nasıl değerlendirilmeli? PKK'nin Kürdistan'da ve Türkiye'de kuruluş sürecindeki atmosfer nasıldı?
Kürt sorununu doğru tanımlamak lazım ki doğru çözüm ortaya çıksın. Kürdistan, jeopolitik ve toplum açısından tarihi bir role sahiptir. Hem Mezopotamya'daki Neolitik toplumun kök hücresi olarak rol oynaması, hem de ülkemizin dört işgalci devlete bölünmesi nedeniyle bu bölünmeyi gerçekleştirenler aynı zamanda dünyanın hegemonik güçleridir. Peki ülkemizde ne gibi değişiklikler oluyordu? Neolitik toplumun kökü olan Kürt toplumu kısa sürede toplumsal gerçekliğini ve özgürlüğünü yitirdi. İşgalci ulus-devletlerin zulmü altında imha ve soykırımla karşı karşıya kaldı. Özellikle son iki yüz yıldır Kürt toplumunda bölme, yok etme ve soykırım politikası devam etmiştir. Kürdistan böyle bir durumdayken bölgede, dünyada yine Kürdistan’da ilginç değişiklikler oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bölünmelerinden sonra emperyalist güçler, sistemlerini yaymak için toplumların tüm değerlerini yok etmek istedi.

Öte yandan sosyalizmde gelişmeler yaşanıyor, onlar da büyük proletarya diktatörlüğünü kurmak istediler. Bunun için çevre ülkelere açılmaları gerekiyordu. Aynı zamanda 1968 kuşağı gibi genç feminist ve çevreci hareketler de ortaya çıktı. Bu genç neslin ortaya çıkması, sistemi sorgulaması, bilinçli tarafta ciddi bir etki yarattı. Her ülkedeki gençler bu hareketten etkilendi. Yine Ekim Devrimi, ulusal kurtuluş hareketlerinin desteği, tüm bu durumlar Kürdistan ve Türkiye'yi de derinden etkilemiş, Türkiye'de gençlik hareketleri gelişerek sosyalizm ve sol temelinde örgütlenmiştir. O dönemde bir Kürt genci olan Rêber Apo da doğal toplum kültürün ve anne kültürünün kişiliğini etkileyen farklı özelliklere sahipti. O zaman Önderliğimizin özgürlük arayışının çocukluktan geldiğini anlarız. Rêber Apo o sıralarda Ankara'da Türk ve Kürt gençleri arasında bir üniversitede okuyordu, mevcut durumun farkındaydı, Türkiye'deki sorunları düşünüyordu ve bir çaba içerisindeydi.

Türk devleti, Kürtlerin ve Sovyetlerin desteğiyle inşa edilmesine rağmen, zamanla İttihat ve Terakki'nin emperyalist güçler tarafından kurulmasıyla Türkiye kapitalist devletlerin etkisi altına girdi. Tüm solculardan, sosyalistlerden ve Kürtlerden ilişkilerini kopardı. Cumhuriyet, yerini Türk-İslam ırkçılığına bıraktı. Tine Kürt isyanları Türk devleti ve İngilizler tarafından bastırıldı. Şeyh Said'in ayaklanması bunun en son örneğidir. O andan itibaren cumhuriyet, kurulu çizgisini aşarak, kapitalist sistemin sadık bir bekçisi olan ve tüm devrimci, muhalif görüşleri ortadan kaldıran bir devlet olarak kuruldu. Gelenek olarak her sıkıştığında askeri darbeler yaptı ve muhalifleri tasfiye etti.

SOL HAREKETLERİN ORTAYA ÇIKMASI UMUT YARATTI;
Başta Deniz, Mahir ve İbrahim olmak üzere Türkiye'nin gençleri, Türk devletinin kapitalizm güçleriyle işbirliğine karşı ülkenin bağımsızlığını talep ederek, gençler arasında bir sol örgüt oluşturdular. Amaçları sosyalist, demokratik bir Türkiye kurmak ve Türkiye'de yaşayan halkların özellikle Kürt halkını tanıma haklarıdır ve bunun için mücadele etmeye başlamışlardır. Ancak emperyal güçler bu gençlik hareketlerini tehlikeli gördüler ve komplolarla Türk devletine yardım ettiler. Türkiye'nin kurulduğu günden bugüne kadar, Almanya ve İngiltere, ardından İsrail, Türk devletinin her anlamda savundular. Bunu Türkiye'ye karşı çıkmayı, kendilerine karşı çıkma olarak gördüler. Çünkü Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra Kürdistan'ı bölenler, Türkiye'yi kapitalizm temelinde inşa edenlerdir. Zira Türkiye'ye muhalefeti kendilerine muhalefet olarak görüyor ve böylece gençlik hareketlerini hedef alıyorlar.

Türkiye gençliği bağımsızlık mücadelesi verirken, Önderlik de Kürt gençleri ile birlikte bu gençlik hareketiyle beraber mücadele ediyordu. Herkes ulusal kurtuluş mücadelesine ve sosyalizm mücadelesine inandığı için Türkiye'nin kurtuluşunun ve sosyalist sistemin kurulmasının Kürt ulusal sorununu çözeceğine inanıyordu. O zamanlar Ekim Devriminin gençlik üzerindeki etkisi çok güçlüydü. Bir model olarak sosyalizm hala öndeydi. Kürdistan'daki durum da çok trajikti, Kürdistan dört parçaya bölündükten ve Kürt ayaklanmaları yenildikten sonra Kürt halkı ölüme terk edilmişti. Kürdistan'ı ayağa kaldırmak için özel yollar gerekiyordu ve kimse buna hazır değildi, hatta herkes korkuyordu. İşbirlikçi çizgi Kürdistan'da da güçlenmişti. Türkiye ve Kürdistan gerçeğine bakarsak, Türkiye'de Türk-İslam milliyetçiliği çizgisinin, kapitalist sistemin işbirliği çizgisinin hakim olduğunu söyleyeceğiz. Kürdistan'da da teslimiyet, işbirliği, korku, baskı, gericilik, umutsuzluk ve güvensizlik en üst düzeyde yaşanıyordu.

Sol hareketin ortaya çıkışı, gençlikte büyük umutlar yarattı. Ama kısa sürede yıkıldı. Denizlerin asılması, Mahirlerin katliamı, İbrahim'in şehadetiyle gençlik hareketi trajik bir şekilde mağlup oldu. Önderliğimiz bir Türkiye hareketi olarak kalmak ve tüm gençliği etrafında birleştirmek istese de bu olmadı ama öncü devrimcilerin anısıyla bağ kurmak için önderliğin etrafında bir Kürt grubu oluştu. Gruptaki ilk yoldaşlar bu fikri kabul ettiler ve Kürt olmayan Karadenizli iki arkadaş, Önderliğin gizli ruhu oldular. Büyük devrimciler Kemal Pir ve Haki Karer yoldaşlar, Önderlikle dost olmuşlardı. Sonra Apocu grup bu arkadaşların etrafında toplandı. "Kürdistan sömürgedir" fikri Önderliğimizin kafasında yer etmiş ancak bu gerçeği nasıl ortaya çıkarabileceğine ilişkin kendi içinde çatışma yaşamaktadır. Önderlik ve grup üzerinde yapısal sosyalizmin etkisi olmuştur, ancak buna ek olarak Kürdistan'ın özerkliği de dikkate alınmıştır. O zamanlar Türkiye'de ve Kürdistan'da atmosfer sıcaktı, her türden gruplar çıkmıştı. Ayrıca Türkiye'de faşist cephe etkili oldu, devrimci gençlik ile faşistler arasında çatışmalar yaşandı.

DÜŞMAN ÖNDERLİĞİMİZİN KİŞİLİĞİNİ HESAP EDEMEDİ;
Türk devleti, bir grup faşist gençlerin eliyle provokasyonlar yaratarak devrimcileri tasfiye ediyordu. Apocu gruba da bir tuzak kurulmuştu. Grubun içine bir ajan sokmuşlardı ve grubu çantada keklik olarak hesaplıyorlardı. Düşmanın hesaplamadığı şey Önderliğimizin kişiliğiydi. Önderliğin çıkışı tarihi bir çıkıştı. Hem grup, hem de parti sürecinde Önderliğin etrafında bir hareket gelişti. Önderlik daha çocukken sistemi ve hayatı sorgulamaya başlar ve reddeder. Bu anlamda Önderliğimizin çıkışını tarihi ve alternatif bir çıkış olarak tanımlıyoruz. 20. yüzyılın son çeyreğinde Önderliğimizin çıkışı Kürdistan, Ortadoğu, tüm insanlık için, özgürlük ve anlamlı bir gelecek için müjdedir.

Türkiye'de ve Kürdistan'da o dönemki atmosferde, toplumun her kesimi sosyalist, eşit ve özgürlükçü bir yaşam inşa etme arayışı içindeydi. Çatışma, tartışma, muhalefet en üst düzeyde yaşanıyordu. Ancak Türk hükümeti faşist bir sistem içerisinde baskı ve zulüm yoluyla toplumun tüm kesimlerini ezmiştir. Bu yüzden büyük bir çıkış gerekiyordu. Haki yoldaşın şehadeti de bu tartışmalı ortamda gerçekleşti. Bu büyük şehadet partimiz PKK'nin  kuruluş sebebi ve temeli olmuştur. PKK'nin çıkışı sadece Türkiye'nin faşist yönetimine karşı değil, aynı zamanda bunun yerine bağımsız ve özgür bir ülkenin kurulması amaçlıydı.

PKK değişimin ve dönüşümün gücü haline geldi. Onun için Kürt halkı ve özgürlük isteyen herkes için bir ışık, bir umut ve bir irade, çağdaş bir fikirdi. Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürt toplumunun kaderi ilk kez bu parti ile değişiyor. Toplum bu bilinçle kendi değerleri etrafında toplanıyor. Demokratik bir toplum, kadın özgürlüğü, ekolojik ve komünal yaşam inşa ediliyor. PKK'nin savaşmaya başlaması ile özgürlük başladı. Bu 43 yıl boyunca Önderlik demokratik modernite paradigmasını geliştirerek üçüncü doğumunu kutladı. Şimdi devrimci halk savaşı stratejisiyle üçüncü dönem bağlamında direniş zafere doğru ilerliyor. Tüm insanlık Önderliğin tutumuna ve direnişine hayran kaldı.

Geçtiğimiz seneyi değerlendirirsek, Özgürlük Hareketi, Kürt halkı ve dostları açısından nasıl bir yıldı? PKK 44. yılına nasıl giriyor?
Parti olarak mücadele ve direniş dolu bir yılı geride bıraktık. 2021 yılının başında Partimiz Merkez Komitesi olağan toplantısını yaparak bir önceki yılın pratiklerini değerlendirdi ve yeni yıl için önemli tespitlerde bulundu. Muhtemel durumlar değerlendirildi ve bu durumlara karşı alınacak tedbirler netleştirilecektir. Yani 2021 yılına parti olarak hazır girdik diyebiliriz. Küresel ve bölgesel hegemonik güçler, özellikle Kürdistan'daki işgalci devletler, uluslararası komplonun bir devamı olarak halkımıza ve hareketimize karşı çok kirli planları hayata geçirmek istediler.

Diğer yandan Önderliğimize yönelik dünyada benzeri olmayan ağır bir tecrit uygulandı. Yine Hareketimizin yönetiminde olan yoldaşlarımıza yönelik tasfiye kararı yenilendi. En başından itibaren Kürtlerin Başûr, Rojava ve Şengal'deki kazanımlarına karşı yeni saldırılar ve planlar yapıldı. Kürdistan genelinde ve özellikle Rojava'yı marjinalleştirme, PKK'den koparma ve KDP çizgisine çekmek için şantaj politikaları yapıldı. Özgürlük mücadelemizi kriminalize etmek için dünyanın her yerinde politikalar yürütüldü. Toplumda baskı ve zorlama politikası, kadınlara, çocuklara yönelik tecavüz, tutuklamalar, suikaste uğrayan öncülerimiz oldu.

Kürt toplumunun gelişmesini ve demokratik ulus projesinin hayata geçirilmesini engellemek için halklar arasındaki ilişkilere darbe vuruldu. Soykırım ve boyun eğdirme konsepti çerçevesinde her alana saldırılar oldu. AKP-MHP hükümeti soykırım planlarını gerçekleştirmek için dış güçlerin ve KDP'nin desteğini aldı. NATO'dan tam destek aldı ve özel bir operasyonla Halk Savunma Güçlerimizi hedef alındı. Elbette son teknik ve istihbarat gücüyle herkesi seferber etti. Bazı arkadaşlarımızı ve MİT üyesi esirleri almak için operasyon yaptı.

ULUSLARARASI GÜÇLER SOYKIRIM POLİTİKALARINA YEŞİL IŞIK YAKTI;
Elbette bu yıl da hegemonik güçler AKP-MHP faşizmini hareketimize karşı destekledi. Ancak hesapları Şoreş Beytüşşebap yoldaş ve arkadaşlarının direnişiyle boşa çıktı. Yoldaşlarımız her türlü tekniğe, kimyasal gazlara, özel kuvvet birliklerine, kobra ve savaş uçaklarının saldırısına ve en önemlisi KDP'nin desteği ile yabancı güçlerin istihbaratına karşı tarihi bir direniş sergilediler. Kanlarının son damlasına kadar direndiler, savaştılar ve düşman kaçmak zorunda kaldı. Sonuç olarak operasyon başarısız oldu, birkaç saat içinde saldırmak ve sonuç almak için geldiler, ancak yoldaşların direnişi sonucunda birkaç gün sonra kaçmak zorunda kaldılar, kapsamlı operasyon yerine esirlerini öldürdüler.

Garê'ye yönelik işgal operasyon sonucunda yabancı güçlerin desteğini de kaybeden iktidar, içeride hedef haline geldi. Öldürülen MİT esirleri ülkeye götürüldü. Normal şartlarda başka bir ülkeye bu cenazeler gelse hükümetin derhal istifa etmesi gerekiyordu ama onların böyle bir iradesi yok. Garê'deki yenilginin ardından iktidar diğer planlarını hayata geçirebilmek için artık gerillaları tasfiye etmesi gerektiğini düşündü. Dünya güçleri zaten onlara PKK'yi yok etmeleri ve soykırım saldırıları için yeşil ışık yaktı. Bu nedenle PKK'yi kendi planlarının bölgede uygulanmasına engel olarak görüyorlar. Türkiye'yi bu amaçla kullanıyorlar ve ciddi suçlara sürüklüyorlar. Hesap sorulduğunda Türkiye suçlanacak.

Medya Savunma Alanları’na saldırmasına izin verildi. Medya Savunma Alanları’na yönelik 23 Nisan saldırıları da uluslararası güçlerin planlarının bir parçasıydı. Ermenilere yönelik soykırım kararının onaylandığı gün Türkiye'nin gerillalara saldırmasına izin verildi. Önderlik daha ilk günden itibaren, "Bu komplo sadece Kürtlere karşı değil, Türkiye'ye de karşıdır, çünkü hem Kürtlerin hem de Türklerin zayıf olmasını istiyorlar. İki tarafı da kullanmayı amaçlıyorlar" dedi. Önderliğimiz bu komployu defalarca boşa çıkarsa da komplo çeşitli şekillerde devam etmektedir.

ÖZGÜR YAŞAMIN PKK TARAFINDAN İNŞA EDİLECEĞİ BİR KEZ DAHA KANITLANDI;
23 Nisan'daki saldırılarda işgalci Türk ordusunun kısa sürede başarılı olup olmayacağını, başaramazlarsa faşist AKP-MHP hükümetinin hesap vereceğini görmek istediler. Aslında Nisan'ın üzerinden 8 ay geçti. Tüm özel savaş yöntemlerini, tüm teknikleri, yasaklanmış gazları ve patlayıcıları kullandılar. Ancak sonuç alamadılar. Mam Reşo'da Zendura'da, Girêsor'da, Werxelê'de, Cîlo'da, heval Serhat, Sarya, Rêber, Hejar, Botan Cumali Çorum, Çavrê, Dilvîn, Bawer, Delal ve şehit arkadaşlar Kemallerin, Hayriler, Egîdlerin ve Bêrîtanların ruhu ile direndi. Savaş tarihimizde ve dünya savaşları tarihinde şimdiye kadar böyle bir direniş olmadı. Her türlü soykırıma karşı verilen bu savaşta Kürdistan gerillaları yeni taktik ve yöntemlerle direniyor.

Savunma bakanları, helikopterlerini indiremediklerini, gerillaya yaklaşamadıklarını itiraf etti. YJA Star güçlerimiz bu savaşta her açıdan öncü rol oynuyor. Zagros gibi bir yerde her türlü teknik silaha ve kimyasal saldırıya karşı direnişi gün geçtikçe daha da büyütüyor. Arkadaşlarımız kahramanlık destanları yazdılar. Esir halkların mücadelesi için ilham kaynağı oldular. Mücadelemizin meşruiyetinin dünyada görülmesini ve tartışılmasını sağladılar. Bugün dünya genelinde Kürtler ve dostları, Türk devletinin savaş suçlarından yargılanması, Önderliğin serbest bırakılması, PKK'nin "terör listesi"nden çıkarılması için çalışıyor.

Tabii ki Zagroslarda ortaya çıkan direniş ruhu gücünü Önderliğin ideolojisinden alıyor. Genel olarak diyebiliriz ki, mücadelemizin 43. yılında her düzeyde bize yönelik soykırım saldırıları yapıldı, biz de her düzeyde PKK'nin devrimci ruhuyla direndik. Kadınlar direndi, gençler direndi, halkımız direndi, zindandaki yoldaşlar direndi. Ama en büyük direniş İmralı'da ve gerillada oldu. PKK ruhuyla özgür bir yaşamın mutlaka inşa edileceği bir kez daha kanıtlandı.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik işkence ve tecrit devam ediyor. Sayın Öcalan'ın direnişini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Partimizin yıl dönümünde bir kez daha Önderliğimizi selamlıyor, diriliş bayramını kutluyoruz. Elbette bu vesile ile bilinmelidir ki, İmralı'daki sistem Türk sistemi değil, Türkiye orada sadece bir gardiyan görevi görüyor. Önderliğimizi oraya getiren ve o sistemi kuran hegemonik güçler, Türkiye'nin gardiyanlığından memnun değiller. Son 23 yıldır Önderliğimiz ağır bir tecrit ve işkence altında mücadele ediyor. Önderliği yavaş yavaş öldürmek istiyorlar. İmralı sistemi dayanılacak bir sistem değil. Önderliğimizin güçlü kişiliği olmasa kimse bir yıl bile dayanamaz. Ama Önderliğimiz direnmekle kalmamış, demokratik modernite manifestosunu yazdı. Alternatif bir sistem yaratarak, onu tarihe ve insanlığa mal etti.

Kadınlara özgürlüğe giden yolu açtı. 23 yıllık bu tutsaklık sürecinde Önderlik hiçbir zaman kendisi için bir şey istemedi. Hatta “Kürt sorunu çözülmezse beni bıraksanız da çıkamam, çünkü dışarıda olmak ile hapiste olmak arasında bir fark yok. Eğer toplumum, ülkem özgür değilse, dışarı çıkarsam yine aynı işi yapacağım. Bunun için yaşamın özgür olması ve demokratik kurtuluşun gerçekleşmesi gerekir” dedi. Bu yıl herkes Önderliğin durumuna karşı bir özeleştiri sürecine girmelidir. Komplocular halktan ve Önderliğimizden özür dilemeli. Hem komplocu güçler, hem de Türkiye, Önderliğin yavaş yavaş şehit veya teslim olacağı beklentisine girdiler. Ancak bu olmayınca da Önderliği rehin aldılar.

Bunun için herkes İmralı'daki tecride karşı vicdanını sorgulaması ve özeleştiri vermesi gerekir. Fikir ve düşünceleri büyük olan, insanlığa faydası olan bir insanın fikirlerine engel olunmamalı, Önderliğimiz sesini halka duyurmalı, insanlığa ulaştırmalıyız. Aksi takdirde tarih ve insanlık kaybeder. Neredeyse 7 yıl oldu, kimse Önderliğin yanına gidemiyor. Önderliğimizin durumu ve sağlığı hakkında hiçbir bilgi alamıyoruz, şüphelerimiz var. Bu sistemin sorumlularını, bu zulmün hesabını sorana kadar mücadele edeceğiz.

PKK'NİN DİRENİŞ RUHU İLE MÜCADELE ETMELİYİZ;
Yukarıda da belirttiğimiz gibi mücadelemiz devam etmektedir. Bu mücadelede her gün büyük şehitler veriyor ve büyük fedakarlıklar ödüyoruz. Tarihimizin direniş sayfalarımızın her satırı, attığımız her adım, her başarı şehitlerimizin kanıyla elde edilmiştir. Kürdistan'da bedel ödemeden nefes almak mümkün değil. Mücadelemiz çok çetin ve hala devam ediyor. Bu yüzden Önderlik yöntemleri ile şehitlerimize sahip çıkmalıyız.

Önderlik yöntemleri nedir? Önderlik düşmandan intikam almak için heval Haki'nin şehadetinden sonra partiyi kurdu. 14 Temmuz direnişinin ardından silahlı mücadele ve ülkeye dönme karar verdi. 15 Ağustos eylemi, heval Egîd'in şehadetinin ardından silahlı ordu kuruldu. Heval Bêrîtan'ın şehadeti, bir kadın ordulaşmasının temelini oluşturdu. Zîlan'ın şehadeti militan çizgisini yarattı. Her şehadet daha da güçlü bir örgütlenme ile düşmandan intikam almanın temelini oluşturmuştur. Şehitler hiçbir zaman moralsizliğin ve sıkıntının sebebi olmamıştır. Toplumumuz da şehitler gerçeğinin ve mirasının bilincinde olmalı, davalarına bağlı kalmalı ve mücadelelerini başarıya ulaştırmalıdır. Şehitlerimizi elde ettiğimizle zaferlerde yaşatmalıyız. Düşman şehitlere yaklaşımımızı ve şehitlerin toplumdaki yerini bildiği için sürekli değerlerimize hakaret ediyor.

Kürdistan'da her türlü kirli yöntemleri kullanarak şehitlerimize saldırdılar. Bugün bile Bakur'da arkadaşlarımızın cenazeleri hala morgda. KDP de Xelîfan'da şehit düşürdüğü arkadaşlarımızın cenazelerini hala ailelerine vermedi. Düşman şehitlerimizin mezarına giden her Kürdün kininin, intikam duygusunun daha da büyüyeceğini biliyor. Bunu önlemek ve ailelerimizin moralini bozmak için bu yöntemlere sık sık başvuruyor. O zaman biz de önderlik tarzı ile şehitlerimize sahip çıkmak için kendi mücadelemizi vereceğiz. "Dem Dema Azadiyê ye, Dem Dema Parastina Jin û Civakê ye" hamleleri kapsamında İmralı tecridini kırmak, PKK'yi "terör listesi"nden çıkarmak ve Kürdistan statüsü için PKK'nin direniş ruhu ile mücadele etmeliyiz.

 PÎRAN SOZDAR ( BEHDİNAN)  

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU

“KDP’NİN DERİN DENKLEMİNDE 140'INCI MADDE”

KCK VE KONGRA-GEL'İN ŞENGAL AÇIKLAMALARI

FAŞİST DİKTATÖRLÜK YIKILMAYA MAHKUMDUR

GENÇLİKTE ZİHNİYET DEVRİMİNDE FEDAİLİĞİ YAKALAMAK ÖZGÜR TOPLUMUN SARSILMAZ İNŞASIDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

REJİM YIKILMADAN HİÇBİR KÜRT RAHAT YAŞAYAMAZ

21. YÜZYILDA SOYKIRIM VE TOPLUMSAL DİRENİŞTE GENÇLİĞİN ROLÜ

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI RADİKAL BİR CİNS MÜCADELESİYLE KAZANILABİLİNİR

DÜNYA HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK GÜNÜ ÇAĞRILARI

KAPRİSLİ VE PASİF SANAL RADİKALİZM

ANTER YOLDAŞ VE ZİNDAN DİRENİŞLERİ

ÖZEL SAVAŞA KARŞI ZİHNİYET VE YAŞAM MÜCADELESİ (1.BÖLÜM)

“APOCU DEVRİMCİ HAMLE TC FAŞİZMİNİ ÇÖKERTİYOR”

“ÇİN MODELİ” TOPLUMA SAVAŞ İLANIDIR...

ÖZEL SAVAŞA KARŞI ZİHNİYET VE YAŞAM MÜCADELESİ (2.BÖLÜM)

TOPLUMSAL SORUNLARIN AŞILMASINDA ÇIKIŞ ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

1000 İSİMDEN ÇAĞRI: PKK 'TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİ'NDEN ÇIKARILSIN

İMRALI KAYALIKLARINA ÇİVİLENEN HAKİKAT (1.BÖLÜM)

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

İMRALI KAYALIKLARINA ÇİVİLENEN HAKİKAT (2.BÖLÜM)

SOYKIRIM KISKACINDA VARLIK SAVAŞI YÜRÜTMEK

CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE ÇAĞRILAR

KNK TOPLANTISININ SONUÇ BİLDİRGESİ

ETKİN BİR EKONOMİK SAVAŞ STRATEJİSİ

BİR TÜRKÜNÜN MELODİSİ VE SENFONİSİDİR PKK

KÜRTLERDE DİNSELLİK VE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

PREKARYA VE BALDIRI ÇIPLAK KÜRD

TASARLANMIŞ BİR KATLEDİLME DURUMU VAR

AP, TUTSAK VEKİLLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI 

ZİNDANLARDAKİ ZULME SESSİZ KALMAK !

GARİBE GEZER KÜRT SORUNU'NUN TA KENDİSİDİR

TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLME İŞARETLERİ ARTIYOR

KÜRT KATLEDEREK TÜRK OLACAĞINI SANMAK

'' FAŞİZMLE HESAPLAŞMA OLMADAN HELALLEŞME OLMAZ ''

GARİBE'Yİ KATLEDENLER MUTLAKA HESABINI VERECEKLER

 19 ARALIK 2000 YILINDA ZİNDANLARDA YAPILAN KATLİAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

YOL VE YOLDAŞLIK…

İDEOLİKLİK VE İDEOLOJİKSİZLİK ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

BİRAZ DA AJİTASYON LAZIM

ÖNDERLİK VE ZİNDANLARDA  REHİN TUTULAN  YOLDAŞLAR  ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI

KADININ SESİNDE SAKLIDIR ÖZGÜRLÜK DÜŞÜ

ZINDANLAR İLE İLGİLİ DUYARLILIK ÇAĞRILARI

CEZAEVLERİNDE KATLİAM VAR

TÜRKİYE'NİN AYNASI ZİNDANLAR

KIRIKLAR CEZAEVİ'NDEKİ TUTSAKLAR AÇLIK GREVİNDE

KONGRA-GEL ZİNDANLAR İÇİN 'SEFERBER' OLMAYA ÇAĞIRDI

HEVAL HALİL GÜNEŞ'İN ANISINA

“ÖNDERLİKSEL DEVRİMİN DİRENİŞ RİTMİNİ YAKALAMAK”

PKK DİRENİŞİ 2022 YILINI KÜRDÜN ULUSAL ONUR BAYRAMI YAPACAK

DÖRDÜNCÜ KELEBEK OLMAK

ÖZGÜRLÜK AŞKINA DİRENENLER

ÖZ SAVUNMA MEKANIZMASI OLARAK DUYGULARINI POLİTİKLEŞTİRMEK

ETİK İNSAN VE ETİK EYLEM (1.BÖLÜM)

ETİK İNSAN VE ETİK EYLEM (2.BÖLÜM)

TJK-E, PARİS KATLİAMI'NIN HESABINI SORMAK İÇİN ALANLARAÇAĞIRDI!

KÜLTÜR-SANATA KURULAN TUZAKLAR VE APOCU ESTETİK

SARA YOLDAŞ, ÖNDER APO’NUN YOLDAŞIYDI

NAZİ TOPLAMA KAMPINDAN KAÇAN 9 DİRENİŞÇİ KADININ HİKAYESİ

KADIN DEVRİMİNİN DİRENİŞ SEMBOLÜ

ÖNDER APO’YLA YAŞA, KÜRDİSTAN'I ÖZGÜRLEŞTİR!

GÜNEŞ PARLAKLIĞINDA GÜLÜMSEMEN HEVAL SARA (SAKİNE CANSIZ)

“TC FAŞİZMİ KARŞISINDA KÜRT SİYASETİ NE YAPMALI?”

PKK ÖLÇÜLERİNDE YAŞAMI YARATANLAR

GERÇEKLER ACITMIYOR

KÜRT DÜŞMANLIĞI AÇ VE İŞSİZ BIRAKIR

ŞADİYE MANAP'TAN MEKTUP VAR

ÇÜNKÜ SANA GÖRE O İNSAN DEĞİL

KÜRTLER ZORU BAŞARDI

SOKAK OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ

KÜRDÜN ÖZGÜRLÜK GÜNEŞİ EFRÎN’DEN DOĞACAK

DESTANSI EFRİN FEDAİ DİRENİŞİNE BİR İÇ BAKIŞ

YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM (1.BÖLÜM)

75 RUHU AYAĞA KALK!

FAŞİST ŞEF AMED'E GİREMEZ

YÜREĞİMİN SESSİNİ DİNLEDİM (2.BÖLÜM)

ALLAH'IN DEĞİL, ERDOĞAN'IN KÜRTÇE İLE PROBLEMİ VAR

YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM (3.BÖLÜM)

İSTANBUL, ADANA: DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN ZORUNLULUĞU

APOCU DEVRİMİN YARATTIĞI YENİLMEZLİK TARİHİ

“DOĞA” ZAMANI

ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN EYLEMSELLİĞİ

KADIN OLMAK SUÇ MUDUR?

GÖÇ YOLLARINDA…

KÜRDÜM “TÜRK VARLIĞINA” KURBAN OLMAYACAĞIM!

ATAKAN MAHİR’İ HATIRLAMAK

İSYAN VE İNTİKAM ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

KARA GÜNÜN ÇOCUKLARINA!

KOBANE'DEN HESEKE'YE KÜRDÜN DİRENİŞ DESTANI