KÜRTLER SÖZ DEĞİL SOMUT ADIM BEKLİYOR
KÜRTLER SÖZ DEĞİL SOMUT ADIM BEKLİYOR
0 Yorum
115
31-01-2023

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat, BM İnsan Hakları Komitesinin tecrit konusunda yaptığı açıklamayı değerlendirerek Kürtlerin sözlere karnının tok olduğunu, Türkiye'ye karşı somut adımlar beklediğini ifade etti.

Medya Haber’de yayınlanan özel bir programda konuşan Besê Hozat, BM İnsan Hakları Komitesinin, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit üzerine yaptığı açıklamayı değerlendirerek, “Artık zaten açıklamalara Kürt halkının karnı tok. Bu Birleşmiş Milletler olur, bu CPT olur. Bu yarın AİHM olur. Diğer gün Avrupa Konseyi olur, Avrupa Birliği olur, Amerikası şu bu olur, Kürt halkının artık bu tür sözlere, bu tür sözlü açıklamalara gerçekten karnı toktur. Bu güçlerden somut pratik adım adım bekliyor bu halk, bu hareket” dedi.

İmralı sisteminin bu güçlerin eseri olduğu değerlendirmesinde bulunan Hozat, “Önderliğimize komplo yaptılar. Önderliğimizi imha etmek istediler. Önderliğimizin duyarlı duruşu onu boşa çıkardı. Sonra alıp Türkiye'ye teslim ettiler. İmralı işkence sistemini kurdular. Bu güçler kurdu. Türkiye'ye teslim ettiler. Türkiye'ye gardiyanlık rolü verdiler. Şimdiye kadar da İmralı, Kürt soykırım politikalarının merkezi durumuna geldi, savaşın merkezi durumuna geldi. Esas savaş İmralı'da yürüyor. Yıllardır hiç seslerini çıkarmıyorlar. Kürt soykırım politikalarına ortak oluyorlar. İmralı işkence, tecrit sistemine, orada yürüyen soykırım siyasetinin uygulamalarına ortak oluyorlar. Artık biz söz değil pratik istiyoruz. Bu halk söz değil, pratik istiyor, tutum istiyor. Somut adım istiyor” şeklinde konuştu.

İmralı'daki bu tecrit işkence sistemi kırılması gerektiğini ifade eden Hozat, BM, Avrupa Konseyi ve uluslararası güçlere artık İmralı sistemiyle ortaklığını sona erdirmeleri ve Türkiye’ye karşı tutum almaları çağrısında bulundu.

Bese Hozat’ın değerlendirmeleri şöyle:

Uluslararası Komplo'nun yirmi beşinci yılına girdik. 15 Şubat da yaklaştı. Şubat ayına da giriyoruz. 15 Şubat ve Kürtler açısından kara bir gündür. Soykırım günüdür. Uluslararası Komplo amacı da Kürt soykırımını sonuca götürmek. Bu anlamda ben uluslararası komplocuları lanetliyorum. Aralıksız bir biçimde 24 yıldır Uluslararası Komplo' değişik biçimlerde devam ediyor. Bakurê Kurdistan'da soykırım saldırıları olarak, Başûr’da işgal, soykırım saldırıları, Rojava Kurdistan'ında işgal, soykırım saldırıları olarak devam ediyor. Avrupa'da dünyanın birçok yerinde suikastlar, siyasi cinayetler, katliamlar biçimde sürüyor. Buna karşı güçlü bir mücadele de var. Yirmi dört yıldır aralıksız bir mücadele de sürüyor. Önderliğimizin direnişi ekseninde halkımızın direnişi, gerillanın direnişi, kadınların direnişi, gençlerin direnişi her yerde çok görkemli bir biçimde devam ediyor. Bu anlamda yirmi dört yıl boyunca süren Uluslararası komplocu saldırılara karşı verilen, geliştirilen direniş, verilen mücadele komplonun sonuca gitmesini engelledi. Aynı komployu kendi süreci içerisinde de boşa çıkardı.

ÖNDER APO HALEN KOMPLOYA KARŞI MÜCADELE EDİYOR

Uluslararası Komplo'nun amacı Önder Apo'nun fiziki imhası, Kürt Özgürlük Hareketinin tasfiyesi, üçüncü bir aşama olarak da Kürt soykırımını sonuca götürmek, yüzyıllık Kürt soykırım politikalarını sonuca götürmekti. Dolayısıyla yirmi dört yıl boyunca verilen bu mücadele ve direniş bu planı, bu konsepti boşa çıkardı. Halen Önder Apo mücadele ediyor. Kürt halkı her yerde mücadele ediyor, direniyor. Kürt gerillası direniyor. Kürt Özgürlük Hareketi tüm görkemiyle direniş gücüyle, direniş potansiyeliyle dipdiri ayaktadır. Mücadele büyüdü. Ve tüm bölge halkı halklarını, kadınlarını etkileyen, harekete geçiren bir düzeye geldi. Dünyayı etkiledi, dünya toplumunu etkiledi, halklarını etkiledi ve bugün siyasi olarak Kürt özgürlük hareketi temel bir siyasi aktör durumuna gelmiş bölge politikasında, dünya politikasında çok önemli bir yer ve rol oynuyor. Bu çok önemlidir. Yani komploya karşı verilen yirmi dört yıl boyunca verilen mücadele hareketi çok daha fazla büyüttü, güçlendirdi. Bölgesel ve evrensel bir hareket haline getirdi. Bugün uluslararası güçler bölgeye dönük politika belirlerken hareketi dikkate almak zorunda kalıyorlar. Bölgedeki statükocu rejimler hareketi dikkate almak durumunda kalıyorlar. Ona göre mücadele konseptlerini oluşturuyorlar. Buna göre politikalarını belirliyorlar. Bu anlamda hareket evrenselleşen bir boyut kazandı. Bu komploya karşı verilen yirmi dört yıllık mücadelenin sonucu olarak bu durum ortaya çıktı. Bu düzey de şunu çok açık bir biçimde ortaya koyuyor: Komplo aslında boşa çıkmıştır. Uluslararası komplocu güçler mahkum edilmiştir ve komplocu güçlerin hareketi tasfiye dönük yaptığı bütün planlar boşa düşmüştür. Bu mücadele bu sonucu ortaya çıkarmıştır.

GÜNEŞİMİZİ KARARTAMAZSINIZ ŞEHİTLERİNE BORCUMUZ VAR

Ben bu vesileyle tabii bu komployu boşa çıkarmada belirleyici rol oynayan, bunun öncülüğünü, bu direnişin öncülüğünü yapan, Güneşimizi Karartamazsınız şiarıyla bedenini ateşe veren, fedai eylem yapan onlarca yoldaşımızı ve yurtseverimizi saygı ve minnetle anıyorum. Aynı çizgide 2016'da 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece bedenini ateşe veren Viyan Soran yoldaşı saygı ve minnetle anıyorum. Bu çizginin takipçileri olarak yine bu yakın süreçte bedeni ateşe veren Veysi Taş ve Mehmet Akar yoldaşları, değerli yurtseverlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Güneşimizi Karartamazsınız şiarıyla mücadeleye öncülük eden, direnişe öncülük eden, mücadeleyi ve direnişi bugüne getiren, komployu boşa çıkaran yoldaşlarımıza minnet borcumuz var. Halkımız bu direniş etrafında her yerde ayağa kalktı. Yirmi dört yıl boyunca bir direniş geliştirdi ve bu komplo boşa çıkarıldı. Komplocular amacına ulaşamadı. Faşist, soykırımcı, sömürgeci Türk devleti amacına ulaşamadı. Amacı yüzyıllık Kürt soykırım politikalarını sonuca götürmekti. Kürt soykırım politikaları çöktü. Mevcut durumda gerçekten çöken yüz yıllık faşist soykırımcı Türk ulus devlet sistemi, siyaseti oldu. Bu direniş iradesi ve gücü bu bu düzeyi ortaya çıkardı. Bunlar son derece değerli ve anlamlıdır. Tabii bu mücadele sürüyor.

MÜCADELE SONUÇ ALIYOR

Şimdi Uluslararası Komplo'nun bir devamı olarak İmralı'da tecrit, işkence sistemi uygulanıyor. Mutlak tecrit; soykırım politikalarının, Uluslararası Komplo'nun devamıdır. Zaten Uluslararası Komplo İmralı'da mutlak işkence teşhis sistemi olarak devam ediyor ve buna karşı da güçlü bir mücadele var. Kesintisiz süren bir mücadele oldu. Bugün de bu mücadele değişik biçimlerde devam ediyor. Bu mücadele sonucu bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Önderliğin tecridine ilişkin, “mutlak iletişimsizlik hali var, buna son verilmeli” diyorsa, bu mücadelenin sonucu olarak bunu söylemek zorunda kalıyor. Bu mücadele bunlara bunu söylettiriyor bu uluslararası kurumlara. Yoksa hepsi bu komplonun bir parçasıdır. Hepsi bu komplonun, Uluslararası Komplo'nun bir ortağıdır. Bu komplo, uluslararası bir komplodur. Amerika, İngiltere, İsrail başta olmak üzere Avrupa ülkeleri içerisinde yer aldı. Bu BM içerisinde yer alan birçok devlet içerisinde yer aldı. Rusya’sından tutalım, Mısır'ına kadar, İran'a kadar birçok güç bu komplo içerisinde yer aldı. Yunanistan bu komplo içerisinde aktif bir biçimde yer aldı. Ve bütün bu devletlerin içinde yer aldığı ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi böyle bir açıklama yapıyorsa, bu yirmi dört yıllık mücadelenin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Bunu böyle görmemiz lazım. İşte en son avukatların başvurusuyla böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldılar.

BM TÜRKİYE’YE KARŞI PRATİK TUTUM ORTAYA KOYMALIDIR

Bu elbette önemlidir. Mücadele edersek, kesintisiz, sürekli bir biçimde bu mücadele devam ederse, bu kesinlikle sonuç alacağımızın da işaretini veriyor. Böyle bir anlam da taşır. Bu önemlidir. Tabii Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin mutlak iletişimsizlik hali dediği şey, mutlak tecrittir. O anlama geliyor. O zaman pratik adım atmaları gerekiyor. Yani bu sadece sözle kalmamalıdır.

Birleşmiş Milletler bu anlamda Türkiye’ye karşı ciddi bir tutum, pratik tutum ortaya koymalıdır. Bir yaptırım geliştirebilmelidir. Biz bunu bekliyoruz.

Daha önce benzer açıklamaları CPT de yaptı. Yıllardır CPT’ye karşı da ciddi rahatsızlıklar var, protestolar var. Özellikle son bir yılda çok yoğunlaştı. İşte Eylül ayında İmralı'ya gitti geldi, bir açıklama yapmadı. Şaibeli bir sürü iddia, bir sürü bilgi ortada. Böyle gitti mi, gitmedi mi, nasıl gitti, nasıl ilişki kurdu bilinmiyor. Artık kirli mi diyelim, ne diyelim. Bir sürü bilgi böyle ortalıkta dolaştı. Önderliğimizin sağlığına ilişkin yine bir sürü bilgi ortalıkta dolaştı. Somut, net bir bir açıklama yapmadı. Bir tutum ortaya koymadı.

Artık zaten açıklamalara Kürt halkının karnı tok. Bu Birleşmiş Milletler olur, bu CPT olur. Bu yarın AİHM olur. Diğer gün Avrupa Konseyi olur, Avrupa Birliği olur, Amerikası şu bu olur, Kürt halkının artık bu tür sözlere, bu tür sözlü açıklamalara gerçekten karnı toktur. Bu güçlerden somut pratik adım adım bekliyor bu halk, hareket.

Mutlak İmralı işkence, tecrit sistemi bu güçlerin eseridir. Önderliğimize komplo yaptılar. Önderliğimizi imha etmek istediler. Önderliğimizin duyarlı duruşu onu boşa çıkardı. Sonra alıp Türkiye'ye teslim ettiler. İmralı işkence sistemini kurdular. Bu güçler kurdu. Türkiye'ye teslim ettiler. Türkiye'ye gardiyanlık rolü verdiler. Şimdiye kadar da İmralı, Kürt soykırım politikalarını merkezi durumuna geldi, savaşın merkezi durumuna geldi. Esas savaş İmralı'da yürüyor. Yıllardır hiç seslerini çıkarmıyorlar. Kürt soykırım politikalarına ortak oluyorlar. İmralı işkence, tecrit sistemine, orada yürüyen soykırım siyasetinin uygulamalarına ortak oluyorlar. Artık biz söz değil pratik istiyoruz. Bu halk söz değil, pratik istiyor, tutum istiyor. Somut adım istiyor.

ULUSLARARASI GÜÇLER ARTIK İMRALI SİSTEMİNE ORTAK OLMAMALI

İmralı'daki bu tecrit işkence sistemi kırılmalıdır. Bu evrensel insan hakları hukukuna ve sözleşmelerine, Türkiye'nin de imza attığı sözleşmelere aykırıdır, bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçuna Avrupa Konseyi ortak olmamalıdır. Birleşmiş Milletler ortak olmamalıdır. Amerika ortak olmamalıdır. Bu komployu geliştiren güçler, yeter artık, ortak olmamalıdır. Bu Kürt halkının soykırımına seyirci kalmamalıdır. Bir parçası olmamalıdır. Kürt halkı bunu bekliyor, bunu istiyor.

Bu temelde gelişen çok önemli eylemler de var. İşte vekillerin bir Meclis önünde haftalardır yürüttüğü eylem var. Çok önemli, ciddi bir kamuoyu oluşturdu, duyarlılık ortaya çıkardı. 6 Şubat'ta Gever ve Qoser’den Gemlik'e doğru bir yürüyüş de olacak. Ben şimdiden bu yürüyüşü selamlıyorum, kutluyorum. Bu çok önemlidir. Fakat bu sınırlı kalmamalı. Gemlik, Qoser ile sınırlı kalmamalı. 15 Şubat da yaklaşıyor. Şubat ayına da giriyoruz. Uluslararası Komplo'yla Kurdistan'da ve ülke dışında komployu protesto eylemleri çok görkemli bir biçimde gelişmeli ve sürekli geçmelidir. Mutlaka 2023 yılını Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlayacağımız bir yıla dönüştürmeliyiz. Bu anlamda bu eylemsellikler de süreklilik olmalıdır. Yaratıcılık olmalıdır, kapsam ve derinlik olmalıdır. Bu son derece önemlidir. Mücadele süreklileştikçe, eylemler derinleştikçe, kapsamlılaştıkça kesinlikle bir sonuç alacağız.

ESAS AMACIMIZ ÖNDER APO’NUN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜDÜR

Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlayacağız. Esas amacımız, hedefimiz bu olmalı. Evet, tecridi kurmalıyız ama tecridi kırmakla sınırlı kalamayız. Mutlaka Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlamalıyız. Esas hedef bu olmalı ve bu temelde her yerde kapsamlı mücadele ve direniş sürmelidir.

Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Uluslararası Komplo'yla bağlantılı komployu protesto amacıyla bedenini yakanlar oldu. Güneşimiz, karartamazsınız eylemleri çerçevesinde de bedenini ateşe veren çok sayıda yoldaşımız ve yurtsevermiz oldu. Aynı zamanda dediğim gibi yakın süreçte de iki yurtsever, değerli yurtsever kendisini yaktı protesto etmek için. Elbette bu halkta belli bir duyarlılık yaratıyor. Son derece anlamlıdır. Herkes bu iradeyi gerçekten ortaya koyuyor. Bu büyük bir bağlılık, inanç istiyor, irade istiyor, cesaret istiyor. Anlamı, değeri çok büyük ve derindir. Böyle de hep saygıyla, minnetle anıyoruz, anacağız. Fakat bu tür eylemler olmamalıdır. Bu yöntem Önder Apo'nun da benimsediği, tasvip ettiği bir yöntem değil. Hareket olarak bizlerin de her yerde mücadele etme imkanımız var. Mücadeleyi büyütmeliyiz. Bunun birçok yolu, yöntemi var. Düşmana zarar veren, Türk devletine zarar veren, darbe vuran bir eylem tarzını esas almalıyız. Kendimize zarar veren değil, sadece vicdanlara seslenmeyi esas alan bir eylem tarzını artık bizim aşmamız lazım. Bu eylem tarzlarını aşmamız lazım. Bu önemlidir.

Şubat ayına da giriyoruz. Ben bu konuda da böyle bir uyarı da yapmak istiyorum. Bu tür eylemler olmamalıdır. Şubat ayında ve sonraki süreçlerde de her yerde biz mücadeleyi ve direnişi büyütmeliyiz, geliştirmeliyiz. En doğru, en anlamlı cevabı biz böyle verebiliriz. Önder Apo'ya da bu komplocular da en güçlü, etkili cevabı böyle verebiliriz. Ben bunu da özellikle belirtmek istedim.

ŞU ANDA GERİLLA ALANLARINDA ÇOK CİDDİ ÇATIŞMALAR VAR

Hulusi Akar'ın açıkladığı gibi değil durum. Pençe-Kilit tamamlandı, bitti dedi. Öyle bir durum yoktur. Saldırılar devam ediyor. Şu anda çok ciddi bir çatışma var. Çok şiddetli bir çatışma var, savaş var. Yine her gün onlarca defa kimyasal kullanıyor. Kimyasal kullanımını iki üç katına çıkardı. Dar bir vadide her gün onlarca defa kimyasal kullanıyor. Geçen gün açıkladılar. 12 defa kullanmış, 14 defa kullanmış, 24 defa kullanmış. Taktik nükleer silah kullanıyor. Bir sürü yasaklı silah kullanıyor. Savaş devam ediyor. Yani işgal saldırıları bitmiş değil. Savaş şu anda durmuş değil. Açıkladığı gibi değil durum yani. Savaş devam ediyor. Kayıpları da çok fazla. Gerçekten çakılıp kalmışlar. Ne yapacağını bilemez duruma gelmişler. Binlerce kayıp verdiler, yaralı verdiler. Türk ordusu gerçekten büyük bir bozgun yaşadı. Düşünebiliyor musunuz; dokuzuncu ay bitiyor, onuncu aya giriyoruz. Halen Zap merkezli savaş tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Yani bir vadide; Çemço dediğimiz alanda savaş tüm yoğunluğuyla sürüyor. Sonuç alamıyorlar. Bu kadar kimyasal yasaklı silah kullanmalarına rağmen sonuç alamıyorlar. Çok ciddi de darbe yiyorlar, çok ciddi de kayıp veriyorlar. Geçen gün o ölen askerlerin aileleri, çeşitli kurumlar açıklama yapmıştı. Artık belli ki ailelerde de bir hareketlilik var. Cenazeler gitmiyor, çünkü çocuklar kayıp, savaşta ölüyor. Bir açıklama bile olmuyor ailelere. Şimdi giderek bu tür arayışlar ve tepkiler de yoğunlaşıyor. Daha önceden de zaten HDP'ye, sanıyorum sivil toplum kurumlarına, insan haklarına başvuranlar da olmuştu. İnsan hakları derneklerine başvuranlar dolmuştu. Sonra müdahale etti, ettiler. Para mara yedirdiler. Son olarak tehdit de ettiler. Ondan sonra önünü kestiler.

Belli ki Türk devleti bu savaşta bir sonuç alamadı. Büyük bir gerçekten bozgun yaşadı. Bundan sonra da belli ki ısrar edecek. O ısrarını sürdürecek. Fakat ne de yapsa artık sonuç alması mümkün değildir. Bu savaş Türk devleti açısından bir yenilgi olmuştur. Bu çok açıktır. Gerçekten arkadaşlar çok kahramanca direndiler, büyük bedeller de verdik. Fakat Türk devletinin 2022 yılında geliştirdiği konsepti boşa çıkardık. Tıkandı şimdi. Tıkandığı, sıkıştığı yerden çıkamıyor. Çok kapsamlı bir işgal planı yapmıştı. Başûrê Kurdistan dönük bu plan çok ciddi darbe yedi. Bu plan boşa çıktı, çöktü. Çırpınıp duruyor. Şimdi çakıldığı yerde her türlü savaş suçu da işliyor. Sonuç alamıyor.

KİMYASAL SİLAH GÜNDEMİ SÜRMELİ

Bu anlamda kimyasal silah çerçevesindeki gündem önemlidir. Daha önce ciddi bir gündem oluştu. Duyarlılık gelişti, kamuoyu gelişti. Bu mücadelenin sürmesi lazım. Türk devleti gerçekten çok ciddi bir savaş suçu işliyor, insanlık suçu işliyor. Her yerde çok yoğun bir biçimde kimyasal silah kullanıyor, yasaklı silah kullanıyor. Buna karşı mücadele sürmelidir. Türk devletini bu konuda çok ciddi teşhir etmeliyiz. Mücadele etmeliyiz ve mutlaka bunun hesabını her türlü biçimde sormalıyız.

HDP BİR DEVLET PARTİSİ DEĞİLDİR

Şimdi AKP-MHP faşist iktidarı, emek özgürlük ittifakını, özelde HDP'yi kendisi açısından büyük bir tehlike görüyor. Adeta kabusuna dönüşmüş. Yıllardır HDP üzerinde siyasi soykırım operasyonları sürüyor. Bir sürü siyasetçisi şimdi içeridedir. Binlerce, on binlerce kişi seçilmiş eş başkanlarından milletvekillerine, belediye eş başkanlarından meclis üyelerine, il, ilçe eş başkanlarından meclis üyelerine, aktivistlerden yurtseverlere kadar cezaevindedir. Şu anda artık Türkiye'de bir zindana dönüşmüş ama zindan içinde zindan kurmuşlar. Gerçekten binlerce, on binlerce insan zindandadır. Ve bundan da sonuç alamadı. Yani bu böyle böyle yaparak toplumu, iradesini kırıp teslim almayı hedefledi. Kürt toplumu nezrinde ne iradesi kırıldı ne de teslim oldu. Her yerde mücadele sürdü. Kürtlerin mücadelesi sürdü, kadınların mücadelesi sürdü, gençlerin mücadelesi sürdü. Türkiye demokrasi güçlerinin mücadelesi sürdü. Sonuç alamadı. Sonra HDP'nin hazine yardımını kesti. Bu biçimde HDP'nin iradesini kırmaya çalıştı, zayıflatmaya çalıştı. HDP'yi seçim propagandası, seçim çalışması kendince yani yürütemez duruma getirmeye çalıştı. Bu da zaten boştur. HDP bir devlet partisi değildir ki. HDP bir sistem partisi değildir. Sistem içi bir parti değil ki HDP. Halkların demokratik partisidir, halk partisidir. Gücünü halktan alıyor, halklardan alıyor, toplumdan alıyor. Evet, yıllarca HDP hazine yardımıyla çalışma yürüterek ayakta kalmadı. Kendileri de açıklama yaptılar. Halka dayandı, halktan beslendi, halktan güç aldı, halk desteğiyle çalışma yürüttü, mücadele etti, yaptı. Bu anlamda şimdi HDP'nin başlattığı kampanya gerçekten çok önem önemlidir. Bu da HDP'nin özüne denktir, tam özünü ifade ediyor. Hazinemiz halkımız mıdır? Evet, HDP nin hazinesi halktır. HDP halkların partisidir. Yıllarca böyle çalışma yürüttü, böyle gitti zaten. Yani devletten beslenen bir partinin halklar açısından çok fazla etkili olmuyor. Giderek böyle sistem içine çekiliyor, entegre oluyor. Zihniyetinde de siyasetinde de, çalışma tarzında da kaymalar yaşanıyor. Halktan kopuyor, görüyoruz. Sistem içi partilerin durumunu görüyoruz.

HDP TOPLUMLA KUCAKLAŞACAK

Hayırlı olarak değerlendirmek lazım bu durumu. Böylelikle HDP daha fazla halka gidecek, evlere gidecek, sokaklara inecek, mahallelere inecek. Ev ev, insan insan, sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il halkın içine karışarak, toplumun içine karışarak toplumla buluşacak. Toplumla kucaklaşarak toplumun sorunlarını dinleyecek, sorunlarına çözüm üretecek, kafa yoracak, örgütlenecek, tabandan, çekirdekten örgütlenecek, dolayısıyla halka ulaşacak. Tam da böyle HDP'nin özüne, programına, siyaset anlayışına uygun bir form kazanacak, uygun bir içerik ve biçim kazanacak HDP. Bu konuda da, biliyorsunuz son yıllarda da bazı eleştiriler vardı. Şimdi bütün bu eleştirileri de aşmanın tam zamanıdır ve HDP bunu bir anlayış haline getirmelidir. Bu “Hazinemiz Halkımızdır” kampanyası sadece bu dönemle sınırlı kalmamalı. Sadece bu seçim sürecinin bir anlayışı, tarzı olmamalıdır. Bu tamamen HDP'nin anlayışı olmalıdır, çalışma tarzı olmalıdır. Felsefesi, mücadele felsefesi olmalıdır. HDP halka indikçe, halkla oluştukça, halkla kucaklaştıkça, halkın sorunlarına çözüm gücü oldukça, çözüm iradesini ortaya koydukça halk da HDP'yi daha güçlü besleyecek, güçlendirecek. Güçlendikçe, halktan gücünü aldıkça HDP'nin sesi daha gür çıkacak. Siyaseti daha etkili olacak, daha geniş kesimlere hitap edecek ve örgütlülüğü de güçlenecek. Halk ve HDP ilişkisi çok güçlü bir diyalektik. Gerçekten birbirini besleyen simbiyotik bir ilişki. Yani karşılıklı birbirini besleyen bir ilişki gerçeğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu süreç bir bütün olarak bunun önünü açmıştır. Bu süreç daha fazla HDP'nin büyümesine, güçlenmesine, Emek ve Demokrasi İttifakının güçlenmesine, büyümesine, bu seçim sürecinde de sonraki süreçte de çok başarılı mücadele siyaset yürütmesine vesile olacak. Ben buna inanıyorum. Yani bu buna yol açacak. Bu anlamda bu kampanya son derece önemlidir. Fakat dediğim gibi bu temel bir mücadele anlayışı haline gelirse bu daha güçlü sonuç verecek.

SÜREÇ UZADIKÇA İKTİDAR ZAYIFLIYOR

Normalde Haziran ayında haziran ortalarında seçim olacaktı. Bunu biraz öne aldılar. Tabii bu konuda hesapları var. Yani birçok hesabı var. Bir AKP-MHP faşist iktidarı giderek oy kaybediyor, eriyor. MHP gerçekten bir çöküş içindedir ve bu giderek daha fazla derinleşiyor. Ne kadar zaman ilerlerse, seçim ne kadar geç olursa o kadar fazla da çöküş derinleşir, daha fazla zayıflar. Bir temel şey bu. Bunu biraz erkene alma, daha fazla yıpranmadan çok daha fazla erimeden, oylar daha fazla aleyhine dönmeden böyle bu seçim sürecine girmek istiyor. Esas nedeni odur.

Diğer taraftan ciddi bir ekonomik kriz var. Çok yapısal bir krizdir. Öyle dönemsel de değildir. Yapısaldır, gerçekten ciddi bir krizdir. Türkiye toplumun hepsi büyük bir öfke içerisindedir. Açlık yani öyle yoksulluk da demeyelim; açlık başını almış gidiyor. Ciddi bir öfke toplumda birikmiş durumdadır. Bu ekonomik krizin yol açtığı sonuçlar var. Bunların hepsi AKP-MHP faşist iktidarını aleyhine durumlar ortaya çıkarıyor. Şimdi geliştikçe, süreç uzadıkça ekonomik kriz de derinleşiyor. Yoksulluk, açlık, toplumdaki tepki daha fazla artıyor. Biraz böyle erkene almasında bunun da çok önemli bir etkisi var. İşte bize, Kürtlere karşı da büyük bir soykırım yürüttü. Sonuç alamadı. Biraz önce de ifade ettim, Zap’ta çakıldı kaldı. Konsepti sonuca gidemedi. Ciddi bir orada da darbe yedi.

SEÇİMİ ERKENE ALMAK AKP-MHP’YE FAYDA SAĞLAMAYACAK

Savaş siyasetiyle bir biçimde böyle sonuç almaya çalıştı. Ondan da sonuç alamadı. Bu süreç zarfında biraz daha bu yönlü savaş politikalarını, daha fazla savaşı derinleştirme temelinde geliştirecek. Bu süreçte de kendince bir şey almaya çalışacak. Çeşitli iddialarda bulunanlar da var. Yani Ramazan ayıdır, bunu kullanacak diyorlar. 14 Mayıs işte Türkiye'nin tek parti sisteminden çok parti sistemine geçtiği, 1950 çoklu sisteme geçiş, çok parti sistemine geçtiği süreci ifade ediyor. Bunu da diyorlar. Yapacak, yani kullanacak. Ve benzeri bu tür etkenler de var. Onlar çok önemli değil. İşin esası şudur. AKP-MHP faşist iktidarı çok ciddi bir zayıflamayı yaşıyor. Dağılmayı yaşıyor, çöküşü yaşıyor. Savaş politikalarıyla, soykırım politikalarıyla, faşizmle, her türlü baskıyla, şiddetle toplumu teslim alamadılar, iradesini kırmadılar. Kürt toplumu da Türkiye toplumu da bir bütün olarak büyük bir mücadele içerisindedir, tepki içerisindedir.

Şimdi bu durumlar daha fazla derinleşmeden zamanı biraz da böyle erkene alarak durumu biraz kendi yararına değerlendirmek istiyor. Bu da faydasızdır. Bundan da fazla bir sonuç alamayacaklar.

İşte bu süreç zarfında da -Kurdistan'da da bazı programlarda arkadaşlar da değerlendirdi- özel psikolojik savaşı çok fazla derinleştirdi. Kürt halkın iradesini kırmak için her türlü şeyi yaptı. Toplumda çürümeyi geliştirme, toplumun ahlaki değer yargılarını kırma yönünde birçok şey geliştirdi. Şimdi Kurdistan'da çok ciddi bir ajanlaştırma çalışması yapıyor. Fuhuş, uyuşturucu, tecavüz. İşte bu Van'daki olayı Kürt Kadın Hareketi'ne karşı, bir bütün kadın hareketlerine karşı, kadına karşı büyük bir saldırıdır. Kadın düşmanlığıdır, toplum düşmanlığıdır, halk düşmanlığıdır. Kadının yükselen bir mücadelesi var. Kürt kadın özgürlük mücadelesi Türkiye kadınını, Türkiye toplumunu, dünyayı etkiliyor. Bu anlamda kadınların da AKP desteği kadınların verdiği mücadeleyle giderek ciddi anlamda azalıyor. Kadınların ilgisi azalıyor. AKP kadın mücadelesiyle, kadınların desteğiyle gerçekten bugüne geldi. Şimdi bu konuda da ciddi bir erime var. Kürt Kadın Özgürlük Hareketi'nin iradesini kırmak için, mücadele eden kadınların, örgütlü kadın mücadelesinin iradesini kırmak, teslim almak için bu tür saldırıları Kurdistan'da, özellikle Kürt kadınına karşı yoğunlaştırdı. Kürt kadınına karşı bu tür saldırılar zaten soykırım alanının bir parçasıdır. Bunlar çok planlı, çok sistematik bir biçimde soykırım politikalarının bir parçası olarak yürütülüyor. Kurdistan'daki bütün memurundan tutalım polisine kadar, jandarmasına kadar, kurucusuna kadar her türlü kesimi birer özel savaş elemanı olarak değerlendiriyor. Soykırım politikalarını da çok çirkin, kirli bir biçimde kullanıyor ve o saldırı da zaten bunun bir parçası olarak gelişiyor ve bunu Kurdistan'da da çocuklara dönük, kadınlara dönük geliştiriyor. Bundan da zaten sonuç alamaz. Kadın mücadelesi de sürüyor. Güçlü bir biçimde kadınların tutumu da sürüyor. Türkiye'de de öyledir. Güçlü bir kadın hareketi var, mücadele ediyor. Bu özel savaş politikaları da çok fazla sonuç vermedi. Kadınlara dönük, bu topluma dönük toplum kırım politikaları şimdi ne yapıyor? Kurdistan'da Hizbi-kontra örgütlüyor. Kurdistan'da Osman Ocaklarını örgütlüyor. İşte bu Soylu alçağı, Milli Beka Hareketi adında bir hareket oluşturmuş. Bu alçak, hain, işbirlikçi tipleri bu gruplar içerisine koyarak, çete grupları örgütleyerek Kürt toplumuna karşı bu soykırım politikalarında kullanıyor. Toplumu çürütme, yozlaştırma, Kurdistan'da çeşitli cinayetler yapma, katliamlar gerçekleştirme, HDP binalarına saldırılar hep bu gruplar eliyle yapıldı. Bu temelde bu kesimleri de kullanıyor. Bir taraftan böyle toplumu çürütme, diğer taraftan da böyle fiziki soykırımlar yaparak Kürt toplumunu teslim alma, iradesini kırma temelinde özel savaşı binbir türlü araçla yoğunlaştırmış. Bütün bunlar sonucunda yine sonuç alamadı. Şimdi ne de yapıyor? Sonuç alamıyor. Gittikçe eriyor, gittikçe güç kaybediyor, kan kaybediyor, can kaybediyor. İşte şimdi Cumhur İttifakı'nın -hep diyorlar- küçük ortağı MHP, ırkçı faşist bir kontra partidir. Gerçekten de parti demeye bile insanın dili varmıyor. Parti marti de değildir; derin devletin siyaset yüzüdür. Şimdi kendi içinde muhalifleri de tasfiye etti. Sinan Ateş cinayeti öyledir. Devlet Bahçeli'yi, MHP siyasetini biraz eleştiren, farklı bir ses çıkaran tasfiye ediliyor. Bu da böyle tasfiye edildi. MHP içerisindeki muhalif kesimlerden biridir herhalde. Son süreçte İYİ Parti'ye geçmek istiyor…

AKP VE MHP ÇÖZÜLÜYOR

Şimdi mesela MHP içerisinde ciddi bir çözülme var. Dün bahsediyorlardı; 16 bin MHP üyesi kopmuş diyorlar. Giderek bu sayı artıyor. Ve dolayısıyla AKP'nin bu ırkçı faşist ittifakı MHP giderek dağılıyor, parçalanıyor, AKP parçalanıyor. AKP'de zaten Kürt kalmadı.

Yeminli hainlerin dışında AKP'de kimse kalmadı gerçekten. Bir kısmı HDP'ye geçti, bir kısmı diğer partilere geçti. Ciddi bir şey. Bu seçimin nasıl olacağı şimdiden bellidir. Ne de yapsa bu faşist soykırımcı iktidar; AKP, MHP iktidarı bu seçimde sonuç alamaz, başarılı çıkamaz. Bu çok açık bir biçimde şimdiden görülüyor.

Kürt halkının tutumu nettir. Zaten Kürt düşmanı bir soykırım politikası yürüttü. Kürtlerin tutumu çok net. Türkiye toplumunun yaklaşımı da ortada. Ciddi bir tepki Türkiye toplumunda da var. Yani gerçekten yüzyıllık Kemalist devleti yıktı, tüm kurumlarıyla yıktı. Şimdi dinci, ırkçı, milliyetçi, faşist diktatörlüğe dayalı bir sistem kurmak istiyor ve bunu seçimle de meşrulaştırmak, kurumsallaştırmak istiyor. Bu 20 yıllık süreç içerisinde özellikle bu AKP, MHP ile aktif bir biçimde yürüdüğü bu 7 yıllık süreç içerisinde durumlar da ortadadır. Çok ciddi bir tepki, Kemalist kesimde de var, laikçilerde de var, liberallerde de var, demokratlarda da var, muhafazakar kesimlerde de var. Ciddi bir şey. Türkiye toplumunda da büyük bir öfke ve tepki ortaya çıkmış ve muhalefet bunu iyi değerlendirirse gerçekten kesinlikle muhalefet bu seçimi alır. AKP, MHP faşist iktidarı ne tür oyunlar yaparsa yapsın, ne tür hileler yaparsa yapsın, ne tür saldırılar geliştirirse geliştirsin güçlü bir duruş ortaya konulursa, ortak ve güçlü bir duruş ortaya konulursa kesinlikle bu seçimi muhalefet kazanır.

FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜ YIKMA NOKTASINDA BULUŞMAK ÖNEMLİ

Altılı Masa'nın Kürt sorununun çözümüne dönük herhangi bir programı gelişmedi. Yani ortaya bir politika koymadılar. Bu konuda Kürtlerin de ciddi rahatsızlıkları, eleştirileri var. HDP'nin de çağrıları oldu, eleştirileri oldu, devam ediyor. Bu eleştiriler yoğunlaşarak sürüyor. Altılı Masa'dan Kürt sorunun demokratik çözümüne dönük böyle bir süreçte, böyle bir bileşim ile bir çözüm programı politikası beklemek çok gerçekçi değil, zihniyeti ortadadır. Klasik devlet zihniyetini çok aşmış değil. O inkarcı imha zihniyeti siyasetini aşmış değil. Bu Altılı Masa etrafında toplanan partilerin her biri açısından da bunu söylemek mümkündür. Fakat şöyle bir iddiayla ortaya çıkıyorlar: Biz Türkiye'de hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. Reformu yapacağız. Bu devlet hukuka göre işleyecek. Yargı, yürütme, yasama kendi rol misyonuna göre işleyecek. Yargı bağımsız olacak. Hukuka göre işleyecek. Yargı üzerinde siyasetin bir vesayeti olmayacak. Orduyla güçlendirilmiş parlamenter bir sistem olacak. Bu faşist diktatörlüğü biz aşacağız. Bir hukuk devletini yeniden restore edeceğiz, geliştireceğiz. Bu iddiayla ortaya çıkıyorlar. Türkiye toplumu açısından böyle bir iddia da büyük bir önem taşıyor. Türkiye toplumunun mevcut içinde bulunduğu durum dikkate alındığında gerçekten bu faşist iktidar, AKP, MHP iktidarı ortada hukuk namına bir şey bırakmadı. Türkiye hep hukuksuzluk. Türkiye'de bir hukuk vardı. Fakat o hukuk hiç Kürtlere işlemedi mesela. Yani Kürtlere dönük de zaten o hukukta bir şey yoktu. O bir gerçek. Öyle demokratik bir hukuk değil Türkiye hukuku.

Topluma hitap ediyor, toplumu yapıyor, belli oranda etkiliyor. Bir iddiada ortaya koyuyorlar. Şimdi elbette yani seçim sürecidir. Şu noktada buluşmak önemlidir; Emek ve Özgürlük İttifakı'yla bu Altılı Masa ittifakının ortak paydası faşist diktatörlüğü, bu faşist rejimi aşmaktır, yıkmaktır. Tek ortak payda budur. Yoksa demokrasi konusunda, Kürt çözümü konusunda, Kürt sorununun çözümü konusunda, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda halen bir ortak payda yakalanmış değildir. Şu bir gerçektir. Yani bu Altılı Masa'nın Türkiye'yi demokratikleştirme dönük bir iddiası varsa, demokratik bir Türkiye iddiası varsa ve bunun yolu Kürt sorununun demokratik çözümünden geçer. Sen Kürt sorununu demokratik temelde çözmeden nasıl Türkiye'de demokratikleştireceksin? Mümkün değil. İnkar, imha, soykırım politikaları sürdüğü müddetçe Türkiye'de demokrasi olmaz. Türkiye demokratikleşemez. Türkiye giderek yine faşizme doğru yol alır. Faşist iktidarlardan, faşist hükümetlerden Türkiye kurtulmaz yani. Bu bir gerçek. Bu faşist iktidarın yıkılması, aşılması Türkiye'de çok ciddi demokrasi tartışmalarını, Kürt sorunun demokratik çözümünü, Türkiye'nin demokratikleşmesini, demokratik hukuk temelinde bir devlet yapılanmasını, inşasını ciddi gündeme koyacak ve bunun üzerinden çok ciddi bir tartışma gündemi açılacak. Farklı dinamikler ortaya çıkacak. Demokrasi eğilimi Türkiye'de daha fazla örgütlenme, çalışma, mücadele etme, siyaset yürütme zemini kazanacak. Elbette bu da önemlidir. Bu anlamda Emek ve Özgürlük İttifakı'yla 6'lı Masa ittifakı, bu faşist diktatörlüğü, rejimi yıkmada buluşuyorsa, ortaklaşıyorsa, bu konuda ortak bir mücadele vermek bile son derece değerlidir.

İTTİFAKIN DESTEĞİNİ İSTİYORLARSA O TEMELDE SİYASET YÜRÜTECEKLER

Fakat Altılı Masa açısından -Emek Özgürlük İttifakı, HDP de tutumunu ortaya koydu- Türkiye'nin demokratikleşmesini esas almayan, Kürt sorunun demokratik çözümünü esas almayan, bu anlamda Kürtlerin de kabul edeceği, demokrasi güçlerinin de kabul edeceği uygun bir aday olmazsa aday çıkaracaklar ve kendi adaylarıyla seçime gidecekler. Bu anlamda müzakereye de açık olduklarını ifade ettiler. Bu da çok önemli bir yaklaşımdır Altılı Masa'nın değerlendirmesi açısından. Yani bu durumu da görerek ona göre bir yaklaşım içerisine girmeleri gerekiyor. Bu seçimde ciddi bir sonuç almak isteniyorsa, gerçekten bu faşist iktidar yıkılmak isteniyorsa bu, ortak bir sinerjiyle ancak mümkün olur. HDP'nin desteği olmadan, Emek Özgürlük İttifakı'nın desteği olmadan Altılı Masa'nın da bu seçimi kazanması mümkün değildir. Bu bir gerçektir. HDP, Emek Özgürlük İttifakı mevcut durumda kilit bir rol oynuyor. Geçen gün değerli Mithat Sancar da belirtti. Kilit değil diyordu, anahtar rol oynuyor. Biz bu anahtarla tüm kapıları açabiliriz, kapatabiliriz de. Gerçekten böyle bir rol oynuyor. HDP'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın desteğini kazanmak istiyorlarsa o zaman onlara göre uygun demokratik bir tutum, yaklaşım içerisinde olmaları gerekiyor. Adayın da bu kriterlere uygun belirlenmesi gerekiyor. Bu önemlidir. Aksi halde zaten yol haritasını belirlemiş Emek Özgürlük İttifakı, o temelde siyaset yürütür. Etkili de bir siyaset yürütüyor. Gerçekten Türkiye'nin de gündemini belirliyor. Duruşları da son derece tutarlı, ilkeli ve topluma güven veren bir duruş ve tutum içerisindedir. Toplumun da ciddi bir ilgisi, zaten desteği söz konusu.

KADINLARIN ÖNCÜLÜĞÜNDE TOPLUM AYAKTA

Kesintisiz aylardır süren bir direniş var kadın öncülüğünde. Bu gerçekten büyük bir toplumsal değişim ve dönüşüme de yol açtı. Ve biz burada kadının gücünü gördük. Evet, kadın büyük bir değiştirici ve dönüştürücü güçtür. Gerçekten toplumu değiştiriyor, dönüştürüyor. Zihniyetini, kültürünü, anlayışını, sistemi değiştiriyor, dönüştürüyor. Biz bunun etkilerini sonraki süreçte göreceğiz. İran devleti böyle kalmaz. İran’da kesinlikle ciddi değişimler olacak. Yani toplumdaki bu değişimin siyaset üzerinde çok ciddi etkisi olacak. Bunun etkilerini ileride çok daha belirgin bir biçimde göreceğiz. Bu anlamda İran, Rojhilat şahsında şunu da gördük yani. İyi kadın mücadelesi gerçekten bölgesel ve evrensel bir nitelik kazandı. Yani dünyayı değiştiriyor. 21. yüzyıl Önderlik dedi ki "kadın yüzyılı olacak". Gerçekten 21. yüzyıl kadın yüzyılı oldu, oluyor. Yani buna damgasını vurdu kadın. Artık kadınların öncülüğünde toplumlar ayaktadır, halklar ayaktadır, kadınların öncülüğünde insanlık ayaktadır. Tüm insanlık değerleri ayaktadır. Bu çok önemlidir. Yani toplum yeniden dirildi. Ruh kazandı, can kazandı. Şimdi her yerde özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi talepleri en yüksek sesle dillendiriliyor ve bunun öncülüğünü kadınlar yapıyor. Ve dünyayı gerçekten kadınlar değiştirecek. Dünyayı kadınlar özgürleştirecek. Dünyayı kadınlar demokratikleştirecek. Özelde de bölgenin devrimini kadınlar sağlayacak. Demokratik Ortadoğu devriminin öncüsü, yapıcısı, oluşturucusu, yaratıcısı kadınlar olacak. Bunu çok somut bir biçimde biz on yıllardır Kurdistan'da görüyoruz. Kurdistan Kürt Kadın Özgürlük Mücadelesi, bölge kadınını çok ciddi etkiledi ve mücadele sevk etti. Bölge toplumunu etkiledi. Bugün Arap devletlerinde, ülkelerinde çok ciddi serhildanlar bütün bu aydınlanmanın sonucudur. Kadın mücadelesi Ortadoğu'da böyle Rönesans rolü oynadı. Ciddi bir gerçekten aydınlanmaya, bilinçlenmeye, iradeye, çeşmeye, örgütlenmeye, direnişe, mücadeleye yol açtı kadınlarda ve halklarda. Bir bütün toplumda... Şimdi bunun yoğunlaştığı bir merkez de İran ve Rohilat. Bu ciddi değişimleri kendisiyle birlikte ortaya çıkaracak tabii. Bu devlet de bunu kolay kolay sindirememiş orada. O yüzden baskıları arttırıyor, şiddeti arttırıyor, idamları arttırıyor, idam politikasıyla toplum üzerinde ciddi bir korku oluşturmaya çalışıyor, toplumun iradesini kırmaya çalışıyor, kadınların iradesini kırmaya çalışıyor, teslim almaya çalışıyor.

İDAM POLİTİKALARI SONUÇ VERMEYECEK

Bu politikanın temel amacı budur. Fakat görüyoruz. Bu politikalar da, bu şiddet politikaları da, baskı politikaları da sonuç vermeyecek. İdamlar ile bu rejim bir sonuç alamayacak. Rejimin de hayrına değil. Yani bu daha fazla rejimi çıkmaza koyacak. Koyuyor, daha fazla koyacak. Bu açıdan bu politikaları bırakmak lazım. Gerçekten bu idam politikası dünyadaki en vahşi uygulamalardan biridir. Çok vahşi bir uygulamadır. Çok vahşi bir saldırıdır. Korkunçtur. Bu bir insanlık suçudur. Bunu bırakması lazım. 21'inci yüzyıldayız. Her yerde halk ayaktadır. Kadınlar ayaktadır. Özgürlük istiyor, adalet istiyor, eşitlik istiyor. Artık kimse bunun önüne geçemez. Kimse, hiçbir devlet gücü bunun önüne geçemez. Hiçbir iktidar gücü, hiçbir hegemonik güç bunun önüne geçemez. Bölgedeki bu statükocu güçler de bunun önüne geçemez artık. İran da geçemez, Türkiye de geçemez. Diğer devletler de geçemez. Sel olmuş akıyor. İstediğin kadar bentle önünü, tutamazsın. O barajı tutamazsın. O bentleri aşacak. Çok ciddi bir bilinçlenme var. Burada eleştirme var, örgütlenme var. Dünya artık küresel, yani küçük bir köye dönüşmüş. Bir yerdeki bir gelişme diğer yeri etkiliyor, diğer yeri tetikliyor. Birbirine güç veriyor, güç katıyor, sinerji oluşturuyor. Yani bunun önüne geçemez. Doğru olan nedir? Bu politikayı değiştirmektir. Bu idamlara son vermektir. Bu idam yasalarını kaldırmaktır. Bu idam politikasına gerçekten son vermektir. Demokratikleşmeyi esas almaktır. İran kendisini bu çıkmazdan ancak demokratikleşerek çıkarabilir. İran demokratikleşirse kadınların, gençlerin, Kürtlerin, Belucların, Arapların, Fars; yani İran'da yaşayan tüm kimliklerin, farklı kimliklerin haklarını tanırsa, verirse, demokratik bir yönetim ve siyaset anlayışı geliştirirse İran gerçekten bölgeye örnek olur. Bölgenin de en demokratik gücü olur ve en güçlü devleti haline gelir.

ÊZIDÎLERİN ÖZ YÖNETİMİ TANINMALI

Almanya'nın soykırımı, Êzidî soykırımını tanıması önemlidir. Bundan önce de 12 ülke soykırım olarak tanıdı. Avrupa ülkelerinde şöyle bir ikiyüzlülük var. Yani bir taraftan Êzidî soykırımını tanıyorlar, Şengal'e yönelik saldırıyı bir soykırım saldırısı olarak, soykırım olarak kabul ediyorlar, tanıyorlar fakat bir şey yapmıyorlar. Normalde bir ülke bunu bir soykırım olarak tanıyorsa o zaman bu soykırımın önüne geçmek için, bu soykırımların fermanları tekrarlanmaması için, o toplumun da öz iradesini, öz yönetimini tanıması lazım. Öz savunmasını tanıması lazım. Çünkü bu fermanların, bu soykırımların önüne bununla geçilebilir. Êzidîlerin, Şengal'in öz yönetimi olmazsa, öz savunma güçleri olmazsa, ileride tekrardan bir ferman yaşayabilir, fermanlar yaşayabilir, soykırım yaşayabilir. Jenositler yaşayabilir yani. Almanya da, bu soykırımı tanıyan diğer 12 ülke de Şengal öz yönetimini tanımalıdır. Öz savunma gücünü tanımalıdır. Ancak bu o ikiyüzlü politikaları ortadan kaldırır. Diğer biçimi gerçekten fazla önemlidir. Fakat bu pratik bir şeye dönüşmez ise, öz yönetimi de tanımaya dönüşmez ise pratikte fazla bir şey olmuyor. Bu önemlidir, onu belirtmek istiyorum.

Bir de Almanya'nın Êzidîler üzerinde onlarca yıldır bir politikası var. Çok özel bir politika yürütüyor bu konuda. Almanya yıllarca bunu yaptı yani. Ciddi misyonerlik çalışmaları var. Êzidîler için de oturmuş bir Êzidî politikası var. Kendi güdümüne alarak bir politikayı yürütmeye çalışıyor.

ŞENGAL ÖZ YÖNETİMİNİ HERKESE KABUL ETTİRMEK GEREKİYOR

Şu önemlidir Şengal açısından, Êzidîler açısından; mücadele ettikçe sonuç alınıyor. Yani bunlar öyle kendiliğinden gelişmedi. Êzidîler, Şengal halkı bunun bir soykırım olarak tanınması için çok ciddi bir mücadele yürüttü. Siyasi, diplomatik, toplumsal ciddi bir mücadele yürüttü. Bu mücadelenin sonucu olarak bu tanımlar gelişti. Bu, Êzidîlere büyük bir güç vermiştir, cesaret vermiştir. Bunun üzerinden daha fazla bu mücadeleyi geliştirebilirler, güçlendirebilirler. Diğer devletlere de bu soykırımı kabul ettirebilirler. Bunun yanı sıra aynı zamanda öz yönetimi kabul ettirebilirler. Esas olarak bunu kabul ettirmek gerekiyor. Şengal öz yönetimini herkese, tüm dünyaya kabul ettirmek gerekiyor. Bu konuda Êzidîler çok aktif bir siyasi, hukuki, diplomatik, toplumsal mücadele vermelidir her yerde. Bu mücadele güçlü bir biçimde vermelidir. Herkese soykırımı kabul ettirmeli ve aynı zamanda öz yönetimi de kabul ettirmeli. Şimdi halen binlerce Kürt, Êzidî kadını DAİŞ’in elindedir. Şengal Fermanı, 74. Ferman Türk devletinin doğrudan geliştirdiği bir fermandı. DAİŞ ile birlikte Türk devleti bu fermanı geliştirdi. Bu saldırı Türk devletinden bağımsız olmadı. DAİŞ’in Şengal saldırısının içinde, arkasında Türk devleti vardı. Kaçırılan çocuklar Ankara'da bulundu. Türkiye'ye giden bütün Êzidîleri dünyanın dört bir yanına savurdu. Bir sürü Êzidî kadını, çocuğu DAİŞ’in elindedir. Bu soykırımı soykırım olarak tanıyorlar. Bu soykırımının bir parçasıdır Türk devleti. O zaman tanıyorsanız Türk devletine karşı da tanıyın. Karşında Türk devleti var. Bu soykırım saldırıların içerisinde yer almış. O zaman bir tutum ortaya çıkmalı. Aynı zamanda bir tavır ortaya çıkmalı. Türk devleti Kobanê saldırılarında da yer aldı. Rojava'ya dönük DAİŞ saldırılarında da doğrudan yer aldı. İşte Kobanê’nin kurtuluş yıl dönümünü kutladık. Ben kutluyorum. Selamlıyorum. Bu Kobanê soykırım saldırılarında, DAİŞ saldırılarında da Türk devleti yer aldı. Doğrudan o saldırıları Türk generalleri koordine etti. DAİŞ'in her türlü lojistik desteğini Türk devleti sağladı. Cephaneleri Türk devleti sağladı. Şimdi böyle tutum ortaya koymak anlamlıdır. Fakat bunun pratik bir şeye de dönüşmesi gerekiyor. Öz yönetimi tanımaya da dönüşmesi gerekiyor. Bu anlamlı olur.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YI KÜRT POLİTİKASINA ÇEKMEK İSTİYOR

İsveç, Finlandiya, Türkiye üzerindeki silah ambargosunu kaldırdı. Türkiye; İsveç, Finlandiya, Avrupa ülkelerinden aldığı silahlarla Kürtleri her gün katlediyor. Soykırım yapıyor. Dolayısıyla bu tutumlarıyla Türkiye'nin Kürtler üzerinde uyguladığı bu soykırım politikalarına da ortak oluyorlar. Kürtleri öldürmelerine, katletmelerine göz yumuyorlar. Ve bütün bunlar da İsveç, Finlandiya, Almanya, Avrupa ülkelerine verdiği silahlarla oluyor. Bu tutumları kınıyorum. Türk devleti her yerde Kürt düşmanlığı yapıyor. Türk devleti istiyor ki, bütün dünya da Kürt düşmanlığı yapsın. Herkesi de o politikaya çekmeye çalışıyor, o çizgiye çekmeye çalışıyor. İsveç'e dayattığı da odur, Finlandiya’ya dayattığı da odur. Çok ciddi bir şantaja dönüştürmüş kendi NATO üyeliğini. Herkes üzerinde büyük bir böyle faşizm uyguluyor. Çetelerle de şantaj yapıyor her gün. İşte Avrupa'nın önceden de birçok yerde patlama oldu. Çeteler yoluyla arkadaşlarımıza dönük suikastlar yapıyor, saldırılar yapıyor. Yani herkes üzerinde böyle şeyi kullanıyor. Yani zorba gibi bu faşizmi böyle her yere ihraç ediyor, şiddeti her yere ihraç ediyor. Terörü de, kendi devlet terörünü de her yere ihraç ediyor ve herkesi de kendi politikasına getirmeye çalışıyor. Şimdi İsveç ve Finlandiya dayattığı da odur. Diyor; sen de benim gibi Kürt düşmanlığı yapacaksın. Kürtlere orada nefes aldırmayacaksın, yürüyüş yapmasının önüne geçeceksin, katılmasının önüne geçeceksin, her türlü şeyin önüne geçeceksin. Yani açık, somut, net. Kürt soykırım politikamıza açıktan, aktif bir biçimde destekleyecek ve Kürt düşmanlığı yapacaksın, diyor. Dayattığı budur. Şimdi bu ambargoyu kaldırmakla da bir biçimde buna hizmet etmiş oluyorlar.

TOPLUM VERİLEN TAVİZLERE TEPKİLİ

Biz bu tutumları gerçekten çok ciddi bir biçimde eleştiriyoruz. Şimdi bu da bir yere kadar geldi. İsveç'te iktidara gelen yönetim birçok taviz verdi Türkiye'ye. İşte bir yurtseveri iade etti, çeşitli baskılar uyguladı Kürtler üzerinde, Kürt kurumları üzerinde. Bazı vaatlerde bulundu, tavizlerde de bulundu. Fakat sonra fark etti ki bunun sınırı yok. Türk devleti sınır tanımıyor, istedikçe istiyor. Bir bütün onları kendisine benzeştirmeye çalışıyor. Benim gibi hareket edin, diyor. Kendi hukukunuzu bir tarafa bırakın, diyor. Erdoğan'ın ağzından çıkan hukuku uygulayın, diyor.

İsveç'in de kendine göre bir hukuku var, yasası var, bir demokrasi anlayışı var. İşte Avrupa'da hukuk devleti olarak, demokratik devlet olarak bilinen, dünyaca da tanınan devletler açısından belirtiyorum. Böyle bilinen, tanınan bir devlet. Şimdi giderek kendi hukukunu da, yasalarını da ayaklar altına almaya başlıyor. Bu, İsveç toplumunda da çok ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Giderek İsveç toplumunda da ciddi eleştiriler gelişiyor. Hükümet üzerinde baskılar gelişiyor. Durumdan rahatsızlar. Böyle giderse, yarın İsveç'te bir seçim olsa bu yönetim kaybedecek, düşecek. Kesindir. Bütün şeyler onu gösteriyor. Finlandiya'da bir seçim olsa bu Finlandiya'nın mevcut yönetimi düşecek. Finlandiya'da toplumda da ciddi bir tepki var. Toplum eleştiriyor, diyor; Siz diktatör, faşist Erdoğan'ın politikalarına teslim oldunuz. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu bizim değerlerimize terstir, diyor. Bizim değerlerimizi çiğniyorsunuz, diyor. Saygısızlık yapıyor. Bu konuda ciddi bir tepki var. Bunun da tabii ki sınırı var. Baktılar ki böyle olursa iktidardan düşecekler, toplumun baskısını kendileri de kaldıramaz duruma geldi, mevcut İsveç yönetimi de hükümeti de, Finlandiya da biraz yumuşattı.

Türkiye de bir seçim sürecine girdi. Seçim de yaklaştı. Türkiye toplumunda da ciddi bir tepki var. Mevcut faşist iktidara karşı ciddi bir muhalefet yapıyor, gelişiyor. Örgütlü bir muhalefet gücü de ortaya çıkıyor. Avrupa'da şeyin hesabını yapıyor; Türkiye'deki bu faşist iktidarla, diktatör rejimle bu ilişkileri nereye götürecek? Ve Türkiye'deki bu faşist iktidar Avrupa'ya da zarar veriyor. NATO üyesidir. NATO'nun aldığı kararları uygulamıyor. Hiçbir kuralı uygulamıyor. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve birçok şeye, evrensel hukuka imza atmış. Hiçbirini uygulamıyor. Avrupa Parlamentosu karar alıyor, uygulamıyor. CPT bir şey söylüyor, uygulamıyor. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararları uygulamıyor. Uluslararası hukuku da ayaklar altına almış, hiçbir şeye kendisini sorumlu hissetmiyor. Bu nereye kadar gider yani? Anlaşılan Avrupa devletleri de bu durumdan rahatsız; Almanya'nın da eleştirileri gelişiyor. İngiltere'de de basın giderek böyle eleştiriyor, gündeme koyuyor. Birçok yerde öyle, Fransa'da öyle, Amerika'da öyle. Toplumun bu devletler üzerinde, bu hükümetler üzerinde ciddi bir basıncı oluşuyor, tepkisi oluşuyor. Diğer taraftan da Türkiye toplumunda da tepki var.

Bir de gerçekten bu uluslararası kurumları dinlemiyorlar. Yani NATO üyesidir, NATO'yu dinlemiyor. Avrupa Konseyi üyesidir, Avrupa Konseyi'nin kararlarını dinlemiyor. Uluslararası sistemin, Batı sisteminin bir parçasıdır. Hiçbir biçimde onun hukukuna göre hareket etmiyor. Böyle tamamen dolu dizgin, kendi iktidar çıkarları temelinde faşist, ırkçı, dinci bir politika yürütüyor.

KAYNAK: ANF/ BEHDİNAN

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

AHİM UMUT HAKKI MEKANIZMASI İSTİYOR

'PKK YASAĞININ EN BÜYÜK NEDENİ SİLAH TİCARETİ'

ABDULLAH ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İNİSİYATİFİ'NDEN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

HİÇBİR SALDIRI HALKIMIZI YILDIRAMAZ

SALDIRILAR ÇÖKÜŞ SÜRECİNİN ÇIRPINIŞLARIDIR

20 ÇOCUĞUM DAHA OLSA ‘MÜCADELE EDİN’ DERİM

KOMPLOYA KARŞI SEFERBERLİĞE ÇAĞIRDI

YASAĞA HAYIR, KRİMİNALİZASYONA SON

'ÖNDERLİĞİN ÖZGÜRLÜĞÜ KÜRTLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAKTIR'

DAVAYA ADANAN BİR YAŞAM: ZÜLKÜF GEZEN

ROJHİLAT GENÇLERİ VE KADINLARI SEROK APO'YA SAHİP ÇIKMALI

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL TERÖRE KARŞIDIR

HEDEFİMİZ KOMPLONUN TAM YENİLGİSİDİR

EN BÜYÜK GENÇLİK ORDUSU HPG VE YJA STAR'DIR

KJK 15 ŞUBAT’TAN 4 NİSAN’A KADAR KESİNTİSİZ EYLEME ÇAĞIRDI

AVUKATLARDAN BM’YE İMRALI İÇİN ‘ACİL EYLEM’ ÇAĞRISI

24. YILINDA ULUSLARARASI KOMPLOYU BOŞA ÇIKARALIM

'ZAFER İNANÇLA SAVAŞAN GERİLLANIN OLACAK'

KCK YÜRÜTME KONSEYİ YILLIK TOPLANTI SONUÇLARI AÇIKLANDI

APOCU FEDAİ RUH KOMPLONUN SONUÇ ALMASINA ASLA İZİN VERMEYECEKTİR

24’ÜNCÜ YILI ÖNDER APO'NUN FİZİKİ ÖZGÜRLÜK YILI YAPMALIYIZ

12 ŞUBAT'TA ÖNDER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN SEFERBER OLALIM

ÖNDER APO’NUN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ALANLARDA OLACAĞIZ

KOMPLOYU YENECEĞİZ

GENÇLİK TÜM GÜCÜNÜ VE ENERJİSİNİ FAŞİZMİ YIKMAYA ODAKLAMALIDIR

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK DOSTLARIMIZA!

KOMPLOYA KARŞI EMSALSİZ BİR DİRENİŞ SERGİLENDİ

'BEDELİ NE OLURSA OLSUN ÖNDERLİĞİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ '

'KOMPLOYA KARŞI ÖZGÜRLÜK HAREKETİ'Nİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

ÖNDER APO’SUZ YAŞAMAYA ALIŞMADIK, ASLA ALIŞMAYACAĞIZ!

'TECRİDİ ÖZGÜR KADIN GERÇEĞİYLE YERLE BİR EDECEĞİZ !'

ESATETİN 24’ÜNCÜ YILI ÖNDERLİĞİN ÖZGÜR OLACAĞI YIL OLACAKTIR

TECRİDİN EN KÖTÜ AŞAMASI YAŞANIYOR

BİRLEŞEREK FAŞİZME SON DARBEYİ VURMALIYIZ

FAŞİZM ÖZGÜRLÜK DEVRİMİNİN BÖLGESEL DEVRİM HALİNE GELMESİNDEN KORKMAKTADIR

FAŞİZME VE TECRİDE KARŞI İMRALI DİRENİŞİNİ SAHİPLENMELİYİZ

TECRİT DERHAL SON BULMALI

KNK'Ê ROJA ZİMANÊ DAYÎKÊ Lİ TEVAHİYA DAYÎKÊN KURD Û KURDİSTANÎ PÎROZ KİR

ZİMAN ÇAND Û NASNAMEYA GELAN E

İMRALI TESPİT RAPORU: İMRALI'DA İŞKENCE REJİMİ VAR

GERİLLANIN DİRENİŞİYLE ÖNDER APO’YU ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ

YAŞAM, ÖZGÜRLÜK, ADALET VE EŞİTLİK İÇİN ALANLARA!

Lİ BER XWE BİDE, XWE Bİ RÊXİSTİN BİKE, Bİ RENGEKÎ AZAD BİJÎ!

UKRAYNA SAVAŞI VE BAYRAKTAR TB-2’NİN ANLATTIKLARI…

CEZAEVLERİNDE ZULÜM BÜYÜYOR

‘DAİŞ’E KARŞI MÜCADELE ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ

HALK PKK'Yİ İRADESİ GÖRÜYOR

ULUSAL KONGRE İÇİN TÜM SORUMLULUĞU ALMAYA HAZIRIZ

YJA STAR KOMUTA KONSEYİ TOPLANDI

PALME SORUŞTURMASINDA ‘PKK LİSTESİ’ MİT’TEN

BAWER BOTAN DEVRİMCİ, SANATÇI VE EDEBİYATÇIYDI

8 MART’TA HAMLEMİZ ZİRVEYE ULAŞACAK

'DİRENİŞ MİRASI DALGA DALGA BÜYÜYOR'

İMRALI TECRİT SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE TOPYEKÛN OLMALI!

KADINLARDAN DİRENİŞİ BÜYÜTME MESAJI

BU SEFALETİ VE ZORBA DÜZENİ ANCAK DEVRİM ORTADAN KALDIRIR!

NATO ORDUSUNA KARŞI DİRENİŞ SIRADAN DEĞİL

AB HANGİ BAHANELERLE PKK’Yİ LİSTEYE ALDI?

PKK LEHİNE KARARLAR NASIL ALINDI,'TERÖR'LİSTESİ NASIL İŞLİYOR?

ÖZGÜRLÜK DAĞLARINDA 8 MART’I KARŞILAMAK BAŞKADIR

DİRENİŞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

AVRUPA’DA PKK İÇİN YENİ BİR HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLADI!

SUİKAST TİMİ SARAY'IN DANIŞMANLARI İLE KOL KOLA (2.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞE HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ

AVRUPA’DA PKK İÇİN YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI

PARİS KATLİAMINDAN MİT'İN 'ARKA BAHÇESİ' ALMANYA'YA (3.BÖLÜM)

DÜNYA PKK GERÇEĞİNİ ARTIK DAHA RAHAT GÖRÜYOR

ÊZİDÎ VE FEYLİ KÜRTLERİ KONFERANSI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ

HPG GERİLLALARI: İŞGALCİ DÜŞMANDAN BİRLİKTE HESAP SORALIM

YJA-STAR GERİLLALARI: 2022 KADIN ÖZGÜRLÜK YILI OLACAK

8 MART, HER KADININ YAŞAMDAKİ DİRENİŞİDİR

YJA STAR’IN MÜCADELESİ İVME YAPACAK

EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAM İÇİN BU DÜZENİ ALT ÜST EDECEĞİZ!

KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK DEVRİMİ BİR KADIN DEVRİMİDİR!

KADIN BİRLİĞİ FAŞİZMİN SONUNU GETİRECEKTİR (1.BÖLÜM)

HER YERDE KADIN BAKIŞINI HAKİM KILMALIYIZ

KADINLARIN ÖZGÜRLÜK DURUŞU KAZANACAK

KADIN DEVRİMİNİ GERÇEKLEŞTİRİP FAŞİZMİ YENECEĞİZ!

KADINLAR KÜRESEL BARIŞ HAREKETİ ÖRGÜTLEMELİ (2.BÖLÜM)

KEVANA ZÊRÎN 2. KONFERANSINI YAPTI

KJK 8 MART ‘KALKIŞMASINI’ SELAMLADI

KONTRA YAPILANMA SADAT VAN’DA GENÇLERİ PROVOKASYONA HAZIRLIYOR

‘SALDIRILARA KARŞI KÜLTÜREL DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

ÖNDERLİK, İMRALIDA KOMPLOYA KARŞI MÜCADELENİN YOL VE YÖNTEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI

BAŞARININ TEK ÖLÇÜSÜ ÖNDER APO'NUN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜDÜR

ŞEHİTLERİMİZ YOLUMUZU AYDINLATIYOR!

‘KONFERANSIN KÜRDİSTAN'A ETKİSİ OLACAKTIR’

ÇİYAGER DEVRİMCİ HALK SAVAŞI FEDAİLERİNİN FEDAİSİDİR

“YAŞASIN HBDH!”

'KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKMAK TOPRAĞINI SAVUNMAKTIR'

‘BERXWEDAN JİYAN E YETMEZ, SERHİLDAN JİYAN E DEMELİYİZ’

HER GÜNÜ NEWROZLAŞTIRALIM!

50. NEWROZ YILINI RÊBER ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK NEWROZ’U YAPALIM

365 GÜN BOYUNCA NEWROZ'U KUTLAYACAĞIZ

ELLİNCİ YIL BİLDİRGESİ (1.BÖLÜM)

ELLİNCİ YIL BİLDİRGESİ (2.BÖLÜM)

KCK SAĞLIK KOMİTESİ’NDEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNE DESTEK

NEWROZ RUHUYLA ZAFERE

HALEPÇE'NİN DE DİĞER KATLİAMLARIN DA HESABI MUTLAKA SORULACAKTIR!

HER İHTİMALE HAZIRIZ!

“KATLİAMLARDAN HESAP BİRLEŞİK DEVRİMLE SORULACAKTIR!”

ULUSLARARASI KOMPLOYU BOŞA ÇIKARAN TARİHİ NEWROZ

NEWROZ PÎROZ BE!

ÖNDERLİĞİ ÖZGÜRLEŞTİRME NEWROZU ÇOK GÜÇLÜ KUTLANMALI

NEWROZ MESAJLARI VE ÖZGÜR ALANLARDA KUTLAMALAR

ALMANYA YASAĞI KALDIRMALI, YENİ SAYFA AÇMALI!

ÖZGÜRLÜK ATEŞİ SÖNDÜRÜLEMEZ

BASINA VE KAMUOYUNA

'DIVÊ EV NEWROZ BİBE DESTPÊKA AZADİYA FÎZÎKÎ YA RÊBER APO'

NEWROZ ATEŞİNİ GÜRLEŞTİRELİM!

TUTSAKLARDAN NEWROZ MESAJI

“NEWROZ’UN DİRENİŞ ATEŞİYLE BİRLEŞİK DEVRİM ATEŞİNİ HARLAYALIM!”

NEWROZ'DA DİRENİŞ ATEŞİNE KENDİNİ KATAN DEVRİMCİLER

NEWROZ COŞKUSUNU HAZMEDEMEYEN TC ORDUSUNDAN YOĞUN HAVA SALDIRILARI

2022 NEWROZ’UNUN ISRARI: ÖNDER ABDULLAH ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK

NEWROZ PKK İLE ÖZÜNE KAVUŞTU

NEWROZ, HEDEFLERİ VE EYLEM ÇİZGİSİNİ BELİRLEDİ

'DAİŞ' E KARŞI YETERLİ DESTEK YOK'

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK DOSTLARIMIZA!

‘İMRALI’ AÇIKLAMASI

'RÊBER APO NEWROZ'UN GERÇEK ANLAMINI ORTAYA ÇIKARDI'

KDP’NİN İŞGAL SALDIRISINA DİREKT KATILIMI BAŞÛR’UN ’UN STATÜSÜNE DE SALDIRIDIR

ULUSAL HALK KAHRAMANLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

KDP-TÜRK ORDUSUNUN 15 NİSAN’DA SALDIRACAĞI İDDİA EDİLDİ

ADI GİBİ YAŞAYAN EGÎT'İN ÖYKÜSÜ

4 NİSAN ÖZGÜR YAŞAM MÜJDESİDİR

HEVAL HEWRAM ÖLÜMSÜZ KAHRAMANDIR

KIZILDERE ŞEHİTLERİNİN ÖZLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!

4 NİSAN BİR MİLAT GİBİDİR

ÖNDER APO’NUN DOĞUM GÜNÜ ÖZGÜR HALKLARIN DOĞUM GÜNÜDÜR

KCK’DEN RAMAZAN AYI MESAJI

NEWROZ RUHU İLE 4 NİSAN’I KARŞILAYALIM

TUTSAKLARA SAHİP ÇIKILMALI!

ALANLARA, İRADEMİZİ SAVUNMAYA!

BASINA VE KAMUOYUNA!

FAŞİZM BİR KEZ DAHA YENİLGİYİ TADACAK

WAR AGAİNST THE KURDS WİLL NOT PREVENT ERDOGAN’S DOWNFALL

SAVAŞI HER ALANA YAYACAĞIZ

DEMOKRATİK KAMUOYUNA VE YURTSEVER HALKIMIZA

GERİLLA VE HALK ORTAK MÜCADELE İLE SALDIRILARI PÜSKÜRTECEK

BASINA VE KAMUOYUNA (YENİ)

GERİLLA 2021’DEKİ İŞGAL SALDIRISINI NASIL PÜSKÜRTTÜ?

BÜYÜK DİRENECEĞİZ

HERKES GERİLLA DİRENİŞİ ETRAFINDA KENETLENMELİ!

SESSİZLİK ÖLÜMDÜR, İHANETE ORTAK OLMAKTIR

BU ÖLÜM KALIM SAVAŞIDIR, HER KÜRT ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI!

GERİLLANIN FEDAİ DİRENİŞİ YANINDA YER ALALIM, DİRENİŞİ HER YERDE YÜKSELTELİM!

KCK DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ’NDEN BAĞDAT’A ÇAĞRI

“1 MAYIS’TA FAŞİZMİ YIKMA, ÖZGÜRLÜĞÜ KAZANMA HEDEFİYLE DEVRİMCİ SAVAŞI BÜYÜTECEĞİZ”

BEHDİNAN’DA MİT-KDP GİZLİ TOPLANTI YAPTI

ZAP’TA YENİLİRLERSE ANKARA’DA DA YENİLECEKLER!

DAĞDA, OVADA VE ŞEHİRDE EYLEM SEFERBERLİĞİNE!

KURTEDÎROKA XİYANETA MALA BARZANÎ (DUYÊMÎN)

KONUŞMA DEĞİL EYLEM VAKTİ

KURTEDÎROKA XİYANETA MALA BARZANÎ (3' YEMÎN)

ŞENGAL ÖZERK MECLİSİ SALDIRILARA İLİŞKİN TUTUMUNU AÇIKLADI

ZAP’A SEFER OLUR, ZAFER OLMAZ

KÜRDİSTAN GENÇLİĞİ VE KADINLARI HER YERDE HAREKETE GEÇMELİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK GÜÇLERE!

BİR HAFTALIK SAVAŞ BİLANÇOSU (17 Nisan – 24 Nisan)

REJİM YANLIŞ HESABIYLA YÜZLEŞİYOR

KURTEDÎROKA XİYANETA MALA BARZANÎ (4'EMÎN)

PKK 1 MAYISLARLA BÜYÜDÜ (1.BÖLÜM)

PKK 1 MAYISLARLA BÜYÜDÜ (2.BÖLÜM)

İŞGALE KARŞI HER İNSANIMIZIN YAPABİLECEKLERİ VAR

SON SÖZÜ SAVAŞANLAR SÖYLER

TARİHİ GERİLLA DİRENİŞİNİ SAHİPLENELİM

AKP-MHP FAŞİST REJİMİ ZAP'TA ÇÖKECEK (3. BÖLÜM)

BİZ BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ (4.BÖLÜM)

BİR HAFIZADIR ŞENGAL, KADIN ŞAHSINDA KENDİNİ GÜNÜMÜZE ULAŞTIRAN

PKK'Yİ SUÇLAMAK HUKUKİ DE AHLAKİ DE DEĞİL

KÜRTLER GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMELİ

KÜRDİSTAN'IN EVLATLARI DÜŞMANA DİZ ÇÖKMEYECEK

DİRENİŞ BAYRAĞINI YÜKSELTEREK ŞEHİTLERE LAYIK OLACAĞIZ!

1 MAYIS'TA ALANLARDA KAVGAYI BÜYÜTECEĞİZ!

ZAFER KAZANAN ÖZGÜR KADIN TÜM İNSANLIĞA KAZANDIRACAKTIR!

1 MAYIS'TA ALANLARDA AKP-MHP'NİN İŞGAL SALDIRILARINA TUTUM ALINMALI!

ROJAVA GÜNCEL

KCK HALKLAR VE İNANÇLAR KOMİTESİ İSLAM ALEMİNİN RAMAZAN BAYRAMI'NI KUTLADI

KÜRT SOYKIRIMINI TAMAMLAMAK İSTİYORLAR

BAŞÛR’DAN BAKUR'A ETKİLİ EYLEMLER: 9 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

AMED’DEN İHANET VE SAVAŞ POLİTİKALARINA TEPKİ

TECRİT İMRALI’DA BAŞLAYIP ADIM ADIM YAYILDI

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

GENÇLER SİLAH ALIP DİRENİŞE KATILMALI

HAREKETLİ GERİLLA TİMLERİ 16 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

KÜRDİSTAN’IN KALBİ ZAP'TA ATIYOR

MEŞRU SAVUNMA HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ

ŞENGAL ETRAFINDA KENETLENELİM

ZAP’I ZAFER KALESİ YAPACAĞIZ

“DEVRİMİN YOLUNDAYIZ… DENİZLERİN YOLUNDAYIZ!”

ZAP’I SADECE ZAP’TA SAVUNMUYORUZ

ALMANYA VE NATO'NUN TÜRK DEVLETİ İLE KİRLİ İŞBİRLİĞİ

ARKADAŞLAR TAM BİR PKK’Lİ RUHUYLA DİRENİŞTE

18 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 HELİKOPTER DARBELENDİ

ZAP'IN NASIL BİR YER OLDUĞUNU GÖRECEKLER

KDP'NİN KÜRT DAVASI YOK

HİÇBİR ŞEY BU FAŞİST İKTİDARI KURTARAMAYACAK

AKP-MHP FAŞİZMİ ZAP VE AVAŞÎN’E GÖMÜLÜYOR

ZAP KÜRDİSTAN ADINA DİRENİYOR

DÜŞMANI ADIM ATAMAYACAK HALE GETİRMELİYİZ!

TÜM SURİYE KARŞI DURMALI

MEDYA SAVUNMA ALANLARI SEVK İDARE KOMUTANLIĞINA

KDP, CENAZELERİNİ ALAMAYAN TÜRK DEVLETİNİN CENAZELERİNİ TAŞIYOR

KADIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZİN SEÇKİN ÖNCÜ MİLİTANI

AYSEL DOĞAN’IN MÜCADELESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

ZAP VE AVAŞİN’DEKİ DİRENİŞ ZİLANLARIN ÖZGÜRLÜK VE DİRENİŞ ÇİZGİSİDİR

BAZÊN ZAGROSÊ DEVRİMCİ HAMLESİ BİR AYLIK SAVAŞ BİLANÇOSU (14 NİSAN–14 MAYIS)

KÜRTÇE KONUŞMAK EN TEMEL EYLEMİMİZ OLMALI

KİMSE PKK'Yİ YOK EDEMEZ

KJK EĞİTİM KOMİTESİ KÜRT DİL BAYRAMI’NI KUTLADI

TC’NİN KÜRT MEZARLARINA KARŞI SAVAŞI: BİR İNSAN BEŞ KEZ ÖLDÜRÜLÜR MÜ?

MAYIS AYI ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK DOSTLARIMIZA!

TÜRK ORDUSU ZAP ÇIKMAZINDA

TÜRK ORDUSU ZAP’TA KİLİTLENMİŞTİR

ZAP-AVAŞİN GERİLLASI DESTAN YAZIYOR TARİHİN EN BÜYÜK KAHRAMANLIK ÖRNEĞİNİ ORTAYA KOYUYOR

MAYIS ŞEHİTLERİ ÇİZGİSİNDE DİRENİŞ MUTLAKA KAZANACAK!

“İBRAHİM KAYPAKKAYA, HAKİ KARER VE DÖRTLER…SER VERİP SIR VERMEYEN DEVRİMCİLERİN İZİNDEYİZ!”

GERİLLANIN TARİHİ DİRENİŞİ VE APOCU FEDAİ İRADESİ ASLA KIRILMAYACAKTIR

ZAP DİRENİŞİ KÜRT VE BÖLGE HALKLARININ GELECEĞİNİN DİRENİŞİDİR

ZAGROS ŞAHİNLERİ 10 İŞGALCİYİ CEZALANLARDI

SUİKASTLARA KARŞI SİYASİ TAVIR GÖSTERİLMEZSE MİSİLLEME HAKKI KULLANILABİLİR

ÇİYAREŞ’TE 8 YOLDAŞIMIZ KİMYASAL SİLAH SALDIRISINDA ŞEHADETE ULAŞTI

‘SAVAŞI ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ’

ZAGROS ŞAHİNLERİ 15 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

ZAP VE AVAŞÎN'DE 4 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ŞARISTAN DERSİM VE ZAP

GERİLLA TEK YÜREK DİRENİYOR

ZAP ONLARA MEZAR OLACAK

METÎNA ŞEHİTLERİ ANISINA 19 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HER YERDE DİRENİŞE VE SEFERBERLİĞE ÇAĞIRIYORUZ

KÜRT GENÇLERİ HER YERDE SAVAŞABİLMELİ

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI

DEVRİMCİ İNTİKAM OPERASYONU’NDA 26 İŞGALCİ CEZALANDIRILARAK SİLAHLARINA EL KONULDU

'İMRALI KİLİDİNİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN KIRACAĞIZ'

ZAP ASLANLARI SAVAŞ TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA YAZIYOR

ZAP, AVAŞÎN VE METÎNA'DA 13 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HALKIMIZA BAŞARIYI ARMAĞAN EDECEĞİZ

GÜÇLERİMİZ HAKKINDA YAPILAN YALAN HABERLER HAKKINDA

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

MEDYA SAVUNMA ALANLARI SEVK İDARE KOMUTANLIĞINA

DOĞRUDAN KARŞILIK VERİRİZ

BAMERNÊ'DEKİ KATLİAMI GERÇEKLEŞTİREN TÜRK DEVLETİ VE ORTAĞI KDP’DİR

7 TÜRK HELİKOPTERİ DARBELENDİ, 13 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

BARIŞ VE ÇÖZÜMÜN AKTÖRÜ ABDULLAH ÖCALAN'DIR

1 HAZİRAN ATILIMI’NIN 19’UNCU YILI KUTLU OLSUN!

ŞEHÎD SAVAŞ MARAŞ DEVRİMCİ HAMLESİ'NDE 22 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

YJA STAR ÖNCÜLÜĞÜNDE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ, 12 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

BATAKLIĞIN DİBİNE GİDİYORLAR

BAZÊN ZAGROSÊ VE ŞEHİT SAVAŞ MARAŞ DEVRİMCİ HAMLELERİNDEKİ TÜM KOMUTAN VE SAVAŞCILARA

ZAFER 1 HAZİRAN RUHUYLA DİRENENLERİN OLACAKTIR

YJA STAR’DAN GERİLLALARA KUTLAMA MESAJI

ÇETİN BİR SAVAŞ VAR, BÜYÜK FEDAKARLIKLAR İSTİYOR!

İŞGALCİLERE BÜYÜK DARBE VURULDU: 44 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, ASKERİ MALZEMELERİNE EL KONULDU

ZAP VE AVAŞÎN DİRENİŞİ HERKESE BİR ÇAĞRIDIR

DEVRİMCİ HAMLELER ÇERÇEVESİNDE 15 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

GİRÊ HAKKARİ ŞEHİTLERİMİZ İNTİKAM GEREKÇEMİZDİR

DİRENİŞ ALANLARI’NDA 16 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 5 İŞGALCİ YARALANDI

ŞEHÎD SAVAŞ MARAŞ VE CENGA XABUR DEVRİMCİ HAMLESİNDEKİ KOMUTAN VE SAVAŞÇI YOLDAŞLARA

SALDIRI OLURSA HALK İLE BİRLİKTE DİRENECEĞİZ

7 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 RADAR İMHA EDİLDİ

13 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 HELİKOPTER DARBELENDİ, 1 DRON DÜŞÜRÜLDÜ

TÜM KÜRDİSTANÎ GÜÇLERİ SORUMLULUKLARINA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

HER ADIMLARINDA BATAKLIĞA GİRECEKLER!

18 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 HELİKOPTER DARBELENDİ

12 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 HELİKOPTER DARBELENDİ

KİMYASAL ÇARESİZLİK

BAŞÛR’DAN BAKUR’A ETKİLİ EYLEMLER: 16 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 HELİKOPTER DARBELENDİ

ZENDURA KAHRAMANLARI ANISINA YAPILAN EYLEMLERDE 17 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

TJA’DAN ‘GEMLİK YÜRÜYÜŞÜ’ ÇAĞRISI

YÜREĞİMİZİ VE BEYNİMİZİ DAYANDIRDIĞIMIZ ÖNDER APO

ZAP SENDROMU YAŞIYORLAR

ZAP VE METÎN’DA 4 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

NATO OLMAZSA KISA SÜREDE YENİLİR

İNTİKAM EYLEMLERİNDE 11 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 6 İŞGALCİ YARALANDI

2022 DEVRİM YILIDIR DEVRİMCİ HALK SAVAŞI YILIDIR

9 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 DRON İMHA EDİLDİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK DOSTLARIMIZA!

15 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 ZIRHLI ARAÇ VE DRON İMHA EDİLDİ

BAZÊN ZAGROSÊ VE CENGA XABÛRÊ ŞEHÎD SAVAŞ MARAŞ DEVRİMCİ HAMLELERİ İKİ AYLIK SAVAŞ BİLANÇOSU (14 NİSAN – 14 HAZİRAN)

18 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 3 MEVZİ VE 2 RADAR İMHA EDİLDİ

KİMSE DÜŞMAN BAŞKENTLERİNE BAŞARISIZ BİR KÜRT AYAKLANMASI ARMAĞAN ETMESİN

10 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 3 KAMERA SİSTEMİ VE 4 MEVZİ İMHA EDİLDİ

HERKES TARİHİ SÜRECİN FEDAKARLIĞI VE SORUMLULUĞUNU GÖSTERMELİ

MAZLUM KÜRT HALKININ ÇOCUKLARININ İNTİKAMI İÇİN 62 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

BOTAN, ZAP, AVAŞÎN VE METÎNA’DAKİ GERİLLA EYLEMLERİNİ KUTLUYORUZ

1’İ RÜTBELİ 25 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, AMAROK ZIRHLI ARACI İMHA EDİLDİ

SOYKIRIM SALDIRILARINA KARŞI TUTUM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

SEMA YOLDAŞ BİZE GÖREV YÜKLÜYOR

17 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 ÇADIR VE 2 MOBESSE KAMERASI İMHA EDİLDİ

'GEMLİK YÜRÜYÜŞÜ' YENİ BİR ATILIMDIR

HPG – YJA STAR KOMUTA VE SAVAŞÇILARINA

HAREKETLİ TİMLERCE 12 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 HELİKOPTER DARBELENDİ

HAREKETLİ TİMLERİMİZ BOTAN VE METÎNA'DA 1 KONTRA VE 25 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

GERİLLA DİRENİŞİ HALKLARIN GELECEĞİNİ AYDINLATIYOR

İKTİDAR SUNİ TENEFFÜSLE YAŞATILIYOR

GERİLLANIN İŞGALCİLERDEN HESAP SORMA EYLEMLERİNDE 36 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HAREKETLİ TİMLERCE 1’İ KONTRA 10 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HAREKETLİ TİMLERİMİZ 5 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

KCK'DEN GERİLLALARA KUTLAMA MESAJI

FEDAİLİK GÜNÜ’NÜ SELAMLAMA EYLEMLERİNDE 11 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ETKİLİ EYLEMLER SONUCUNDA 21 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK GÜÇLERE!

HAREKETLİ TİMLERİMİZ 12 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

ZİLAN GERÇEKLİĞİNDE YAŞAM ÖZGÜRLÜK EYLEMİDİR

KÜRDİSTAN GERİLLASI KAZANACAK, KADINLAR KAZANACAK!

FEDAİ RUHLA 26 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ŞİMDİ ZİLAN OLMA ZAMANI!

TÜRKİYE'NİN KUZEY-DOĞU SURİYE'YE TEHDİTLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

FEDAİ RUHLA SAVAŞAN GÜÇLERİMİZ 34 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

NATO’NUN GENİŞLEME ADIMLARI KÜRT HALKINA DÜŞMANLIĞININ İLANIDIR

12 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 4 İŞGALCİ YARALANDI

MEDYA SAVUNMA ALANLARI SEVK-İDARE KOMUTANLIĞINA

FEDAİLİK GÜNÜ’NDE 6 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HAREKETLİ TİMLERİMİZ 11 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI, 1 SALDIRI HELİKOPTERİNİ DARBELEDİ

3 İŞGALCİ VE 3 KONTRA CEZALANDIRILDI, 1 FERDİ SİLAHA EL KONULDU, 1 JAMMER İMHA EDİLDİ

“KATİL DEVLETİ YIKACAK, SİVAS’IN HESABINI SORACAĞIZ”

NATO İŞGAL SALDIRILARINA YEŞİL IŞIK YAKTI

23 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 3 İŞGALCİ YARALANDI

HAVA SAHASI TÜRK DEVLETİNE KAPATILSIN

BU İKTİDARA KARŞI SADECE MÜCADELE EDİLİR!

1’İ RÜTBELİ 9 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

32 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 HELİKOPTER DARBELENDİ

İHANET OLMAZSA BİR METRE ADIM ATAMAZ

GÜÇLERİMİZ 14 TEMMUZ RUHU’YLA 31 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

ÖZERK YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

36 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 3 FERDİ SİLAHA VE BİR ÇOK ASKERİ MALZEMEYE EL KONULDU

TÜRK DEVLETİ HER TÜRLÜ KİMYASALI KULLANIYOR, OPCW SESSİZ

İSLAM İSTİSMARCILARINA KARŞI MÜCADELE FARZDIR

32 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 HELİKOPTER VE 1 DRON DARBELENDİ

19 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

8 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MOBESSE İMHA EDİLDİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK GÜÇLERE!

GERİLLA DİRENİŞİ KARŞISINDA ÇARESİZ KALAN İŞGALCİLER FOSFOR BOMBASI KULLANDI

CENGA XABÛRÊ ŞEHÎD SAVAŞ MARAŞ DEVRİMCİ HAMLESİ SAVAŞÇI VE KOMUTANLARINA!

3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 DRON DARBELENDİ

TÜRK DEVLETİNİN FOSFOR SUÇ DOSYASI KABARIK

14 TEMMUZ DİRENİŞİNİ DAHA FAZLA ANLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ

14 TEMMUZ DİRENİŞ VE ZAFER RUHU MUTLAKA KAZANACAKTIR

HAREKETLİ TİMLERİMİZİN ETKİLİ EYLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR

DİRENİŞ DEVAM EDECEKTİR

“14 TEMMUZ ’82 VE ’96 ÖLÜM ORUCU ŞEHİTLERİ DİRENİŞ ÇİZGİMİZDİR”

14 TEMMUZ DİRENİŞİ ANISINA 11 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ÜÇ AYLIK SAVAŞ BİLANÇOSU (14 NİSAN - 14 TEMMUZ)

ETKİLİ EYLEMLER SONUCUNDA 15 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 3 İŞGALCİ YARALANDI

HAREKETLİ TİMLERİMİZ 3 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

İŞGALCİ TÜRK ORDUSUNUN KİMYASAL SALDIRI HAZIRLIĞI GÖRÜNTÜLENDİ

BASINA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

İŞGALE KARŞI ROJAVA DEVRİMİNİ SAVUNMAK HERKESİN GÖREVİDİR

25 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 KEPÇE DARBELENDİ

SURİYE KRİZİ SURİYE’DE ÇÖZÜLÜR

HALKIMIZ DİRENİŞİMİZİ YALNIZ BIRAKMAMALI

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

DİRENİŞ ALANLARI’NDA 10 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 3 İŞGALCİ YARALANDI

ROJAVA DEVRİMİ EBEDİYEN YAŞAYACAKTIR

İŞGAL TEHDİTLERİNE KARŞI DEVRİMİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

ROJAVA DEVRİMİ'Nİ KALICI HALE GETİRECEĞİZ

SURUÇ ŞEHİTLERİNİN ORTAK YAŞAM İDEALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

14 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 HELİKOPTER DARBELENDİ

TÜRK DEVLETİNİN KATLİAMLARI BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA YAPILMAKTADIR

“33’LERİN DÜŞLERİNE SAHİP ÇIKMAK ROJAVA DEVRİMİ’Nİ SAVUNMAKTIR”

HESAP SORACAĞIZ!

GÜÇLERİMİZ 7 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 DRON VE 1 MEVZİ İMHA EDİLDİ

TÜRK DEVLETİ BÜTÜN DÜNYA İÇİN TEHLİKE TEŞKİL EDİYOR!

DEVRİMCİ KADIN RUHU BÜYÜTÜLMELİ

HAREKETLİ TİMLERİMİZ 7 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI

KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK GERİLLASI ZAXO KATLİAMININ İNTİKAMI İÇİN EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRDİ

DAHA KARARLI VE DAHA İNANÇLI ZAFERE YÜRÜYORUZ

ZAXO KATLİAMI ANISINA 1 TANK VE 1 DRON İMHA EDİLDİ, EN AZ 5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

TÜRK SÖMÜRGECİLİĞİNE KARŞI ULUSAL TUTUM GELİŞTİRİLMELİ!

HAREKETLİ TİMLERİMİZCE 36 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

BAZÊN ZAGROSÊ DEVRİMCİ HAMLESİ VE ŞİKEFTA BİRÎNDARA DİRENİŞ ALANI'NDAKİ TÜM KOMUTAN VE SAVAŞÇILARA

ZİNDANLAR SOYKIRIM KONSEPTİNİN EN ÖNEMLİ AYAKLARINDAN BİRİ

TAZİYE MESAJLARIYLA TÜRK DEVLETİ DURDURULAMAZ

İNTİKAM EYLEMİNDE 17 İŞGALCİ VE İŞBİRLİKÇİ CEZALANDIRILDI, SİLAHLARINA EL KONULDU

HAREKETLİ TİMLERİMİZCE 12 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 4 KG PATLAYICIYA EL KONULDU

YURTSEVER HALKIMIZA VE ÖZGÜRLÜK TUTKUNU KÜRT GENÇLERİNE!

BOTAN HAREKETLİ TİMLERİNDEN SAVAŞ TÜNELLERİNDEKİ DİRENİŞİ SELAMLAMA EYLEMİ

ERDOĞAN İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

GÜÇLERİMİZ 6 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI, 1 MEVZİYİ İMHA ETTİ

MURAT KARAYILAN’DAN ZAP, METÎNA VE AVAŞÎN’DEKİ MÜCADELEYİ BÜYÜTME ÇAĞRISI

BUGÜNÜN YEZİTLERİNE KARŞI TUTUM ALALIM

ÊZİDÎ KATLİAMININ HESABI HER ZAMAN SORULACAK

DİRENİŞ ALANLARI’NDA 15 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, SERHED YOLDAŞIMIZ ŞEHADETE ULAŞTI

‘ŞENGAL’İ SAHİPLENME VE SUÇLULARDAN HESAP SORMA’ ÇAĞRISI

AVAŞÎN EYALETİNDEKİ TÜM KOMUTAN VE SAVAŞÇILARA

15 AĞUSTOS ATILIM VE ZAFER RUHUYLA AĞUSTOS'UN HER GÜNÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

BAŞUR’DAN BAKUR’A ETKİLİ EYLEMLER: 6 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 HELİKOPTER DARBELENDİ

4 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 AĞIR SİLAH MEVZİSİ İÇİNDEKİ SİLAHLARLA BİRLİKTE İMHA EDİLDİ

PKK ŞEHİT DELİL WELAT'I ANDI

SOYKIRIMDAN ÖZGÜRLÜĞE YOL ALAN BİR HALK: ÊZİDÎLER

15 AĞUSTOS'U SELAMLAMA EYLEMLERİ: 22 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 ARAÇ VE E MEVZİ İMHA EDİLDİ

1 ATAK HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLDÜ, 10 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

İMRALI’DAKİ DİSİPLİN CEZALARI!

YJA STAR ÖNCÜLÜK YAPIYOR

ZAP, AVAŞÎN, METÎNA DİRENİŞ ALANLARI’NDA YER ALAN TÜM YJA STAR KOMUTA VE SAVAŞÇI YAPIMIZA

15 AĞUSTOS'A ATFEN: 7 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 MEVZİ VE CEPHANE İMHA EDİLDİ

İMRALI'DAKİ İNSANLIK DIŞI TECRİDE ARTIK YETER DİYELİM!

GERİLLADAN DEVRİMCİ OPERASYON: 39 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ÖZGÜR VE BARIŞCIL GELECEK İÇİN TECRİDİN KALDIRILMASI ZORUNLUDUR

‘RÊBER APO’NUN FELSEFESİ İLE DÜŞMANA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ’

14 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MEVZİ İMHA EDİL

EGÎD’İN KURŞUNUYLA BİNLERCE EGÎD UYANDI

İŞGALCİ TÜRK ORDUSU YİNE FOSFOR BOMBASI KULLANDI

DENIZ GIBI GERÇEĞI HAYKIRMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞIZ

ÖNDER APO’NUN 50. MÜCADELE YILINDA YPS’NİN ZAFER HAMLESİ

15 AĞUSTOS’U SELAMLAMA EYLEMLERİ: 10 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 PANZER İMHA EDİLDİ

KCK'DEN ‘AŞURE GÜNÜ’ MESAJI

KÜRDİSTAN GERİLLASI FEDAİLİKTE ZİRVEYİ YAŞIYOR (2.BÖLÜM)

İŞGAL SALDIRILARINA SERT YANIT

13 İŞGALCİ TÜRK ASKERİ CEZALANDIRILDI, 2 MEVZİ İMHA EDİLDİ

EGÎD VE ZÎLAN ÇİZGİSİ, ZAFER ÇİZGİSİDİR

TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKACAKLAR

YURTSEVER HALKIMIZA

BÜYÜK BİR İNANÇLA ZAFERE YÜRÜYORUZ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK GÜÇLERE!

APOCU RUHLA 39. YIL MÜCADELESİNDE SEFERBER OLALIM

BÜTÜN HALKIMIZ VE KAMUOYUNA!

TC’YE ÖLÜMCÜL DARBEYİ VURMAK MÜMKÜN HALE GELDİ

7 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 MOBESSE İMHA EDİLDİ

GERİLLA TARİH YAZIYOR

15 AĞUSTOS HAMLESİ DEVAM EDİYOR

4 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 3 KAMERA SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

15 AĞUSTOS ATILIMI, ÖZGÜRLÜK ANDIYLA ZAFERE YOL ALIYOR

15 AĞUSTOS RUHUYLA SAVAŞAN KADINLAR ZAFERİ YARATACAKTIR!

21. YÜZYIL GERİLLACILIĞI BUDUR

GENÇLİĞİ EGÎDLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ

15 AĞUSTOS’U KUTLAMA EYLEMLERİ: 10 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

DESTANSI HAMLE HER ALANDA ZAFERE ULAŞACAK

ÖZERK YÖNETİM VE KNK, 15 AĞUSTOS'U SELAMLADI

15 AĞUSTOS RUHUYLA KESİNTİSİZ GERİLLA DİRENİŞİ

39’UNCU 15 AĞUSTOS YILINI FİNAL YILI YAPMAK İSTİYORUZ

6 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 HELİKOPTER DARBELENDİ

2014’TEN 2022’YE İMRALI’NIN AİHM SÜRECİ (1.BÖLÜM)

HPG’DEN 4 AYLIK BİLANÇO: 1871 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 6 HELİKOPTER İMHA EDİLDİ

ZİNDANLAR İÇİN KİTLESEL EYLEMLER GELİŞTİRİLMELİ

3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 SALDIRI HELİKOPTERİ DARBELENDİ

DEMOKRATİK KAMUOYUNA VE BASINA

BM’YE BAŞVURU YAPTIK (2.BÖLÜM)

İMRALI'DA ZORBALIK VAR

6 İŞGALCİ TÜRK ASKERİ CEZALANDIRILDI

İŞGALCİ TÜRK DEVLETİ SAVAŞ SUCU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

İŞTE İŞGALCİ TÜRK ORDUSUNUN İŞLEDİĞİ SUÇLARIN BİR BELGESİ DAHA

YJA STAR ÖNCÜLÜĞÜNDE EYLEMLER: 9 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ÖZGÜRLÜK GERİLLASI SKORSKY HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ

ANTEP VE DERİK’TEKİ KATLİAMLARIN SORUMLUSU AKP-MHP’DİR!

ŞİKEFTA BİRÎNDARA’DA 26 KEZ YASAKLI FOSFOR BOMBASI KULLANILDI

İŞGALCİLER TAKTİK NÜKLEER BOMBA VE KİMYASAL SİLAHLARLA SALDIRIYOR

ÜÇ YOLDAŞIMIZ PLANLI KATLEDİLDİ

YJA STAR’DAN BERÎVAN ZÎLAN’IN İNTİKAMI İÇİN DEVRİMCİ OPERASYON

6 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 KEPÇE DARBELENDİ

‘KÜÇÜK HİROŞİMA’ ETKİSİNDEKİ BOMBAYLA GERİLLAYA SALDIRI ANI

7 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 3 İŞGALCİ YARALANDI

RÊBER APO'YA SAHİP ÇIKMAK ÖZGÜRLÜĞE SAHİP ÇIKMAKTIR

7 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MEVZİ İMHA EDİLDİ

KÜRT DÜŞMANLIĞI YAPAN KAYBEDER (2.BÖLÜM)

HSM’DEN KDP’YE ÇAĞRI: İŞGALCİLERE O YOLU YAPMA!

SAVAŞ TÜNELLERİNE GİRMEK İSTEYEN İŞGALCİLER VURULDU

TÜRK DEVLETİ PKK'Yİ YENEMEYECEĞİNİ GÖRDÜ

“ŞEHİTLERİMİZİN HESABI MİSLİYLE SORULACAKTIR, DEVRİM VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ KAZANACAKTIR!”

11 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MEVZİ VE 1 ARAÇ İMHA EDİLDİ

SALDIRILARA KARŞI HALKIMIZ HER YERDE ÖZ SAVUNMASINI GELİŞTİRMELİ!

TÜRK DEVLETİ KÜRT HALK ÖNDERİ'Nİ 'UMUT HAKKI'NDAN MUAF TUTTUĞUNU İTİRAF ETTİ

8 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 SKORKSY DARBELENDİ

HER YERDE DÜŞMANDAN BÜYÜK HESAP SORMALIYIZ

16 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 4 MEVZİ İMHA EDİLDİ

HPG, KOMUTAN RÊZAN AMED'İN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 SKORSKY DARBELENDİ

DÜŞMAN, MEXMUR KAMPI HALKININ DURUŞUNDAN KORKUYOR

1 SKORSKY DÜŞÜRÜLDÜ, 2’Sİ DE DARBELENDİ

ZAP, METÎNA VE AVAŞÎN SAVAŞINDA İŞGALCİLERİN VURULMA ANLARI (1.BÖLÜM)

21 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 SKORSKY DÜŞÜRÜLDÜ

İŞGALCİLERE AİT ÜS, HELİKOPTER VE ASKERİ ARAÇLARIN VURULMA ANLARI (2.BÖLÜM)

ZAFERİ SİMKO SERHİLDAN’IN SAYESİNDE ELDE ETTİK

KCK, ZAP, METÎNA VE AVAŞÎN SAVAŞÇI YAPISINI KUTLADI

29 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 SKORSKY DÜŞÜRÜLDÜ

15 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, BİR ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

İŞGAL ALTINDAKİ TÜM BÖLGELERİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ

'TÜRKİYE AİHM KARARLARINI YERİNE GETİRMEZSE HER ANLAMDA KAYBEDER'

İŞGALE GEÇİT VERMEYEN SAVAŞÇILARI SELAMLADI

HPG’DEN KEMAL PİR ANISINA 13 EYLEM: BİRİ RÜTBELİ 11 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

7 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

6 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, BİR MEVZİ VE BİR DRON İMHA EDİLDİ

20 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MEVZİ İMHA EDİLDİ

AKP-MHP FAŞİZMİ 12 EYLÜL’ÜN KURUMSALLAŞMIŞ HALİDİR

3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 İŞGALCİ YARALANDI

ÖNDERLİĞE YÖNELİK FİZİKSEL İMHA TEHDİDİ VAR

DEVRİMCİ YURTSEVER KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE HALKIMIZA; YPS`NİN ZAFER HAMLESİNİ BÜYÜTELİM ÜLKEMİZİ ÖZGÜRLEŞTİRELİM!

HAYRİ DURMUŞ YOLDAŞ ANISINA 12 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 4 İŞGALCİ YARALANDI

HALKIMIZA VE KAMUOYUNA

HAREKETLİ TİMLERİMİZCE 2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

AVAŞÎN VE GİRÊ CÛDÎ’DE SAVAŞAN KOMUTAN VE SAVAŞCILARA

7 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MOBESSE İMHA EDİLDİ

BAZÊN ZAGROSÊ VE CENGA XABÛRÊ ŞEHÎD SAVAŞ MARAŞ DEVRİMCİ HAMLELERİ 5 AYLIK BİLANÇOSU (14 NİSAN – 14 EYLÜL)

AKİF YILMAZ VE DELAL NURHAK YOLDAŞLAR ANISINA EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2 DRON VE 60 KG PATLAYICI İMHA EDİLDİ

8 EYLEM SONUCUNDA; 8 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 DRON İMHA EDİLDİ

DİRENİŞ ALANLARI 32 KEZ YASAKLI BOMBA VE KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

DİRENMEMİZ TARİHİ ZORUNLULUKTUR (1.BÖLÜM)

İRAN’I KADINLAR ÖZGÜRLEŞTİRECEK

16 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1KİRPİ VE 1 DRON İMHA EDİLDİ

TERÖRİZMİN MERKEZİ TÜRKİYE’DİR (2.BÖLÜM)

İRAN VE ROJHİLAT'TA DİRENİŞ SÜRERSE YEPYENİ DÖNEM BAŞLAR

8 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

12EYLÜL’DE BİLE BÖYLE DEĞİLDİ (3.BÖLÜM-SON)

BU, DEVLETTEN HESAP SORMA BAŞKALDIRISIDIR

EZDA VE MAHİR YOLDAŞLARIMIZ ŞAHADETE ULAŞTI, 9 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA

11 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 MEVZİ İMHA EDİLDİ

PJAK’TAN İRAN İÇİN DEMOKRASİ CEPHESİ ÇAĞRISI

8 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MEVZİ İMHA EDİLDİ

ZİNDAN ŞEHİTLERİ ANILDI

KCK PAŞİNYAN HÜKÜMETİNİ KINADI

'ORTADOĞU DEVRİMİ KADIN DEVRİMİ OLARAK ŞEKİLLENECEK'

2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 SALDIRI HELİKOPTERİ DARBELENDİ

TÜRK ORDUSUNUN SÜREN SALDIRILARINA KARŞI YAPILAN EYLEMLERDE 2 İŞGALCİ CEZALANLANDIRILDI

KADINLARIN ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖZGÜRLÜK KAZANACAK

8 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 ASKERİ ÇADIR İMHA EDİLDİ

KİMYASAL SİLAHLA ŞEHİT EDİLEN YOLDAŞLARIMIZIN İNTİKAMI İÇİN 21 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

MERSİN’DEKİ FEDAİ EYLEMİNİ SARA VE RUKEN YOLDAŞLARIMIZ GERÇEKLEŞTİRDİ

7 AYRI EYLEMDE 12 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

KADINLARA, KÜRT HALKINA, DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

İRAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIMLAR ATMALI

ÖZGÜRLÜK TANRIÇALARIMIZ SARA VE RÛKEN YOLDAŞLARI SAYGIYLA ANIYORUZ

6 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HAREKETLİ TİMLERİMİZ ZAP, AVAŞÎN VE METÎNA’DA EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRDİ

TÜRK DEVLETİ NATO ENVANTERİNDEKİ TAKTİK NÜKLEER BOMBALARI KULLANIYOR

DİRENİŞ ALANLARI 18 KEZ YASAKLI BOMBA VE KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

DİRENİŞ ALANLARI’NDA 10 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

SARA, RÛKEN KOMUTAN, BİZ ONLARIN SAVAŞCISIYIZ

DİRENİŞ ALANLARI’NDA 5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

KADIN DEVRİMİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER!

GÜN ÖZGÜRLÜĞÜNE, ONURUNA SAHİP ÇIKMANIN GÜNÜ

17 EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ, 10 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

KOMPLOYU YENİLGİYE UĞRATMAK İÇİN MÜCADELEYİ EN ÜST DÜZEYDE YÜKSELTELİM!

6 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, PİLİNG VE ZİNAR YOLDAŞLARIMIZ ŞEHADETE ULAŞTI

9 EKİM ULUSLARARASI KOMPLO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PLANLAMALAR

25. YIL KOMPLONUN KESİN YENİLGİ YILI, ÖNDER APO’NUN FİZİKİ ÖZGÜRLÜK YILI OLACAKTIR

GERİLLA DİRENİŞİNİ SAHİPLENEREK KOMPLOCU GÜÇLERE GEREKEN YANIT VERİLMELİ!

DEĞERLİ KOMUTANLARIMIZ CÛDÎ, DİJWAR VE YUSUF YOLDAŞLARIMIZ ŞEHADETE ULAŞTI

ÖNDERLİĞİ ÖZGÜRLEŞTİREREK BORCUMUZU ÖDEMELİYİZ

SESSİZ İMHA YÜRÜRLÜKTEDİR

BU SİYASETTEN VAZGEÇİN

BAKÛR’DAN BAŞÛR'A GERİLLA EYLEMLERİ, EN AZ 10 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ULUSLARARASI KOMPLOYA KARŞI DAHA FAZLA MÜCADELE EDİLMELİ!

“9 EKİM KOMPLO SALDIRISI‘ÇÖKTÜRME’, ‘İMHA’ KONSEPTİ OLARAK DEVAM EDİYOR”

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

HAREKETLİ TİMLERİMİZ 9 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI, 2 MEVZİYİ İMHA ETTİ

“10 EKİM ANKARA KATLİAMI’NIN HESABINI SORACAK, FAŞİZMİ YIKACAĞIZ!”

KCK 10 EKİM ŞEHİTLERİNİ ANDI

8 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 MEVZİ VE 1 MOBESSE İMHA EDİLDİ

BAĞDAT TÜRK BÜYÜKELÇİSİ CİNAYETİ ÜSTLENDİ

GERİLLANIN ORTAYA ÇIKARDIĞI HAKİKATLER ÖZEL SAVAŞ REJİMİNİ BOŞA ÇIKARIYOR

ARTIK DİRENİŞİ SONUCA GÖTÜRMELİYİZ (1.BÖLÜM)

ARTIK DİRENİŞİ SONUCA GÖTÜRMELİYİZ (2.BÖLÜM)

SAVAŞ MEVZİLERİ 27 KEZ YASAKLI BOMBA VE KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 SKORSKY DARBELENDİ

ŞEHADETE ULAŞAN HER YOLDAŞIMIZIN İNTİKAMI ALINACAKTIR

SAVAŞ MEVZİLERİ 36 KEZ YASAKLI BOMBA VE KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

HALKLARIN MÜCADELESİ ORTAKLAŞMALI

HALK KAHRAMANI ÖNCÜ KOMUTANIMIZ BEDREDDİN VE AYDIN YOLDAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MEVZİ VE 1 DRON İMHA EDİLDİ

BAZÊN ZAGROSÊ VE CENGA XABÛRÊ ŞEHÎD SAVAŞ MARAŞ DEVRİMCİ HAMLELERİ 6 AYLIK SAVAŞ BİLANÇOSU (14 NİSAN– 14 EKİM)

PROFESYONEL TİMLERİMİZ DÜŞMANI HER YERDE VURUYOR

DEMOKRATİK KAMUOYUNA VE KURDİSTAN HALKINA! (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİK KAMUOYUNA VE KURDİSTAN HALKINA! (2.BÖLÜM)

DİRENİŞ ALANLARI YASAKLI BOMBA VE KİMYASAL SİLAHLARLA 14 KEZ BOMBALANDI

5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 SKORSKY DARBELENDİ

KJK ‘DÜŞMANI HER YERDE KUŞATMAYA’ ÇAĞIRDI

YURTSEVER HALKIMIZA VE KÜRDİSTAN GENÇLİĞİNE!

FAŞİST TÜRK DEVLETİNİN SAVAŞ SUÇLARINA KARŞI RADİKAL TAVIR ALALIM!

KİMYASAL SALDIRILARA KARŞI KÜRT HALKI AYAĞA KALKMALI

“DAĞLARDAN ŞEHİRLERE UZANAN BİRLEŞİK DEVRİM, KİMYASAL SİLAHLARI YENECEK!”

TÜRK ORDUSU, DİRENİŞ MEVZİLERİNE KARŞI 16 KEZ YASAKLI BOMBA VE KİMYASAL SİLAH KULLANDI

SAVAŞ MEVZİLERİ 17 KEZ YASAKLI BOMBA VE KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

PJAK'TAN DEKLARASYON

HAREKETLİ TİMLERİMİZ 6 İŞGALCİ CEZALANDIRDI, 2 MOBESSE VE 1 ÇADIRI İMHA ETTİ

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTELİM!

APOCU SAVAŞ TARZIYLA 30. YILIMIZDA ZAFERE YÜRÜYORUZ!

BU SORUN YA DEMOKRATİK TEMELDE ÇÖZÜLECEK, YA ÇÖZÜLECEK (1.BÖLÜM)

YJA STAR HAREKETLİ TİMLERİMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE 28 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

BÊRÎTAN TESLİMİYETE KARŞI DİRENİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ

AKP-MHP'NİN AMACI ALEVİLERİ TESLİM ALMAK ( 2.BÖLÜM)

EGÎDÊN BOTANÊ ŞEHÎD DİLJÎN-ŞEHÎD ŞERVAN ÊRKENDÎ HAMLESİ KOMUTAN VE SAVAŞÇILARINA

14 DAGİRKER HATİN CEZAKİRİN, 2 SKRSKY HATİN DERBKİRİN

AMED HALKININ TUTUMUNU SELAMLADI

BERİTAN ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOLU AÇIK GÖSTERDİ

YAŞAMDA VE SAVAŞTA BERİTAN ÇİZGİSİNİ ZAFERE TAŞIYACAĞIZ

GİRÊ CÛDÎ'DE 1 SKORSKY DÜŞÜRÜLDÜ

‘BÊRÎTAN KADIN ORDULAŞMASININ TEMELİ OLDU’

1 SKORSKY DARBELENDİ, 3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI TÜM KESİMLER HAREKETE GEÇMELİ!

13 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, ÖNCÜ KOMUTAN BAGER BAŞKALA YOLDAŞIMIZ ŞEHADETE ULAŞTI

KADINLAR ORDULAŞARAK KURTULUŞU SAĞLAYABİLİR

“SİNAN DERSİM YOLDAŞ, BİRLEŞİK DEVRİMCİ SAVAŞ BAYRAĞIMIZDIR!”

ÇÖZÜM ÜÇÜNCÜ YOLDA

İŞGALCİ TC ORDUSU SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

'YJA STAR OLDUĞU SÜRECE DÜŞMAN AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR'

İŞGALCİ TÜRK ORDUSU SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

İŞGALCİ TÜRK ORDUSU 21 KEZ YASAKLI BOMBA, 11 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI

4 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 ASKERİ ÇADIR İMHA EDİLDİ

TC FAŞİZMİNE KARŞI MÜCADELE ÖZGÜRLÜĞÜ YARATACAK

DİRENİŞ ALANLARI 3 KEZ YASAKLI BOMBA, 7 KEZ KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

TÜRK ORDUSU SİSTEMATİK KİMYASAL SİLAH KULLANMA KONSEPTİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYOR

17 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 İŞGALCİNİN CENAZESİNE VE TEÇHİZATINA EL KONULDU

WERXELÊ’DE 2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 İŞGALCİ YARALANDI

DİRENİŞ ALANLARI’NDA 4 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

DİRENİŞ ALANLARI’NDA 5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HER TÜRLÜ ERKEK DEVLET ŞİDDETİNE KARŞI JİN JİYAN AZADÎ!

ZAP’TA 5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

GÜÇLERİMİZ 16 İŞGALCİYİ CEZALANDIRDI, 8 İŞGALCİ YARALANDI

15 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, SÎPAN, CESURVE ROJGER YOLDAŞLARIMIZ ŞEHADETE ULAŞTI

TÜRK ORDUSU EN ÇOK BOĞUCU GAZLARI KULLANIYOR

9 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 DRON İMHA EDİLDİ

5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, ŞOREŞ VE NÛJİYAN YOLDAŞLARIMIZ ŞEHADETE ULAŞTı

PKK: YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK DOSTLARIMIZA!

İKİ AYLIK EYLEM BİLANÇOSU

TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SALDIRILARINA KARŞI MÜCADELE DAHA FAZLA BÜYÜTÜLMELİ!

11 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 3 İŞGALCİ YARALANDI

HALKIMIZA VE KAMUOYUNA

8 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

TAKSİM SALDIRISI AKP-MHP’NİN YENİ KARANLIK PLANLAR İÇİNDE OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR

BAZÊN ZAGROSÊ VE CENGA XABÛRÊ ŞEHÎD SAVAŞ MARAŞ DEVRİMCİ HAMLELERİ 7 AYLIK SAVAŞ BİLANÇOSU (14 NİSAN-14 KASIM)

3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, SAVAŞ MEVZİLERİ YASAKLI BOMBALARLA 6 KEZ BOMBALANDI

KÜRT DÜŞMANI, SOYKIRIMCI DEVLETİ NEFRETLE KINIYORUZ

3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

GİRÊ FM’DE İŞGALCİLER AĞIR SİLAHLARLA VURULDU

METÎNA’DA 9 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 MEVZİ VE 2 ÇADIR İMHA EDİLDİ

23 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 SKORSKY VE 1 ZIRHLI ARAÇ DARBELENDİ

​​​​​​​TÜRK DEVLETİNİN SALDIRILARINA KARŞI AÇIKLAMALAR

HAREKETLİ TİM EYLEMLERİ’NDE 5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HALKIMIZ HER YERDE AYAĞA KALKMALI

KAMUOYUNA VE ÖZGÜRLÜKÇÜ HALKLARA

PKK'NİN ÖZÜNDE ŞEHİTLER GERÇEKLİĞİ VAR

İŞGALCİLER KİMYASAL VE YASAKLI SİLAHLARLA SALDIRMAYI SÜRDÜRÜYOR

TÜM KAMUOYUNA VE YURTSEVER KÜRDİSTAN GENÇLİĞİNE

KÜRT HALKI TESLİM ALMA POLİTİKALARINI ASLA KABUL ETMEYECEK

DİRENİŞ ALANLARI 8 KEZ YASAKLI BOMBA, 7 KEZ DE KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

DİRENİŞ ALANLARI 5 KEZ YASAKLI BOMBA VE 8 KEZ DE KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

27 KASIM’I SELAMLAMA EYLEMLERİNDE 9 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK DOSTLARIMIZA!

JIN JÎYAN AZADÎ SLOGANIYLA ALANLARA AKALIM

27 KASIM’I SELAMLAMA EYLEMLERİNDE 5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ÖNDER APO’YA İNANMAK YARATTIĞI DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAKTIR

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK GÜÇLERE!

HALKIMIZI İŞGAL SALDIRILARINA KARŞI GÜÇLÜ EYLEMLERE ÇAĞIRIYORUZ

PKK RUHU VE TARZIYLA DİRENEREK MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!

ÖNDER APONUN ELLİNCİ MÜCADELE YILINDA PKK`NİN 45.Cİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ OLAN ULUSAL DİRİLİŞ BAYRAMININ YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM İNSANLIĞA KUTLU OLMASINI DİLİYORUZ

PKK’NİN 45’İNCİ YILI KUTLU OLSUN!

DEVRİMCİ OPERASYON VE EYLEMLERDE 31 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HALKIMIZA VE KAMUOYUNA

MUSTAFA KARASU HAKİ KARER’İ ANLATTI

GİRÊ HAKKARÎ’DE DEVRİMCİ OPERASYON

4 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 A-4 MEVZİSİ VE 1 MOBESSE İMHA EDİLDİ

FEDAİ ŞEHİTLERİMİZ ZAFERİN TEMİNATIDIR

GİRÊ AMEDİYÊ DİRENİŞ ALANI’N DA 5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 2 MOBESSE İMHA EDİLDi

DEVRİMCİ OPERASYONU’NUN FEDAİ KOMUTANLARI AMED, BİNEVŞ VE BARAN YOLDAŞLARIMIZ DESTAN YAZDI

KJK İMRALI SİSTEMİNİ PARÇALAMAYA ÇAĞIRDI

CENGA XABÛRÊ ŞEHÎD SAVAŞ MARAŞ DEVRİMCİ HAMLESİ KOMUTAN VE SAVAŞÇILARINA

2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

GİRÊ AMEDİYÊ VE SÎDA DİRENİŞ ALANLARI’NDA İŞGALCİLER DARBELENDİ

9 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, ASO YOLDAŞIMIZ KAHRAMANCA SAVAŞARAK ŞEHADETE ULAŞTı

CPT AÇIKLAMA YAPANA VE AVUKATLAR ÖNDER APO'YLA GÖRÜŞENE KADAR EYLEMLER DURMAMALI!

MÜCADELE TARİHİMİZİN EN OLAĞANÜSTÜ SÜRECİNDEYİZ

ZAP’TA 1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HALKIMIZ ÖNDERLİKTEN HABER ALANA KADAR ALANLARDA OLMALI

ZAP’TA 1’İ RÜTBELİ EN AZ 3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ZAP EYALET KOMUTANLIĞINA

ŞEHÎD BOTAN SAVAŞ MEVZİLERİ 12 KEZ KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

İŞGALCİ TÜRK ORDUSU SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

TÜRK ORDUSU ZAP’TA 3 GÜNDE EN AZ 150 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI

12 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

KİMYASAL SİLAH KULLANMA TALİMATI VEREN VE PİŞKİNCE İNKAR EDEN HULİSİ AKAR’DIR

ZAP’TA 4 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 İŞGALCİ YARALANDI

BOTAN’DAN ZAP’A GERİLLA EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

YANLIŞ HESAP YAPMAYIN

BAZÊN ZAGROSÊ VE CENGA XABÛRÊ ŞEHÎD SAVAŞ MARAŞ DEVRİMCİ HAMLELERİ 8 AYLIK SAVAŞ BİLANÇOSU (14 NİSAN–14 ARALIK)

YİĞİT KOMUTANIMIZ ALİ HAYDAR DÊRSÎM YOLDAŞ ŞEHADETE ULAŞTI

1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 TERMAL VE 1 MOBESSE İMHA EDİLDİ

1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ZAP’TA 5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MEVZİ DARBELENDİ

TECRİT BİR SOYKIRIM POLİTİKASIDIR

DEĞERLİ KOMUTANIMIZ EKİN REŞİT YOLDAŞIMIZI ŞEHADET YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANIYORUZ

ZAP'TA 3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

MARAŞ 44 YIL ÖNCE KATLİAM İÇİN PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

GERİLLA DİRENİŞ MEVZİLERİ 12 KEZ KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

YARIN BAŞÛR’U DA HEDEF ALACAKLAR

KATLİAMLARIN HESABINI SORACAĞIZ

İŞGALCİ TÜRK ORDUSU HALA SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, İŞGALCİ TÜRK ORDUSU 10 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI

BU KATLİAMIN HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ!

PARİS KATLİAMI 9 OCAK’IN DEVAMIDIR

GERİLLA DİRENİŞ MEVZİLERİ 10 KEZ KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

BU KATLİAM FAŞİST AKP-MHP İKTİDARI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR!

VARIZ, VARDIK ÖZGÜRCE VAR OLACAĞIZ

TÜRK ORDUSU ZAP’IN BATI VE DOĞUSUNDAKİ BAZI ALANLARDAN GERİ ÇEKİLDİ

MUTLAKA AMA MUTLAKA KATİLLERDEN HESAP SORACAĞIZ!

HAREKETLİ TİMLERİMİZİN EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İMRALI’YA YÜRÜMEK GEREKİR

11 YOLDAŞIMIZ KİMYASAL SİLAH SALDIRISI SONUCUNDA ŞEHADETE ULAŞTI

SOYKIRIMCI SÖMÜRGECİLİKTEN EN BÜYÜK HESAP SORULACAKTIR

GERİLLA DİRENİŞ ALANLARI YASAKLI BOMBA VE KİMYASAL SİLAHLARLA BOMBALANDI

FRANSA KATLİAMININ ARKASINDA ERDOĞAN VE MİT VAR

ZAP'TA 1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

PARİS KATLİAMININ PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

TÜRK ORDUSU SAVAŞ SUÇLARI İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

KÜRTLER 'HASTALIKLI TETİKÇİ' YALANINA İNANMAYACAK

TÜRK ORDUSU ‘ZAP SENDROMU’ YAŞIYOR

TÜRK ORDUSUNA ÇEMÇO BÖLGESİNDE SAVAŞ SUÇLARI İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

MÜCADELEYİ DAHA DA BÜYÜTELİM

2023 AKP-MHP FAŞİZMİNİN ÇÖKÜŞ YILI OLACAK

İNSANLIĞIN KADIN DEVRİMLERİNE İHTİYACI VAR

ZAP’TA 2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

2022 YILI HPG SAVAŞ BİLANÇOSU

HAREKETLİ TİMLERİMİZİN EYLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR

TÜRK DEVLETİ VE ERDOĞAN YARGILAMALIDIR

KOMUTAN DENİZ PİR YOLDAŞIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ!

HAREKETLİ TİMLERİMİZ ZAP VE XAKURKÊ' DE EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PARİS’TE ŞEHİTLERİMİZİN SESİ OLALIM

ZAP VE XAKURKÊ DE HAREKETLİ TİMLERİMİZİN EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

FRANSA KATLİAMIN ÜSTÜNÜ ÖRTEREK İKİNCİ PARİS KATLİAMININ ZEMİNİNİ HAZIRLADI

TARİHİ HESAP SORMA BAŞLADI

SORUMLULAR YARGILANANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM ETMELİYİZ

SARA’LARIN VE EVÎN’LERİN MÜCADELESİ İNTİKAM SÖZÜMÜZDÜR

KAMUOYUNA VE HALKIMIZA

1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 DRON DÜŞÜRÜLDÜ

DÜŞMAN KORKU VE TELAŞ İÇİNDE

GERİLLA ZAP’TA 3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

İŞGALCİ TÜRK ORDUSU SAVAŞ SUÇLARI İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

İŞGALCİ TÜRK ORDUSU DİRENİŞ MEVZİLERİNE YASAKLI BOMBA VE KİMYASAL SİLAHLARLA SALDIRDI

DEĞERLİ KOMUTANLARIMIZ KEMAL VE RUSTEM YOLDAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

EYLEMİM İMRALI TECRİDİNE KARŞIDIR

ZAP'TA İŞGALCİLER CEZALANDIRILDI

ÖNDER ABDULLAH ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK İNİSİYATİFİ’NDEN ÇAĞRI

VEYSİ TAŞ BİR KURDİSTAN ŞEHİDİDİR

2017 YILI ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ

ASOS'TA ŞEHİT DÜŞEN 3 YRK SAVAŞÇISININ KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

ÖNDER ÖCALAN’I SAVUNMA KOMİTESİ’NDEN GUTERRES’E MEKTUP

TECRİTE KARŞI BEDENİNİ ATEŞE VEREN MEHMET AKAR ŞEHİT DÜŞTÜ

MELSA, GOVEND VE NÛDA YOLDAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

KCK’DEN BEDENİNİ ATEŞE VEREN MEHMET AKAR İÇİN MESAj

18 OCAK GÜNÜ ZAP’TA 3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

SURİYE'NİN ÇIKARI KÜRTLERLE İTTİFAK YAPMAKTIR

YPS-YPS-JIN’DAN 7. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE AÇIKLAMA

HAREKETLİ TİMLERİMİZİN EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

ZAP’TA SUİKAST TAKTİĞİYLE 2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ZAP'TA 1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 MEVZİ VE BOMBA ATAR SİLAHI İMHA EDİLDİ

HALK İNİSİYATİFİ’NDEN ÖNDER ÖCALAN İÇİN İMZA KAMPANYASI

ZAP’TA 1 MOBESSE SİSTEMİ İMHA EDİLMİŞTİR

KCK’DEN ŞÊXMEQSÛD VE MÊRDÎN'DE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞı

1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI 1 TELESKOP İMHA EDİLDİ

TÜRK ORDUSU SAVAŞ SUÇLARI İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI 1 ÇADIR İMHA EDİLDİ

ROJHİLAT VE İRAN DEVRİMİ HALKI BİLİNÇLENDİRDİ

1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

TÜRK ORDUSU SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

3 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI, 1 KEPÇE İMHA EDİLDİ

EKOLOJİ KONFERANSINI SELAMLIYORUZ

PKK, ŞEHİT BERÇEM TÛRCEL VE KÎNDA ZÎN’İ ANDI

KÜRTLER SÖZ DEĞİL SOMUT ADIM BEKLİYOR

HAREKETLİ TİMLERİMİZİN EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA

2023 YILI OCAK AYI SAVAŞ BİLANÇOSU (1 OCAK – 31 OCAK)

SAVAŞ 2023’TE DAHA DA ŞİDDETLENECEK

KOMPLOCU GÜÇLER SİYASETLERİNİ DEĞİŞTİRMELİ

ERDAL, BRÛSK DÊRSÎM, ROJHAT VE BRÛSK AŞKOL YOLDAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ!

SORO GABAR YOLDAŞIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ!

ROJBÎN, DELÎLA, SILA, NÛDA VE DÎROK YOLDAŞLARIMIZ ŞEHADETE ULAŞTI

GİRÊ HAKKARİ’DE 7 YOLDAŞIMIZ ŞEHADETE ULAŞTI, 5 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

ÇELLO ARKADAŞ CESUR, FEDAKAR VE ÖRNEK BİR YURTSEVERDİ

HERKES İMKANLARI SEFERBER ETMELİ

EN ÜST DÜZEYDE DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ

HALKIMIZI DÜŞMANIN İNSAFINA BIRAKMAYALIM

YPS VE YPS JIN CİZRE’DE VAHŞET BODRUMLARINDA KATLEDİLENLERİ ANDI

TOPLUMUMUZ GÜÇLÜ DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI!

ASKERİ EYLEMLERİ DURDURUN!

İŞGALCİ TÜRK ORDUSUNUN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

HALKIMIZIN VE DEVRİMİMİZİN SİYASAL İRADESİNİN ÇAĞRISININ GERĞİNİ YAPACAĞIZ

ÖNDER APO KOMPLOYU DEMOKRATİK UYGARLIK MANİFESTOSUYLA BOŞA ÇIKARDI

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK İNSANLIĞA!

İŞGALCİ TÜRK ORSUSUNUN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

MÜCADELEMİZ KOMPLONUN HEDEFLERİNE ULAŞMASININ ÖNÜNE GEÇTİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ İLE DİRENECEĞİZ

ÖNDER ÖCALAN OLMADAN ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİLDİR!

ULUSLARARASI KOMPLO SARA VE RÛKENLERİN FEDAÎ RUHUYLA PARÇALANACAKTIR

KOMPLOYA KARŞI KESİNTİSİZ DİRENİŞ ÇAĞRISI

15 ŞUBAT KARA GÜNDÜR, KÜRTLERE KARŞI SOYKIRIM GÜNÜDÜR

ÖNDERLİĞİMİZİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DİRENİŞİMİZLE SAĞLAYACAĞIZ

GÜÇLERİMİZE SALDIRAN 2 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

BASINA VE KAMUOYUNA

İMRALI ADA HAPİSHANESİNDE YAŞANAN HAK İHLALLERİ ve MEVCUT KOŞULLARA DAİR 2022 YILI TESPİT RAPORU

DEPREM FELAKETİNİN SORUMLUSU SİYASETTİR,ÇÖKEN DEVLETTİR

DÜŞMAN SALDIRISINDA MAZLUM DÊRŞEWÎ YOLDAŞIMIZ ŞEHADETE ULAŞTI!

FEDAİCE SAVAŞAN VE ÖLÜMSÜZLEŞEN BÊRÎTAN, ARGEŞ, BAKUR, SÎDAR VE BERXWEDAN YOLDAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

DİL VE EĞİTİM MÜCADELEMİZE SAHİP ÇIKALIM

HALK KADERİNİ ELİNE ALMALI

1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

HER EV KÜRTÇE OKUL OLMALI

TÜRK ORDUSU YASAKLI FOSFOR TOPLARIYLA SALDIRIYOR

İSVEÇLİ YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

DİRENİŞ MEVZİLERİ 15 KEZ FOSFOR İÇERİKLİ TOPLARLA BOMBALANDI

DİRENİŞ MEVZİLERİNE SALDIRAN İŞGALCİLERE CEVAP VERİLDİ

‘KADIN DEVRİMİNE YÜRÜYORUZ’ HAMLESİ

YBŞ PÎR ÇEKO VE AGİR CEFRÎ'NİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

TÜRK ÖZEL SAVAŞ MEDYASININ YALAN HABERLERİNE İTİBAR EDİLMEMELİDİR

FERHAT XİZGİNOS YOLDAŞIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ!

AKP FAŞİST İKTİDARI TÜM ORTADOĞU'YU TEHDİT EDİYOR

‘ÖNDER ÖCALAN ÖNCÜLÜĞÜNDE ORTADOĞU'DA DEMOKRASİ GERÇEKLEŞECEK’

RAPERÎN AMED ŞEHİT DÜŞTÜ

2023 YILI ŞUBAT AYI SAVAŞ BİLANÇOSU (1 Şubat – 28 Şubat)

TÜRK ORDUSUNUN KAPSAMLI SALDIRILARINA VERİLEN CEVAPTA 1 İŞGALCİ CEZALANDIRILDI

‘JİN, JİYAN, AZADÎ’ DEVRİMİNİN SESİ YÜKSELTİLMELİ

GERİLLA ALANLARI SAVAŞ UÇAKLARIYLA BOMBALANDI

KARARLILIK VE AZMİYLE ÖNEMLİ SONUÇLAR YARATTI

JİN JİYAN AZADÎ DEVRİMİ GELİŞİYOR

DİRENİŞ ALANLARINA SALDIRAN İŞGALCİLER DARBELENDİ

KJC YENİ BİR KAMPANYA BAŞLATTI

KADINLARIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ İNSANLIĞIN ONUR SAVAŞINDAKİ ZAFERİ OLACAKTIR

KADIN DEVRİMİNİ BAŞARIYA ULAŞTIRMA SÜRECİNDEYİZ

2021 YILI ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ!

ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYEN KADIN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ

KADINLAR ÖZ GÜÇ VE DAYANIŞMA İLE GELECEĞİ İNŞA EDECEK

JI RAYA GIŞTÎ YA DEMOKRATÎK JIN Û GELÊ ME YÊ WELATPARÊZ RE

“ERKEK DEVLET ŞİDDETİNE KARŞI JİN JİYAN AZADΔ

ERİL ZİHNİYETE KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM

KÜRT KADINLARIN ÖNCÜLÜĞÜNDE KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ EVRENSELLEŞECEKTİR

YPS JIN, KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ VE 8 MART’I KUTLADI

HERKESİ HAMLEYE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ!

YAŞAR, ŞEVGER VE ARJÎN YOLDAŞLARIMIZ ŞEHADETE ULAŞTI!

TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLERDE KÜRT HALKININ MÜCADELESİ BELİRLEYİCİDİR

‘KADINLAR İRAN DEVLETRİNE BÜYÜK BİR DARBE VURDU’

‘8 MART ÖZGÜR BİR DÜNYA İÇİN MÜCADELE EDEN KADINLARI BİRLEŞTİRDİ’

AZAD SERDEM YOLDAŞIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

PKK İLE DİYALOG KURULMALI, ÖZERK YÖNETİM TANINMALI

GAZİ VE QAMİŞLO KATLIAMI ŞEHİTLERİNİ ANDI

ALİ, ROJHAT, SERHAT, ŞERVAN, WELAT VE MAZLUM YOLDAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

ŞEHİT ÇİYAGER'İN TAKİPÇİSİ OLMAK BİR ONURDUR

“7 YILIMIZIN HER PRATİĞİ ZAFER İÇİNDİR!”

İRAN DEVLETİNİN KADIN DÜŞMANI POLİTİKALARINI KINADı

FEDAİLERİN YİĞİT KOMUTANI DELÎL ZAGROS YOLDAŞ ŞEHADETE ULAŞTI

NEWROZ’DA HALKIMIZ DİRENİŞ VE İNTİKAM RUHUYLA AYAĞA KALKMALI

ADALET BAKANINA AÇIK MEKTUBUMUZDUR

HALEPÇE KATLİAMI KÜRT SOYKIRIMI PLANI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“GAZİ, HALEPÇE, BEYAZIT KATLİAMLARI’NIN HESABINI SORACAĞIZ!”

ÊRÎŞ, PARTİZAN, ŞAHO VE BARAN YOLDAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ!

NEWROZ DİRENİŞ RUHUYLA KUTLANMALI

51. ÖNDERLİK NEWROZU ZAFERE YÜRÜYEN HALKIMIZA KUTLU OLSUN!

FAŞİST İKTİDARI YIKMANIN ZAMANI GELDİ!

PKK ADANMIŞLIK VE FEDAİLİK PARTİSİDİR

AKP-MHP FAŞİZMİ DEPREMDEN YARARLANARAK OLAĞANÜSTÜ HALLE FAŞİST TERÖRÜ DAHA ÇOK ARTTIRARAK GÜÇ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

ZAFER MUTLAKA BİZİM OLACAK

YPS-YPS JIN, NEWROZ'DA MÜCADELEYİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRCI

NEWROZ TARİHİ DİRİLİŞ VE ZÜLME KARŞI MÜCADELEDİR

BU NEWROZ FAŞİZMİ YENMEYİ EMREDİYOR

NEWROZ ÖZGÜR YAŞAMDA ISRARIN ADIDIR!

FAŞİST DÜZENE KARŞI İSYANIMIZI NEWROZ ATEŞİNDE HARLIYORUZ!

NEWROZ, İKTİDARIN GİDİŞİNİ MÜJDELEDİ

KCK’DEN RAMAZAN AYI MESAJI

MEDYA SAVUNMA ALANLARI 104 KEZ BOMBALANDI

KCK NEWROZ'A KATILAN MİLYONLARI KUTLADI

AKP SEÇİMDEN ÖNCE SAVAŞ BAŞLATMAK İSTİYOR, SALDIRILARI ARTTIRABİLİR

KOMUTANLARIMIZ ZİNAR VE ŞAHİN YOLDAŞI SAYGIYLA ANIYORUZ

2018 YILI ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ!

İMRALI ADA HAPİSHANESİNDEN 2 YILDIR HABER ALAMAMAKTAYIZ

KÜRT HALKININ KAHRAMANLIK HAFTASI KUTLU OLSUN

DEMOKRATİKLEŞME İÇİN SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜ KAÇINILMAZ

AKP-MHP SOYKIRIMCI FAŞİST İKTİDARINI YIKACAĞIZ

ÖZGÜRLÜK HAREKETİ’NİN ÖNCÜ İSİMLERİNDEN FAZIL BOTAN ŞEHİT DÜŞTÜ

ÖZGÜRLÜK HAREKETİNİN ASİL KOMUTANI FAZIL YOLDAŞ ASLA UNUTULMAYACAKTIR!

KURDİSTAN’IN EFSANEVİ KOMUTANI FAZIL YOLDAŞI SAYGIYLA ANIYORUZ!

ÖNDER APO’NUN DOĞUŞU DOĞUŞUMUZDUR

ŞEHADETE ULAŞAN HALKIMIZIN YİĞİT KOMUTANI CEMAL YOLDAŞIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

İNSANİ TÜRBÜLANS VE EKONOMİK ÇÖKÜŞ

ÖZEL SAVAŞ REJİMİNİN HEDEFİNDE KÜRT HALKI VAR

TERSİNDEN DEMOKRASİ TÜRKİYE OKUMALARI

KÜRT SİYASAL LEGAL HAREKETİ PUSULASINI ARIYOR

KÜRDİSTAN’ DA YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİK PROJESİ

HEDEP'E SAĞ BLOKAJ VE İŞBİRLİKÇİ MİLLİYETÇİLİK TUZAĞI