SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (102.BÖLÜM)
SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (102.BÖLÜM)
0 Yorum
111
26-05-2022

Toplum sistemlerinin yayılmalarında gözlemlenen diğer bir husus yerelleşme ve özgünleşmeye ilişkindir. Yayılmacı güçler ancak fazla boş alanlar veya zayıf topluluklarla karşılaştıklarında, tümüyle hem fiziki hem kültürel olarak olduğu gibi yerleşmekte ve oranın yerel gücü olmaktadır. Eğer yayılma benzer olan ve oldukça güçlü tarihi ve kültürel temeli bulunan bir yerleşik alana doğru olmuşsa, uzun vadede yayılmacı güç yerel toplum tarafından özümsenmektedir. Ortaya çıkan üst düzeyde bir sentez olup, daha çok eski yerel kültürün damgasını ve etkisini taşımaktadır. Tersine, işgalci güç uygarlık merkezlerini işgal ettiğinde, daha kısa süre içinde üstün kültür tarafından yutulmaktadır. Sonucu daha çok belirleyen, yayılmanın arkasındaki sistemin yerel toplum karşısındaki üstün veya aşağı konumda bulunmasıdır. Kişilik ve sınıflar teslim olsa da, kültürlerin daha kalıcı ve direnişçi, özümseme yeteneğiyle yeniyi doğurmada belirleyici oldukları tarihin yaşadığı diğer önemli bir gerçektir.  

Kapitalist toplumun üstünlüğü 17. ve 18. yüzyıllarda kanıtlanmıştır. Avrupa’nın Atlantik kıyıları kendilerini dünyayı fethe hazır hissediyorlardı. Kurumlaşan her yeni sistemin kendine sonsuz güveniyle, geçmiş uygarlıkların ayak izleri üzerinde, merkezlerinde yavaş yavaş boy göstereceklerdi. Kral Sargon’dan Darius’a, İskender’e, Sezar’a, ondan da İslam fatihlerine kadar süren gelenek, bu sefer Atlantik kıyılarında Portekiz, İspanyol, İngiliz ve Hollandalı kaşif ve fatihlerle sürdürülecekti. Kapitalizmin daha güçlü fetih gerekçeleri vardır. Dünyaya yeni bilim ve teknik başta olmak üzere sosyal ve siyasal sistemini ve ideolojisini taşıyacaktır. 

15. ve 16. yüzyıllar daha çok dünyayı deniz yollarıyla keşfetmeyle geçer. Amerika ve Avustralya yeni kıtalar olarak keşfedilir. Deniz yoluyla Hindistan’a, Hind için’e varılır. 17. ve 18. yüzyıllarda dünyanın her tarafına ticaret kolonileri yerleşir. Arkalarında güçlü sermaye şirketleri vardır. Anayurtlarında evrim ve devrimle kalıcı ve güçlü kurumlara kavuşan burjuvazi, artık sadece malları değil, fikir, yaşam tarzı ve siyası kurumlarını da ihraç edebilecek düzeydedir. 

Eski uygarlık alanlarıyla birlikte, geriye kalan el değmemiş bütün dünyadan beslenen fethedilecektir. Bu döneme kadar, yaklaşık on beş bin yıl, başta Ortadoğu uygarlıkları olmak üzere dünyadan beslenen Avrupa, karşı hamleyi yapmak için her şeye sahiptir. Dünyanın tümünü bilim ve din ithaliyle öğrendiği gibi, büyük bir bilimsel ve teknik devrimi de gerçekleştirerek, dünyanın tüm diğer alanlarına karşı büyük bir farka ulaşmıştır. Dünyanın herhangi bir köşesinin ona ulaşması, dönem koşullarında mümkün değildir. 

Avrupa’nın bu deneyiminde bir kez daha kanıtlanan gerçeklik, uygarlıkların oluşum merkezlerinden diğer alanlara yayılmasıdır. Her tarafta dengeli gelişmelerden ziyade birkaç merkez ortaya çıkmakta, yeni sistem oralarda denenip üstünlüğü kanıtlandıktan sonra ya zorla ya da kendiliğinden ticaretle yayılmaktadır. Yayılmada ticaret daha Sümerlerden beri en az askeri yayılma kadar, belki de ondan önce ve çok daha yoğun biçimde fethedici bir karaktere sahiptir. Avrupa’nın yayılma tarzında da bu gerçeklik kendini göstermiştir. 

18. yüzyılda ticari yayılma doruk noktasına varmıştır. 19. ve 20. yüzyıl ticaretle birlikte sermaye ihracına geçilen dönemdir. Sermaye ihracı, özünde sistem ihracıdır; tüm dünyanın kapitalist uygarlığa açılma dönemidir. Her ülkede yeni efendilere özenen işbirlikçi burjuvazi türemektedir.  Tarihte belki de ilk işbirlikçiler, Verimli Hilal’in Aryen tarım kültürüne özenmeyle oluşmuşlardır. Sümerlerin işbirlikçileri daha iyi izlenebilmektedir. Dil, kültür ve yaşam tarzına kadar yerel işbirlikçilerin Sümerleri taklit ettiği yazılı belgelerden iyi anlaşılmaktadır. Uygarlığın başlangıcında Anadolu, Grek, İtalya ve Hindistan, Sümer ve Mısır’ın taklitçileriyle doludur. 

Sümer ve Mısır’ın rahiplik eğitiminden geçmeden, ticaret yollarını aşmadan, yaşam tarzlarını tanımadan, tanrısal krallıklarını iliklerine kadar hissetmeden, yeni uygarlık merkezleri açmak bir yana, barbar toplumun etkisinden kurtulmak bile mümkün değildir. Uygarlık yayılmalarını incelerken, bu gerçeği hiç unutmamak gerekir. Sümer ve Mısır’ın izi üzerinde önce Perslerin, sonra Helenlerin kendi tarzlarında uygarlık biçimlendirmeleri de tarihe en çok damga vuran gelişmelerdir. Onların izleri hala genlerimizde yaşamaktadır. Roma döneminde, özellikle Pax-Romana çağında ise, Roma işbirlikçisi olmak, Roma’nın küçük bir modelini oluşturmak başta gelen en yüce amaçtır. Yerli egemen işbirlikçi statünün yaratılmasında en kalıcı çizgilerden biri de Roma işbirlikçiliğidir. 

Hıristiyan Bizans’la İslam uygarlığı da yayılmalarında, dünya çapında kendi modellerinde işbirlikçi düzenler yaratmada kalıcı izler bırakmışlardır. Sonuçta neolitikten başlayan yayılmaya dayalı işbirlikçi gelişme, kapitalist ticaret ve sermaye ihracıyla doruk noktasına varacaktır.

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (80.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (81.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (82.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (83.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (26.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (84.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (27.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (85.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (86.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (29.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (89.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (30.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (87.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (31.BÖLÜM-SON)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (88.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (90.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (91.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (92.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (93.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (94.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (95.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (96.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (97.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (98.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (99.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (100.BÖLÜM)

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ(1.BÖLÜM-ÖNSÖZ)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (101.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (102.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (103.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (104.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (105.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (106.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (107.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (8.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (108.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (9.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (109.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (10.BÖLÜM )

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (110.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (11.BÖLÜM )

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (111.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (12.BÖLÜM )

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (112.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (13.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (113.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (14.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (114.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (15.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (115.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (16.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (116.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (17.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (117.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (18.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (118.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (19.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (119.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (20.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (120. BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (21.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (121. BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (122. BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATIK UYGARLIĞA I CİLT (123.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (124.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (125.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (26.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (126.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (27.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (127.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (128.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (29.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (129.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (30.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (130.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (31.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (131.BÖLÜM)